Упозорење на „предаторске“ часописе и издаваче

Predatorski casopisi i izdavaci

Ректорски колегијум Универзитета у Београду препоручује наставницима, истраживачима, сарадницима и студентима да, приликом припреме за објављивање резултата свог научноистраживачког рада, провере стручни интегритет часописа у којем планирају да публикују написани рад.

Посебно треба упозорити на онај облик злоупотребе „златног“ начина отвореног приступа објављеним садржајима (што подразумева општу и бесплатну доступност читавих публикације, где трошкове припреме за објављивање сносе аутори или установе), који практикују издавачи сумњивог квалитета, чији је превасходни интерес стицање материјалне користи. Издавачи „предаторских“ часописа не примењују адекватно рецензентски поступак, тако да остварују велики профит, будући да немају значајне трошкове публиковања. Притом, њихова профитабилна активност изразито негативно утиче на систем вредновања научноистраживачког рада, јер се у „предаторским“ часописима на исти начин третирају и резултат скрупулозно изведеног истраживања и компилација општих знања или тривијални налази, с обзиром на то да је једини критеријум за објављивање уплата предвиђеног износа новца. Зато објављивање у оваквим часописима може веома негативно да утиче на каријеру младих истраживача.

Издавачи „предаторских“ часописа обично увлаче ауторе у превару тиме што им обећавају брзо објављивање рада и дају лажне податке о импакт фактору часописа и вредностима других библиометријских индикатора. Информације о могућности објављивања најчешће се добијају рекламним порукама неселективно послатим на већи број адреса електронске поште.

Препоруке ауторима

Ауторима се препоручује да прво провере да ли часопис има свој ISSN (International standard serial number, који јединствено одређује сваки часопис), као и податке од када часопис излази, колико бројева годишње се издаје, ко су чланови уредништва и каква је политика рецензирања примљених радова. Портал KoBSON (http://www.kobson.nb.rs/kobson.82.html) – сервис „ЕлеЧас“ (http://www.kobson.nb.rs/servisi/pretrazivanje_casopisa.84.html) или платформа COBISS (http://www.vbs.rs/cobiss/) могу бити од помоћи за проверавање ових података. У KoBSON-у је могуће проверити за сваки ISSN да ли је уопште регистрован као постојећи, као и информацију о издавачу и почетку излажења.

Додатне информације

Наставници, истраживачи, сарадници и студенти којима је потребна додатна консултација везана за недоумице о часопису у којем треба да објаве свој рад, могу да контактирају библиотекара у одговарајућој библиотеци установе у којој раде или студирају, или да се обрате Универзитетској библиотеци „Светозар Марковић“.

Општа препорука јесте да, пре него што се рад припреми и пошаље неком часопису, аутор или ауторка треба да се добро информише о свим могућностима објављивања, као и о томе како најбоље да представи своје резултате, јер од тога у великој мери зависи каква ће бити његова или њена рецепција у научној заједници.

Додатне информације, са препорукама за будуће ауторе, могу се наћи и у публикацијама:
- Стела Филипи Матутиновић, „Научне информације у Србији: проток, доступност, вредновање" (http://ubsm.bg.ac.rs/document/20/) (стр. 64-73).
- Зоран Б. Поповић, Како написати и објавити научно дело, Академска мисао и Институт за физику у Београду, Београд, 2014.

Упозорење на фалсификоване интернет презентације часописа

Један од актуелних трендова у домену преваре у академском издаваштву јесте израда фалсификованих интернет презентација које покушавају да се представе као презентације постојећих научних часописа. Особе које стоје иза такве фалсификоване презентације лажирају процедуру објављивања рада, уз наплату фиктивних трошкова. Часописи који постају жртве овакве отмице идентитета често немају издање на енглеском језику, или немају интернет презентацију, иако су индексирани у релевантним базама података часописа и поседују импакт фактор. Неопрезни истраживачи се доводе у заблуду, мислећи да рукопис предају реномираном часопису, а притом уплаћују средства фалсификаторима.