Оквирни програми ЕУ

Хоризонт Европа

Хоризонт Европа је оквирни програм ЕУ за истраживање и иновације за период 2021-2027. Овај програм подељен је на 3 стуба, а сваки од њих се састоји од одређених тематских одељака који обухватају сопствене радне програме:

1) Изврсност у науци. Подржава нове истраживачке пројекте, финансира стипендије за искусне истраживаче, мреже за обуку и размену докторанада, и улаже у истраживачке инфраструктуре врхунске класе.

2) Глобални изазови и европска индустријска конкурентност. Подржава истраживања повезана са друштвеним изазовима и јача технолошке и индустријске капацитете кроз шест кластера (Здравље; Култура, креативност и инклузивно друштво; Цивилна безбедност; Дигитализација, индустрија и свемир; Клима, енергетика и мобилност; Храна, биоекономија, природни ресурси, пољопривреда и животна средина) и пет мисија (Прилагођавање климатским променама; Канцер; Климатски неутрални и паметни градови; Здрави океани, мора, приобалне и копнене воде; Здраво тло и храна), укључујући и Заједнички истраживачки центар.

3) Иновативна Европа. Има за циљ да Европу учини предводником иновација које стварају нова тржишта, као и да помогне у развоју укупног амбијента иновација у ЕУ и пружи подршку технологијама које подстичу интеграцију троугла знања о образовању, истраживању и иновацијама.

Детаљне информације о програму и о актуелним позивима налазе се на званичној страници Horizon Europe ec.europa.eu/info/horizon-europe_en

Информације о могућности пријављивања пројеката чији би носилац био Универзитет у Београду доступне су на страници Пријава пројеката - http://www.bg.ac.rs/sr/saradnja/projekti-prijava.php

Хоризонт 2020 (Horizon 2020)

Хоризонт 2020 има за циљ да се, у односу на FP7, интензивније фокусира на иновације и активности блиске тришту. Европски истраживачки савет ће добити више средстава, а такође ће се више пажње посветити подручјима са мање развијеном научном инфраструктуром и малим и средњим предузећима.

Хоризонт 2020 чине три главне теме: Изврсност у науци (Excellence in Science), Вођство у индустрији (Industrial Leadership) и Друштвени изазови (Social Challenges). 

Објављивање у отвореном приступу ће бити обавезно за све радове који се финансирају кроз Хоризонт 2020, у циљу промовисања размене и сарадње међу истраживачима и како би се генерисао већи повраћај јавних инвестиција.

Више информација о програму Хоризонт 2020 може се наћи на званичној презентацији програма: http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en, као и на званичном порталу програма за Србију: http://www.horizont2020.rs/.

У складу са жељом Универзитета у Београду да својим чланицама и целокупној научноистраживачкој заједници помогне да на једноставнији начин дођу до информација о оквирном програму ЕУ за истраживање и иновације "Хоризонт 2020", Рачунарски центар Универзитета у Београду покренуо је сајт са релевантим информацијама о овом програму: http://h2020.rcub.bg.ac.rs/

Универзитет у Београду позива истраживаче запослене на његовим чланицама да се пријаве на учеснички портал "Истраживања и иновације" Европске комисије (http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html) како би могли да прате активности везане за програм Хоризонт 2020.

Актуелни пројекти у којима учествује Универзитет у Београду

Преглед H2020 пројеката у којима учествују чланице Универзитета у Београду

GÉANT 4

GÉANT 4 пројекат је наставак претходних GÉANT пројеката, али овај пут кроз програм Хоризон 2020. Овим пројектом је настављена реализација везе ка GÉANT мрежи и остатку Интернета, те развој и имплементација различитих услуга које нуди конзорцијум.

Визија GÉANT пројекта је да свим научницима и академским корисницима у Европи обезбеди једнак приступ мрежи, инфраструктурама за истраживаче и доступним е-инфраструктурним ресурсима. GÉANT пројекат је основ за европске е-инфраструктуре, јер се кроз њега остварује пан-европска GÉANT мрежа која омогућава врхунска достигнућа у науци, истраживању и образовању. Кроз сервисе конективности, сарадње и дигиталних идентитета, GÉANT заједно са научно истраживачким и образовним мрежама које су партнери у пројекту, обезбеђује високо доступну конективност и приступ разним рачунарским и апликативним ресурсима.

FATIGUE

Циљ FATIGUE пројекта је развијање емпиријских и теоретских објашњења последица опадања либерализма и успона ауторитаризма у посткомунистичкој Европи а који је у вези са концептом замора одложене трансформације. Пројекат покушава да одговори на нека од следећих питања:

Под којим ће друштвеним, економским и политичким околностима нелиберални дискурси добити подршку?

Како нелиберални политички актери своје погледе на свет чине хегемонистичким? Који друштвени, политички и економски услови омогућавају да такав хегемонистички поглед на свет доминира политичким дискурсом?

Који су правни лекови за тренуто опадање либерализма? Какву улогу игра образовање у освешћивању друштва о опасностима деничарских идеја?

ni4os

Мисија и визија NI4OS-Europe пројекта је у главном доприносу ЕОSC портфолију (European Open Science Cloud service portfolio), уз обавезу управљања ЕОSC и осигурању инклузивности на европском нивоу. Циљ пројекта је подржавање развоја и укључивање националних Open Science Cloud иницијатива 15 чланица и придружених земаља у општу схему управљања ЕОSC; ширење ЕОSC и FAIR принципа и обука о њима у академској заједници;

Општи приступ је да се национални пејзажни оквир отворене науке у свим земљама пресликава, анализира и систематизује тако да се олакша стварање националних ОSC иницијатива за подршку целокупном управљању ЕОSC и укључивање свих заинтересованих страна.

TARGET

TARGET пројекат ће допринети унапређењу родне равноправности у истраживању и иновацијама подржавајући рефлексивну политику родне равноправности у седам установа које иновирају програме родне равноправности у подручју Медитерана укључујући истраживачке организације, као и организације за финансирање истраживања и мрежу универзитета.

ТARGET приступ надилази формално усвојене политике родне равноправности наглашавањем итеративног и рефлексивног процеса ка равноправности на институциоланом нивоу као и успостављању праксе за родну равноправност унутар институције: стварна промена је резултат повећања институционалне спремности и способности да на одржив начин идентификује, промисли и адресира родну предрасуду. Полазна тачка је план или стратегија родне равноправности у свакој од институција који ће се осмислити, имплементирати, надгледати, самоевалуирати и оценити током трајања пројекта TARGET.

OpenAIRE

Рачунарски центар Универзитета у Београду (РЦУБ) учествује у OpenAire Advanced пројекту у оквиру европског Хоризонт 2020 програма. Циљ пројекта је реализација концепта отвореног приступа (Open Access, ОА) резултатима свих пројеката који се финансирају кроз програмску линију Хоризонт 2020. Отворени приступ научним информацијама је публицистички модел у општем научном и националном интересу. Крајњи циљ је да отворени приступ постане доминантан издавачки модел. Ради се о режиму публиковања у коме се бесплатно свим корисницима интернета обезбеђује непосредан и трајан приступ научним садржајима у дигиталном облику, првенствено чланцима објављеним у рецензираним научним часописима. У том смислу, Европска комисија инсистира да сви садржаји који буду публиковани као резултат пројеката финансираних у оквиру програма Хоризонт 2020 морају бити понуђени у режиму отвореног приступа.

У оквиру OpenAire пројекта биће развијен и јединствени репозиторијум којим ће бити обухваћени репозиторијуми институција учесница. У пројекту учествује 50 институција из 34 земље, а временски оквир реализације покрива период до краја 2021. године.

HORIZON 2020 инфо дан 1

Европска комисија је објавила први позив за подношење предлога пројеката у оквиру програма ЕУ за подршку истраживањима и иновацијама "Хоризонт 2020". Због тога је Универзитет у Београду, у сарадњи са Министарством просвете, науке и технолошког развоја, 22. јануара 2014. године организовао HORIZON 2020 инфо дан 1, који је одржан у Свечаној сали Ректората Универзитета у Београду и којем је присуствовао велики број наставника, сарадника и истраживача заинтересованих за могућности учествовања у пројектима у оквиру програма "Хоризонт 2020".


Horizon 2020 info dan 1na Univerzitetu u Beogradu

Програм HORIZON 2020 инфо дана 1

Имајући у виду велико интересовање академске јавности за овај догађај, Рачунарски центар Универзитета у Београду је обезбедио снимање и живи пренос инфо дана, те је припремио видео-снимке овог догађаја.

Презентације излагања на HORIZON 2020 инфо дану 1 можете преузети овде:

  1. Опште информације о Хоризонту 2020 – први део (структура, правила и процедуре учешћа, позиви за пријаву пројеката), Жељка Дукић
  2. Опште информације о Хоризонту 2020 – други део (финансије, извештавање, контрола и ревизија пројеката, евалуација, документа и информације)
  3. Марија Склодовска Кири акције у оквиру програма Хоризонт 2020, Нада Милошевић
  4. Улога Центра за трансфер технологије УБ у програму Хоризонт 2020, др Недељко Милосављевић
  5. Charter & Code – стандарди Европске комисије у вези са развојем каријере истраживача у оквиру Хоризонт 2020 програма, др Милан Здравковић