Колаборативна истраживања ANSO

Колаборативна истраживања ANSO

Од октобра 2019. године Универзитет у Београду налази се у чланству Савеза међународних научних организација (Alliance of International Science Organizations - ANSO), формираног у оквиру кинеске иницијативе "Појас и пут".

Чланице ANSO (институти, универзитети и међународне организације) у сарадњи покрећу и остварују заједничка истраживања посвећена горућим проблемима везаним за промене животне средине, зелени развој, добробит људи и одрживи развој. Истраживања су усмерена на следећа посебна подручја: Климатске промене и адаптација, Природне катастрофе, Извори воде и безбедност воде, Загађење ваздуха и људско здравље, Екосистем и биодиверзитет, Сузбијање дезертификације, Енергетска безбедност, Научно-технолошка политика и стратегија одрживог развоја, Big Data, Пољопривреда и безбедност хране, Јавно здравље, Ублажавање сиромаштва, Смањење катастрофа и Трансфер технологије.

Релевантне иформације о Програму колаборативних истраживања ANSO доступне су на званичној страници: ANSO Collaborative Research - http://www.anso.org.cn/programmes/flagshipProject/research/