Догађаји

Седница

Ректорат Универзитета у Београду, Сала 1610:00

Седница Фондација

Ректорат Универзитета у Београду, Учионица у поткровљу10:00

Састанак са продеканима за наставу

Ректорат Универзитета у Београду, Свечана сала13:00

Седница већа групације природно-математичких наука

Ректорат Универзитета у Београду, Свечана сала10:00

Седница већа групације природно-математичких наука

Ректорат Универзитета у Београду, Свечана сала10:00

Седница Фондација

Ректорат Универзитета у Београду, Учионица у поткровљу10:00

Састанак са продеканима за наставу

Ректорат Универзитета у Београду, Сала 813:00

Седница већа групације друштвено-хуманистичких наука

Ректорат Универзитета у Београду, Сала 813:00

Састанак са продеканима за наставу

Ректорат Универзитета у Београду, Сала 813:00

Задужбина Николе Спасића - додела награда

Ректорат Универзитета у Београду, Свечана сала18:00