Факултети Институти Центри Библиотека

Институти

Институти у саставу Универзитета имају својство високошколске јединице и обављају научноистраживачку делатност у складу са законом, као и Статутом Универзитета у Београду.
Elektrotehnički institut Nikola Tesla

Електротехнички институт "Никола Тесла"

Институт представља високо позиционираног партнера у својој области на домаћем и међународном тржишту.

Institut za biološka istraživanja Siniša Stanković

Институт за биолошка истраживања "Синиша Станковић"

Истраживачки програм ове институције обухвата научне дисциплине у скоро свим областима биолошких наука.

Institut za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo

Институт за молекуларну генетику и генетско инжењерство

Располаже са најсавременијом опремом за софистициране експерименталне манипулације генетичког инжењерства.

Institut za nuklearne nauke Vinča

Институт за нуклеарне науке "Винча"

Институт је основан 1948. године као научни центар за истраживање најсавременијих тема у физици, хемији и биологији.

Institut za primenu nuklearne energije

Институт за примену нуклеарне енергије

Један део активности реализује кроз биотехнолошке и комерцијалне аспекте у хуманој и ветеринарској медицини.

Institut za fiziku

Институт за физику у Београду

Институт је у сталном контакту и тесној вези са сличним институцијама широм света, а највише из Европске уније.

Institut za filozofiju i društvenu teoriju

Институт за филозофију и друштвену теорију

Институт је једина научноистраживачка установа у Србији која се систематски бави истраживањима из своје области.

Institut za multidisciplinarna istraživanja

Институт за мултидисциплинарна истраживања

Институт представља значајну научну институцију, а исто тако и атрктивну средину за студенте мастер и докторских студија.

Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju

Институт за хемију, технологију и металургију

Институт сарађује са више десетина Академија наука, Универзитета, истраживачких и развојних Института у целом свету.

Institut Mihajlo Pupin

Институт "Михајло Пупин"

Од свог оснивања Институт је регионални лидер, а у неким случајевима и светски лидер у примени нових технологија.

Institut za medicinska istraživanja

Институт за медицинска истраживања

Претежну делатност чине основна истраживања, а мањим делом и истраживања у различитим областима биомедицине.