Факултети Институти Центри Библиотека

Институт за примену нуклеарне енергије

Институт за примену нуклеарне енергије

Телефон:  011 2619 252

Факс:  011 2618 724

Вебсајт:  www.inep.co.rs

Е-адреса:  mail@inep.co.rs

Адреса:   Банатска 31б, Земун

Директор:  др Олгица Недић


Већина активности Института усмерена је ка фундаменталним истраживањима у биологији и биомедицини. У области фундаменталних истраживања, пројекти Института су фокусирани на истраживања везана за физиолошке процесе зависне од дејства инсулину сличних фактора раста, физиологију и патологију штитасте жлезде, гликобиологију, имунопаразитологију, биологију репродукције, радиоекологију и физиолошку екологију. Поред тога, један део својих активности ИНЕП реализује кроз биотехнолошке и комерцијалне аспекте у хуманој и ветеринарској медицини и заштити животне средине.

Сарадња

Институт остварује сарадњу са следећим факултетима: Хемијски факултет, Биолошки факултет, Медицински факултет, Ветеринарски факултет, Факултет за физичку хемију и Фармацеутски факултет Универзитета у Београду нарочито у областима имунохемије, биохемије и примени имунохемијских метода.

Институт чине:

  • -Одељење за имунохемију и гликобиологију
  • -Одељење за ендокринологију и радиоимунологију
  • -Одељење за имунологију и имунопаразитологију
  • -Одељење за метаболизам
  • -Одељење за радиоекологију и агрохемију
  • -Одељење за биологију репродукције
  • -Одељење квалитета
  • -Служба заједничких послова
  • -Одељење за пријем узорака и издавање резултата.