Факултети Институти Центри Библиотека

Институт за молекуларну генетику и генетичко инжењерство

Институт за молекуларну генетику и генетичко инжењерство

Телефон:  011 3975 744

Факс:  011 3975 808

Вебсајт:  www.imgge.bg.ac.rs

Е-адреса:  beogene@imgge.bg.ac.rs

Адреса:   Војводе Степе бр. 444а, Београд

в.д. директор:  др Ивана Страхинић


Већина активности Института усмерена је ка фундаменталним истраживањима у молекуларној биологији, молекуларној генетици, технологији рекомбинантне ДНК и биотехнологији.

Делатност Института

У области фундаменталних истраживања, пројекти Института су највећим делом фокусирани на истраживања везана за анализу организације генома и регулације генске експресије код разних организама. Поред тога, један део својих активности ИМГГИ реализује кроз биотехнолошке и комерцијалне аспекте у хуманој и ветеринарској медицини, пољопривреди, производњи хране и фармацеутској индустрији.