Факултети Институти Центри Библиотека

Институт за нуклеарне науке "Винча"
Институт од националног значаја

Институт за нуклеарне науке 'Винча'

Телефон:  011 8066 517

Факс:  011 3442 420

Вебсајт:  www.vin.bg.ac.rs

Е-адреса:  office@vin.bg.ac.rs

Адреса:  Мике Петровића Аласа бр. 12-14, Београд

Директор:  Проф. др Снежана Пајовић


У данашње време наука све више превазилази ограничења наметнута поделама на физику, хемију, биологију и остале традиционалне дисциплине – стварањем истраживачких тимова који се оријентишу на решавање проблема на мултидисциплинарни начин, укључујући стручњаке из више области, који тако могу боље да сагледају проблем и заједнички дођу до потребних одговора.

Области истраживања Институтa

Институт за нуклеарне науке "Винча" је место где је овакав приступ омогућен унутрашњом организацијом и праксом. Области истраживања су: физика, хемија, биологија, енергетика, заштита од зрачења и заштита животне средине, здравље и животна средина, наука са акцелераторима, наука о материјалима.

Све ове области припадају групи природних и техничких наука. Због мултидисциплинарности рада у институту, он је способан да одговори на главне стратешке правце истраживања који су постављени на нивоу државе: нови материјали и нанонауке, енергетика, биомедицина и заштита животне средине.