Факултети Институти Центри Библиотека

Институт за медицинска истраживања
Институт од националног значаја

Институт за медицинска истраживања

Телефон 1:  011 2685 788

Телефон 2:  011 2684 484

Факс:  011 2643 691

Вебсајт:  www.imi.bg.ac.rs

Е-адреса:  office@imi.bg.ac.rs

Адреса:  Др Суботића бр. 4, Београд

Директор:  др Саша Радовановић


Институт за медицинска истраживања Универзитета у Београду основалаје још 1947. године Српска академија наука са мисијом да допринесе здрављу друштвене заједнице путем унапређења науке, посебно у области медицинских истраживања.

Делатност Института

Претежну делатност Института чине основна истраживања, а мањим делом примењена и развојна истраживања у различитим областима биомедицине. Истраживачки програм Института је усмерен ка изучавању ћелијских и молекуларних механизама и законитости које стоје у основи физиолошког и различитих патолошких стања организма у циљу добијања података који доприносе како обогаћивању општег фонда знања, тако и бољем разумевању настанка појединих болести, њиховој дијагностици и терапији. Институт сарађује са Медицинским, Стоматолошким, Биолошким, Технолошко-металуршким факултетом, Факултетом ветеринарске медицине, Факултетом спорта и физичког васпитања и Физичким факултетом Универзитета у Београду. Сарадња се нарочито остварује заједничким учешћем сарадника на научноистраживачким пројектима.

Институт има 8 организационих јединица

Tо су научноистраживачке групе за:

  • -хематологију
  • -паразитологију
  • -кардиваскуларну физиологију
  • -неурофизиологију
  • -имунологију
  • -патологију и цитологију
  • -исхрану и метаболизам
  • -биомедицински инжењеринг и телемедицину