Факултети Институти Центри Библиотека

Институт за биолошка истраживања "Синиша Станковић"
Институт од националног значаја

Институт за биолошка истраживања 'Синиша Станковић'

Телефон:  011 2078 300

Факс:  011 2761 433

Вебсајт:  www.ibiss.bg.ac.rs

Е-адреса:  ibiss@ibiss.bg.ac.rs

Адреса:  Булевар деспота Стефана бр. 142, Београд

Директор:  др Мирјана Михаиловић


Институт за биолошка истраживања „Синиша Станковић" у Београду је водећа мултидисциплинарна научна институција у нашој земљи у области биолошких наука.

Истраживачки програм Института

Истраживачки програм ове институције обухвата научне дисциплине у скоро свим областима биолошких наука. Изучавају се најактуелнији проблеми у молекуларној биологији, биохемији, имунологији, неуробиологији, неурофизиологији, општој физиологији, ендокринологији, цитологији, физиологији и биохемији инсеката, физиологији биљака, еволуционој биологији, генетици, зооекологији, фитоекологији, лимнологији, ихтиологији, таксономији, биогеографији и заштити животне средине.