Факултети друштвено-хуманистичких
наука
Факултети медицинских наука Факултети природно-математичких
наука
Факултети техничко-технолошких
наука

Факултети медицинских наука

Medicinski fakultet

Медицински факултет

Иницијативу за отварање Факултета покренуо је Јосиф Панчић још давне 1876. године.

Stomatološki fakultet

Стоматолошки факултет

Основан 1948. године уз несебичну помоћ Медицинског, Фармацеутског и Ветеринарског факултета.

Fakultet veterinarske medicine

Факултет ветеринарске медицине

Пријемни испит се састоји из теста на основу кога се проверава знање из хемије и биологије.

Farmaceutski fakultet

Фармацеутски факултет

Члан Интернационалног удружења фармацеута и Европске асоцијације фармацеутских факултета.