Факултети друштвено-хуманистичких наука Факултети медицинских наука Факултети природно-математичких наука Факултети техничко-технолошких наука

Технолошко-металуршки факултет

Технолошко-металуршки факултет

Телефон 1:  011 3370 460

Телефон 2:  011 3370 425

Факс:  011 3370 387

Вебсајт:  www.tmf.bg.ac.rs

Е-адреса:  tmf@tmf.bg.ac.rs

Адреса:  Карнегијева бр. 4, Београд

Декан:  Проф. др Петар Ускоковић

Продекан за наставу:  Проф. др Зорица Кнежевић-Југовић

Продекан за науку и докторске студије:  Проф. др Мирјана Кијевчанин

Продекан за инфраструктуру, квалитет и организацију:  Проф. др Жељко Камберовић

Продекан за финансијско-материјално пословање и сарадњу:  Проф. др Борис Лончар

Продекан за кадрове:  Проф. др Мелина Калагасидис Крушић


Технолошко-металуршки факултет у Београду је најстарија високо образовна и научна институција из области хемијских технологија у нашој земљи, са богатом традицијом, светским признатим резултатима и високим угледом. Факултет обезбеђује стручњаке за широк спектар креативних послова из различитих области.