Факултети друштвено-хуманистичких
наука
Факултети медицинских наука Факултети природно-математичких
наука
Факултети техничко-технолошких
наука

Шумарски факултет

Шумарски факултет

Телефон 1:  011 3053 990

Телефон 2:  011 3555 128

Факс:  011 2545 485

Вебсајт:  www.sfb.bg.ac.rs

Е-адреса:  office@sfb.bg.ac.rs

Адреса:  Кнеза Вишеслава бр. 1, Београд

Декан:  Проф. др Бранко Стајић


Шумарски факултет Универзитета у Београду је најстарија и највиша високошколска и научна институција у области шумарства, прераде дрвета, пејзажне архитектуре и хортикултуре и еколошког инжењеринга у заштити земљишних и водних ресурса у Србији.

Студије у области шумарства су почеле 5. децембра 1920. године на Шумарском одсеку Пољопривредног факултета у Београду, што значи да имају дугу и богату традицију. Дипломирани инжењери потекли са Шумарског факултета су остварили многе значајне успехе у наведеним областима у земљи, престижним иностраним компанијама, организацијама или раде на познатим универзитетима у свету. Шумарски факултет, у оквиру своје наставне делатности, обавља основне и дипломске академске студије, специјалистичке струковне и академске студије, као и докторске студије. У оквиру перманентног образовања факултет организује иновације знања, стручно усавршавање и обуку стручњака различитих специјалности.

О Факултету

У глобалној шумарској политици извршене су значајне концепцијске промене, од искључиво економске оријентације, до истицања све важнијих еколошких, социјалних и културних функција шума и шумских подручја. Шумарски факултет својим системом студија прати промене биолошких, економских и друштвених процеса, као и технолошких достигнућа и њихову примену у одрживом развоју националних природних ресурса. Због тога су студије на Шумарском факулету комплексне, у којима се комбинују наука, пракса, политика, економика и култура.

Студије

Реформа наставног плана и програма Факултета, према Закону о високом образовању Републике Србије, започета је на основама прихватљивих промена иницираних Болоњским процесом. Прелазак на "болоњски" систем подразумева три степена студија. Степен студија представља целовит студијски програм после којег се добија одређена квалификација. Сваком степену студија, у овом контексту, припада одговарајући број ЕСПБ бодова. Шумарски факултет је прихватио структуру студија: 4+1+3.