Факултети друштвено-хуманистичких
наука
Факултети медицинских наука Факултети природно-математичких
наука
Факултети техничко-технолошких
наука

Факултет спорта и физичког васпитања

Факултет спорта и физичког васпитања

Телефон 1:   011 3531 000

Телефон 2:   011 3531 011

Факс:   011 3531 100

Вебсајт:   www.fsfv.bg.ac.rs

Е-адреса:   dekanat@fsfv.bg.ac.rs

Адреса:   Благоја Паровића 156, Београд

Декан:   др Саша Јаковљевић


Факултет спорта и физичког васпитања Универзитета у Београду је научно-образовна институција, која у континуитету, од 1946. године, образује високошколске кадрове за физичко васпитање у школама, спорт и рекреацију. Корени Факултета сежу од 1938. године када је формирана прва једногодишња школа за образовање кадрова из наше струке, односно до 1939. године када је почела са радом Школа за телесно васпитање у рангу више школе.

Мисија

Полазећи од чињенице да је високо образовање основ развоја и економског напретка друштва, заснованог на знању, унапређењу људских права и основних слобода, мисија Факултета је да омогући највише академске стандарде и обезбеди стицање знања и вештина у складу са потребама друштва и пројектованим националним развојем.

Објекти

Комплекс Факултета спорта и физичког васпитања на Кошутњаку састоји се од главне зграде, сале за вежбање, студентског дома и мензе. Административна зграда Факултета, наменски је грађена од 1962. до 1968. године и у највећој мери задовољава захтеве у вези са теоријском наставом, како за потребе предавања тако и за потребе теоријских вежби. Два велика амфитеатра са по 160 места и два мања амфитеатра са по 80 места, опремљена су одговарајућим аудио-визуелним средствима (графоскоп, аудио систем и видео пројектор). Постоје две учионице које могу да приме по 36 студената, специјализована учионица за информатику и специјализована учионица за групу медицинских предмета. У склопу факултета постоји и Методичко-истраживачка лабораторија (МИЛ), опремљена за моторичка и функционална тестирања.

Отворено игралиште за фудбал са травнатом подлогом, борилишта за атлетику и отворене површине, рукометна, одбојкашка и кошаркашка игралишта, уређена су на земљишту Факултета. Од отворених игралишта постоје и четири тениска игралишта са шљакастим подлогама, од који се два у зимском периоду покривају балон-халом.

Непосредна близина Кошутњака обезбеђује више слободних површина које се користе за потребе практичне настава (стазе за трчање, Трим стаза, отворене травнате површине за вежбе обликовања и сл).