Факултети друштвено-хуманистичких наука Факултети медицинских наука Факултети природно-математичких наука Факултети техничко-технолошких наука

Факултет спорта и физичког васпитања

Факултет спорта и физичког васпитања

Телефон 1:   011 3531 000

Телефон 2:   011 3531 011

Факс:   011 3531 100

Вебсајт:   www.fsfv.bg.ac.rs

Е-адреса:   dekanat@fsfv.bg.ac.rs

Адреса:   Благоја Паровића 156, Београд

Декан:   Проф. др Саша Јаковљевић

Продекан за наставу:   Проф. др Станимир Стојиљковић

Продекан за научно-истраживачки рад и сарадњу:   доц. др Владимир Мрдаковић

Продекан за финансијско-материјалне послове:   Проф. др Владан Вукашиновић


Факултет спорта и физичког васпитања Универзитета у Београду је научно-образовна институција, која у континуитету, од 1946. године, образује високошколске кадрове за физичко васпитање у школама, спорт и рекреацију. Корени Факултета сежу од 1938. године када је формирана прва једногодишња школа за образовање кадрова из наше струке, односно до 1939. године када је почела са радом Школа за телесно васпитање у рангу више школе.

Мисија

Полазећи од чињенице да је високо образовање основ развоја и економског напретка друштва, заснованог на знању, унапређењу људских права и основних слобода, мисија Факултета је да омогући највише академске стандарде и обезбеди стицање знања и вештина у складу са потребама друштва и пројектованим националним развојем.

Објекти

Комплекс Факултета спорта и физичког васпитања на Кошутњаку састоји се од главне зграде, сале за вежбање, студентског дома и мензе. Администартивна зграда Факултета, наменски је грађена од 1962 до 1968 и у највећој мери задовољава захтеве у вези са теоријском наставом, како за потребе предавања тако и за потребе теоријских вежби. Два велика амфитеатра са по 120 места опремљена су одговарајућим аудио-визуелним средствима (графоскоп, аудио систем и видео-пројектор), као и два мања амфитеатра са по 100 места. Постоје две учионице које могу да приме по 36 студената, специјализована учионица за информатику и специјализована учионица за групу медицинских предмета (Медицинско-биолошка јединица и Психолошка јединица) у склопу Методичко-истраживачке лабораторије (МИЛ).

Отворено игралиште за фудбал са травнатом подлогом, борилишта за атлетику и површине које се могу користити као рукометна, одбојкашка и кошаркашка игралишта уређена су на земљишту Факултета. Од отворених игралишта постоје и четири тениска игралишта са шљакастим подлогама, од којих се два у зимском периоду покривају балон-халом.

Непосредна близина Кошутњака обезбеђује више слободних површина које се користе за потребе практичне наставе (стазе за трчање, ливаде за вежбе обликовања и сл.).