Факултети друштвено-хуманистичких
наука
Факултети медицинских наука Факултети природно-математичких
наука
Факултети техничко-технолошких
наука

Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију

Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију

Телефон 1:  011 2183 036

Телефон 2:  011 2183 066

Телефон 3:  011 2183 056

Факс:  011 2183 081

Вебсајт:  www.fasper.bg.ac.rs

Е-адреса:  info@fasper.bg.ac.rs

Адреса:  Високог Стевана бр. 2, Београд

Декан:  Проф. др Марина Шестић


Дефектолошки факултет је почео са радом 10. новембра 1975. године. То је био почетак успона једне Професије која је у протеклих тридесет година тражила и проналазила своје путеве, поштовала своју традицију, развијала научну мисао и примењивала савремене тенденције у образовању младих стручњака.

Историјски посматрано, дефектологија је направила неколико тешких и џиновских корака у свом развоју, од средњовековне Србије и бриге о хендикепиранима на њеном тлу, до проласка кроз светске ратове и лечење заосталих рана, које су често остављале неизбрисиви хендикеп којем је требало зналачки прићи, до данашњих најсавременијих приступа у едукацији ирехабилитацији.

Основне академске студије

Основне академске студије специјалне едукације и рехабилитације данас трају осам семестара и остварују се кроз предавања, вежбе, консултације и стручну праксу студената. Наставни програм основних студија обухвата: друштвено – хуманистичке, теоријско – методолошке, опште стручне и уже стручне наставне садржаје. Од оснивања до данас дипломирало је преко 5000 студената.

Mагистарске и докторске студије

Факултет је током свог постојања организовао специјалистичке, магистарске и докторске студије. До сада су специјализирала преко 50 кандидата. Одбрањено је преко 200 магистарских теза и преко 140 докторских дисертација. Факултет реализује и посебне облике студија за иновацију знања и стручног образовања и усавршавања.

Сарадња

Факултет је током свих година свог постојања сарађивао и са великим бројем научних и наставних база, са којима и данас има веома добру и плодну сарадњу. Током школске године студенти велики број својих обавеза реализују и у научним и наставним база.