Факултети друштвено-хуманистичких
наука
Факултети медицинских наука Факултети природно-математичких
наука
Факултети техничко-технолошких
наука

Медицински факултет

Медицински факултет

Телефон:  011 3636 300

Факс:  011 2684 053

Вебсајт:  www.mfub.bg.ac.rs

Е-адреса:  mf.bg@med.bg.ac.rs

Адреса:  др Суботића 8, Београд

Декан:  проф. др Лазар Давидовић


Студије медицине, које се обављају на Медицинском факултету Универзитета у Београду, чине обука лекара – обука средњошколаца да постану лекари, обука лекара да постану лекари специјалисти, обука специјалиста да постану супспецијалисти, континуирана обука свих профила лекара ради упознавања са последњим достигнућима медицинске науке и струке, обука истраживача у медицинским наукама. Поменути посао се обавља у складу са мисијом Медицинског факултета.

Студије

Током протеклих девет деценија Медицински факултет постао је један од највећих медицинских факултета у Европи, како по броју студената, тако и по броју наставника.

Почев од школске 1996/97. године, Медицински факултет Универзитета у Београду изводи наставу од прве године основних студија и на енглеском језику. Ова настава се обавља према истом наставном плану и програму по коме се изводе основне студије на српском језику.