Факултети друштвено-хуманистичких наука Факултети медицинских наука Факултети природно-математичких наука Факултети техничко-технолошких наука

Факултет безбедности

ФБ

Телефон 1:  011 6451 843

Телефон 2:  011 6451 858

Факс:  011 6457 685

Вебсајт:  www.fb.bg.ac.rs

Е-адреса:  dekanat@fb.bg.ac.rs

Адреса:  Господара Вучића бр. 50, Београд

Декан:  Проф. др Владимир Н. Цветковић

Продекан за наставу:  Проф. др Божидар Бановић

Продекан за науку и студије другог и трећег степена:  Проф. др Борис Кордић

Продекан за финансије:   доц. др Александра Илић

Продекан за развој:  Проф. др Зоран Драгишић


Факултет безбедности је високошколска образовно-научна институција у саставу Универзитета у Београду и припада групи факултета друштвено-хуманистичких наука.

Својим планом и програмом Факултет покрива међусобно повезане социолошке, политичке, правне, економске, етичке, психолошке, хуманитарне, цивилно-војне и друге аспекте безбедности, људских и социјалних ресурса, одбране, цивилне заштите и заштите животне средине.

Студије

У оквиру матичне делатности – наука безбедности, на Факултету се реализују основне академске и струковне студије, дипломске академске студије (мастер), докторске студије, специјалистичке академске и струковне студије, као и стручно образовање и усавршавање.

Факултет обавља основна научна, примењена и развојна истраживања и акредитован је као научна институција од стране Министарства науке и животне средине Републике Србије.