Факултети Институти Центри Библиотека

Чланице


Данас, Универзитет у Београду у свом саставу има 31 факултет (организованих у 4 групације: друштвено-хуманистичких наука, медицинских наука, природно-математичких наука и техничко-технолошких наука), 11 научних института, Универзитетску библиотеку и 8 центара.

Према својим чланицама Универзитет у Београду, има, поред интегративне функције, и одређени број законом утврђених надлежности чији циљ је, пре свега, уједначавање критеријума и старање о квалитету рада.


Факултети

Факултети

Преко 300 студијских програма се изводи на нашим факултетима

Prirodno-matematičke nauke

Институти

Студенти теоретска знања стечена током школовања овде примењују и практично

Центри

Центри

Обезбеђују константан развој Универзитета у различитим областима

Универзитетска библиотека

Универзитетска библиотека
наука

Најстарија универзитетска библиотека располаже са 1,5 милион наслова