Факултети Институти Центри Библиотека

Центри

Због обављања делатности и стручних послова, који подразумевају већи степен самосталности, Универзитет у Београду организује центре као посебне организационе јединице.
Informativni centar

Информативни центар

Основни задаци Информативног центра су развој интранет и интернет функције.

Računarski centar

Рачунарски центар

Компјутерски и информационо-комуникациони сервиси факултетима и осталим чланицама Универзитета.

Centar za kontinuiranu edukaciju

Центар за континуирану едукацију

Развој и промовисање система континуиране едукације и идеје доживотног учења.

Centar za obezbeđenje kvaliteta

Центар за обезбеђење квалитета

Центар обезбеђује систем осигурања квалитета на Универзитету и факултетима у његовом саставу.

Centar za razvoj karijere i savetovanje studenata

Центар за развој каријере и саветовање студената

Подршка студентима и дипломцима од значаја при запошљавању или даљем образовању.

Centar za studente sa hendikepom

Центар за студенте са хендикепом

Унапређење положаја студената са хендикепом, кроз креирање погодног академског окружења.

Centar za strateški menadžment i strateško planiranje

Центар за стратешки менаџмент и стратешко планирање

Јачања интегративне функције Универзитета и планирања, организовања и имплементирања стратешких активности.

Zajednički centar Japan-Srbija za promociju nauke i tehnologije

Заједнички центар Јапан-Србија за промоцију науке и технологије

У оквиру Српско-јапанског центра за научне симулације развијају се симулационе науке коришћењем два суперрачунара SX-6i.

Centar za transfer tehnologije

Центар за трансфер технологије

Идентификација, заштита и комерцијализација резултата научноистраживачког и стручног рада...

Centar za transfer tehnologije

Центар за електронско учење и образовање на даљину

Организован ради систематског развоја свих облика онлајн наставе, едукације наставног кадра и њиховог професионалног усавршавањa.

Центар за јавне политике Европске уније

Центар за јавне политике Европске уније

Подизање капацитета наставног особља да врши истраживања и спроводи обуке у овој области.

Sportski centar

Франкофони центар за универзитетску успешност

Циљ Центра је да се континуирано и стручно ради на ширењу и развоју франкофоне науке и културе.

Sportski centar

Спортски центар

Циљ Центра је развој спорта, као и доступност терена свим спортским друштвима Универзитета.