Факултети Институти Центри Библиотека

Франкофони центар за универзитетску успешност

Е-адреса:  mvinaver@gmail.com

Адреса:  Универзитетска библиотека "Светозар Марковић" Булевар краља Александра 71/II спрат

Директор:  проф. др Милица Винавер


Франкофони центар за универзитетску успешност је организациона јединица Универзитета у Београду који је основан уз помоћ донације Универзитетске агенције за Франкофонију (АУФ), у складу са Споразумом који је Универзитет у Београду закључио са АУФ-ом 20.10.2014. године.

О Центру

Центар је образовни простор опремљен савременим наставним средствима и техничком опремом, отворен за све студенте, наставнике, научнике,истраживаче и друге учеснике у процесу високог образовања Универзитета у Београду, као и за све друге кориснике Универзитетске библиотеке „Светозар Марковић“ са циљем да се континуирано и стручно ради на ширењу и развоју франкофоне науке и културе, као и на представљању научних и културних достигнућа. Ослањајући се на богату франкофону традицију која одавно постоји на Универзитету у Београду, Франкофони центар за универзитетску успешност је дидактички простор, где ће предавачи, истраживачи и студенти Универзитета у Београду, као и из Француске и других франкофоних земаља моћи да се образују, сусрећу и разговарају. Центар ће, захваљујући најновијој телекомуникационој опреми и богатим дидактичким ресурсима, допринети даљем успостављању бројних и важних академских веза између научних заједница Србије, Француске и франкофоних земаља. Могућности за виртуелно повезивање и умрежавање научника, истраживача и студената које овај центар пружа омогућиће одржавање бројних предавања, али и консултација и свих других облика сарадње без уобичајено високих трошкова путовања. Најновија дигитална опрема, алати и материјали који ће научној заједници Србије бити на располагању у овом центру омогућиће нашим истраживачима и студентима равноправан приступ научним ресурсима и мрежама знања на европском нивоу.

Дешавања у Франкофоном центру
за универзитетску успешност