Факултети Институти Центри Библиотека

Центар за електронско учење и образовање на даљину

Адреса:  Студентски трг 1, Београд

 

Центар за електронско учење и образовање на даљину је организациона јединица Универзитета у Београду, организована ради систематског развоја свих облика онлајн наставе, едукације наставног кадра и њиховог професионалног усавршавањa.

Основни циљеви

Основни циљеви Центра су развој високог образовања у домену електронског учења и образовања на даљину, као и развој електронског учења и образовања на даљину Универзитета у Београду; допринос развоју система осигурања квалитета високог образовања у области студијских програма на даљину, програма стручног оспособљавања и обуке на даљину; допринос развоју стандарда компетенција потребних за наставничку професију и њиховог професионалног развоја у домену образовне технологије; учешће у креирању националних и међународних развојних програма образовања на даљину и пројеката, израда програма на даљину и метода рада за лица са посебним потребама; као и развој електронских уџбеника.

Услуге Центра могу користити образовне институције и други привредни субјекти.