Универзитет у Београду

Универзитет у Београду - 210 година

Сви подаци које нам дате попуњавањем упитника се чувају уз најстрожије придржавање одредби Закона о заштити података о личности.

Систем овог истраживања је тако организован да се у потпуности штити анонимност испитаника. Резултати ће бити коришћени и објављени тако да идентификација личности и повезивање одговора са идентитетом испитаника ни у ком случају није могућа.

Осигурање анонимности испитаника и поверљивости података гарантује Универзитет у Београду.

Шта је ПИН код и чему он служи?

Без приступног кода није могуће учествовати у анкети, јер се уз помоћ њега осигурава да само дипломирани студенти Универзитета у Београду могу попунити упитник. Приступни код се може искористити само једном.

Процес попуњавања упитника можете прекинути и наставити у неком каснијем тренутку уз употребу истог приступног кода.

Сваки дипломац из генерација обухваћених истраживањем има свој пин код који је насумично генерисан и додељен. Пин код омогућава анонимност и служи томе да Ваш одговор буде забележен без повезивања са личним и контакт подацима.

Аналитичка јединица која ће обрађивати резулатате истраживања, нема приступ личним и контакт подацима и не зна коме је који пин додељен. Са друге стране, Универзитет у Београду зна коме је који пин додељен, али нема приступ појединачним одговорима из упитника који су повезани са пином.

На тај начин се осигурава анонимност испитаника и поверљивост одговора.