Упис Основне и интегрисане
академске студије
Мастер академске студије Специјалистичке академске студије Докторске академске студије Основне струковне студије Мастер струковне студије Специјалистичке струковне студије Мобилност студената

Основне и интегрисане академске студије

ОПШТИ УСЛОВИ КОНКУРСА ЗА УПИС СТУДЕНАТА НА ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ И ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ ЗА ШКОЛСКУ 2023/2024. ГОДИНУ

Услови конкурса за појединачне факултете доступни су на следећим линковима:

Архитектонски факултет

Биолошки факултет

Географски факултет

Грађевински факултет

Економски факултет

Електротехнички факултет

Математички факултет

Машински факултет

Медицински факултет

Пољопривредни факултет

Правни факултет

Православни богословски факултет

Рударско-геолошки факултет

Саобраћајни факултет

Стоматолошки факултет

Технички факултет у Бору

Технолошко-металуршки факултет

Учитељски факултет

Факултет безбедности

Факултет ветеринарске медицине

Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију

Факултет за физичку хемију

Факултет организационих наука

Факултет политичких наука

Факултет спорта и физичког васпитања

Фармацеутски факултет

Физички факултет

Филозофски факултет

Филолошки факултет

Хемијски факултет

Шумарски факултет