Упис Основне и интегрисане
академске студије
Мастер академске студије Специјалистичке академске студије Докторске академске студије Основне струковне студије Мастер струковне студије Специјалистичке струковне студије Мобилност студената

Мастер академске студије

ОПШТИ УСЛОВИ КОНКУРСА ЗА УПИС СТУДЕНАТА НА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ ЗА ШКОЛСКУ 2023/2024. ГОДИНУ

 

Услови конкурса за појединачне факултете доступни су на следећим линковима:

Архитектонски факултет

Биолошки факултет

Географски факултет

Грађевински факултет

Економски факултет

Електротехнички факултет

Математички факултет

Машински факултет

Медицински факултет

Пољопривредни факултет

Правни факултет

Правни факултет - Менаџмент јавних набавки

Православни богословски факултет

Рударско-геолошки факултет

Саобраћајни факултет

Технички факултет у Бору

Технолошко-металуршки факултет

Учитељски факултет

Факултет безбедности

Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију

Факултет за физичку хемију

Факултет организационих наука

Факултет политичких наука

Факултет спорта и физичког васпитања

Физички факултет

Фармацеутски факултет

Филозофски факултет

Филолошки факултет

Хемијски факултет

Шумарски факултет

 

Универзитет у Београду

Заједнички студијски програм Напредне информационе технологије у дигиталној трансформацији, 90 ЕСПБ (Електротехнички факултет и Факултет организационих наука)

Заједнички студијски програм Индустрија 4.0, 120 ЕСПБ (Машински факултет и Математички факултет)

Заједнички студијски програм мастер академских студија ЕРОЗИЈА ЗЕМЉИШТА И ПРЕВЕНЦИЈА ОД БУЈИЧНИХ ПОПЛАВА, 60 ЕСПБ (Универзитет у Београду-Шумарски факултет, Универзитет у Новом Саду-Пољопривредни факултет и Универзитет у Нишу-Факултет заштите на раду)