Универзитет у Београду

Насловна > Универзитет > Закони

Закони

Закон о високом образовању („Службени гласник РС“, бр. 88/2017)

 

Закон о високом образовању („Службени гласник РС“, бр. 76/2005, 100/2007, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013, 99/2014, 45/2015, 68/2015 и 87/2016)


Закон о научноистраживачкој делатности
(„Службени гласник РС“, бр. 110/05, 50/06-исправка, 18/2010 и 112/2015)

 

Стратегија развоја образовања у Србији до 2020. године („Службени гласник РС“, број 107/2012)

Зборник закона и уредби о Универзитету у Београду (1945-2000)

Zbornik zakona - knjiga 1

 

 

Бранислава Грбић (белешка о аутору)

 

Књига 1 - Универзитет

 

 

 

Zbornik zakona - knjiga 2

 

 

 

Књига 2 - Универзитет

 

 

 

 

Zbornik zakona - knjiga 3

 

 

Књига 3 - Факултети, институти, заводи, студентске установе, заштита студената и фондови