Универзитет у Београду

Универзитет у Београду - 210 година
Насловна > Универзитет > Задужбине и фондације > Задужбина Влајка Каленића

Задужбина Влајка Каленића

Zadužbina Vlajka Kalenića

Оснивач: Влајко Каленић, тестаментом од 30. 6. 1907. године.

Обновила рад Решењем Министарства културе РС бр. 022-924/96-03 од 3. 6. 1996.
Општина Стари град 11. 05. 2000. године Решењем IV-02 бр. 360-216/2000-3 пренела право управљања и коришћења на становима и пословним просторијама на Задужбину, а Дирекција за имовину РС дала сагласност на пренос 23. 08. 2000. године.


Средства Задужбине: Зграда у улици Светогорска 12 у Београду.
Површина зграде у улици Светогорска 12 износи 2597 m2 и састоји се од 32 стана и две собе.

Циљ Задужбине: Помагање одличних студената Економског факултета слабијег материјалног стања.

Средства Задужбине се користе за помагање одличних студената Економског факултета слабијег материјалног стања у облику стипендија, усавршавања у земљи и иностранству, набавке уџбеника, литературе и других средстава потребних за студирање и усавршавање, помагања установа и организација у области студентског стандарда и других облика помоћи које утврди Одбор задужбине.

 


09. јул 2018.

Материјална помоћ из средстава Задужбине Влајка Каленића


05. jул 2018.

XI Седница Одбора Задужбине Влајка Каленића заказана је за 09.07.2018. године у 10 часова.


14. маj 2018.

Извештај о раду Задужбине Влајка Каленића за 2017. годину