Јавне набавке мале вредности Задужбина Миливоја Јовановића и Луке Ћеловића

25. мај 2016.

План јавних набавки за 2016. годину

13. март 2015.

Набавка столарских радова и замена столарије ЈНМВ 01/15

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Технички опис радова

Обавештење о закљученом уговору


28. новембар 2014.

01/14 Набавка радова - столарски радови и уградња столарије

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Прилог

Измена конкурсне документације

Обавештење о закљученом уговору