О Универзитету Историјат Акредитација Самовредновање Састав и делатности Наставници Професори емеритуси
Универзитета у Београду
Обележја Универзитета Органи Руководство и стручне службе Студентски парламент Circle U. Увид јавности Конкурси Универзитета Јавне набавке Финансијски планови Информатор о раду Закони и други прописи Прописи Универзитета Процедуре Гласник Универзитета Политика приватности Издавачка делатност Задужбине и фондације Дан задужбинара и Плакетa
Лука Ћеловић Требињац
Родна равноправност на УБ Донатори Magna Charta Universitatum Академска културно уметничка
друштва

Дан задужбинара
Универзитета у Београду
и додела Плакете
Лука Ћеловић Требињац

Савет Универзитета у Београду установио је Одлуком од 28. фебруара 2018. године Дан задужбинара Универзитета у Београду, са циљем да се изрази захвалност и поштовање доброчинитељима који су Универзитету завештали своју имовину или даровали значајну донацију.

Дан задужбинара обележава се у част највећег добротвора Универзитета у Београду, Луке Ћеловића Требињца, који је сву своју непокретну и покретну имовину даровао Универзитету.

Plaketa

Истом одлуком установљена је и додела Плакете Лука Ћеловић Требињац и додела захвалница. Плакета се додељује појединцу или правном лицу за посебан допринос неговању и развоју задужбинарства. Годишње се додељује једна Плакета, коју уручује ректор Универзитета на свечаности Дана задужбинара. Захвалнице се додељују физичким и правним лицима за успешну сарадњу, подршку у развоју идеје задужбинарства, као и за допринос у испуњењу циљева задужбина и фондација.

Поред Плакете и захвалница, на свечаности се додељују и Награде Веселина Лучића за најбоље научно и књижевно дело наставника и сарадника Универзитета у Београду, Награда Задужбине Ђоке Влајковића младим научним радницима Универзитета у Београду, стипендије, новчане награде, као и материјалне помоћи студентима Универзитета у Београду.

Награде и стипендије додељују се од прихода следећих задужбина и фондација:

 • Задужбина Миливоја Јовановића и Луке Ћеловића,
 • Задужбина Ђоке Влајковића,
 • Задужбина Влајка Каленића,
 • Задужбина Раде и Милана Вукићевића,
 • Задужбина Веселина Лучића,
 • Задужбина Љубице М. Здравковић,
 • Фондација Милана Стефановића Смедеревца и супруге Даринке,
 • Фондација Косте Мигрића,
 • Фондација „Сестре Булајић“,
 • Фондација Нови добротвори Универзитета,
 • Фондација „Гордана Јокић Кашиковић и Драгиша Кашиковић“ и
 • Фондација „Mr. ph Љубица Војтех Драгићевић и ing.oecc. Никола Драгићевић“.

Дан задужбинара 2022. године

Дан задужбинара 2021. године

Дан задужбинара 2020. године

Дан задужбинара 2019. године

Дан задужбинара 2018. године