Универзитет у Београду

Насловна > Универзитет > Увид јавности

Увид јавности

Заједнички портал свих докторских дисертација и припадајућих извештаја комисије о њиховој оцени, које су на увиду јавности пре одбране на Универзитету у Београду:

http://uvidok.rcub.bg.ac.rs/


03. април 2017.

На основу члана 7. Правилника о условима и поступку додељивања звања и правима професора емеритуса (''Гласник Универзитете у Београду'', број 176/13, 180/14 и 196/16), дана 3. априла 2017. године објављују се на сајту Универзитета реферати стручних комисија које је образовао Сенат Универзитета, са предлогом одлука за доделу звања професор емеритус следећим кандидатима:

1. Јелић Ивановић, др Зорана, редовни професор Фармацеутског факултета, групација медицинских наука

2. Колар Анић, др Љиљана, редовни професор Факултета за физичку хемију, групација природно-математичких наука

3. Огњановић, др Милосав, редовни професор Машинског факултета, групација техничко-технолошких наука

 

Увид јавности траје 30 дана, односно до 3. маја 2017. године.

За време трајања увида јавности Сенату Универзитета могу се достављати примедбе у вези са предложеним кандидатима.