Увид јавности

Заједнички портал свих докторских дисертација и припадајућих извештаја комисије о њиховој оцени, које су на увиду јавности пре одбране на Универзитету у Београду:

http://uvidok.rcub.bg.ac.rs/


18. maj 2018.

 

На основу члана 7. Правилника о условима и поступку додељивања звања и правима професора емеритуса (''Гласник Универзитете у Београду'', број 176/13, 180/14 и 196/16), дана 18. маја 2018. године објављују се на сајту Универзитета реферати стручних комисија које је образовао Сенат Универзитета, са предлогом одлука за доделу звања професор емеритус следећим кандидатима:

1. Митраковић др Драган , редовни професор Технолошко-металуршког факултета, групација техничко-технолошких наука

2. Старчевић др Душан , редовни професор Факултета организационих наука, групација техничко-технолошких наука

3. Каделбург др Зоран , редовни професор Математичког факултета, групација природно-математичких наука


Увид јавности траје 30 дана, односно до 17. јуна 2018. године.

За време трајања увида јавности Сенату Универзитета могу се достављати примедбе у вези са предложеним кандидатима.