Увид јавности

Заједнички портал свих докторских дисертација и припадајућих извештаја комисије о њиховој оцени, које су на увиду јавности пре одбране на Универзитету у Београду:

http://uvidok.rcub.bg.ac.rs/
5. мај 2022.

На основу члана 7 Правилника о условима и поступку додељивања звања и правима професора емеритуса (,,Гласник Универзитета у Београду“', број 206/18 и 213/20), дана 5. маја 2022. године објављују се на сајту Универзитета реферати стручних комисија које је образовао Сенат Универзитета, са предлогом одлука за доделу звања професор емеритус следећим кандидатима:

  1. Проф. др Мирко Васиљевић, редовни професор Правног факултета, групација друштвено-хуманистичких наука
  2. Проф. др Владимир Костић, редовни професор Медицинског факултета, групација медицинских наука
  3. Проф. др Душан Теодоровић, редовни професор Саобраћајног факултета, групација техничко-технолошких наука
  4. Проф. др Карло Раић, редовни професор Технолошко-металуршког факултета, групација техничко-технолошких наука
  5. Проф. др Мирко Грчић, редовни професор Географског факултета, групација природно-математичких наука

Увид јавности траје 15 дана, односно до 20. маја 2022. године.

За време трајања увида јавности Сенату Универзитета могу се достављати примедбе у вези са предложеним кандидатима.