О Универзитету Историјат Акредитација Самовредновање Састав и делатности Наставници Професори емеритуси
Универзитета у Београду
Обележја Универзитета Органи Руководство и стручне службе Студентски парламент Circle U. Увид јавности Конкурси Универзитета Јавне набавке Финансијски планови Информатор о раду Закони и други прописи Прописи Универзитета Процедуре Гласник Универзитета Политика приватности Издавачка делатност Задужбине и фондације Дан задужбинара и Плакетa
Лука Ћеловић Требињац
Родна равноправност на УБ Донатори Magna Charta Universitatum Академска културно уметничка
друштва

Јавне набавке мале вредности

 

Назив Документација Рок за достављање понуде
Радови - извођење радова на замени снегобрана на крову Капетан Мишиног здања на Студентском тргу број 1 у Београду

Уговор о извођењу радова

Позив за подношење понуда објављено 01.07.2020.

Конкурсна документација објављено 01.07.2020.

Одлука о додели уговора објављено 14.07.2020

10.07.2020.
до 12 часова
Добра – штампач за потребе Рачунарског центра Универзитета у Београду

Позив за подношење понуда објављено 08.06.2020.

Конкурсна документација објављено 08.06.2020.

Одлука о додели уговора објављено 23.06.2020

19.06.2020.
до 14 часова
Добра - електрична енергија

Позив за подношење понуда објављено 20.02.2020.

Конкурсна документација објављено 20.02.2020.

Одлука о додели уговора објављено 11.03.2020

28.02.2020.
до 12 часова
Материјал за одржавање хигијене

Позив за подношење понуда објављено 14.02.2020.

Конкурсна документација објављено 14.02.2020.

Одлука о додели уговора објављено 28.02.2020

24.02.2020.
до 11 часова
Канцеларијски материјал

Позив за подношење понуда објављено 13.02.2020.

Конкурсна документација објављено 13.02.2020.

Одлука о додели уговора - Партија 1 објављено 28.02.2020

Одлука о додели уговора - Партија 2 објављено 28.02.2020

21.02.2020.
до 11 часова
Извођење радова на поправци крова на објекту бивше основне школе у селу Глеђица на планини Голији, општина Ивањица – пројекат „Универзитет у природи“

Позив за подношење понуда објављено 13.12.2019.

Конкурсна документација објављено 13.12.2019.

Одлука о додели уговора објављено 25.12.2019.

Уговор о извођењу радова

23.12.2019.
до 12 часова
Извођење радова на поправци кровног покривача изнад учионице у поткровљу објекта Капетан Мишиног здања на Студентском тргу број 1 у Београду

Позив за подношење понуда објављено 16.10.2019.

Конкурсна документација објављено 16.10.2019.

Одлука о додели уговора објављено 28.10.2019.

Уговор о извођењу радова

25.10.2019.
до 10 часова
Добра – хемикалије, реагенси и лабораторијска опрема у оквиру индивидуалног ТТФ пројекта „Хидрогелови са синтетисаним лигнинским олигомерима као антимикробне супстанце и средства за зарастање рана“, број 1075

Позив за подношење понуда објављено 08.07.2019.

Конкурсна документација објављено 08.07.2019.

Одлука о додели уговора Партија 1 објављено 26.08.2019.

Одлука о oбустави поступка Партија 2 објављено 26.08.2019.

17.07.2019.
до 11 часова
Услуга израде футрола за дипломе са штампом (са услугом израде фасцикли и мапа са штампом)

Позив за подношење понуда објављено 19.06.2019.

Конкурсна документација објављено 19.06.2019.

Измене конкурсне документације објављено 24.06.2019.

Одлука о додели уговора објављено 04.07.2019. Уговор о вршењу услуга
03.07.2019.
до 10 часова
Услуге физичко-техничког обезбеђења зграде Ректората

Позив за подношење понуда објављено 15.4.2019.
Конкурсна документација објављено 15.4.2019.
Одлука о закључењу оквирног споразума објављено 25.4.2019.
Оквирни споразум
Обавештење о закљученом уговору 11.12.2020.
Одлука о додели уговора 19.03.2021.
Обавештење о закљученом уговору 19.03.2021.

23.04.2019.
до 10 часова
Услуге чишћења и санитације објеката Ректората

Позив за подношење понуда објављено 15.4.2019.
Конкурсна документација објављено 15.4.2019.
Одлука о закључењу оквирног споразума објављено 25.4.2019.
Оквирни споразум - услуге чишћења
Одлука о додели уговора 22.03.2021
Обавештење о закљученом уговору 22.03.2021

23.04.2019.
до 13 часова
Набавка електричне енергије

Позив за подношење понуда објављено 5.3.2019.
Конкурсна документација објављено 5.3.2019.
Одлука о додели уговора објављено 19.3.2019.
Уговор о купопродаји електричне енергије

15.03.2019.
до 11 часова
Материјал за одржавање хигијене

Позив за подношење понуда објављено 8.2.2019.
Конкурсна документација објављено 8.2.2019.
Одлука о закључењу оквирног споразума објављено 22.2.2019.
Оквирни споразум о купопродаји

18.02.2019.
до 13 часова
Канцеларијски материјал

Позив за подношење понуда објављено 8.2.2019.
Конкурсна документација објављено 8.2.2019.
Одлука о додели уговора објављено 22.2.2019.
Уговор о купопродаји канцеларијског материјала

18.02.2019.
до 10 часова
Набавка службеног аутомобила (замена старо за ново)

Позив за подношење понуда објављено 30.11.2018.
Конкурсна документација објављено 30.11.2018.
Одлука о додели уговора објављено 13.12.2018.
Уговор - набавка службеног аутомобила

10.12.2018.
до 11 часова
Услуге израде футрола за дипломе са штампом

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Уговор

21.05.2018.
до 12 часова
Канцеларијски материјал

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Уговор о купопродаји

09.05.2018.
до 11 часова
Материјал за одржавање хигијене

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о закључењу оквирног споразума
Оквирни споразум

10.05.2018.
до 11 часова
Набавка електричне енергије

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Питање и одговор 1
Измене и допуне Конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока за подношење понуде
Одлука о закључењу оквирног споразума
Обавештење о закљученом уговору
Уговор
Анекс бр. 1 уговора
Анекс бр. 2 уговора

07.03.2018.
до 14 часова
Комуникациона опрема

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Питања и одговори
Одлука о закључењу оквирног споразума

Одлука о обустави поступка објављено 01.02.2018.

07.11.2017.
до 12 часова
Одржавање Комуникационе опреме

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Уговор

10.10.2017.
до 12 часова
Канцеларијски материјал

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Питања и одговори
Питања и одговори 1
Питања и одговори 2
Одлука о обустави поступка
Одлука о додели уговора
Конкурсна документација - Партија бр.2
Одлука о додели уговора - Партија бр. 1
Одлука о обустави поступка

10.10.2017.
до 12 часова
Рачунарска опрема

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Питања и одговори
Питања и одговори 1
Одлука о закључењу оквирног споразума
Оквирни споразум

11.09.2017.
до 9 часова
Рачунарска опрема

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Питања и одговори
Питања и одговори 1
Одлука о закључењу оквирног споразума

14.09.2017.
до 12 часова
Рачунарска опрема Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Питања и одговори
Одлука о обустави поступка Обавештење о обустави поступка
14.07.2017.
до 10 часова
Услуге oдржавања рачунарске и биротехничке опреме

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

Одлука о закључењу оквирног споразума - Партија бр. 1
Одлука о закључењу оквирног споразума - Партија бр. 2
Оквирни споразум - Партија бр. 1
Оквирни споразум - Партија бр. 2
10.07.2017.
до 13:15 часова
Текуће одржавање

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о закључивању оквирног споразума - Партија бр. 1
Одлука о закључивању оквирног споразума - Партија бр. 2
Оквирни споразум - Партија бр. 1
Оквирни споразум - Партија бр. 2

23.06.2017.
до 10 часова
Набавка услугa обезбеђења

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Додатне информације у вези са припремањем понуде
Одговори на питања
Одлука о закључивању оквирног споразума
Оквирни споразум

23.05.2017.
до 09 часова
Набавка услугa конзервације и рестаурације уметничких дела

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Конкурсна документација - Исправка
Измена конкурсне документације
Додатне информације у вези са припремањем понуде
Одлука о обустави поступка

Услуге чишћења

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Конкурсна документација - Исправка
Одлука о закључивању оквирног споразума
Оквирни споразум

10.04.2017.
Набавка електричне енергије

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

Одлука - Електрична енергија
Оквирни споразум

07.07.2017.
Набавка стручних услуга

Уговор о купопродаји

Одлука о додели уговора - партија 1

Одлука о додели уговора - партија 2

Одлука о додели уговора - партија 3

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

12.01.2017.
до 12 часова
Материјал за одржавање хигијене

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Продужење рока за подношење понуда
Измена поглавља 3
Измена поглавља 6.1
Одговори на питања
Одлука о додели уговора
Оквирни споразум

23.09.2016.
до 12 часова
Извођење радова на текућем одржавању димњака

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о избору најповољније понуде


Канцеларијски материјал Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Продужење рока за подношење понуда
Измена поглавља 4

Измена поглавља 7

Појашњење конкурсне документације
Одлука о додели уговора - Партија 1
Одлука о додели уговора - Партија 2

Услуге конзервације и рестаурације уметничких дела

Обустава поступка
Продужење рока
Конкурсна документација


Одржавање комуникационе опреме

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Уговор


Рачунарска опрема

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Уговор
Оквирни споразум


Услуге физичко-техничког обезбеђења

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора

 
Услуге чишћења

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда

15.04.2016.
до 10 часова
Израда футрола за дипломе са штампом

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одговор на питање
Одговор на питање
Одлука о додели уговора
Уговор


Набавка електричне енергије

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда

10.03.2016.
до 12 часова