Јавне набавке

Правилник о јавним набавкама Универзитета у Београду

Правилник о изменама и допунама Правилника о јавним набавкама Универзитета у Београду

План јавних набавки за 2018.

Одлука о првој измени Плана јавних набавки за 2018.

Прва измена Плана јавних набавки за 2018.

Одлука о другој измени Плана јавних набавки за 2018.

Друга измена Плана јавних набавки за 2018.

Одлука о трећој измени Плана јавних набавки за 2018.

Трећа измена Плана јавних набавки за 2018.

Назив Документација Рок за достављање понуде
Обједињена набавка добара на пројекту ERAZMUS+ КА2 DUALEDU - рачунарска опрема, софтвери и лабораторијска опрема

Позив за подношење понуда објављено 31.10.2018.

Конкурсна документација објављено 31.10.2018.

Питања и одговори за Партију 4Д објављено 07.11.2018.

Измене и допуне конкурсне документације за Партије 4Д и 4Е објављено 07.11.2018.

Питања и одговори везани за рок плаћања и менице објављено 09.11.2018.

15.11.2018.
до 11:00 часова
Набавка добара на пројекту ERAZMUS+ KA2 HEPMP – поновљени поступак за набавку ИТ опреме, партије: III-2, III-6, III-7, III-8, III-10 и III-11

Позив за подношење понуда објављено 19.10.2018.

Конкурсна документација објављено 19.10.2018.

Одлука о додели уговора Партија III-2 објављено 02.11.2018.

Одлука о додели уговора Партија III-6 објављено 02.11.2018.

Одлука о додели уговора Партија III-7 објављено 02.11.2018.

Одлука о додели уговора Партија III-8 објављено 02.11.2018.

Одлука о додели уговора Партија III-10 објављено 02.11.2018.

Одлука о додели уговора Партија III-11 објављено 02.11.2018.

29.10.2018.
до 11:00 часова
Набавка добара на пројекту ERAZMUS+ KA2 HEPMP - медицинске лутке и ИТ опрема

Позив за подношење понуда објављено 24.08.2018.

Конкурсна документација објављено 24.08.2018.

ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА ЗА ПАРТИЈЕ I (1-6) објављено 20.09.2018.

ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА ЗА ПАРТИЈЕ II (1-5) објављено 20.09.2018.

ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА ЗА ПАРТИЈЕ III (1-12) објављено 20.09.2018.

ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА ЗА ПАРТИЈЕ IV (1-3) објављено 20.09.2018.

10.09.2018.
до 11:00 часова
Извођење радова на адаптацији и реконструкцији просторије архиве у објекту Капетан Мишиног здања на Студентском тргу број 1 у Београду

Позив за подношење понуда објављено 20.08.2018.

Конкурсна документација објављено 20.08.2018.

Одлука о додели уговора објављено 24.09.2018.

19.09.2018.
до 11:00 часова
Извођење радова на поправци кровног покривача изнад Свечане сале објекта Капетан Мишиног здања на Студентском тргу број 1 у Београду

Позив за подношење понуда објављено 19.06.2018.

Конкурсна документација објављено 19.06.2018.

Измене конкурсне документације објављено 09.07.2018.

Питање и одговор објављено 09.07.2018.

Одлука о додели уговора објављено 20.08.2018.

19.07.2018.
до 11:00 часова
Обједињена набавка добара – рачунарске опреме и лиценци за потребе ЕРАЗМУС+ КА2 пројекта „Development and implementation of system for performance evaluation for Serbian HEIs and system – PESHES“ (573820-EPP-1-2016-1-RS-EPPKA2-CBHE-SP)

Позив за подношење понуда објављено 21.03.2018.

Конкурсна документација објављено 21.03.2018.

Питање 1 и одговор објављено 29.03.2018.

Одлука о додели уговора партија 1A објављено 27.04.2018.

Одлука о додели уговора партија 1Б објављено 27.04.2018.

Одлука о додели уговора партија 1Ц објављено 27.04.2018.

Одлука о додели уговора партија 2 објављено 27.04.2018.

Одлука о додели уговора партија 3 објављено 27.04.2018.

Одлука о додели уговора партија 4 објављено 27.04.2018.

Одлука о додели уговора партија 5 објављено 27.04.2018.

Одлука о додели уговора партија 6 објављено 27.04.2018.

10.04.2018.
до 12:00 часова
Осигурање

Позив за подношење понуда објављено 05.03.2018.

Конкурсна документација објављено 05.03.2018.

Одлука о додели уговора партија 1 објављено 18.04.2018.

Oдлука о обустави поступка партија 2 објављено 18.04.2018.

Обавештење о обустави поступка јавне набавке за Партију 2 објављено 18.04.2018.

Одлука о додели уговора партија 3 објављено 18.04.2018.

10.04.2018.
до 11:00 часова
ПОНОВЉЕНИ ПОСТУПАК ЗА ПАРТИЈУ 2

Позив за подношење понуда објављено 19.04.2018.

Конкурсна документација објављено 19.04.2018.

Одлука о додели уговора Партија 2 објављено 22.05.2018.

21.05.2018.
до 11:00 часова
Набавка услуга израде СОФТВЕРА на пројекту - Еразмус+ “Reinforcement of the Framework for Experiential Education in Healthcare in Serbia” (ReFEEHS, 561644-EPP-1-2015-1-RS-EPPKA2-CBHE-JP - електронске платформе за администрацију студентске стручне праксе/клиничког стажа

Позив за подношење понуда објављено 04.12.2017.

Конкурсна документација објављено 04.12.2017.

Уговор објављено 07.02.2018.

12.12.2017.
до 12:00 часова
Пројекат КА2 Еразмус + FINAC

Позив за подношење понуда објављено 23.10.2017.

Конкурсна документација објављено 23.10.2017.

Питања и одговори објављено 30.10.2017.

Одлука о додели уговора Партија 1 објављено 14.11.2017.

Одлука о додели уговора Партија 2 објављено 14.11.2017.

03.11.2017.
до 14:00 часова
Темпус EdLead

Позив за подношење понуда објављено 03.10.2017.

Конкурсна документација објављено 03.10.2017.

16.10.2017.
до 12:00 часова
Пројекат КА2 Еразмус + FINAC

Позив за подношење понудe објављено 15.09.2017.

Конкурсна документација објављено 15.09.2017.

Питања и одговори
објављено 29.09.2017.

Одлука о додели уговора партија 1А објављено 09.10.2017.

Одлука о додели уговора партија 1Б објављено 09.10.2017.

Одлука о додели уговора партија 2А објављено 09.10.2017.

Одлука о додели уговора партија 2Б објављено 09.10.2017.

Одлука о додели уговора партија 3 објављено 09.10.2017.

Одлука о додели уговора партија 4А објављено 09.10.2017.

Одлука о додели уговора партија 4Б објављено 09.10.2017.

Одлука о додели уговора партија 4Д објављено 09.10.2017.

05.10.2017.
до 12:00 часова
Израда футрола за дипломе са услугом штампе

Позив за подношење понуде објављено 07.06.2017.

Конкурсна документација објављено 07.06.2017.

Одлука о додели уговора објављено 06.07.2017.

Уговор о вршењу услуга објављено 19.07.2017.

23.06.2017.
до 12:00 часова
Пројекат КА2 Еразмус + ReFEEHS

Позив за подношење понуде објављено 05.04.2017.

Конкурсна документација објављено 13.04.2017.

Одлука о додели уговора партија 1А објављено 28.04.2017.

Одлука о додели уговора партија 1Б објављено 28.04.2017.

Одлука о додели уговора партија 2 објављено 28.04.2017.

25.04.2016.
до 10:00 часова
Услуге штампе диплома

Позив за подношење понуде

Одлука о додели уговора

04.04.2017.
Осигурање

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

Одлука - аутокаско осигурање

Одлука - осигурање имовине

Одлука - осигурање запослених

Уговор - аутокаско осигурање

Уговор - осигурање имовине

Уговор - осигурање запослених

03.04.2017.
до 10:00 часова
Пројекат КА2 Еразмус + ReFEEHS Уговор - партија 2А објављено 17.01.2017.
Уговор - партија 2Ц објављено 17.01.2017.
Уговор - партија 3Б објављено 17.01.2017.
Уговор - партија 4 објављено 17.01.2017.
Уговор - партија 7А објављено 17.01.2017.
Уговор - партија 8 објављено 17.01.2017.
Одлука о додели уговора објављено 09.12.2016.
Питање и одговор објављено 22.11.2016.
Позив за подношење понуда објављено 28.10.2016.
Конкурсна документација објављено 28.10.2016.
29.11.2016.
до 10:00 часова
Темпус КА2 Еразмус + ReFEEHS Позив за подношење понуда објављено 29.08.2016.
Конкурсна документација објављено 29.08.2016.
Одлука партија 1 објављено 14.10.2016.
Одлука партија 2 објављено 14.10.2016.
19.09.2016.
до 14:00 часова
Темпус EdLead Позив за подношење понуда објављено 01.06.2016.
Конкурсна документација објављено 01.06.2016.
Пречишћен текст конкурсне документације објављено 17.06.2016.
07.07.2016.
до 12:00 часова
Осигурање

Појашњење конкурсне
документације

Осигурање имовине

Позив за подношење понуде

Продужење рока

Измене и допуне

Питања и одговори

Одлука - аутокаско осигурање

Одлука - осигурање имовине

Одлука - осигурање запослених

Уговор - аутокаско осигурање

Уговор - осигурање имовине

Уговор - осигурање запослених

 
Темпус SPEED
- Oбавештење

Обавештење о продужењу рока

Темпус SPEED - Питање

Темпус SPEED - Одговор

24.02.2016.
до 12:00 часова
Темпус BIOEMIS

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

12.02.2016.
до 12:00 часова
Темпус DEPOCEI

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Обавештење о избору понуђача

29.01.2016.
до 12:00 часова