Конкурси Универзитета

Конкурси за изборе наставника Универзитета

Конкурс Факултета организационих наукаПочетак конкурса 22.06.2022.

Конкурс Економског факултета Почетак конкурса 22.06.2022.

Конкурс Православног богословског факултета Почетак конкурса 22.06.2022.

Конкурс Машинског факултета Почетак конкурса 22.06.2022.

Конкурс Факултета спорта и физичког васпитањаПочетак конкурса 22.06.2022.

Конкурс Учитељског факултета Почетак конкурса 17.06.2022.

Конкурс Архитектонског факултета Почетак конкурса 15.06.2022.

Конкурс Шумарског факултета Почетак конкурса 15.06.2022.

Конкурс Факултета спорта и физичког васпитањаПочетак конкурса 14.06.2022.

Конкурс Пољопривредног факултета Почетак конкурса 08.06.2022.

Конкурс Филолошког факултета Почетак конкурса 08.06.2022.

Конкурс Машинског факултета Почетак конкурса 08.06.2022.

Конкурс Православног богословског факултета Почетак конкурса 08.06.2022.

Конкурс Грађевинског факултета Почетак конкурса 08.06.2022.

Конкурси универзитетских задужбина и фондација