Конкурси Универзитета

Конкурси за изборе наставника Универзитета

Конкурс Математичкoг факултета Почетак конкурса 26.09.2018.

Конкурс Биолошкoг факултета Почетак конкурса 19.09.2018.

Конкурс Правног факултета Почетак конкурса 12.09.2018.

Конкурси Студентског парламента

Избори за Студентски парламент

Конкурс за представнике студената уписаних по афирмативним мерама - продужен рок до 25.09.2018. године

Конкурси и одлуке Задужбина и Фондација Универзитета

Пријава на конкурс