Конкурси Универзитета

Конкурси за изборе наставника Универзитета

Конкурс Учитељског факултета Почетак конкурса 11.07.2018.

Конкурс Стоматолошког факултета Почетак конкурса 06.07.2018.

Конкурс Географског факултета Почетак конкурса 04.07.2018.

Конкурс Фармацеутског факултета Почетак конкурса 04.07.2018.

Конкурс Факултета за специјалну едукацију и рехабилитацију Почетак конкурса 04.07.2018.

Конкурс Економског факултета Почетак конкурса 04.07.2018.

Конкурс Рударско-геолошoг факултета Почетак конкурса 04.07.2018.

Конкурс Електротехничкoг факултета Почетак конкурса 04.07.2018.

Конкурси Студентског парламента

Избори за Студентски парламент

Конкурс за представнике студената уписаних по афирмативним мерама

Конкурси и одлуке Задужбина и Фондација Универзитета

Пријава на конкурс