Конкурси Универзитета

Конкурси за изборе наставника Универзитета

Конкурс Факултета за физичку хемију Почетак конкурса 01.01.2023.

Конкурс Факултета организационих наука Почетак конкурса 25.01.2023.

Конкурс Пољопривредног факултета Почетак конкурса 18.01.2023.

Конкурс Географског факултета Почетак конкурса 18.01.2023.

Конкурс Филолошког факултета Почетак конкурса 18.01.2023.

Конкурси универзитетских задужбина и фондација

16. јануар 2023.

Одлука о расписивању конкурса за доделу награде Александра Котуровића
Пријава

13. јануар 2023.

Фондација Милана Стефановића-Смедеревца и супруге Даринке расписује Оглас за јавно надметање за давање у закуп локала

09. децембар 2022.

Одлука о расписивању конкурса за доделу награде Задужбине Ђоке Влајковића
Пријава

09. децембар 2022.

Одлука о расписивању огласа за доделу новчане награде Фондације „Mr ph Љубица Војтех Драгићевић и ing. оecc. Никола Драгићевић“
Пријава