Конкурси Универзитета

Конкурси за изборе наставника Универзитета

Конкурс Стоматолошког факултета Почетак конкурса 26.11.2021.

Конкурс Факултета организационих наука Почетак конкурса 17.11.2021.

Конкурс Пољопривредног факултета Почетак конкурса 17.11.2021.

Конкурс Факултета спорта и физичког васпитања Почетак конкурса 17.11.2021.

Конкурс Филозофског факултета Почетак конкурса 17.11.2021.

Конкурси универзитетских задужбина и фондација

22. новембар 2021.

Одлука о расписивању Огласа за прикупљање писмених понуда за давање у закуп стана у згради Фондације Милана Стефановића-Смедеревца и супруге Даринке


22. новембар 2021.

Одлука о расписивању Конкурса за доделу стипендија Фондације Косте Мигрића за школску 2021/22. годину

Пријава

Изјава


19. новембар 2021.

Одлука о расписивању Конкурса за доделу стипендија Фондације „Нови добротвори Универзитета у Београду“ за школску 2021/22. годину

Пријава

Изјава


16. новембар 2021.

Одлука о расписивању Конкурса за доделу стипендија Задужбине Влајка Каленића за школску 2021/22. годину

Пријава

Изјава


16. новембар 2021.

Одлука о расписивању Конкурса за доделу стипендије Фондацијe „Сестре Булајић“ за школску 2021/22. годину

Пријава

Изјава


10. новембар 2021.

Одлука о расписивању Конкурса за доделу стипендије Задужбине Љубице М. Здравковић за школску 2021/22. годину

Пријава

Изјава


09. новембар 2021.

Одлука о расписивању Конкурса за доделу стипендија Задужбине Миливоја Јовановића и Луке Ћеловића за школску 2021/22. годину

Пријава

Изјава


28. октобар 2021.

Одлука о расписивању Конкурса за доделу „Награде Миливоја Јовановића и Луке Ћеловића“ за стручне радове студената основних академских студија из области правних и економских наука

Пријава

Упутство за рад

Изјава


28. октобар 2021.

Одлука о расписивању Конкурса за учешће Задужбине Миливоја Јовановића и Луке Ћеловића у трошковима школарине студената докторских академских студија Универзитета у Београду (Правног и Економског) факултета

Пријава

Изјава


25. октобар 2021.

Одлука о расписивању Конкурса за доделу стипендија Фондације Милана Стефaновића-Смедеревца и супруге Даринке

Пријава за доделу стипендије

Изјава


22. октобар 2021.

Одлука о расписивању Конкурса за доделу материјалне помоћи Задужбине Миливоја Јовановића и Луке Ћеловића

Пријава за доделу материјалне помоћи

Изјава