Издавачка делатност факултета Универзитета у Београду

Издавачка делатност на Универзитету у Београду има дугу традицију. Она је уско повезана са заједничким акцијама студената и наставника на издавању и штампању уџбеника још од оснивања Лицеја па све до данашњих дана.

Издавачка делатност подразумева, пре свега, уџбеничку литературу и посебна издања која су у служби реализације акредитованих студијских програма на факултетима Универзитета у Београду.