Универзитет у Београду у Circle U.

Универзитет у Београду постао је 11. септембра 2019. године члан европске универзитетске алијансе Серкл Ју (Circle U.). Алијанса се формира у контексту Иницијативе европских универзитета и развоја европских интеруниверзитетских кампуса коју спроводи Европска комисија.

Чланице алијансе су, поред Универзитета у Београду, следећи престижни универзитети: Хумболтов Универзитет у Берлину (Немачка), Универзитет у Бечу (Аустрија), Кингс Колеџ у Лондону (Велика Британија), Католички универзитет у Лувену (Белгија), Универзитет у Орхусу (Данска), Универзитет у Ослу (Норвешка), Универзитет у Пизи (Италија) и Универзитет Париз-Сите (Француска).

Све заинтересоване студенте, наставнике и истраживаче позивамо да посете интернет адресу алијансе Circle U.

Програм академских катедара Circle U.

Академске катедре Circle U. су жила куцавица алијансе. То је академско особље које својим радом повезује свих седам универзитета посвећујући се заједничким активностима у планираним оквирима. Сваки универзитет именује по пет катедара током иницијалног периода 2021-2023, што чини укупно 35 ангажованих наставника и истраживача у почетној фази развоја алијансе. Академске катедре ће подстицати нове моделе универзитетске сарадње и партнерства, који ће се развијати на универзитетима у саставу Circle U.

Детаљнији опис делатности академских катедара по радним пакетима може се видети овде.