Тероризам, организовани криминал и безбедност

Два веома актуелна светска феномена - тероризам и организовани криминал, као и са њима често повезан феномен корупције, данас су у нашој јавности често помињани, али још увек недовољно научно спознати што се итекако одражава и на резултате у борби против њих као изузетно друштвено угрожавајућих појава. Та чињеница утиче на профилирање дипломских академских студија Тероризам, организовани криминал и безбедност у правцу не само њихове непосредне корисности за научна истраживања и стручну анализу тероризма и организованог криминала, већ и ефикасне практичне борбе против њих, посебно у домену превенције, као и са нивоа управљања том борбом. Мастер академске студије Тероризам, организовани криминал и безбедност настале су на основу искустава Факултета политичких наука и Правног факултета који су током протекле деценије организовали специјалистичке струковне студије које би покривале ову проблематику. Студијски програм Тероризам, организовани криминал и безбедност (60 ЕСПБ и 120 ЕСПБ) је усклађен са савременим домаћим и светским стањем науке, струке и трендовима у истраживању тероризма, организованог криминала и безбедности и упоредив је са сличним програмима на иностраним високошколским установама, а посебно у оквиру европског образовног простора. Ове студије ће допринети подизању нивоа безбедносне културе и стицања специфичног научног знања полазника ради њиховог што успешнијег укључивања у савремене међународне и унутрашње друштвене токове борбе против тероризма и организованог криминала.

Листа ангажованих наставника мултидисциплинарних дипломских академских - мастер студија Тероризам, организовани криминал и безбедност (60 ЕСПБ)

Студијски програм мултидисциплинарних дипломских академских - мастер студија Тероризам, организовани криминал и безбедност (60 ЕСПБ)

Чланови Програмског савета за мултидисциплинарне дипломске академске - мастер академске студије, област: Тероризам, организовани криминал и безбедност (60 ЕСПБ)

Студијски програм мултидисциплинарних дипломских академских - мастер студија Тероризам, организовани криминал и безбедност (120 ЕСПБ)

Чланови Програмског савета за мултидисциплинарне дипломске академске - мастер академске студије, област: Тероризам, организовани криминал и безбедност (120 ЕСПБ)

Руководилац: Проф. др Драган Симеуновић
Tелефони: 011 3207-446, 011 3207-466
Електронска пошта: simeunovic@beotel.rs


07. јул 2019.

Конкурс за упис за школску 2020/2021. годину

Пријава за упис


15. јун 2020.

Јулски испитни рок биће организован од 06. до 17. јула 2020. године, док ће се пријава испита вршити у периоду од 1. јула до 6. јула 2020. године.

*Обавезно је ношење маске приликом полагања испита као и за све време боравка у згради, ко не буде имао маску добиће је на улазу у зграду Ректората, препорука је и ношење рукавица. У зграду Ректората ће моћи да уђу само студенти који су пријавили испит, спискови са студентима који су пријавили испит биће код портира и ко год не буде на списку неће моћи да уђе. Молимо вас да понесете индекс или личну карту.

Испити код професора Драгана Симеуновића:
- 7. јул 17 часова, Превенција завера и државних удара, Политичко насиље и Тероризам Сале 8 и 16.
- 8. јул 17 часова, Безбебедност и глобализација и Борба против тероризма. Сала 8.
- Испит из предмета Управљање кризама и превенцијом хитних случајева код професора Зорана Кековића ће бити одржан 7. јула у 12:00 часова на Факултету безбедности.
- Испит из предмета Корупција, код проф. Горана Илића биће одржан 8. јула 2020. год. у 15:30 часова у сали 16 у згради Ректората.
- Испит из предмета Медији и насиље код проф. Желимира Кешетовића одржаће се 7. јула 2020. год. у 13:00 часова у Сали 16.
- Испити из предмета Обавештајна и контраобавештајна делатност и Безбедност код професора Ненада Путника одржаће се 9. јула 2020. год. у 16:00 часова у Учионици у поткровљу.
- Испит из предмета Технологија и безбедност код професорке Иване Дамњановић биће одржан 10. јула 2020. у 14:00 часова у Сали 16.
- Испит из предмета Организовани криминалитет код професора Ђорђа Игњатовића ће бити одржан 6. јула 2020. у 10 часова у Учионици у поткровљу.


15. јун 2020.

Јунски испитни рок биће организован од 22. до 30. јуна 2020. године, док ће се пријава испита вршити у периоду од 15. јуна до 22. јуна 2020. године.

*Обавезно је ношење маске приликом полагања испита као и за све време боравка у згради, ко не буде имао маску добиће је на улазу у зграду Ректората, препорука је и ношење рукавица. У зграду Ректората ће моћи да уђу само студенти који су пријавили испит, спискови са студентима који су пријавили испит биће код портира и ко год не буде на списку неће моћи да уђе. Молимо вас да понесете индекс или личну карту.

Испити код професора Драгана Симеуновића:
- 23. јун 17 часова, Превенција завера и државних удара и Тероризам, Сала 8 и Учионица у поткровљу.
- 24. јун 17 часова, Политичко насиље, Безбебедност и глобализација и Борба против тероризма. Сале 8 и 16.
- Испит из предмета Управљање кризама и превенцијом хитних случајева код професора Зорана Кековића ће бити одржан 23. јуна у 12:00 часова на Факултету безбедности.
- Испит из предмета Корупција, код проф. Горана Илића биће одржан 26. јуна 2020. год. у 16 часова у сали 16 у згради Ректората.
- Испит из предмета Медији и насиље код проф. Желимира Кешетовића одржаће се 23. јуна 2020. год. у 13:00 часова у Сали 8.
- Испити из предмета Обавештајна и контраобавештајна делатност и Безбедност код професора Ненада Путника одржаће се 25. јуна 2020. год. у 16:00 часова у Сали 8.
- Испит из предмета Технологија и безбедност код професорке Иване Дамњановић биће одржан 29. јуна 2020. у 14:00 часова у Сали 16.
- Испит из предмета Организовани криминалитет код професора Ђорђа Игњатовића ће бити одржан 23. јуна 2020. у 10 часова у Сали 8.


25. мај 2020.

Заостали априлски/мајски испитни рок биће организован од 27. маја до 5. јуна 2020. године.

*Обавезно је ношење маске приликом полагања испита као и за све време боравка у згради, ко не буде имао маску добиће је на улазу у зграду Ректората, препорука је и ношење рукавица. У зграду Ректората ће моћи да уђу само студенти који су пријавили испит, спискови са студентима који су пријавили испит биће код портира и ко год не буде на списку неће моћи да уђе. Молимо вас да понесете индекс или личну карту.

- Испит из предмета Безбедност код професора Ненада Путника одржаће се 4. јуна 2020. год. у 16:00 часова у Сали 8.
- Испит из предмета Технологија и безбедност код професорке Иване Дамњановић биће одржан 05. јуна 2020. у 14:00 часова у Сали 16.
- Испит из предмета Организовани криминалитет код професора Ђорђа Игњатовића ће бити одржан 01. јуна 2020. у 11 часова у Учионици у поткровљу.
- Испит из предмета Корупција код професора Горана Илића одржаће се 5. јуна 2020. год. у 17:00 часова у Сали 16.
- Испити из предмета Политичко насиље и Тероризам код проф. Драгана Симеуновића биће одржани 3. јуна у 17 часова у Салама 8 и 16.
- Испити из предмета Превенција завера и државних удара и Безбедност и глобализација код проф. Драгана Симеуновића биће одржани 4. јуна у 18:30 часова у Салама 8 и 16.


18. мај 2020.

Пријава испита за априлски рок почиње данас (18.05.2020.) у 13 часова, а трајаће до 23.05.2020. до поноћи. О терминима испита обавестићемо вас накнадно.


23. јануар 2020.

Обавештење o изменама термна испита

- Испити из предмета Тероризам, Превенција завера и државних удара, Безбедност и глобализација и Борба против тероризма код проф. Драгана Симеуновића биће одржани 14. фебруара уместо 20 фебруара како је првобитно било планирано.
- Испит из предмета Политичко насиље код проф. Драгана Симеуновића биће одржан 20. фебруара у 17 часова у Учионици у поткровљу и Сали 8. уместо 17. фебруара како је првобитно било планирано.


13. јануар 2020.

Фебруарски испитни рок биће организован од 03. до 20. фебруара 2020. године, док ће се пријава испита вршити у периоду од 20. јануара до 02. фебруара 2020. године.

- Испит из предмета Технологија и безбедност код професорке Иване Дамњановић биће одржан 6. фебруара 2020. у 17:00 часова у Учионици у поткровљу.
- Испит из предмета Медији и насиље код проф. Желимира Кешетовића одржаће се 10. фебруара 2020. год. у 16:00 часова у Сали 16.
- Испит из предмета Управљање кризама и превенцијом хитних случајева код професора Зорана Кековића ће бити одржан 18. фебруара у 14:00 часова у Сали 16.
- Испити из предмета Обавештајна и контраобавештајна делатност и Безбедност код професора Ненада Путника одржаће се 19. фебруара 2020. год. у 16:00 часова у Учионици у поткровљу.
- Испит из предмета Корупција, код проф. Горана Илића биће одржан 20. фебруара 2020. год. у 17 часова у сали 16 у згради Ректората.
- Испит из предмета Организовани криминалитет код професора Ђорђа Игњатовића ће бити одржан 11. фебруара у 11 часова у Учионици у поткровљу.
- Испит из предмета Политичко насиље код проф. Драгана Симеуновића биће одржан 20. фебруара у 17 часова у Учионици у поткровљу и Сали 8.
- Испит из предмета Тероризам, Превенција завера и државних удара, Безбедност и глобализација и Борба против тероризма код проф. Драгана Симеуновића биће одржан 14. фебруара у 17 часова у Учионици у поткровљу и Сали 8.


10. јануар 2020.

Упутство за пријављивање на студентски налог

Да би студенти били у могућности да користе сервис за пријаву испита неопходно је да се региструју на следећи начин:

1. Оду на линк studentub.bg.ac.rs и кликну на опцију "Прво логовање / Заборављена лозинка".
2. Да у поље за унос унесу своју мејл адресу коју су дали приликом уписа, и кликну на дугме "Пошаљи активациони линк".
3. На унету мејл адресу ће бити послат активациони линк. (Уколико мејл адреса није пронађена у бази података, студент ће на ту мејл адресу добити обавештење о томе, и инструкције за даље поступање.)
4. Кликом на активациони линк, студенту се отвара формулар у коме је потребно да два пута унесе лозинку коју ће користити за пријаву испита. Лозинка мора бити одговарајуће дужине (минимум 8 карактера, комбинација слова, цифара и специјалних знакова).
5. Након уноса лозинке, регистрација је завршена. Након успешне регистрације, студенти се могу улоговати на следећи начин:

- Оду на линк studentub.bg.ac.rs
- У горње поље за унос унесу број индекса.
- У доње поље за унос унесу лозинку.
- Кликну на дугме "Пријави се".

Након успешне пријаве на сервис, студенти могу пријавити испите и прегледати своје податке из електронске евиденције. По завршетку коришћења сервиса, обавезно је кликнути на линк "Крај рада" и затворити веб читач.


26. децембар 2019.

Ректорат Универзитета у Београду неће радити са студентима од 30.12.2019. до 07.01.2020. годне. Први радни дан је 08.01.2020. године.


09. децембар 2019.

Индекси за генерацију студената који су уписали студије у школској 2019/2020. години су потписани и могу се преузети у канцеларији 5 сваког радног дана од 10 до 15:30 часова.


15. новембар 2019.

Упис у школску 2019/2020. годину

За услове и упутства кликните овде

Поштовани студенти,
Пре доласка на упис у вишу годину студија на који се позивате да се јавите од понедељка 18. новембра до четвртка 21. новембра од 10 до 15 часова у канцеларију 5, у обавези сте да попуните ШВ 20-Образац, електронски. Образац попуњавате путем студентског сервиса који иначе користите нпр. за пријаву испита. У прилогу се налази линк ка туторијалу у којем можете видети упутство на који начин се попуњава образац. Напомињемо да је попуњавање обрасца обавезно и да не долазите на упис пре него што попуните исти.

Линк ка туторијалу: studentub.bg.ac.rs/video/sv20.mp4

Одлука о условима уписа у школску 2019/2020. годину

Распоред уплата рата школарине за школску 2019/2020. годину

I рата – код уписа (30.000 дин)
II рата - до 03. фебруара 2020. год. (30.000 дин)
III рата - до 04. мај 2020. год. (30.000 дин)
IV рата – до 01. септембра 2020. год. (28.000 дин)
Број жиро рачуна: 840-1835666-14, позив на број 408
Доказ о уплати свих рата школарине је потребно доставити у канцеларију бр. 5

Позивају се и студенти којима су одобрене молбе за статус мировања или продужетак рока студирања на Већу за студије при Универзитету за школску 2019/2020. да такође дођу у наведеним терминима.

Oбразац за пријављивање обавезних и изборних предмета

Распоред предмета по семестрима и годинама студија (120 ЕСПБ)

Распоред предмета по семестрима и годинама студија (60 ЕСПБ)


13. новембар 2019.

Обавештавају се студенти да предавања на 1. и 2. години мастер студија "Тероризам, организовани криминал и безбедност" почињу 25. новембра.

Свечано отварање предавања за школску 2019/2020. годину на програму Тероризам, организовани криминал и безбедност биће одржано 25. новембра у 17:00 часова у Свечаној сали ректората Универзитета у Београду.

Распоред предавања за први семестар школске 2019/2020. године


04. новембар 2019. 14:40

Објављена је прелиминарна ранг листа за упис на мастер програм Тероризам, организовани криминал и безбедност (60 и 120 еспб) у трећем уписном року за школску 2019/2020. годину.

Рок за изјављивање жалби на прелиминарну ранг листу је 36 часова од објављивања. Жалбе се подносе у канц. бр. 1 у згради Ректората.

По протеку рока за изјављивање жалби биће објављена коначна ранг листа за упис на студијски програм. Прелиминарна и коначна ранг листа се могу погледати на следећи начин:
Kоначнa/прелиминарна ранг листa за упис на мастер aкадемске студије Тероризам, организовани криминал и безбедност (60 и 120 еспб) у трећем уписном року за школску 2019/2020. годину

Ранг листу можете погледати на адреси bg.ac.rs/sr/upis/rang-lista.php

Потребно је да изаберете:
Година - "2019"
Уписни рок - "Трећи уписни рок"
Врста студија - "мастер академске студије"
Институција - "Универзитет у Београду"
Студијски програм – "Тероризам, организовани криминал и безбедност (60 или 120 еспб)"

Напомена:
Кандидат са рангом 1. на ранг листи за упис на програм Тероризам, организовани криминал и безбедност 120 еспб условно се уписује на студијски програм до доношења решења о признавању стране високошколске исправе.

Упис на студијски програм

Упис на мастер академске студије Тероризам, организовани криминал и безбедност 60 и 120 еспб обавиће се у среду, 06. новембра 2019. године између 15,00 и 16,00 часова, у сали 16 у згради Ректората Универзитета у Београду, Студентски трг бр. 1

Приликом уписа потребно је доставити:

- оверене фотокопије дипломе и додатка дипломи или уверења о дипломирању и уверeња о положеним испитима (уколико оверене фотокопије нису приложене приликом пријаве на конкурс)
- oригинал или оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених достављају само кандидати који нису рођени на територији Републике Србије, док се приликом уписа потписује изјава (може се преузети овде)
- две фотографије формата 4,5x3,5
- образац за избор предмета (обезбеђује Универзитет)
- индекс (обезбеђује Универзитет)
- уплата прве рате школарине за самофинансирајуће студенте на жиро рачун 840-1835666-14, позив на број 408 у износу од 30.000,00 рсд
- уплата за потребе Центра за развој каријере у износу од 100,00 рсд на жиро рачун бр. 840-1835666-14, позив на број 307
- попуњен електронски ШВ-20 Образац

Електронски ШВ-20 образац је неопходно попунити путем интернета, пре доласка на упис. За попуњавање је неопходно да имате мејл адресу, коју ћете унети на врху обрасца, као и да одговорите на сва питања на обрасцу. Образац се налази на линку: https://sv20.ac.rs/obrazac.jsf

Попуњавање обрасца је прописано Законом о високом образовању и Законом о статистици.

Распоред уплата рата школарине за школску 2019/20. годину

I рата – код уписа (30.000 дин)
II рата - до 03. фебруара 2020. год. (30.000 дин)
III рата - до 04. мај 2020. год. (30.000 дин)
IV рата – до 01. септембра 2020. год. (28.000 дин)
Број жиро рачуна: 840-1835666-14, позив на број 408
Доказ о уплати свих рата школарине је потребно доставити у канцеларију бр. 5

На упис је неопходно доћи лично. Уколико се кандидат не одазове упису, сматра се да је одустао од уписа на мастер програм.

Oбразац за пријављивање обавезних и изборних предмета

Распоред предмета по семестрима и годинама студија (120 ЕСПБ)

Распоред предмета по семестрима и годинама студија (60 ЕСПБ)


31. октобар 2019.

Обавештење

Пријемни испит (интервју и есеј) за пријављене кандидате за упис у прву годину (школска 2019/2020. година) у трећем уписном року, биће одржан у петак 01. 11. 2019. са почетком у 15 часова у сали 16 у згради Ректората Универзитета у Београду, Студентски трг 1.
На пријемни испит је потребно понети личну карту или други идентификациони документ.
Изостанак са пријемног испита сматра се одустанком од конкурсне пријаве.


28. октобар 2019.

Обавештење

У оквиру трећег уписног рока конкурсна документација се подноси 28. и 29. октобра 2019. године до 16 часова.

Пријава за упис


28. октобар 2019.

Обавештење

Објављена је прелиминарна ранг листа за упис на програм Тероризам, организовани криминал и безбедност (60 и 120 еспб) у другом уписном року за школску 2019/2020. годину

По протеку рока за изјављивање жалби на ранг листу, биће објављена коначна ранг листа која представља основ за упис на студијски програм. Прелиминарна и коначна ранг листа се могу погледати на следећи начин:

Kоначнa ранг листa за упис на мастер aкадемске студије Тероризам, организовани криминал и безбедност (60 и 120 еспб) у другом уписном року за школску 2019/2020. годину

Ранг листу можете погледати на адреси bg.ac.rs/sr/upis/rang-lista.php

Потребно је да изаберете: Година - "2019"
Уписни рок - "Други уписни рок"
Врста студија - “мастер академске студије“
Институција - “ Универзитет у Београду“
Студијски програм – “Тероризам, организовани криминал и безбедност (60 или 120 еспб) “

Упис на студијски програм

Упис на мастер академске студије Тероризам, организовани криминал и безбедност 60 и 120 еспб обавиће се у уторак, 29. октобра 2019. године између 15,00 и 16,00 часова, у сали 16 у згради Ректората Универзитета у Београду, Студентски трг бр. 1.

Приликом уписа потребно је доставити:

- оверене фотокопије дипломе и додатка дипломи или уверења о дипломирању и уверeња о положеним испитима (уколико оверене фотокопије нису приложене приликом пријаве на конкурс)
- oригинал или оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених достављају само кандидати који нису рођени на територији Републике Србије, док се приликом уписа потписује изјава (може се преузети овде)
- две фотографије формата 4,5x3,5
- образац за избор предмета (обезбеђује Универзитет)
- индекс (обезбеђује Универзитет)
- уплата прве рате школарине за самофинансирајуће студенте на жиро рачун 840-1835666-14, позив на број 408 у износу од 30.000,00 рсд
- уплата за потребе Центра за развој каријере у износу од 100,00 рсд на жиро рачун бр. 840-1835666-14, позив на број 307
- попуњен електронски ШВ-20 Образац

Електронски ШВ-20 образац је неопходно попунити путем интернета, пре доласка на упис. За попуњавање је неопходно да имате мејл адресу, коју ћете унети на врху обрасца, као и да одговорите на сва питања на обрасцу. Образац се налази на линку: https://sv20.ac.rs/obrazac.jsf

Попуњавање обрасца је прописано Законом о високом образовању и Законом о статистици.

Распоред уплата рата школарине за школску 2019/20. годину

I рата – код уписа (30.000 дин)
II рата - до 03. фебруара 2020. год. (30.000 дин)
III рата - до 04. мај 2020. год. (30.000 дин)
IV рата – до 01. септембра 2020. год. (28.000 дин)
Број жиро рачуна: 840-1835666-14, позив на број 408
Доказ о уплати свих рата школарине је потребно доставити у канцеларију бр.5

На упис је неопходно доћи лично. Уколико се кандидат не одазове упису, сматра се да је одустао од уписа на мастер програм.


22. октобар 2019.

Обавештење

Пријемни испит (интервју и есеј) за пријављене кандидате за упис у прву годину (школска 2019/2020. година) у другом уписном року, биће одржан у четвртак 24. 10. 2019. са почетком у 18 часова у сали 16 у згради Ректората Универзитета у Београду, Студентски трг 1.

На пријемни испит је потребно понети личну карту или други идентификациони документ.


16. октобар 2019.

Обавештење

У оквиру другог уписног рока на мастер програм Тероризам, организовани криминал и безбедност 60 и 120 еспб, конкурсна документација се подноси 16, 17. и 18. октобра 2019. године до 14 часова, канцеларија бр. 5 у згради Ректората Универзитета у Београду.

Више детаља о условима уписа и конкурсној документацији могу се пронаћи у тексту конкурса.

Пријава за упис


14. октобар 2019.

Kоначнa ранг листa за упис на мастер aкадемске студије Тероризам, организовани криминал и безбедност (60 и 120 еспб) у првом уписном року за школску 2019/2020. годину

Ранг листу можете погледати на адреси bg.ac.rs/sr/upis/rang-lista.php

Потребно је да изаберете:
Година - "2019"
Уписни рок - "Први уписни рок"
Врста студија - “мастер академске студије“
Институција - “ Универзитет у Београду“
Студијски програм – “Тероризам, организовани криминал и безбедност (60 или 120 еспб) “

Напомена:

Студијски програм Тероризам, организовани криминал и безбедност 60 еспб -

Кандидати са рангом 1, 2, 3, 4. и 5. остварују право на буџетско место.

Упис кандидата са рангом 14, 17, 29. и 38. је услован до доношења мишљења Министарства просвете, науке и технолошког развоја о дипломама стеченим на Војној академији по прописима који су важили до оснивања Универзитета одбране.

Студијски програм Тероризам, организовани криминал и безбедност 120 еспб

Кандидати са рангом 1, 2, 3. и 4. остварују право на буџетско место. Кандидат са рангом 1. условно остварује право на буџетско место. Упис кандидата са рангом 1. је услован до доношења мишљења Министарства просвете, науке и технолошког развоја о дипломама стеченим на Војној академији по прописима који су важили до оснивања Универзитета одбране. Место на коначној ранг листи кандидата са рангом 7. и 11. је условно до достављања допуне конкурсне документације коју је потребно доставити најкасније до датума одржавања уписа на студијски програм.

Упис на студијски програм

Упис на мастер академске студије Тероризам, организовани криминал и безбедност 60 и 120 еспб обавиће се у уторак, 15. октобра 2019. године између 10,00 и 12,00 часова, као и између 15.30 и 17 часова у сали 8 у згради Ректората Универзитета у Београду, Студентски трг бр. 1.

Приликом уписа потребно је доставити:

- оверене фотокопије дипломе и додатка дипломи или уверења о дипломирању и уверeња о положеним испитима (уколико оверене фотокопије нису приложене приликом пријаве на конкурс)
- oригинал или оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених достављају само кандидати који нису рођени на територији Републике Србије
- две фотографије формата 4,5x3,5
- образац за избор предмета (обезбеђује Универзитет)
- индекс (обезбеђује Универзитет)
- уплата прве рате школарине за самофинансирајуће студенте на жиро рачун 840-1835666-14, позив на број 408 у износу од 30.000,00 рсд
- уплата за потребе Центра за развој каријере у износу од 100,00 рсд на жиро рачун бр. 840-1835666-14, позив на број 307
- попуњен електронски ШВ-20 Образац

Електронски ШВ-20 образац је неопходно попунити путем интернета, пре доласка на упис. За попуњавање је неопходно да имате мејл адресу, коју ћете унети на врху обрасца, као и да одговорите на сва питања на обрасцу. Образац се налази на линку: https://sv20.ac.rs/obrazac.jsf

Попуњавање обрасца је прописано Законом о високом образовању и Законом о статистици.

Распоред уплата рата школарине за школску 2019/20. годину

I рата – код уписа (30.000 дин)
II рата - до 03. фебруара 2020. год. (30.000 дин)
III рата - до 04. мај 2020. год. (30.000 дин)
IV рата – до 01. септембра 2020. год. (28.000 дин)
Број жиро рачуна: 840-1835666-14, позив на број 408
Доказ о уплати свих рата школарине је потребно доставити у канцеларију бр.5

На упис је неопходно доћи лично. Уколико се кандидат не одазове упису, сматра се да је одустао од уписа на мастер програм.

Oбразац за пријављивање обавезних и изборних предмета


10. октобар 2019. 11:45

ОБАВЕШТЕЊЕ

Прелиминарна ранг листа за упис на прву годину студија за школску 2019/2020. годину на мастер програм Тероризам, организовани криминал и безбедност 120 еспб, у првом уписном року, објављена је на сајту Универзитета у Београду.

Прелиминарна ранг листа се може погледати на следећи начин:

Потребно је изабрати:
Година - "2019"
Уписни рок - "Први уписни рок"
Врста студија - "мастер академске студије"
Институција - "Универзитет у Београду"
Студијски програм – "Тероризам, организовани криминал и безбедност 120 еспб"

Рок за изјављивање жалби на прелиминарну ранг листу је 36 часова од објављивања. Жалбе се предају у канцеларији бр. 1 у згради Ректората Универзитета у Београду.

Кандидати са рангом 1, 7, и 11. су условно рангирани.
Кандидати Мариа Магловски и Борис Перишић нису приступили пријемном испиту.


10. октобар 2019. 11:30

ОБАВЕШТЕЊЕ

Прелиминарна ранг листа за упис на прву годину студија за школску 2019/2020. годину на мастер програм Тероризам, организовани криминал и безбедност 60 еспб, у првом уписном року, објављена је на сајту Универзитета у Београду.

Прелиминарна ранг листа се може погледати на следећи начин:

Потребно је изабрати:
Година - "2019"
Уписни рок - "Први уписни рок"
Врста студија - "мастер академске студије"
Институција - "Универзитет у Београду"
Студијски програм – "Тероризам, организовани криминал и безбедност 60 еспб"

Рок за изјављивање жалби на прелиминарну ранг листу је 36 часова од објављивања. Жалбе се предају у канцеларији бр. 1 у згради Ректората Универзитета у Београду.

Кандидати са рангом 9, 13, 14, 16, 28. и 37. су условно рангирани.
Пријаве кандидата Горана Милановића, Миодрага Стојановића и Јоване Грабусин не испуњавају услове Конкурса.
Кандидат Марко Голубовић није приступио пријемном испиту.


01. октобар 2019.

Обавештење

Пријемни испит (интервју и есеј) за пријављене кандидате за упис у прву годину (школска 2019/2020. година), биће одржан у понедељак 7. 10. 2019. са почетком у 18 часова у Свечаној сали у згради Ректората Универзитета у Београду, Студентски трг 1.

На пријемни испит је потребно понети личну карту или други идентификациони документ.


01. октобар 2019.

Обавештење

Рок за пријаву на Конкурс за упис на мастер програме Студија при Универзитету у Београду, за школску 2019/20. год. продужава се до петка 04. октобра 2019. год. Више детаља о условима уписа и конкурсној документацији може се пронаћи у тексту Конкурса.

Конкурс за упис за школску 2019/2020. годину

Пријава за упис


09. септембар 2019.

Обавештење

Усмени део испита на предмету Организовани криминалитет, код проф. Ђорђа Игњатовића и упис оцена у септембарском испитном року обавиће се у уторак 10. септембра 2019. године у 13:30 часова у Рачунарској учионици у згради Ректората Универзитета у Београду.


09. септембар 2019.

Распоред уплата рата школарине за школску 2019/20. годину

– I рата - при упису
– II рата - до 03. фебруара 2020. године
– III рата - до 04. маја 2020. године
– IV рата - до 01. септембра 2020. године
Број жиро рачуна: 840-1835666-14

– Доказ о уплати свих рата школарине је потребно доставити у канцеларију бр. 5


22. август 2019.

Септембарски испитни рок биће организован од 9. до 23. септембра 2019. године, док ће се пријава испита вршити у периоду од 1. до 8. септембра 2019. године.

Испити код професора Драгана Симеуновића:
- 19. септембар у 17 часова, Превенција завера и државних удара и Политичко насиље. Учионица у поткровљу.
- 20. септембар у 17 часова, Тероризам, Безбебедност и глобализација и Борба против тероризма. Учионица у поткровљу.

- Испит из предмета Технологија и безбедност код професорке Иване Дамњановић биће одржан 11. септембра 2019. у 17:00 часова у Сали 16.
- Испит из предмета Организовани криминалитет код професора Ђорђа Игњатовића ће бити одржан 9. септембра у 11 часова у Учионици у поткровљу.
- Испит из предмета Медији и насиље код проф. Желимира Кешетовића одржаће се 9. септембра 2019. год. у 10:30 часова у Сали 16.
- Испити из предмета Обавештајна и контраобавештајна делатност и Безбедност код професора Ненада Путника одржаће се 14. септембра 2019. год. у 10:00 часова у Учионици у поткровљу.
- Испит из предмета Управљање кризама и превенцијом хитних случајева код професора Зорана Кековића ће бити одржан 23. септембра у 14:00 часова у Сали 16.


08. јул 2019.

Конкурс за упис за школску 2019/2020. годину

Пријава за упис


27. мај 2019.

Јулски испитни рок биће организован од 05. до 17. јула 2019. године, док ће се пријава испита вршити у периоду од 25. јуна до 04. јула 2019. године.

- Испит из предмета Управљање кризама и превенцијом хитних случајева код професора Зорана Кековића ће бити одржан 09. јула у 14:00 часова у Рачунарској учионици.
- Испит из предмета Медији и насиље код проф. Желимира Кешетовића одржаће се 10. јула 2019. год. у 10 часова у Рачунарској учионици.
- Испит из предмета Организовани криминалитет код професора Ђорђа Игњатовића ће бити одржан 8. јула у 11 часова у Учионици у поткровљу.
- Испити из предмета Обавештајна и контраобавештајна делатност и Безбедност код професора Ненада Путника одржаће се 6. јула 2019. год. у 10:00 часова у Сали 8.
- Испит из предмета Технологија и безбедност код професорке Иване Дамњановић биће одржан 11. јула 2019. у 17:00 часова у Сали 16.
Испити код професора Драгана Симеуновића:
- 15 јул у 17 часова, Превенција завера и државних удара и Политичко насиље. Сала 8.
- 16. јул у 17 часова, Тероризам, Безбебедност и глобализација и Борба против тероризма. Сале 8 и 16.
- Усмени део испита Организовани криминалитет код професора Ђорђа Игњатовића биће одржан 09.07.2019. године у 12 часова у Сали 8.


27. мај 2019.

Јунски испитни рок биће организован од 17. до 30. јуна 2019. године, док ће се пријава испита вршити у периоду од 01. јуна до 16. јуна 2019. године.

- Усмени део испита Организовани криминалитет код професора Ђорђа Игњатовића биће одржан 01.07.2019. године у 10 часова у Учионици у поткровљу.
- Испит из предмета Управљање кризама и превенцијом хитних случајева код професора Зорана Кековића ће бити одржан 18. јуна у 14:00 часова у Рачунарској учионици.
- Испит из предмета Медији и насиље код проф. Желимира Кешетовића одржаће се 26. јуна 2019. год. у 10 часова у сали 16.
- Испит из предмета Организовани криминалитет код професора Ђорђа Игњатовића ће бити одржан 27. јуна у 9 часова у Сали 8.
- Испити из предмета Обавештајна и контраобавештајна делатност и Безбедност код професора Ненада Путника одржаће се 22. јуна 2019. год. у 10:00 часова у Сали 8.
- Испит из предмета Технологија и безбедност код професорке Иване Дамњановић биће одржан 21. јуна 2019. у 17:00 часова у Сали 16.
Испити код професора Драгана Симеуновића:
- 18. јун 17 часова, Превенција завера и државних удара и Политичко насиље, Сала 8.
- 19. јун 17 часова, Тероризам, Безбебедност и глобализација и Борба против тероризма. Учионица у поткровљу и Рачунарска учионица.


16. мај 2019.

У уторак 9. марта гост на предавањима на предмету Организовани криминалитет био је Господин Младен Ненадић, тужилац за организовани криминал. После излагања о надлежности и правним оквирима рада Тужилаштва, тужилац Ненадић је одговарао на бројна питања студената о случајевима које је иницирало Тужилаштво које води. Као и претходних година, студенти су позвани да посете Тужилаштво и детаљније се упознају са његовим радом.


09. април 2019.

Мајски испитни рок биће организован од 13. до 31. маја 2019. године, док ће се пријава испита вршити у периоду од 25. априла до 12. маја 2019. године.

- Испит из предмета Обавештајна и контраобавештајна делатност код професора Ненада Путника одржаће се 25. маја 2019. год. у 10:00 часова у Сали 8.
- Испит из предмета Безбедност код проф. Ненада Путника одржаће се 25. маја 2019. год. у 10:00 часова у Сали 8.
- Испит из предмета Управљање кризама и превенцијом хитних случајева код професора Зорана Кековића ће бити одржан 15. маја у 16:00 часова у Сали 8.
- Испит из предмета Организовани криминалитет код професора Ђорђа Игњатовића ће бити одржан 21. маја у 11 часова у Сали 8.
- Испит из предмета Технологија и безбедност код професорке Иване Дамњановић биће одржан 16.маја 2019. у 17:00 часова у Учионици у поткровљу.
- Испит из предмета Медији и насиље код проф. Желимира Кешетовића одржаће се 16. маја 2019.год.у 16 часова у сали 8.
Испити ко професора Драгана Симеуновића:
- 29. мај 17 часова, Превенција завера и државних удара и Политичко насиље. Учионица у поткровљу.
- 31. мај 17 часова, Тероризам, Безбебедност и глобализација и Борба против тероризма. Учионица у поткровљу.
- Усмени део испита Организовани криминалитет код професора Ђорђа Игњатовића биће одржан 22.05.2019. године у 12 часова у Учионици у поткровљу.


04. април 2019.

У оквиру Студија при Универзитету, у Свечаној сали Ректората Универзитета у Београду, 03. априла 2019. године одржана је свечана додела диплома студентима мултидисциплинарних студијских програма Тероризам, организовани криминал и безбедност, Образовне политике, Религија у друштву, култури и европским интеграцијама, Рачунарство у друштвеним наукама и Европска политика и управљање кризама. Након уводног обраћања присутнима, студентима су дипломе о завршеном другом нивоу студија уручили проф. др Петар Марин, проректор за науку Универзитета у Београду, као и руководиоци студијских програма проф. др Драган Симеуновић, проф. др Вера Спасеновић, проф. др Раде Кисић, проф. др Владан Девеџић и проф. др Зоран Крстић.


25. март 2019.

Обавештење

Обавештавају се студенти да се поводом обележавања Дана студената - у четвртак, 04. арила 2019.год., неће одвијати настава на студијским програмима Студија при Универзитету.


14. март 2019.

Распоред предавања у II семестру за школску 2018/2019. годину


11. март 2019.
Zoran Lukić

Питали смо Зорана Луковића, једног од наши најпознатијих стручњака за секте, члана Европске федерације за праћење рада секти, студента мултидисциплинарних Студија при Универзитету у Београду, да нам да одговоре на питања у вези са студијским програмом: Тероризам, организовани криминал и безбедност који је завршио.

1. Шта је био пресудан разлог да одаберете мултидисциплинарне мастер Студије при Универзитету и како сте сазнали за студијски програм ?

Код мене лично, постојала је потреба да усавршим претходна знања, стечена кроз дугогодишње искуство у оперативном раду у Министарству унутрашњих послова. Професор Драган Симеуновић, ме је непосредно посаветовао да одаберем мултидисциплинарне мастер Студије при Универзитету.

2. Каква су Ваша искуства током ових студија?

Најпре бих истакао предавања, која су била концизна и приступачна, а при томе садржајна, тако да се већ на њима могло доста тога научити. Били смо у прилици да кључне области непосредно сагледавамо кроз свеобухватну опсервацију као и оријентацију, што је веома важно за широку и турбулентну област као што је тероризам (или организовани криминалитет). Показала се изузетно корисном доступност професора и њихова спремност, да осим предавања, у непосредним контактима поуче и дају одговоре како на питања везана за програм предмета, такође и на правце истраживања везане за конкретна интересовања или поља истраживања појединаца.

3. Да ли је овај избор на неки начин утицао на Вашу каријеру?

Стечена знања су заиста подигла квалитет обављених послова, а што је само по себи и повећавало шансе за вредновање рада као и напредовање у служби.

4. Шта бисте поручили студентима који желе да се усавршавају у овој области?

Осим оцена у индексу, са Студија би требало понети што обимније белешке са предавања и консултација, листу литературе, као и листу контаката.


07. фебруар 2019.

Обавештење

Усмени део испита на предмету Организовани криминалитет, код проф. Ђорђа Игњатовића, одржаће се 08. фебруара 2019.год. у 14 часова у Учионици у поткровљу у згради Ректората Универзитета у Београду.


09. јануар 2019.

Фебруарски испитни рок биће организован од 04. до 22. фебруара 2019.год., док ће се пријава испита вршити у периоду од 14. јануара до 03. фебруара 2019. године.

- Испит из предмета Безбедност код проф. Ненада Путника одржаће се 09. фебруара 2019. год. у 10:00 часова у Учионици у поткровљу.
- Испит из предмета Медији и насиље код проф. Желимира Кешетовића одржаће се 14. фебруара 2019.год.у 11 часова у сали 16.
- Испит из предмета Кривично-правни аспекти борбе против тероризма код проф. Драгане Коларић одржаће се 04. фебруара 2019. год. у 16:00 часова у сали 16.
- Испит из предмета Управљање кризама и превенцијом хитних случајева код професора Зорана Кековића ће бити одржан 05. фебруара у 14:00 часова у Рачунарској учионици.
- Испит из предмета Организовани криминалитет код професора Ђорђа Игњатовића ће бити одржан 07. фебруара у 10 часова у Учионици у поткровљу.
- Испит из предмета Еколошки аспекти безбедности код проф. Вере Арежине одржаће се 06. фебруара 2019. године у 16 часова у Сали 16.

Испити код професора Драгана Симеуновића биће одржани у следећим треминима:
- 19. фебруара у Учионици у поткровљу од 17 часова, Тероризам, Превенција завера и државних удара и Политичко насиље.
- 20. фебруара у Учионици у поткровљу од 17 часова, Борба против тероризма, Безбедност и глобализација.

- Испит из предмета Корупција, код проф. Горана Илића биће одржан 22. фебруара 2019.год. у 13 часова у сали 16 у згради Ректората.
- Испит из предмета Технологија и безбедност код професорке Иване Дамњановић биће одржан 06.02.2019. у 17:00 часова у Рачунарској учионици.
- Испит из предмета Екстремизам и религија код професора Зорана Крстића ће бити одржан 07. фебруара у 19 часова у Сали 16.


09. јануар 2019.

Упутство за пријављивање на студентски налог

Да би студенти били у могућности да користе сервис за пријаву испита неопходно је да се региструју на следећи начин:

1. Оду на линк studentub.bg.ac.rs и кликну на опцију "Прво логовање / Заборављена лозинка".
2. Да у поље за унос унесу своју мејл адресу коју су дали приликом уписа, и кликну на дугме "Пошаљи активациони линк".
3. На унету мејл адресу ће бити послат активациони линк. (Уколико мејл адреса није пронађена у бази података, студент ће на ту мејл адресу добити обавештење о томе, и инструкције за даље поступање.)
4. Кликом на активациони линк, студенту се отвара формулар у коме је потребно да два пута унесе лозинку коју ће користити за пријаву испита. Лозинка мора бити одговарајуће дужине (минимум 8 карактера, комбинација слова, цифара и специјалних знакова).
5. Након уноса лозинке, регистрација је завршена. Након успешне регистрације, студенти се могу улоговати на следећи начин:

1. Оду на линк studentub.bg.ac.rs
2. У горње поље за унос унесу број индекса.
3. У доње поље за унос унесу лозинку.
4. Кликну на дугме "Пријави се".

Након успешне пријаве на сервис, студенти могу пријавити испите и прегледати своје податке из електронске евиденције. По завршетку коришћења сервиса, обавезно је кликнути на линк "Крај рада" и затворити веб читач.


07. новембар 2018.

Обавештавају се студенти да предавања на 1. и 2. години мастер студија "Тероризам, организовани криминал и безбедност" почињу 13. новембра.

Свечано отварање предавања за школску 2018/2019. годину на програму Тероризам, организовани криминал и безбедност биће одржано 13. новембра у 16:30 часова у Свечаној сали ректората Универзитета у Београду.

Распоред предавања за I семестар


31. oктобар 2018.

Коначне ранг листе за упис на мастер академске студије Тероризам, организовани криминал и безбедност (60 и 120 ЕСПБ) у трећем уписном року за школску 2018/2019. годину

Ранг листе можете погледати на адреси http://www.bg.ac.rs/sr/upis/rang-lista.php

Потребно је да изаберете:
Година - "2018"
Уписни рок - "Трећи уписни рок"
Врста студија - “мастер академске студије“
Институција - “ Универзитет у Београду“
Студијски програм - "Тероризам, организовани криминал и безбедност“ (120 или 60 ЕСПБ)


29. oктобар 2018. 12:00

Обавештење

Прелиминарне ранг листе за упис на прву годину студија за шк. 2018/2019.год. на мастер програмe Тероризам, организовани криминали и безбедност 60 ЕСПБ и Тероризам, организовани криминал и безбедност 120 ЕСПБ у трећем уписном року , објављене су на сајту Универзитета у Београду.

Прелиминарна ранг листа се може погледати на следећи начин: http://www.bg.ac.rs/sr/upis/rang-lista.php

Потребно је изабрати:
Година - "2018"
Уписни рок - "Трећи уписни рок"
Врста студија - “мастер академске студије“
Институција - “ Универзитет у Београду“
Студијски програм – "Тероризам, органиозовани криоминал и безбедност" 60 или 120

Рок за изјављивање жалби на прелиминарну ранг листу је 36 часова од објављивања.

Жалбе се предају у канц.бр.1 у згради Ректората Универзитета у Београду.


25. oктобар 2018.

Обавештење

Пријемни испит (интервју и есеј) за мастер програм Тероризам, организовани криминал и безбедност, биће одржан у суботу 27. oктобра 2018.год. са почетком у 11 часова у Учионици у поткровљу у згради ректората Универзитета у Београду.


24. oктобар 2018.

Конкурс за трећи уписни рок на мултидисциплинарне мастер академске студије, област: »ТЕРОРИЗАМ, ОРГАНИЗОВАНИ КРИМИНАЛ И БЕЗБЕДНОСТ« 60 ЕСПБ и 120 ЕСПБ за школску 2018/2019. годину

Пријава за упис на мастер академске студије


22. oктобар 2018.

Упис у школску 2018/2019 годину

За услове и упутства кликните овде

Поштовани студенти,
Пре доласка на упис у вишу годину студија 27. октобра од 11 до 14 часова у салу 16 у обавези сте да попуните ШВ 20-Образац, електронски. Образац попуњавате путем студентског сервиса који иначе користите нпр. за пријаву испита. У прилогу се налази линк ка туторијалу у којем можете видети упутство на који начин се попуњава образац. Напомињемо да је попуњавање обрасца обавезно и да не долазите на упис пре него што попуните исти.

Линк ка туторијалу: studentub.bg.ac.rs/video/sv20.mp4

Одлука о условима уписа у школску 2018/2019. годину

Распоред уплата школарине

I рата – код уписа (30.000 дин)
II рата - до 01. фебруара 2019. год. (30.000 дин)
III рата - до 01. јуна 2019. год. (30.000 дин)
IV рата – до 02.септембра 2019. год. (28.000 дин)
* Доказ о уплати школарине (осим прве рате приликом уписа) доставити стручној служби у соби бр. 5 Ректората
Позивају се и студенти којима су одобрене молбе за статус мировања или продужетак рока студирања на Већу за студије при Универзитету за школску 2017/18. да такође дођу 27. октобра од 11 до 14 часова у салу 16.


22. oктобар 2018.

Коначне ранг листе за упис на мастер академске студије Тероризам, организовани криминал и безбедност (60 и 120 ЕСПБ) у другом уписном року за школску 2018/2019. годину

Ранг листе можете погледати на адреси http://www.bg.ac.rs/sr/upis/rang-lista.php

Потребно је да изаберете:

Година - "2018"
Уписни рок - "Други уписни рок"
Врста студија - “мастер академске студије“
Институција - “ Универзитет у Београду“
Студијски програм - "Тероризам, организовани криминал и безбедност“ (120 или 60 ЕСПБ)

Упис на студијски програм

Упис на мастер академске студије Тероризам, организовани кримила и безбедност (120 и 60 ЕСПБ), обавиће се у понедељак, 22. октобра 2018. године имеђу 10 и 15 часова у канцеларији 5, у згради Ректората Универзитета у Београду.

Приликом уписа потребно је доставити:

- оверене фотокопије дипломе и додатка дипломи или уверења о дипломирању (уколико оверене фотокопије нису приложене приликом пријаве на конкурс)
- oригинал или оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених
- две фотографије формата 4,5x3,5
- индекс (обезбеђује Универзитет)
- уплата прве рате школарине за на жиро рачун 840-1835666-14, позив на број 408 у износу од 30.000,00 рсд
- уплата за потребе Центра за развој каријере у износу од 100,00 рсд на жиро рачун бр. 840-1835666-14, позив на број 03/71
- попуњен електронски ШВ-20 Образац

Електронски ШВ-20 образац је неопходно попунити путем интернета, пре доласка на упис. За попуњавање је неопходно да имате мејл адресу, коју ћете унети на врху обрасца, као и да одговорите на сва питања на обрасцу. Образац се налази на линку: https://sv20.ac.rs/obrazac.jsf

Након попуњавања обрасца, PDF верзија попуњеног обрасца биће послата на унету мејл адресу. Приликом доласка на упис је потребно доставити идентификациони број који се налази при дну прве странице електронског ШВ-20 обрасца. Попуњавање обрасца је прописано Законом о високом образовању и Законом о статистици.

Распоред уплата рата школарине за школску 2018/19. годину
I рата – при упису (30.000 дин)
II рата - до 01. фебруара 2019. год. (30.000 дин)
III рата - до 03. маја 2019. год. (30.000 дин)
IV рата – до 02. септембра 2019. год. 28.000 дин)
Број жиро рачуна: 840-1835666-14, позив на број 03/71
Доказ о уплати свих рата школарине је потребно доставити у канцеларију бр.5


19. oктобар 2018. 12:00

Обавештење

Прелиминарне ранг листе за упис на прву годину студија за шк. 2018/2019.год. на мастер програмe Тероризам, организовани криминали и безбедност 60 ЕСПБ и Тероризам, организовани криминал и безбедност 120 ЕСПБ у другом уписном року , објављене су на сајту Универзитета у Београду.

Прелиминарна ранг листа се може погледати на следећој адреси: www.bg.ac.rs/sr/upis/rang-lista.php

Потребно је изабрати:
Година - "2018"
Уписни рок - "Други уписни рок"
Врста студија - “мастер академске студије“
Институција - “ Универзитет у Београду“
Студијски програм – "Тероризам, органиозовани криоминал и безбедност" 60 или 120
Рок за изјављивање жалби на прелиминарну ранг листу је 36 часова од објављивања.
Жалбе се предају у канц.бр.1 у згради Ректората Универзитета у Београду.


15. oктобар 2018.

Конкурс за други уписни рок на мултидисциплинарне мастер академске студије, област: »ТЕРОРИЗАМ, ОРГАНИЗОВАНИ КРИМИНАЛ И БЕЗБЕДНОСТ« 60 ЕСПБ и 120 ЕСПБ за школску 2018/2019. годину

Пријава за упис на мастер академске студије


11. oктобар 2018. 09:30

Коначне ранг листе за упис на мастер академске студије Тероризам, организовани криминал и безбедност (60 и 120 ЕСПБ) за школску 2018/2019. годину

Ранг листе можете погледати на адреси http://www.bg.ac.rs/sr/upis/rang-lista.php
Потребно је да изаберете:
Година - "2018"
Уписни рок - "Први уписни рок"
Врста студија - “мастер академске студије“
Институција - “ Универзитет у Београду“
Студијски програм - "Тероризам, организовани криминал и безбедност“ (120 или 60 ЕСПБ)
Упис на студијски програм
Упис на мастер академске студије Тероризам, организовани кримила и безбедност (120 и 60 ЕСПБ), обавиће се у петак, 12. октобра 2018. године у 16 часова у Сали 16, у згради Ректората Универзитета у Београду.
Приликом уписа потребно је доставити:
- оверене фотокопије дипломе и додатка дипломи или уверења о дипломирању (уколико оверене фотокопије нису приложене приликом пријаве на конкурс)
- oригинал или оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених
- две фотографије формата 4,5x3,5
- образац за избор предмета (обезбеђује Универзитет)
- индекс (обезбеђује Универзитет)
- уплата прве рате школарине за самофинансирајуће студенте на жиро рачун 840-1835666-14, позив на број 03/71 у износу од 30.000,00 рсд
- уплата за потребе Центра за развој каријере у износу од 100,00 рсд на жиро рачун бр. 840-1835666-14, позив на број 03/71
- попуњен електронски ШВ-20 Образац
Електронски ШВ-20 образац је неопходно попунити путем интернета, пре доласка на упис. За попуњавање је неопходно да имате мејл адресу, коју ћете унети на врху обрасца, као и да одговорите на сва питања на обрасцу. Образац се налази на линку: https://sv20.ac.rs/obrazac.jsf
Након попуњавања обрасца, PDF верзија попуњеног обрасца биће послата на унету мејл адресу. Приликом доласка на упис је потребно доставити идентификациони број који се налази при дну прве странице електронског ШВ-20 обрасца. Попуњавање обрасца је прописано Законом о високом образовању и Законом о статистици.
Распоред уплата рата школарине за школску 2018/19. годину
I рата – при упису (30.000 дин)
II рата - до 01. фебруара 2019. год. (30.000 дин)
III рата - до 03. маја 2019. год. (30.000 дин)
IV рата – до 02. септембра 2019. год. 28.000 дин)
Број жиро рачуна: 840-1835666-14, позив на број 417
Доказ о уплати свих рата школарине је потребно доставити у канцеларију бр.5

Напомена:

- Кандидати рангирани у оквиру одобреног броја буџетских места плаћају школарину у складу са напоменом наведеном текстом Конкурса за упис на студијски програм.
- На упис је неопходно доћи лично. Уколико се кандидат не одазове упису, сматраће се да је одустао од уписа на мастер програм.


09. oктобар 2018. 12:00

Обавештење

Прелиминарне ранг листе за упис на прву годину студија за шк. 2018/2019.год. на мастер програмe Тероризам, организовани криминали и безбедност 60 ЕСПБ и Тероризам, организовани криминал и безбедност 120 ЕСПБ у првом уписном року , објављене су на сајту Универзитета у Београду.

Прелиминарна ранг листа се може погледати на следећи начин: bg.ac.rs/sr/upis/rang-lista.php

Потребно је изабрати:
Година - "2018"
Уписни рок - "Први уписни рок"
Врста студија - “мастер академске студије“
Институција - “ Универзитет у Београду“
Студијски програм – "Тероризам, органиозовани криоминал и безбедност" 60 или 120
Рок за изјављивање жалби на прелиминарну ранг листу је 36 часова од објављивања.
Жалбе се предају у канц.бр.1 у згради Ректората Универзитета у Београду.


02. oктобар 2018.

Обавештење

Пријемни испит (интервју и есеј) за мастер програм Тероризам, организовани криминал и безбедност, биће одржан у суботу 6. oктобра са почетком у 12 часова у Учионици у поткровљу у згради ректората Универзитета у Београду.


10. септембар 2018.

Обавештење

Усмени део испита из предмета Организовани криминалитет, код проф. Ђорђа Игњатовића, обавиће се у уторак, 11. септембра 2018.год. у 16 часова у сали 16.


21. август 2018.

Септембарски испитни рок биће организован од 10. до 21. септембра 2018.год., док ће се пријава испита вршити у периоду од 1. до 9. септембра 2018. године.

- Тероризам, 20. септембар, 18 часова (сала 8)
- Политичко насиље, Превенција завера и државних удара, Борба против тероризма и Безбедност и глобализација ће бити одржани 21. септембра у 17 часова (сала 8 и Учионица у поткровљу)
- Испит из предмета Медији и насиље код проф. Желимира Кешетовића одржаће се 12. септембра 2018.год. у 9:00 часова у Учионици у поткровљу.
- Испит из предмета Управљање кризама и превенцијом хитних случајева код професора Зорана Кековића ће бити одржан 17. септембра у 14:00 часова у Сали 16.
- Сви испити код професора Радомира Милашиновића биће одржани 21.септембра у 10 часова у Учионици у поткровљу.
- Испит из предмета Технологија и безбедност код професорке Иване Дамњановић биће одржан 12.09.2018. у 17:00 часова у Рачунарској учионици.
- Испит из предмета Организовани криминалитет код професора Ђорђа Игњатовића ће бити одржан 10. септембра у 10 часова у Учионици у поткровљу.
- Испит из предмета Еколошки аспекти безбедности код проф. Вере Арежине одржаће се 19. септембра 2018. године у 16 часова у Сали 16.


22. јун 2018.

Конкурс за упис на мултидисциплинарне мастер академске студије, област: »ТЕРОРИЗАМ, ОРГАНИЗОВАНИ КРИМИНАЛ И БЕЗБЕДНОСТ« 60 ЕСПБ и 120 ЕСПБ за школску 2018/2019. годину

Пријава за упис на мастер академске студије


21. јун 2018.

Обавештење

Испити код професора Симеуновића у јулском испитном року, биће одржани у Сали 8 и Рачунарској учионици а не како је првобитно било планирано у Учионици у поткровљу и сали 16.
Датуми испита остају исти, односно 25 и 26 јун од 17 часова.


18. јун 2018.

Обавештење

Упис оцена из јунског испитног рока код професора Радомира Милашиновића биће одржан 07. јула у 10:00 часова у Учионици у поткровљу.


15. јун 2018.

Обавештење

Испит из предмета Организовани криминалитет код професора Ђорђа Игњатовића у јулском року биће одржан у 9:00 часова 26. јуна уместо у 10 часова, како је првобитно било предвиђено.


11. јун 2018.

Обавештење

Сви испити код професора Радомира Милашиновића у јулском року биће одржани 07. јула у 10 часова у Учионици у поткровљу, уместо 30. јуна, како је првобитно било предвиђено.


30. мај 2018.

Обавештење

Испит из предмета Медији и насиље код професора Желимира Кешетовића у јунском року биће одржан у 8:30 часова 11. јуна уместо у 9 часова, како је првобитно било предвиђено.


23. мај 2018.

Предавање из предмета Тероризам код професора Драгана Симеуновића биће померено и уместо у понедељак 28.05.2018. одржаће се у уторак 29.05.2018. године од 18 часова у Свечаној сали.
Предавању ће присуствовати Италијански експерт за истраживање организованог криминала и тероризма професор др Алесандро Ћећи.
Позивамо Вас да обавезно присуствујете предавању јер ће то бити јединствена прилика да сазнате нешто више о борби против организованог криминала и тероризма у Италији.


21. мај 2018.

Обавештење

Студенти на предмету Организовани криминалитет посетили су 17. маја Тужилаштво за организовани криминал где им је добродошлицу пожелео Специјални тужилац Господин Младен Ненадић. После излагања заменика тужиоца Јовице Јовановића, шефа одсека за борбу против тероризма и трговине оружјем, студенти су обишли и обе суднице Специјалног суда, што су доживели као ретку привилегију јер су до сада могли да их виде само у медијским извештајима. Истовремено су позвани и да, уколико то желе, присуствују и суђењима која се у њима одвијају.


16. мај 2018.

Јулски испитни рок биће организован од 25. јуна до 9. јула 2018.год., док ће се пријава испита вршити у периоду од 6. до 24. јуна 2018. године.

- Тероризам, 25. јун, 17 часова (сала 8)
- Политичко насиље, Превенција завера и државних удара, Борба против тероризма и Безбедност и глобализација ће бити одржани 26. јуна у 17 часова (сала 8 и Рачунарска учионица)
- Сви испити код професора Радомира Милашиновића биће одржани 07. јула у 10 часова у Учионици у поткровљу.
- Испит из предмета Медији и насиље код проф. Желимира Кешетовића одржаће се 25. јуна 2018.год.у 8:30 часова у Сали 16.
- Испит из предмета Управљање кризама и превенцијом хитних случајева код професора Зорана Кековића ће бити одржан 26. јуна у 14:00 часова у Учионици у поткровљу.
- Испит из предмета Технологија и безбедност код професорке Иване Дамњановић биће одржан 27.06.2018. у 17:00 часова у Учионици у поткровљу
- Испит из предмета Организовани криминалитет код професора Ђорђа Игњатовића ће бити одржан 26. јуна у 9 часова у Сали 8.
- Испит из предмета Еколошки аспекти безбедности код проф. Вере Арежине одржаће се 9. јула 2018. године у 16 часова у Учионици у поткровљу.


16. мај 2018.

Јунски испитни рок биће организован од 6. до 20. јуна 2018.год., док ће се пријава испита вршити у периоду од 21. маја до 5. јуна 2018. године.

- Тероризам, 6. јун, 17 часова (сала 16 и Учионица у поткровљу)
- Политичко насиље, Превенција завера и државних удара, Борба против тероризма и Безбедност и глобализација ће бити одржани 7. јуна у 17 часова (сала 16 и Учионица у поткровљу)
- Сви испити код професора Радомира Милашиновића биће одржани 9. јуна у 10 часова у Учионици у поткровљу.
- Испит из предмета Медији и насиље код проф. Желимира Кешетовића одржаће се 11. јуна 2018.год.у 8:30 часова у Сали 8.
- Испит из предмета Управљање кризама и превенцијом хитних случајева код професора Зорана Кековића ће бити одржан 12. јуна у 14:00 часова у Учионици у поткровљу.
- Испит из предмета Технологија и безбедност код професорке Иване Дамњановић биће одржан 8.06.2018. у 17:00 часова у Учионици у поткровљу
- Испит из предмета Организовани криминалитет код професора Ђорђа Игњатовића ће бити одржан 11. јуна у 10 часова у Учионици у поткровљу.
- Испит из предмета Еколошки аспекти безбедности код проф. Вере Арежине одржаће се 12. јуна 2018. године у 16 часова у Учионици у поткровљу.


27. април 2018.

Обавештење

Ректорат Универзитета у Београду неће радити до 3. маја 2018. године.


27. април 2018.

Дана 17. априла не предавањима из предмета Организовани криминалитет студенти који прате наставу код проф. Ђорђе Игњатовића су и ове године имали прилику да чују изузетно интересантно излагање тужиоца за организовани криминал Господина Младена Ненадића. Он је овај пут на Универзитет позвао и Господина Дејана Ковачевића, шефа службе за борбу против организованог криминала (СБПОК) који је говорио о активностима на сузбијању најопаснијих облика криминалитета из надлежности своје Службе и о њиховој сарадњи са Тужилаштвом . Пошто су гости одговорили на више студентских питања, Господин Ненадић их је позвао да посете Тужилаштво и изаберу о којој врсти антикриминалне активности на којој се овај државни орган ангажује би желели да буду детаљније информисани. Посета је планирана за мај ове године.


04. април 2018.

Обавештење

Обавештавамо вас да ће 17. априла на предавању из предмета Организовани криминалитет гостовати и своје предавање одржати тужилац за организовани криминалитет Господин Ненадић.


03. април 2018.

Априлски испитни рок биће организован од 23. априла до 14. маја 2018.год., док ће се пријава испита вршити у периоду од 10. до 23. априла 2018. године.

Испити код професора Драгана Симеуновића биће организовани у следећим терминима:
- Тероризам, 11. мај, 17 часова (сала 16)
- Политичко насиље 12. мај 14 часова (сала 8)
- Превенција завера и државних удара 12. мај 14 часова (сала 16)
- Борба против тероризма и Безбедност и глобализација 14. мај 17 часова (сале 16 и 8)

- Сви испити код професора Радомира Милашиновића биће одржани 23. априла у 10 часова у Учионици у поткровљу.
- Испит из предмета Организовани криминалитет код професора Ђорђа Игњатовића ће бити одржан 25. априла у 11 часова у Учионици у поткровљу.
- Испит из предмета Управљање кризама и превенцијом хитних случајева код професора Зорана Кековића ће бити одржан 25. априла у 16:00 часова у Сали 16.
- Испит из предмета Медији и насиље код проф. Желимира Кешетовића одржаће се 26. априла 2018.год.у 16 часова у Сали 16.
- Испит из предмета Екстремизам и религија код професора Зорана Крстића ће бити одржан 03. маја у 20 часова у Сали 16.


15. март 2018.

Упис оцена из фебруарског испитног рока код професора Радомира Милашиновића биће одржан 16. марта у 16:30 часова у Сали 16.


15. март 2018.

Данашње предавање из предмета Технологија и безбедност биће одржано у 18 часова уместо у 17 како је било планирано.
Сва наредна предавања биће одржана по распореду.


12. март 2018.

Распоред предавања у II семестру за школску 2017/2018. годину


12. март 2018.

Обавештење

Настава на предмету Управљање кризама и превенцијом хитних случајева, код проф. Зорана Кековића, неће се одржати у среду, 14. марта 2018.год., због спречености професора.


02. март 2018. Додела диплома Додела диплома

У оквиру Студија при Универзитету, у Свечаној сали Ректората Универзитета у Београду, 27. фебруара 2018.године одржана је свечана додела диплома студентима мултидисциплинарних студијских мастер програма Тероризам, организовани криминал и безбедност, Менаџмент пословних перформанси, Образовне политике, Религија у друштву, култури и европским интеграцијама и Рачунарство у друштвеним наукама. Након уводног обраћања присутнима, студентима су дипломе о завршеном другом нивоу студија уручили проф. др Живослав Тешић, проректор за науку, иновације и трансфер технологије, као и руководиоци студијских програма проф. др Драган Симеуновић, проф. др Наташа Петровић, проф. др Раде Кисић и проф. др Владан Девеџић.


11. јануар 2018.

Упутство за пријављивање на студентски налог

Да би студенти били у могућности да користе сервис за пријаву испита неопходно је да се региструју на следећи начин:

1. Оду на линк studentub.bg.ac.rs и кликну на опцију "Прво логовање / Заборављена лозинка".
2. Да у поље за унос унесу своју мејл адресу коју су дали приликом уписа, и кликну на дугме "Пошаљи активациони линк".
3. На унету мејл адресу ће бити послат активациони линк. (Уколико мејл адреса није пронађена у бази података, студент ће на ту мејл адресу добити обавештење о томе, и инструкције за даље поступање.)
4. Кликом на активациони линк, студенту се отвара формулар у коме је потребно да два пута унесе лозинку коју ће користити за пријаву испита. Лозинка мора бити одговарајуће дужине (минимум 8 карактера, комбинација слова, цифара и специјалних знакова).
5. Након уноса лозинке, регистрација је завршена. Након успешне регистрације, студенти се могу улоговати на следећи начин:

1. Оду на линк studentub.bg.ac.rs
2. У горње поље за унос унесу број индекса.
3. У доње поље за унос унесу лозинку.
4. Кликну на дугме "Пријави се".

Након успешне пријаве на сервис, студенти могу пријавити испите и прегледати своје податке из електронске евиденције. По завршетку коришћења сервиса, обавезно је кликнути на линк "Крај рада" и затворити веб читач.
Моле се студенти да приликом пријаве испита "Борба против тероризма" и "Безбедност и глобализација" обавезно пријаве испит код професора код којег су раније распоређени за полагање.


11. јануар 2018.

Фебруарски испитни рок биће организован од 06. до 26. фебруара 2018.год., док ће се пријава испита вршити у периоду од 22. јануара до 05.фебруара 2018. године.

- Испит из предмета Управљање кризама и превенцијом хитних случајева код професора Зорана Кековића ће бити одржан 20. фебруара у 15:30 часова у Сали 16.
- Испит из предмета Медији и насиље код проф. Желимира Кешетовића одржаће се 14. фебруара 2018.год.у 10 часова у сали 16.

Испити код професора Драгана Симеуновића биће организовани у следећим терминима:
- Тероризам, 23. фебруар, 17 часова (Учионица у поткровљу)
- Борба против тероризма, 23. фебруар, 17 часова (Учионица у поткровљу)
- Политичко насиље, Превенција завера и државних удара, Безбедност и глобализација, 24. фебруара, 17 часова (Учионица у поткровљу)

- Испит из предмета Организовани криминалитет код професора Ђорђа Игњатовића ће бити одржан 08. фебруара у 10 часова у Учионици у поткровљу.
- Сви испити код професора Радомира Милашиновића биће одржани 10. фебруара у 10 часова у Учионици у поткровљу.
- Испит из предмета Технологија и безбедност код професорке Иване Дамњановић биће одржан 09. фебруара 2018. у 17:00 часова у Рачунарској учионици.
- Испит из предмета Екстремизам и религија код професора Зорана Крстића ће бити одржан 09. фебруара у 17 часова у Рачунарској учионици.
- Испит из предмета Корупција, код проф. Горана Илића биће одржан 06. фебруара 2018.год. у 16 часова у сали 16 у згради Ректората.
- Испит из предмета Еколошки аспекти безбедности код проф. Вере Арежине одржаће се 21. фебруара 2017. године у 17 часова у Учионици у поткровљу.
- Усмени део испита Организовани криминалитет код професора Ђорђа Игњатовића биће одржан 09.02.2018. године у 15 часова у Сали 16.


13. децембар 2017.

Обавештење

Преостала два термина одржавања предавања на предмету Екстремизам и религија, код проф. Зорана Крстића, одржаће се 30.01.2018. год. и 06.02.2018.год. са почетком у 17 часова у Рачунарској учионици.


12. децембар 2017. Академик Владета Јеротић

У оквиру Студија при Универзитету у Београду, а у организацији мастер програма Тероризам, организовани криминал и безбедност , академик проф. др Владета Јеротић одржаће предавање на тему: ,,Страх, политика и религија ”. Предавање ће се одржати у понедељак 18. децембра 2017.год. са почетком у 18:00 часова у Свечаној сали у згради Ректората Универзитета у Београду.
Позивамо студенте и све заинтересоване да присуствују предавању.


10. новембар 2017.

Предавање из предмета Екстремизам и религија које је било планирано за 21. новембра неће бити одржано због оправдне спречености професора.

Прво предавање из предмета Екстремизам и религија биће одржано у уторак 28. новембра.


08. новембар 2017.

Обавештавају се студенти да предавања на 1. и 2. години мастер студија "Тероризам, организовани криминал и безбедност" почињу 20. новембра.

Распоред можете погледати овде


03. новембар 2017.

Коначна ранг листа за упис на мастер академске студије Тероризам, организовани криминал и безбедност за школску 2017/2018. годину - Трећи уписни рок

Ранг листу можете погледати на адреси www.bg.ac.rs/sr/upis/rang-lista.php

Потребно је да изаберете:

Година - "2017"

Уписни рок - "трећи уписни рок"

Врста студија - “мастер академске студије“

Институција - “ Универзитет у Београду“

Студијски програм - "Тероризам, организовани криминал и безбедност“ (120 или 60 ЕСПБ)

Упис на мастер академске студије “Тероризам, организовани криминал и безбедност” - трећи уписни рок (60 и 120 ЕСПБ) ће се обавити у понедељак, 6. новембра 2017. год. у канцеларији 5, Ректората Универзитета у Београду, у времену између 10 i 15 часова. На упис долазе кандидати који су на листама у трећем уписном року.

Приликом уписа потребно је приложити:

- оригинална документа или оверене фотокопије дипломе или уверења о дипломирању (уколико нису приложене приликом пријаве на конкурс ),

- извод из матичне књиге рођених,

- две фотографије формата 4,5x3,5 цм,

- уплата за потребе Центра за развој каријере у износу од 100,00 рсд на жиро рачун бр. 840-1835666-14, позив на број 307

- доказ о уплати прве рате школарине (30.000 динара за држављане Републике Србије, мањине, дијаспору) жиро рачун 840-1835666-14, позив на број 03/71

- доказ о уплати прве рате школарине (65.000 динара за стране држављане) жиро рачун 840-1835666-14, позив на број 03/71

- индекс (обезбеђује Универзитет),

- попуњен електронски ШВ-20 образац,

Електронски ШВ-20 образац је неопходно попунити путем интернета, пре доласка на упис. За попуњавање је неопходно да имате мејл адресу, коју ћете унети на врху обрасца, као и да одговорите на сва питања на обрасцу. Образац се налази на линку:

https://sv20.ac.rs/obrazac.jsf


02. новембар 2017.

Прелиминарне ранг листе за упис на прву годину студија за шк. 2017/2018.год. на мастер програмe Тероризам, организовани криминали и безбедност 60 ЕСПБ и Тероризам, организовани криминал и безбедност 120 ЕСПБ у трећем уписном року , објављене су на сајту Универзитета у Београду.

Прелиминарне ранг листе се могу погледати на следећи начин: bg.ac.rs/sr/upis/rang-lista.php

Потребно је изабрати:
Година - "2017"
Уписни рок - "Трећи уписни рок"
Врста студија - “мастер академске студије“
Институција - “ Универзитет у Београду“
Студијски програм – "Тероризам, органиозовани криоминал и безбедност" 60 или 120
Жалбе се предају у канцеларија бр.1 у згради Ректората Универзитета у Београду.


26. октобар 2017.

Обавештење

У оквиру трећег уписног рока на мастер академски програм Тероризам, организовани криминал и безбедност, конкурсна документација се подноси 27. октобра до 1. новембра 2017. године. 1 новембар до 16 часова!

Интервју са пријављеним кандидатима обавиће се 1. новембра 2017.год. у 17 часова у Свечаној сали у згради Ректората Универзитета у Београду.

Више детаља о условима уписа и конкурсној документацији могу се пронаћи у тексту конкурса.

Пријава за упис на мастер академске студије


25. октобар 2017.

Коначна ранг листа за упис на мастер академске студије Тероризам, организовани криминал и безбедност за школску 2017/2018. годину - Други уписни рок

Ранг листу можете погледати на адреси www.bg.ac.rs/sr/upis/rang-lista.php

Потребно је да изаберете:

Година - "2017"

Уписни рок - "други уписни рок"

Врста студија - “мастер академске студије“

Институција - “ Универзитет у Београду“

Студијски програм - "Тероризам, организовани криминал и безбедност“ (120 или 60 ЕСПБ)

Упис на мастер академске студије “Тероризам, организовани криминал и безбедност” - други уписни рок (60 и 120 ЕСПБ) ће се обавити у уторак, 26. октобра 2016. год. у Сали 8, Ректората Универзитета у Београду, у времену између 13 i 14 часова. На упис долазе кандидати који су на листама у другом уписном року.

Приликом уписа потребно је приложити:

- оригинална документа или оверене фотокопије дипломе или уверења о дипломирању (уколико нису приложене приликом пријаве на конкурс ),

- извод из матичне књиге рођених,

- две фотографије формата 4,5x3,5 цм,

- уплата за потребе Центра за развој каријере у износу од 100,00 рсд на жиро рачун бр. 840-1835666-14, позив на број 307

- доказ о уплати прве рате школарине (30.000 динара за држављане Републике Србије, мањине, дијаспору) жиро рачун 840-1835666-14, позив на број 03/71

- доказ о уплати прве рате школарине (65.000 динара за стране држављане) жиро рачун 840-1835666-14, позив на број 03/71

- индекс (обезбеђује Универзитет),

- попуњен електронски ШВ-20 образац,

Електронски ШВ-20 образац је неопходно попунити путем интернета, пре доласка на упис. За попуњавање је неопходно да имате мејл адресу, коју ћете унети на врху обрасца, као и да одговорите на сва питања на обрасцу. Образац се налази на линку:

https://sv20.ac.rs/obrazac.jsf


24. октобар 2017.

Важно обавештење

Упис у школску 2017/2018

Поштовани студенти,

Пре доласка на упис у вишу годину студија 28. октобра од 10 до 16 часова у салу 8 у обавези сте да попуните ШВ 20-Образац, електронски. Образац попуњавате путем студентског сервиса који иначе користите нпр. за пријаву испита. У прилогу се налази линк ка туторијалу у којем можете видети упутство на који начин се попуњава образац. Напомињемо да је попуњавање обрасца обавезно и да не долазите на упис пре него што попуните исти.

Линк ка туторијалу: studentub.bg.ac.rs/video/sv20.mp4

Одлукa о упису у школску 2017/2018. годину

Распоред уплата школарине

I рата – код уписа (30.000 дин)

II рата - до 01. фебруара 2018. год. (30.000 дин)

III рата - до 01. јуна 2018. год. (30.000 дин)

IV рата – до 01. септембра 2018. год. (28.000 дин)

* Доказ о уплати школарине (осим прве рате приликом уписа) доставити стручној служби у соби бр. 5 Ректората

Позивају се и студенти којима су одобрене молбе за статус мировања или продужетак рока студирања на Већу за студије при Универзитету за школску 2017/18. да такође дођу 28. октобра од 10 до 16 часова у салу 8.


23. октобар 2017. - 15:00

Обавештење

Прелиминарне ранг листе за упис на прву годину студија за шк.2017/2018.год. на мастер програмe Тероризам, организовани криминали и безбедност 60 ЕСПБ и Тероризам, организовани криминал и безбедност 120 ЕСПБ у другом уписном року , објављене су на сајту Универзитета у Београду.

Прелиминарне ранг листе се могу погледати на следећи начин: bg.ac.rs/sr/upis/rang-lista.php

Потребно је изабрати:
Година - "2017"
Уписни рок - "Други уписни рок"
Врста студија - “мастер академске студије“
Институција - “ Универзитет у Београду“
Студијски програм – "Тероризам, органиозовани криоминал и безбедност" 60 или 120
Рок за изјављивање жалби на прелиминарну ранг листу је 36 часова од објављивања.
Жалбе се предају у канцеларија бр.1 у згради Ректората Универзитета у Београду.


16. октобар 2017.

Коначна ранг листа за упис на мастер академске студије Тероризам, организовани криминал и безбедност за школску 2017/2018. годину

Ранг листу можете погледати на адреси http://www.bg.ac.rs/sr/upis/rang-lista.php
Потребно је да изаберете:
Година - "2017"
Уписни рок - "Први уписни рок"
Врста студија - “мастер академске студије“
Институција - “ Универзитет у Београду“
Студијски програм - "Тероризам, организовани криминал и безбедност“ (120 или 60 ЕСПБ)

Упис на мастер академске студије “Тероризам, организовани криминал и безбедност” (60 и 120 ЕСПБ) ће се обавити у уторак, 17. октобра 2016. год. у Учионици у поткровљу у згради Ректората Универзитета у Београду, у времену између 13 i 15 часова. На упис долазе кандидати до редног броја 50 са листе 60 ЕСПБ и кандидати који су рангирани до редног броја 9 на листи 120 ЕСПБ.

Приликом уписа потребно је приложити:

- оригинална документа или оверене фотокопије дипломе или уверења о дипломирању (уколико нису приложене приликом пријаве на конкурс ),
- извод из матичне књиге рођених,
- -две фотографије формата 4,5x3,5 цм,
- уплата за потребе Центра за развој каријере у износу од  100,00 рсд на жиро рачун бр. 840-1835666-14, позив на број 307
- доказ о уплати прве рате школарине (30.000 динара за држављане Републике Србије, мањине, дијаспору) жиро рачун 840-1835666-14, позив на број 03/71
- доказ о уплати прве рате школарине (65.000 динара за стране држављане) жиро рачун 840-1835666-14, позив на број 03/71
-  индекс (обезбеђује Универзитет),
- попуњен електронски ШВ-20 образац,
Електронски ШВ-20 образац је неопходно попунити путем интернета, пре доласка на упис.
За  попуњавање је неопходно да имате мејл адресу, коју ћете унети на врху обрасца, као и да одговорите на сва питања на обрасцу. 
Образац се налази на линку:
https://sv20.ac.rs/obrazac.jsf


11. октобар 2017. - 13:15

Обавештење

Прелиминарне ранг листе за упис на прву годину студија за шк.2017/2018.год. на мастер програмe Тероризам, организовани криминали и безбедност 60 ЕСПБ и Тероризам, организовани криминал и безбедност 120 ЕСПБ у првом уписном року , објављене су на сајту Универзитета у Београду.

Прелиминарне ранг листе се могу погледати на следећи начин: bg.ac.rs/sr/upis/rang-lista.php

Потребно је изабрати:

Година - "2017"
Уписни рок - "Први уписни рок"
Врста студија - “мастер академске студије“
Институција - “ Универзитет у Београду“
Студијски програм – "Тероризам, органиозовани криоминал и безбедност" 60 или 120

Рок за изјављивање жалби на прелиминарну ранг листу је 36 часова од објављивања.
Жалбе се предају у канцеларија бр.1 у згради Ректората Универзитета у Београду.


03. октобар 2017.

Важно обавештење

Пријемни испит (есеј и интервју) за кандидате који су конкурисали за упис на мастер програме Тероризам, организовани криминал и безбедност 60 и 120 ЕСПБ, биће одржани 6. и 9. октобра 2017. године у 17 часова у Свечаној сали Ректората Универзитета у Београду. Кандидати долазе на пријемни испит у термину који су претходно одабрали.
Недолазак ће се сматрати као одустајање од конкурса.


25. септембар 2017.

Обавештење

Упис оцена из испита код проф. др Драгана Симеуновића ће бити организован у уторак, 26. септембра у 17 часова (слушаоница бр. 16).


18. jул 2017.

Септемарски испитни рок биће организован од 11. до 25. септембра 2017.год., док ће се пријава испита вршити у периоду од 1. до 10.септембра 2017. године

- Сви испити (осим Борбе против тероризма) код професора Драгана Симеуновића биће одржани 11. септембра у 17 часова у Учионици у поткровљу
- Испит из предмета Борба против тероризма код професора Драгана Симеуновића биће одржани 21. септембра у 17 часова у сали 8
- Испит из предмета Организовани криминалитет код професора Ђорђа Игњатовића ће бити одржан 12. септембра у 10 часова у Учионици у поткровљу
- Испит из предмета Екстремизам и религија код професора Зорана Крстића ће бити одржан 19. септембра у 19 часова у Сали 16
- Испит из предмета Технологија и безбедност код професорке Иване Дамњановић биће одржан 18.09.2017. у 17:30 часова у сали 8
- Испит из предмета Медији и насиље код проф. Желимира Кешетовића одржаће се 11. септембра 2017.год. у 9:00 часова у сали 16
- Испит из предмета Управљање кризама и превенцијом хитних случајева код професора Зорана Кековића ће бити одржан 12. септембра у 14 часова у Сали 16
- Испит из предмета Еколошки аспекти безбедности код проф. Вере Арежине одржаће се 19. септембра 2017. године у 16 часова у Сали 8
- Сви испити код професора Радомира Милашиновића биће одржани 13. септембра у 10 часова у Учионици у поткровљу
- Испит из предмета Геополитика код проф. Драгане Митровић одржаће се 19. септембра 2017. год. у 17:00 часова у Учионици у поткровљу
- Испит из предмета Корупција, код проф. Горана Илића биће одржан 25. септембра 2017. год. у 14 часова у сали 8 у згради Ректората.


11. jул 2017.

Конкурс за упис на мултидисциплинарне мастер академске студије, област: »ТЕРОРИЗАМ, ОРГАНИЗОВАНИ КРИМИНАЛ И БЕЗБЕДНОСТ« 60 ЕСПБ и 120 ЕСПБ за школску 2017/2018. годину

Пријава за упис на мастер академске студије


27. jун 2017.

Обавештење

Јулски испитни рок, предмет "Медији и насиље" оцене


26. jун 2017.

Обавештење

Усмени део испита Организовани криминалитет код професора Ђорђа Игњатовића биће одржан 27.06.2017. године у 18 часова у Учионици у поткровљу.


23. jун 2017.

Обавештење

Обавештавају се студенти да је омогућена пријава испита из предмета Технологија и безбедност код проф. Иване Дамњановић. Пријава испита се врши преко студентског налога.


15. jун 2017.

Обавештење

Упис оцена за студенте који су полагали испит из предмета "Медији и насиље" код професора Желимира Кешетовића у јунском испитном року биће организован 21. јуна у 9 часова у кабинету професора на Факултету безбедности.

Оцене можете видети овде .


23. мај 2017.

Јулски испитни рок ће бити организован од 26. јуна до 10. јула 2017.год., док ће се пријава испита вршити у периоду од 19. до 26. јуна 2017. годинe

Испити код професора Драгана Симеуновића биће организовани у следећим терминима:
- Тероризам, 26. јун, 17 часова (сала 8, сала 16 и рачунарска учионица)
- Борба против тероризма, 26. јун, 17 часова (сала 8, 16 или рачунарска учионица)
- Политичко насиље, Превенција завера и државних удара, Безбедност и глобализација, 27. јун, 17 часова(сала 8)

- Испит из предмета Медији и насиље код проф. Желимира Кешетовића одржаће се 26. јуна 2017.год. у 9:00 часова у сали 16
- Испит из предмета Организовани криминалитет код професора Ђорђа Игњатовића ће бити одржан 26. јуна у 12 часова у рачунарској учионици
- Испит из предмета Управљање кризама и превенцијом хитних случајева код професора Зорана Кековића ће бити одржан 04. jула у 14 часова у Учионици у поткровљу
- Сви испити код професора Радомира Милашиновића биће одржани 28. јуна у 10 часова у сали 8
- Испит из предмета Геополитика код проф. Драгане Митровић одржаће се 28. јуна 2017. год. у 17:00 часова у учионици у поткровљу
- Испит из предмета Екстремизам и религија код професора Зорана Крстића ће бити одржан 03. jула у 18 часова у Сали 16
- Испит из предмета Корупција, код проф. Горана Илића биће одржан 26. јуна 2017.год. у 11 часова у сали 16 у згради Ректората.
- Испит из предмета Технологија и безбедност код професорке Иване Дамњановић биће одржан 27.06.2017. у 17 часова у сали 16
- Испит из предмета Технологија и безбедност код професорке Иване Дамњановић биће одржан 10.07.2017. у 17 часова у сали 16
- Испит из предмета Еколошки аспекти безбедности код проф. Вере Арежине одржаће се 06. јула 2017.године у 15 часова у Сали 16
- Усмени део испита Организовани криминалитет код професора Ђорђа Игњатовића биће одржан 27.06.2017. године у 18 часова у Учионици у поткровљу


23. мај 2017.

Јунски испитни рок ће бити организован од 5. јуна до 19. јуна 2017.год., док ће се пријава испита вршити у периоду од 31. маја до 5. јуна 2017. годинe

Испити код професора Драгана Симеуновића биће организовани у следећим терминима:
- Тероризам, 6. јун, 17 часова (сала 8, сала 16 и рачунарска учионица)
- Борба против тероризма, 12. јун у 17 часова у сали 8
- Политичко насиље, Превенција завера и државних удара, Безбедност и глобализација, 5. јун, 17 часова(сала 8)

- Испит из предмета Медији и насиље код проф. Желимира Кешетовића одржаће се 15. јуна 2017.год. у 9:00 часова у сали 16
- Испит из предмета Организовани криминалитет код професора Ђорђа Игњатовића ће бити одржан 13. јуна у 12 часова у учионици у поткровљу
- Испит из предмета Управљање кризама и превенцијом хитних случајева код професора Зорана Кековића ће бити одржан 6. јуна у 14 часова у Рачунарској учионици
- Сви испити код професора Радомира Милашиновића биће одржани 7. јуна у 10 часова у Учиониоци у поткровљу
- Испит из предмета Геополитика код проф. Драгане Митровић одржаће се 7. јуна 2017. год. у 17:00 часова у учионици у поткровљу
- Испит из предмета Екстремизам и религија код професора Зорана Крстића ће бити одржан 16. јуна у 19 часова у Сали 16
- Испит из предмета Корупција, код проф. Горана Илића биће одржан 5. јуна 2017.год. у 13 часова у сали 16 у згради Ректората.
- Испит из предмета Еколошки аспекти безбедности код проф. Вере Арежине одржаће се 15. јуна 2017.године у 16 часова у Сали 16


12. jун 2017.

Обавештење

Упис оцена за студенте који су полагали испите код професора Радомира Милашиновића у јунском испитном року биће организован 28. јуна у 10 часова у сали 8.


06. jун 2017.

Обавештење

У јулском испитном року су одређена два термина за полагање испита из предмета Технологија и безбедност:
27.06.2017. у 17 часова у сали 16
10.07.2017. у 17 часова у сали 16

Напомињемо да је ово нови изборни предмет и могу га полагати само студенти који су први пут уписали студије у школској 2016/2017. години.


04. мај 2017. Додела диплома

Јуче су у Свечаној сали Ректората Универзитета у Београду проректор проф. др Живослав Тешић и проф. др Драган Симеуновић, руководилац студијског програма мастер академских студија Тероризам, организовани криминал и безбедност уз звуке класичне музике и глас оперског првака Љубодрага Беговића свечано уручили дипломе петој генерацији дипломираних студената овог без сумње једног од најатрактивнијих мастер програма у Србији. У поздравним речима упућеним студентима проректопр проф. др Живослав Тешић и руководилац студија проф. др Драган Симеуновић су указали на одиста велики значај и актуелност школовања за борбу против тероризма, организованог криминала и корупције који су озбиљнна сметња нашем друштву.

Студијски мастер програм Тероризам, организовани криминал и безбедност који несумљиво ужива велику популарност годишње уписује око сто студента а настава се изводи у оквиру два смера – за оне који имају завршене било које четворогодишње студије или пак било које трогодишње академске студије. У настави су ангажовани искључиво професори Универзитета у Београду, њих тридесетак са десет факултета међу којима су најбројнији професори Правног факултета, Факултета политичких наука и Факултета безбедности, али су ту и професори са Православног богословског, Машинског, ФОН-а и других факултета Универзитета у Београду. Поред њих у настави традиционално учествују и истакнути стручњаци из земље попут академика Владете Јеротића и из иностранства, пре свега из Италије, Швајцарске и Велике Британије. Ове студије постоје већ шест година и практично су понике из знаменитих специјалистичких студија о тероризми и организованом криминали које су пре скоро две деценије такође од стране проф. др Драгана Симеуновића утемељене на ФПН и које су више пута проглашене од стране УН и ОЕБС за најуспешније студије те врсте у региону.


03. мај 2017.

Дана 25. априла 2017. на предавањима академским мастер студијама ТОКБ на предмету Организовани криминалитет гостовао је Господин Младен Ненадић, Специјални тужилац за организовани криминал који је у једносатном излагању упознао полазнике са надлежношћу и делатностима Тужилаштва.
Пошто је затим одговорио на свa питања слушалаца, позвао је студенте да посете Специјално тужилаштво и непосредно се сретну са његовим сарадницима. После више од 90 минута гостовања, Ненадић је аплаузом испраћен из Свечане сале Универзитета.

Младен Ненадић Младен Ненадић
27. март 2017.

Априлски испитни рок ће бити организован од 18. до 29. априла 2017.год., док ће се пријава испита вршити у периоду од 6. до 17. априла 2017. годинe

-Испити код професора Драгана Симеуновића биће организовани у следећим терминима:
Борба против тероризма, 24. априла у 16 часова у Сали 8
Политичко насиље, Превенција и завера и државних удара, 26 априла у 12 часова у Учионици у поткровљу
Тероризам, Безбедност и глобализација, 29. априла у 15 часова у Учионици у поткровљу
- Испит из предмета Медији и насиље код проф. Желимира Кешетовића одржаће се 19. априла 2017.год. у 15:30 часова у сали 16
- Испит из предмета Организовани криминалитет код професора Ђорђа Игњатовића ће бити одржан 19. априла у 12 часова у Учионици у поткровљу
- Сви испити код професора Радомира Милашиновића биће одржани 18. априла у 10 часова у Учиониоци у поткровљу
- Испит из предмета Еколошки аспекти безбедности код проф. Вере Арежине одржаће се 25. априла 2017.године у 16 часова у Учионици у поткровљу
- Испит из предмета Геополитика код проф. Драгане Митровић одржаће се 20. априла 2017. год. у 12:00 часова у сали 16
- Испит из предмета Екстремизам и религија код професора Зорана Крстића ће бити одржан 27. априла у 10 часова у Сали 16
- Испит из предмета Кривично-правни аспекти борбе против тероризма код проф. Драгане Коларић одржаће се 24. априла 2017. год. у 15:30 часова у сали 16
- Испит из предмета Управљање кризама и превенцијом хитних случајева код професора Зорана Кековића ће бити одржан 26. априла у 15 часова у Сали 16
-Усмени део испита Организовани криминалитет код професора Ђорђа Игњатовића биће одржан 21.04.2017. године у 12 часова у Учионици у поткровљу


15. март 2017.

Обавештење

Уписивање оцена код професора Радомира Милашиновића биће организовано 24. марта у 16:30 часова у сали 16.


08. март 2017.

Распоред предавања у II семестру за школску 2016/2017.годину


18. јануар 2017.

Упутство за пријављивање на студентски налог

Да би студенти били у могућности да користе сервис за пријаву испита неопходно је да се региструју на следећи начин:

1. Оду на линк studentub.bg.ac.rs и кликну на опцију "Прво логовање / Заборављена лозинка".
2. Да у поље за унос унесу своју мејл адресу коју су дали приликом уписа, и кликну на дугме "Пошаљи активациони линк".
3. На унету мејл адресу ће бити послат активациони линк. (Уколико мејл адреса није пронађена у бази података, студент ће на ту мејл адресу добити обавештење о томе, и инструкције за даље поступање.)
4. Кликом на активациони линк, студенту се отвара формулар у коме је потребно да два пута унесе лозинку коју ће користити за пријаву испита. Лозинка мора бити одговарајуће дужине (минимум 8 карактера, комбинација слова, цифара и специјалних знакова).
5. Након уноса лозинке, регистрација је завршена.

Након успешне регистрације, студенти се могу улоговати на следећи начин:

1. Оду на линк studentub.bg.ac.rs
2. У горње поље за унос унесу број индекса.
3. У доње поље за унос унесу лозинку.
4. Кликну на дугме "Пријави се".

Након успешне пријаве на сервис, студенти могу пријавити испите и прегледати своје податке из електронске евиденције. По завршетку коришћења сервиса, обавезно је кликнути на линк "Крај рада" и затворити веб читач.

Моле се студенти да приликом пријаве испита "Борба против тероризма" и "Безбедност и глобализација" обавезно пријаве испит код професора код којег су раније распоређени за полагање.


18. јануар 2017.

Важно обавештење

Испити код професора Драгана Симеуновића, Тероризам, Безбедност и глобализација и Борба против тероризма, биће одржани 20. фебруара уместо 15. фебруара како је првобитно било планирано. Испити ће бити одржани у Учионици у поткровљу од 17 часова.


26. децембар 2016.

Фебруарски испитни рок ће бити организован од 01. до 15. фебруара 2017.год., док ће се пријава испита вршити у периоду од 23. до 31. јануара 2017. год

-Усмени део испита Организовани криминалитет код професора Ђорђа Игњатовића биће одржан 10.02.2016. године у 15 часова у Учионици у поткровљу.
- Испит из предмета Геополитика код проф. Драгане Митровић одржаће се 09. фебруара 2017.год. у 17:30 часова у сали 8.
- Испит из предмета Медији и насиље код проф. Желимира Кешетовића одржаће се 06. фебрауара 2017.год.у 9 часова у сали 8.
- Испит из предмета Кривично-правни аспекти борбе против тероризма код проф. Драгане Коларић одржаће се 02.фебруара 2017.год. у 15:30 часова у сали 8.
- Испит из предмета Еколошки аспекти безбедности код проф. Вере Арежине одржаће се 07. фебруара 2017.године у 16 часова у учионици у поткровљу.
- Испит из предмета Корупција, код проф. Горана Илића биће одржан у петак 10. фебруара 2017.год. у 18 часова у сали 16 у згради Ректората.
- Испити из предмета Политичко насиље код професора Драгана Симеуновића, Превенција завера и државних удара, 14. фебруар у 17 часова Учионица у поткровљу, сале 16 и 8
- Испити из предмета Тероризам код професора Драгана Симеуновића, Безбедност и глобализација, Борба против тероризма, 20. фебруар у 17 часова Учионица у поткровљу
- Испит из предмета Организовани криминалитет код професора Ђорђа Игњатовића ће бити одржан 8. фебруара у 12 часова у Учионици у поткровљу
- Испит из предмета Управљање кризама и превенцијом хитних случајева код професора Зорана Кековића ће бити одржан 2. фебруара у 15 часова у Сали 16
- Сви испити код професора Радомира Милашиновића биће одржани 4. фебруара 10 часова у салама 8 и 16.
- Испит из предмета Екстремизам и религија код професора Зорана Крстића ће бити одржан 2. фебруара у 17 часова у Сали 16


23. децембар 2016.

Академик Владета Јеротић одржао је 6. децембра предавање на тему “Ислам и хришћанство” студентима мастер програма “Тероризам, организовани криминал и безбедност” .

Академик Владета Јеротић
23. децембар 2016.

Наш најпризнатији новинар Мира Адања Полак одржала је 5. децембра радионицу студентима у којој је истраживала судбину заштићеног сведока на Сицилији, који је сведочио против мафије. Гостовања госпође Мире Адање Полак су увек посећена и представљају лепу традицију на нашем мастер програму.

Мира Адања Полак

Архива - 2015/2016.

Архива - 2014/2015.

Архива - 2013/2014.

Архива - 2012/2013.

Архива - 2011/2012.

Архива - 2010/2011.