Универзитет у Београду

Универзитет
у Београду

Насловна > Студије > Студије при Универзитету >

Тероризам, организовани криминал и безбедност

Два веома актуелна светска феномена - тероризам и организовани криминал, као и са њима често повезан феномен корупције, данас су у нашој јавности често помињани, али још увек недовољно научно спознати што се итекако одражава и на резултате у борби против њих као изузетно друштвено угрожавајућих појава. Та чињеница утиче на профилирање дипломских академских студија Тероризам, организовани криминал и безбедност у правцу не само њихове непосредне корисности за научна истраживања и стручну анализу тероризма и организованог криминала, већ и ефикасне практичне борбе против њих, посебно у домену превенције, као и са нивоа управљања том борбом. Мастер академске студије Тероризам, организовани криминал и безбедност настале су на основу искустава Факултета политичких наука и Правног факултета који су током протекле деценије организовали специјалистичке струковне студије које би покривале ову проблематику. Студијски програм Тероризам, организовани криминал и безбедност (60 ЕСПБ и 120 ЕСПБ) је усклађен са савременим домаћим и светским стањем науке, струке и трендовима у истраживању тероризма, организованог криминала и безбедности и упоредив је са сличним програмима на иностраним високошколским установама, а посебно у оквиру европског образовног простора. Ове студије ће допринети подизању нивоа безбедносне културе и стицања специфичног научног знања полазника ради њиховог што успешнијег укључивања у савремене међународне и унутрашње друштвене токове борбе против тероризма и организованог криминала.
На основу потписаног уговора са The Consorzio per l` Universita di Pomezia – La Sapienza Campus Selva dei Pini i Centro Alti Studi per la lotta al terrorismo e alla violenza politica (CEAS) потписаног 11.02.2010.год., студијски програм се реализује у сарадњи са Универзитетом "La Sapienza" у Риму. У реализацији програма учествују: Факултет политичких наука, Факултет безбедности и Правни факултет.

Листа ангажованих наставника мултидисциплинарних дипломских академских - мастер студија Тероризам, организовани криминал и безбедност (60 ЕСПБ)

Студијски програм мултидисциплинарних дипломских академских - мастер студија Тероризам, организовани криминал и безбедност (60 ЕСПБ)

Чланови Програмског савета за мултидисциплинарне дипломске академске - мастер академске студије, област: Тероризам, организовани криминал и безбедност (60 ЕСПБ)

Упутство за израду мастер рада

Студијски програм мултидисциплинарних дипломских академских - мастер студија Тероризам, организовани криминал и безбедност (120 ЕСПБ)

Чланови Програмског савета за мултидисциплинарне дипломске академске - мастер академске студије, област: Тероризам, организовани криминал и безбедност (120 ЕСПБ)

Руководилац: Проф. др Драган Симеуновић
Tелефони: 011 3207-446, 011 3207-466
Електронска пошта: simeunovic@beotel.rs

Технички секретар: доц. др Марија Ђорић
Електронска пошта: mara.djoric@yahoo.com


04. мај 2016.

Јунски испитни рок - Рок ће бити организован од 02. до 13. јуна. Пријава испита је од 23. до 30. маја.

- Испит код проф. др Драгана Симеуновића - Тероризам, (сала 16, сала 8, рачунарска учионица), 17-20 часова, 7. јуна
- Испити код проф. др Драгана Симеуновића Политичко насиље, Превенција завера и државних удара, Борба против тероризма, Безбедност и глобализација (сала 16), 17-20 часова, 8. јуна
- Испит Управљање кризама и превенцијом хитних случајева код професора Зорана Кековића биће одржан 08. јуна у 16 часова у сали 8.
- Испит из предмета Организовани криминалитет код професора Ђорђа Игњатовића биће одржан 09. јуна у 10 часова у сали 16
- Испит из предмета Медији и насиље код професора Желимира Кешетовића биће одржан 8. јуна у 10.30 часова у сали 8
- Испит из предмета Екстремизам и религија код професора Зорана Крстића биће одржан 13. јуна у 18 часова у сали 8
- Испит из предмета Корупција код професора Горана Илића биће одржан 3. јуна у учионици у поткровљу у 16 часова
- Сви испити код проф. Радомира Милашиновића биће одржани 04. јуна 2016. године у 10 часова у Сали 16
- Испит из предмета Еколошки аспекти безбедности код проф.Вере Арежине биће организован 10.јуна 2016. године у 14 часова у сали 16.
- Испит из предмета Кривично-правни аспекти борбе против тероризма код проф. Драгане Коларић биће одржан 06. јуна 2016. године у 9 часова у сали 8.


04. мај 2016.

Јулски испитни рок - Рок ће бити организован од 22. јуна до 08. јула. Пријава испита је од 16. до 21. јуна.

- Испит из предмета Геополитика код проф.Драгане Митровић биће одржан у терминима од 23. јуна 2016. године у 18 часова у сали 16, и 30. јуна 2016. године у 18 часова у сали 16.
- Испит код проф. др Драгана Симеуновића - Тероризам, (сала 16, сала 8, рачунарска учионица), 17-20 часова, 28. јуна
- Испити код проф. др Драгана Симеуновића Политичко насиље, Превенција завера и државних удара, Борба против тероризма, Безбедност и глобализација (сала 8), 17-20 часова, 27. јуна
- Испит Управљање кризама и превенцијом хитних случајева код професора Зорана Кековића биће одржан 29. јуна у 16 часова у сали 8
- Испит из предмета Организовани криминалитет код професора Ђорђа Игњатовића биће одржан 08. јула у 10 часова у учионици у поткровљу
- Испит из предмета Медији и насиље код проф. Желимира Кешетовића биће одржан 01. јула 2016. године у 9 часова у сали 16, уместо 22. јуна 2016. године, како је претходно било одређено.
- Испит из предмета Екстремизам и религија код професора Зорана Крстића биће одржан 02. јула у 18 часова у сали 8
- Испит из предмета Корупција код професора Горана Илића биће одржан 28. јуна у учионици у поткровљу у 16 часова
- Испит из предмета Геополитика код проф. Драгане Митровић биће одржан у терминима од 23. јуна 2016. године у 18 часова у сали 16 и 30. јуна 2016. године у 18 часова у сали 16
- Сви испити код проф. Радомира Милашиновића биће одржани 25. јуна 2016. године у 10 часова у Сали 16
- Испит из предмета Еколошки аспекти безбедности код проф.Вере Арежине биће организован 24.јуна 2016. године у 14 часова у сали 8.
- Испит из предмета Кривично-правни аспекти борбе против тероризма код проф. Драгане Коларић биће одржан 22. јуна 2016. године у 10 часова у сали 16.


04. мај 2016.

Током априла месеца на мастеру “Тероризам, организовани криминал и безбедност” гостовали су угледни италијански професори, стручњаци из области тероризма и организованог криминала. Проф. др Франческо Сидоти и др Маријатереза Гамоне који раде на Универзитету у Лаквили су 25. априла одржали предавања о стереотипима у вези са мафијом и социјалним девијацијама.
Проф. др Франческо Сидоти (University Campus of Pomezia) је 27. априла одржао интересантно предавање о новим теоријским правцима и емпиријским сазнањима из области организованог криминалитета. Предавање је пратио велики број студената који су на крају имали многобројна питања за нашег госта.

Проф. др Франческо Сидоти и др Маријатереза Гамоне Алесандро Цеци Предавање Алесандра Цеција
04. мај 2016.

Свечана додела диплома

У Свечаној сали Ректората Универзитета у Београду, 25. и 27. априла свечано се уручене дипломе студентима мастер студија Тероризам, организовани криминал и безбедност. Додели диплома су присуствовали проректори проф. др Нада Ковачевић и проф. др Живослав Тешић, као и руководилац програма проф. др Драган Симеуновић.

Свечана додела диплома Свечана додела диплома Свечана додела диплома Свечана додела диплома
24. фебруар 2016.

Распоред предавања за други семестар


01. март 2016.

Априлски испитни рок - Рок ће бити организован од 28. марта до 8. априла. Пријава испита је од 21. до 27. марта.

- Испит код проф. др Драгана Симеуновића Борба против тероризма, 4. април, 16 часова (сала 16)
- Испити код проф. др Драгана Симеуновића Тероризам, Превенција завера и државних удара, Политичко насиље, Безбедност и глобализација, 5. април, 12 часова (сала 16).
- Сви испити код професора Радомира Милашиновића биће одржани 2. априла у 10 часова у сали 8.
- Испит Управљање кризама и превенцијом хитних случајева код професора Зорана Кековића биће одржан 30. марта у 15 часова у сали 8.
- Испит из предмета Геополитика код професора Зорана Килибарде биће одржан 29. марта у 16 часова у сали 16.
- Испит из предмета Екстремизам и религија код професора Зорана Крстића биће одржан 1. априла у 12 часова у сали 8.
- Испит из предмета Организовани криминалитет код професора Ђорђа Игњатовића биће одржан 31. марта у 12 часова у сали 16.
- Испит Кривично правни аспекти борбе против тероризма код професорке Драгане Коларић биће одржан 30. марта у 10 часова у рачунарској учионици а не 31. марта како је првобитно било планирано.
- Испит из предмета Еколошки аспекти безбедности код професорке Вере Арежине биће одржан 31. марта у 14 часова у сали 8.
- Испит из предмета Корупција код професора Горана Илића биће одржан 7. априла испред сале 16 у 18 часова.
- Усмени део испита из предмета Организовани криминалитет код професора Ђорђа Игњатовића биће одржан 1. априла у 14 часова у учионици у поткровљу.


12. јануар 2016.

Један од наших најугледнијих новинара, госпођа Мира Адања Полак, одржала је 21. децембра 2015. радионицу у оквиру мастер програма “Тероризам, организовани криминал и безбедност”. Овога пута су студенти имали прилике да гледају ексклузивну репортажу о опасностима које прате новинаре и репортере који се налазе на ратиштима широм света. Мира Адања Полак је током радионице одговарала на многобројна питања студената који су њено гостовање наградили великим аплаузом.

Mira Adanja Polak


12. јануар 2016.

Истакнути академик Владета Јеротић је 22. децембра 2015. године одржао предавање на тему “Страх од одбацивања” у оквиру мастер програма “Тероризам, организовани криминал и безбедност”. Повезујући политиколошке, религијске и психијатријске аспекте ове теме, академик Јеротић је по традицији, као и сваке године, одржао веома корисно предавање које је и овога пута било веома посећено.

Vladeta Jerotić
03. децембар 2015.

Упутство за пријављивање на студентски налог


10. новембар 2015.

Обавештавају се студенти да предавања на 1. и 2. години мастер студија "Тероризам, организовани криминал и безбедност" почињу 16. новембра.

Распоред можете погледати овде


12. новембар 2015.

Објашњење о одабиру предмета


02. новембар 2015.

Коначна ранг листа за упис на мастер академске студије Тероризам, организовани криминал и безбедност за школску 2015/2016. годину

Ранг листу можете погледати на адреси http://www.bg.ac.rs/sr/upis/rang-lista.php
Потребно је да изаберете:
Година - "2015"
Уписни рок - "Први уписни рок"
Врста студија - “мастер академске студије“
Институција - “ Универзитет у Београду“
Студијски програм - "Тероризам, организовани криминал и безбедност“ (120 или 60 ЕСПБ)

Упис на мастер академске студије “Тероризам, организовани криминал и безбедност” (60 и 120 ЕСПБ) ће се обавити у среду, 4. новембра 2015. год. у сали бр. 8 у згради Ректората Универзитета у Београду, у времену између 10 i 15 часова. На упис долазе кандидати до редног броја 70 са листе 60 ЕСПБ и кандидати који су рангирани до редног броја 30 на листи 120 ЕСПБ.

Приликом уписа потребно је приложити:

- оригинална документа или оверене фотокопије дипломе или уверења о дипломирању (уколико нису приложене приликом пријаве на конкурс ),
- извод из матичне књиге рођених,
- -две фотографије формата 4,5x3,5 цм,
- доказ о уплати прве рате школарине (30.000 динара за држављане Републике Србије, мањине, дијаспору) жиро рачун 840-1835666-14, позив на број 03/71
- доказ о уплати прве рате школарине (65.000 динара за стране држављане) жиро рачун 840-1835666-14, позив на број 03/71
-  индекс (обезбеђује Универзитет),
- попуњен електронски ШВ-20 образац,
Електронски ШВ-20 образац је неопходно попунити путем интернета, пре доласка на упис.
За  попуњавање је неопходно да имате мејл адресу, коју ћете унети на врху обрасца, као и да одговорите на сва питања на обрасцу. 
Образац се налази на линку:
https://sv20.ac.rs/obrazac.jsf


19. октобар 2015.

Важно обавештење!

Пријемни испит за упис генерације 2015/16. на мастер програме "Тероризам, организовани криминал и безбедност" (60 и 120 ЕСПБ) биће организован у суботу, 24. октобра у 12 часова, у Свечаној сали Ректората Универзитета у Београду (Студентски трг бр. 1). Кандидати ће најпре писати есеј, након чега ће комисија са сваким кандидатом понаособ обавити разговор.


17. септембар 2015.

Септембарски испитни рок


15. септембар 2015.

Обавештење

Упис у школску 2015/2016. годину

Поштовани студенти,
Пре доласка на упис у вишу годину студија у канцеларију бр. 5 у обавези сте да попуните ШВ 20-Образац, електронски.
Образац попуњавате путем студентског сервиса који иначе користите нпр. за пријаву испита.
У прилогу се налази линк ка туторијалу у којем можете видети упутство на који начин се попуњава образац.
Напомињемо да је попуњавање обрасца обавезно и да не долазите на упис пре него што попуните исти.
Линк ка туторијалу: https://studentub.bg.ac.rs/video/sv20.mp4

Одлуке о упису у школску 2015/2016. годину

Распоред уплата школарине

I рата – код уписа (30.000 дин)
II рата - до 02. марта 2016. год. (30.000 дин)
III рата - до 03. јуна 2016. год. (30.000 дин)
IV рата – до 05. септембра 2016. год. (28.000 дин)

* Доказ о уплати школарине доставити стручној служби у соби бр. 5 Ректората


17. јул 2015.

К О Н К У Р С за упис за школску 2015/2016. годину

Пријава за упис на мастер студије


18. децембар 2014.

Важно обавештење

Студенти који су уписани на студије при Универзитету школске 2014/15. године могу од првог следећег испитног рока 2015. да пријављују испите посредством Интернета.

Да би студенти били у могућности да користе сервис за пријаву испита неопходно је да се региструју на следећи начин:
1. Оду на линк https://studentub.bg.ac.rs/ и кликну на опцију "Прво логовање / Заборављена лозинка"
2. Да у поље за унос унесу своју мејл адресу коју су дали приликом уписа, и кликну на дугме "Пошаљи активациони линк".
3. На унету мејл адресу ће бити послат активациони линк. (Уколико мејл адреса није пронађена у бази података, студент ће на ту мејл адресу добити обавештење о томе, и инструкције за даље поступање.)
4. Кликом на активациони линк, студенту се отвара формулар у коме је потребно да два пута унесе лозинку коју ће користити за пријаву испита. Лозинка мора бити одговарајуће дужине (минимум 8 карактера, комбинација слова, цифара и специјалних знакова).
5. Након уноса лозинке, регистрација је завршена.

Након успешне регистрације, студенти се могу улоговати на следећи начин:
1. Оду на линк https://studentub.bg.ac.rs/
2. У горње поље за унос унесу број индекса.
3. У доње поље за унос унесу лозинку.
4. Кликну на дугме "Пријави се".

Након успешне пријаве на сервис, студенти могу пријавити испите и прегледати своје податке из електронске евиденције. По завршетку коришћења сервиса, обавезно је кликнути на линк "Крај рада" и затворити веб читач.

П.С. Број индекса ћете сазнати приликом преузимања истог.

Важно:

Моле се студенти да приликом пријаве испита "Борба против тероризма" и "Безбедност и глобализација" обавезно пријаве испит код професора код којег су раније распоређени за полагање.


Архива - 2014/2015.

Архива - 2013/2014.

Архива - 2012/2013.

Архива - 2011/2012.

Архива - 2010/2011.