Универзитет у Београду

Увидом у наставне програме и силабусе мастер академских студија на универзитетима у Србији јасно је да не постоји систематско, јединствено, свеобухватно изучавање питања миграција у свим њиховим видовима испољавања као и целовита сазнања о свим последицама (друштвеним, политичким, економским, безбедносним, психолошким, еколошким и другим) које оне производе. Из постојећих наставних планова и силабуса, као и знања која студенти добијају на универзитетима које смо анализирали, веома је тешко извући одговарајуће поуке на основу којих би друштво и држава могли да усвоје стратегије према миграцијама и по којима би поступали.
Мастер академске Студије миграција управо имају за циљ да отклоне те недостатке и да својом ширином захвата и мултидисциплинарним приступом обухвате и истраже најважније узроке и последице миграција. Током два семестра наставе - предавања, консултација, праксе, - кандидати ће стећи систематизовано знање о миграцијама.
Мастер академске студије – Студије миграција имају 60 ЕСПБ бодова уз услов да је у претходним основним академским студијама остварено најмање 240 ЕСПБ бодова. У извођењу наставе на предметима ће се користити сви савремени облици рада: предавања, студије случаја, тимски рад, истраживачки пројекти, групне и индивидуалне стручне посете, гостовање истакнутих стручњака, рад у креативним радионицама, дебате, стручна пракса.

Студијски програм мултидисциплинарних дипломских академских - мастер студија Студије миграција.

Чланови Програмског савета мастер акакдемских студија Студије миграција.

Руководилац: Проф. др Драган Симић, руководилац
Tелефони: 011 3092-999
Електронска пошта: dragan.simic@fpn.bg.ac.rs


16. oктобар 2017.

Oбавештење

У оквиру другог уписног рока на мастер академски програм Студије миграција, конкурсна документација се подноси 17. 18. 19. октобра 2017. год. као и 20. октобра 2017. године. до 12часова.

Интервју са пријављеним кандидатима обавиће се 20. октобра 2017.год. у 17 часова у Сали 16, зграда Ректората Универзитета у Београду.

Више детаља о условима уписа и конкурсној документацији могу се пронаћи у тексту конкурса.

Пријава за упис на мастер академске студије


06. oктобар 2017.

Коначнa ранг листa за упис на мастер aкадемске студије Студије миграција у првом уписном року за школску 2017/2018. годину

Ранг листу можете погледати на адреси www.bg.ac.rs/sr/upis/rang-lista.php
Потребно је да изаберете:
Година - "2017"
Уписни рок - "Први уписни рок"
Врста студија - “мастер академске студије“
Институција - “ Универзитет у Београду“
Студијски програм - " Студије миграција“

Упис на студијски програм

Упис на мастер академске студије Студије миграција обавиће се у среду, 11. октобра 2017. године између 13 и 15 часова у сали 8, у згради Ректората Универзитета у Београду.

Приликом уписа потребно је доставити:

- оверене фотокопије дипломе и додатка дипломи или уверења о дипломирању (уколико оверене фотокопије нису приложене приликом пријаве на конкурс)
- oригинал или оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених
- две фотографије формата 4,5x3,5
- образац за избор предмета (обезбеђује Универзитет)
- индекс (обезбеђује Универзитет)
- уплата прве рате школарине за самофинансирајуће студенте на жиро рачун 840-1835666-14, позив на број 418 у износу од 30.000,00 рсд
- уплата за потребе Центра за развој каријере у износу од 100,00 рсд на жиро рачун бр. 840-1835666-14, позив на број 307
- попуњен електронски ШВ-20 Образац
Електронски ШВ-20 образац је неопходно попунити путем интернета, пре доласка на упис. За попуњавање је неопходно да имате мејл адресу, коју ћете унети на врху обрасца, као и да одговорите на сва питања на обрасцу. Образац се налази на линку: sv20.ac.rs/obrazac.jsf
Након попуњавања обрасца, PDF верзија попуњеног обрасца биће послата на унету мејл адресу. Приликом доласка на упис је потребно доставити идентификациони број који се налази при дну прве странице електронског ШВ-20 обрасца. Попуњавање обрасца је прописано Законом о високом образовању и Законом о статистици.

Распоред уплата рата школарине за школску 2017/18. годину

I рата – код уписа (30.000 дин)
II рата - до 01. фебруара 2018. год. (30.000 дин)
III рата - до 01. јуна 2018. год. (30.000 дин)
IV рата – до 03. септембра 2018. год. (30.000 дин)
Број жиро рачуна: 840-1835666-14, позив на број 418
Доказ о уплати рате школарине је потребно доставити у канцеларију бр.5


04. oктобар 2017.

Oбавештење

Прелиминарна ранг листа за упис на прву годину студија за шк.2017/2018.год. на мастер програм Студије миграција у првом уписном року , објављена је на сајту Универзитета у Београду.

Прелиминарна ранг листа се може погледати на следећи начин: bg.ac.rs/sr/upis/rang-lista.php

Потребно је изабрати:
Година - "2017"
Уписни рок - "Први уписни рок"
Врста студија - “мастер академске студије“
Институција - “ Универзитет у Београду“
Студијски програм – "Студије миграција"

Рок за изјављивање жалби на прелиминарну ранг листу је 36 часова од објављивања.
Жалбе се предају у канц.бр.1 у згради Ректората Универзитета у Београду.


02. октобар 2017.

Обавештење

Интервју са пријављеним кандидатима за упис на мастер програм Студије миграција, у првом уписном року, одржаће се у уторак 03. октобра 2017.год. у 17 часова у Учионици у поткровљу у згради Ректората Универзитета у Београду.


15. септембар 2017.

Обавештење

Поводом отпочињања мастер програма "Студије миграција", при Универзитету у Београду, у понедељак 18. септембра 2017.године са почетком у 14 часова, у сали 16 у згради Ректората, одржаће се конференција за штампу. У оквиру конференције, присутнима ће се обратити: - проф. др Драган Симић, Декан Факултета политичких наука Универзитета у Београду и руководилац студијског програма Студије миграција - Лидија Марковић, Међународна организација за миграције (IOM),Директорка канцеларије у Србији - Урсула Лаубли, Швајцарска агенција за развој и сарадњу (SDC), Директорка канцеларије у Србији - Јована Михајловић, Швајцарска агенција за развој и сарадњу (SDC), национални саветник за миграције,канцеларија у Србији


6. јул 2017.

Конкурс за упис на мултидисциплинарне мастер академске студије , студијски програм »СТУДИЈЕ МИГРАЦИЈА« 60 ЕСПБ за школску 2017/2018. годину

Пријава за упис на мастер академске студије