Универзитет у Београду

Увидом у наставне програме и силабусе мастер академских студија на универзитетима у Србији јасно је да не постоји систематско, јединствено, свеобухватно изучавање питања миграција у свим њиховим видовима испољавања као и целовита сазнања о свим последицама (друштвеним, политичким, економским, безбедносним, психолошким, еколошким и другим) које оне производе. Из постојећих наставних планова и силабуса, као и знања која студенти добијају на универзитетима које смо анализирали, веома је тешко извући одговарајуће поуке на основу којих би друштво и држава могли да усвоје стратегије према миграцијама и по којима би поступали.
Мастер академске Студије миграција управо имају за циљ да отклоне те недостатке и да својом ширином захвата и мултидисциплинарним приступом обухвате и истраже најважније узроке и последице миграција. Током два семестра наставе - предавања, консултација, праксе, - кандидати ће стећи систематизовано знање о миграцијама.
Мастер академске студије – Студије миграција имају 60 ЕСПБ бодова уз услов да је у претходним основним академским студијама остварено најмање 240 ЕСПБ бодова. У извођењу наставе на предметима ће се користити сви савремени облици рада: предавања, студије случаја, тимски рад, истраживачки пројекти, групне и индивидуалне стручне посете, гостовање истакнутих стручњака, рад у креативним радионицама, дебате, стручна пракса.

Студијски програм мултидисциплинарних дипломских академских - мастер студија Студије миграција.

Чланови Програмског савета мастер акакдемских студија Студије миграција.

Руководилац: Проф. др Драган Симић, руководилац
Tелефони: 011 3092-999
Електронска пошта: dragan.simic@fpn.bg.ac.rs

Листа ангажованих наставника за извођење наставе на студијском програму Студије миграција за школску 2017/18. годину/p>

Упутство за пријављивање на студентски налог


17. јануар 2018.

Јануарски испитни рок - Рок ће бити организован између 05. и 23. фебруара 2018.год., док ће се пријава испита вршити у периоду од 22. до 28. јануара 2018.год.

- Испит из предмета Увод у студије миграција , код проф. Данице Шантић одржаће се 12. фебруара 2018.год. у 18 часова у згради Ректората, у Учионици у поткровљу.
- Испит из предмета Миграције и одрживи развој, код проф. Мирјане Бобић одржаће се 19. фебруара 2018.год. у 17 часова у згради Ректората, у Учионици у поткровљу.
- Испит из предмета Истраживање миграција , код проф. Слободана Цвејића одржаће се 14. фебруара 2018.год. у 17 часова у згради Ректората, у Учионици у поткровљу.
- Испит из предмета Миграције и људска безбедност , код проф. Светлане Станаревић одржаће се 22. фебруара 2018.год. 16 часова у згради Ректората, у Учионици у поткровљу.
- Испит из предмета Правни, политички и безбедносни аспекти миграција , код проф. Драгана Симића одржаће се 27. фебруара 2018.год. у 17 часова у згради Ректората, у Учионици у поткровљу.
- Испит из предмета Кризе, сукоби и миграције у свету, код проф. Драгана Симића одржаће се 07. фебруара 2018.год. у 17 часова на Факултету политичких наука, слушаоница 13.
- Испит из предмета Безбедност Србије и миграције, код проф. Драгана Симић одржаће се 20. фебруара 2018.год. у 17 часова у згради Ректората, у Учионици у поткровљу.
- Испит из предмета Социјални изазови миграција , код проф. Наталије Перишић одржаће се 23. фебруара 2018.год. у 17 часова у згради Ректората, у сали 16.
- Испит из предмета Европске социјалне политике и миграције, код проф. Ане Чекеревац одржаће се 05. фебруара 2018.год. у 17 часова у згради Ректората, у Учионици у поткровљу.


21. децембар 2017.

Oбавештење

Настава на предмету Безбедност Србије и миграције, код проф. Драгана Симића, због спречености професора неће бити одржана у термину од петка 22.12.2017.год.
Настава на предмету ће бити надокнађена у јануару 2018.год.
Предавање у термину од петка 29.12.2017.год. код Владимира Ајзенхамера се одржава према распореду.


14. децембар 2017.

Oбавештење

Настава на предмету Кризе, сукоби и миграције у свету, код проф.Драгана Симића, неће бити одржана у уторак 19. децембра 2017. год.
Први следећи термин предавања одржава се по распореду у уторак 26. децембра 2017. год. од 17 часова у Учионици у поткровљу.


25. oктобар 2017.

Распоред предавања, академска 2017/2018. година


Архива - 2016/17.