Универзитет у Београду

Увидом у наставне програме и силабусе мастер академских студија на универзитетима у Србији јасно је да не постоји систематско, јединствено, свеобухватно изучавање питања миграција у свим њиховим видовима испољавања као и целовита сазнања о свим последицама (друштвеним, политичким, економским, безбедносним, психолошким, еколошким и другим) које оне производе. Из постојећих наставних планова и силабуса, као и знања која студенти добијају на универзитетима које смо анализирали, веома је тешко извући одговарајуће поуке на основу којих би друштво и држава могли да усвоје стратегије према миграцијама и по којима би поступали.
Мастер академске Студије миграција управо имају за циљ да отклоне те недостатке и да својом ширином захвата и мултидисциплинарним приступом обухвате и истраже најважније узроке и последице миграција. Током два семестра наставе - предавања, консултација, праксе, - кандидати ће стећи систематизовано знање о миграцијама.
Мастер академске студије – Студије миграција имају 60 ЕСПБ бодова уз услов да је у претходним основним академским студијама остварено најмање 240 ЕСПБ бодова. У извођењу наставе на предметима ће се користити сви савремени облици рада: предавања, студије случаја, тимски рад, истраживачки пројекти, групне и индивидуалне стручне посете, гостовање истакнутих стручњака, рад у креативним радионицама, дебате, стручна пракса.

Студијски програм мултидисциплинарних дипломских академских - мастер студија Студије миграција.

Чланови Програмског савета мастер акакдемских студија Студије миграција.

Руководилац: Проф. др Драган Симић, руководилац
Tелефони: 011 3092-999
Електронска пошта: dragan.simic@fpn.bg.ac.rs

Листа ангажованих наставника за извођење наставе на студијском програму Студије миграција за школску 2017/18. годину/p>

Упутство за пријављивање на студентски налог


25. oктобар 2017.

Распоред предавања, академска 2017/2018. година


Архива - 2016/17.