Студије миграција

Увидом у наставне програме и силабусе мастер академских студија на универзитетима у Србији јасно је да не постоји систематско, јединствено, свеобухватно изучавање питања миграција у свим њиховим видовима испољавања као и целовита сазнања о свим последицама (друштвеним, политичким, економским, безбедносним, психолошким, еколошким и другим) које оне производе. Из постојећих наставних планова и силабуса, као и знања која студенти добијају на универзитетима које смо анализирали, веома је тешко извући одговарајуће поуке на основу којих би друштво и држава могли да усвоје стратегије према миграцијама и по којима би поступали.
Мастер академске Студије миграција управо имају за циљ да отклоне те недостатке и да својом ширином захвата и мултидисциплинарним приступом обухвате и истраже најважније узроке и последице миграција. Током два семестра наставе - предавања, консултација, праксе, - кандидати ће стећи систематизовано знање о миграцијама.
Мастер академске студије – Студије миграција имају 60 ЕСПБ бодова уз услов да је у претходним основним академским студијама остварено најмање 240 ЕСПБ бодова. У извођењу наставе на предметима ће се користити сви савремени облици рада: предавања, студије случаја, тимски рад, истраживачки пројекти, групне и индивидуалне стручне посете, гостовање истакнутих стручњака, рад у креативним радионицама, дебате, стручна пракса.

Студијски програм мултидисциплинарних дипломских академских - мастер студија Студије миграција.

Чланови Програмског савета мастер акакдемских студија Студије миграција.

Руководилац: Проф. др Драган Симић, руководилац
Tелефони: 011 3092-999
Електронска пошта: dragan.simic@fpn.bg.ac.rs

Листа ангажованих наставника за извођење наставе на студијском програму Студије миграција за школску 2017/18. годину

Упутство за пријављивање на студентски налог


28. јануар 2019.

Јануарски испитни рок ће бити организован између 11. и 28. фебруара 2019.год., док ће се пријава испита вршити у периоду од 28. јануара до 02. фебруара 2019. год.

- Испит из предмета Миграције и одрживи развој, код проф. Мирјане Бобић одржаће се 18. фебруара 2019.год. између 13-15 часова на Филозофском факултету, каб. 369. О свим осталим детаљима полагања испита потребно је обратити се професорки.
- За полагање испита из предмета Европске социјалне политике и миграције, потребно је обратити се проф. Ани Чекеревац и проф. Наталији Перишић ради договора око детаља полагања испита.
- Испит из предмета Истраживање миграција, код проф. Слободана Цвејића биће одржан 21. фебруара 2019. год. у 17 часова у Учионици у поткровљу у згради Ректората Универзитета у Београду.
- Испит из предмета Социјални изазови миграција, код проф. Наталије Перишић одржаће се 21.02.2019. год. у 16 часова на Факултету политичких наука, каб. 120, IV спрат.
- Испит из предмета Увод у студије миграција, одржаће се 19.02.2019. год. у 14 часова у Учионици у поткровљу у згради Ректората Универзитета у Београду.
- За полагања испита из предмета Кризе, сукоби и миграције у свету, Безбедност Србије и миграције и Правни, политички и безбедносни аспекти миграција, код проф. Драгана Симића, студенти се могу обратити у терминима од 06.02.2019.год. и 20.02.2019.год. у 17 часова на Факултету политичких наука. Ради договора око предиспитних обавеза и других детаља полагања испита, потребно је обратити се предметном професору.


23. новембар 2018.

Распоред предавања за обавезне предмете у школској 2018/2019. години


25. oктобар 2018.

Обавештење

У оквиру трећег уписног рока на мастер академски програм Студије миграција, конкурсна документација се може поднети 25. и 26. октобра 2018.год. до 14 часова. Више детаља о условима уписа и конкурсној документацији могу се пронаћи у тексту конкурса.

Пријава за упис на мастер академске студије


16. октобар 2018.

Обавештење

- Интервју са пријављеним кандидатима за упис на мастер програм Студије миграција, у другом уписном року, одржаће се у четвртак 18. октобра 2018.год. у 14 часова у Рачунарској учионици у згради Ректората Универзитета у Београду.


15. октобар 2018.

Обавештење

У оквиру другог уписног рока на мастер академски програм Студије миграција, конкурсна документација се може поднети од уторка 16. октобра 2018.год. до четвртка 18. октобра 2018.год. до 12 часова.

Више детаља о условима уписа и конкурсној документацији могу се пронаћи у тексту конкурса.

Пријава за упис на мастер академске студије


11. oктобар 2018. 08:45

Обавештење

Коначнa ранг листa за упис на мастер aкадемске студије Студије миграција у првом уписном року за школску 2018/2019. годину

Ранг листу можете погледати на адреси

http://www.bg.ac.rs/sr/upis/rang-lista.php

Потребно је да изаберете:

Година - "2018"
Уписни рок - "Први уписни рок"
Врста студија - “мастер академске студије“
Институција - “ Универзитет у Београду“
Студијски програм - " Студије миграција“

Упис на студијски програм

Упис на мастер програм Студије миграција обавиће се у петак, 12. октобра 2018. године у 10,30 часова у сали 16, у згради Ректората Универзитета у Београду.

Приликом уписа потребно је доставити:

- оверене фотокопије дипломе и додатка дипломи или уверења о дипломирању (уколико оверене фотокопије нису приложене приликом пријаве на конкурс)
- oригинал или оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених
- две фотографије формата 4,5x3,5
- образац за избор предмета (обезбеђује Универзитет)
- индекс (обезбеђује Универзитет)
- уплата прве рате школарине за самофинансирајуће студенте
на жиро рачун 840-1835666-14, позив на број 418 у износу од 30.000,00 рсд
-уплата за потребе Центра за развој каријере у износу од 100,00 рсд на жиро рачун бр. 840-1835666-14, позив на број 307
- попуњен електронски ШВ-20 Образац

Електронски ШВ-20 образац је неопходно попунити путем интернета, пре доласка на упис. За попуњавање је неопходно да имате мејл адресу, коју ћете унети на врху обрасца, као и да одговорите на сва питања на обрасцу. Образац се налази на линку: https://sv20.ac.rs/obrazac.jsf

Након попуњавања обрасца, PDF верзија попуњеног обрасца биће послата на унету мејл адресу. Приликом доласка на упис је потребно доставити идентификациони број који се налази при врху прве странице електронског ШВ-20 обрасца. Попуњавање обрасца је прописано Законом о високом образовању и Законом о статистици.Распоред уплата рата школарине за школску 2018/19. годину

I рата – при упису (30.000 дин)

II рата - до 01. фебруара 2019. год. (30.000 дин)

III рата - до 03. маја 2019. год. (30.000 дин)

IV рата – до 02. септембра 2019. год. (30.000 дин)

Број жиро рачуна: 840-1835666-14, позив на број 418

Доказ о уплати свих рата школарине је потребно доставити у канцеларију бр.5

Напомена:

Кандидати који су остварили право финасирања из буџета, а у складу са чланом 103. став 5 Закона о високом образовању у оквиру коначне ранг листе, рангирани су под бројем 1., 2.,3. и 4.

Кандидати рангирани у оквиру одобреног броја буџетских места плаћају школарину у складу са напоменом наведеном текстом Конкурса за упис на студијски програм.

На упис је неопходно доћи лично. Уколико се кандидат не одазове упису, сматраће се да је одустао од уписа на мастер програм.


08. oктобар 2018. 13:15

Обавештење

Прелиминарна ранг листа за упис на прву годину студија за шк.2018/2019.год. на мастер програм Студије миграција у првом уписном року, објављена је на сајту Универзитета у Београду.

Прелиминарна ранг листа се може погледати на следећи начин: bg.ac.rs/sr/upis/rang-lista.php

Потребно је изабрати:
Година - "2018"
Уписни рок - "Први уписни рок"
Врста студија - “мастер академске студије“
Институција - “ Универзитет у Београду“
Студијски програм – "Студије миграција"
Рок за изјављивање жалби на прелиминарну ранг листу је 36 часова од објављивања.
Жалбе се предају у канц.бр.1 у згради Ректората Универзитета у Београду.


26. септембар 2018.

Oбавештење

- Интервју са пријављеним кандидатима за упис на мастер програм Студије миграција, у првом уписном року, одржаће се у петак 05. октобра 2017.год. у 17 часова у Учионици у поткровљу у згради Ректората Универзитета у Београду.


12. јул 2018.

Септембарски испитни рок - Рок ће бити организован између 17. и 28. септембра 2018.год., док ће се пријава испита вршити у периоду од 10. до 13. септембра 2018.год.

- Ради договора о одређивању термина и других детаља полагаља испита на предметима Кризе, сукоби и миграције у свету, Безбедност Србије и миграције и Правни, политички и безбедносни аспекти миграција, потребно је обратити се проф. Драгану Симићу и Дрaгану Живојиновићу.
- Испит из предмета Миграције и одрживи развој, код проф. Мирјане Бобић одржаће се 17. септембра 2018.год. у 13 часова на Филозофском факултету, каб. 369. О осталим детаљима полагања испита потребно је обратити се професорки.
- Испит из предмета Европске социјалне политике и миграције, код проф. Ане Чекеревац, одржаће се 27. септембра 2018.год. у 16:00 часова Ректорату Универзитета у Београду, сала 16.
- Упис оцена са положеног испита на предмету Социјални изазови миграција, код проф. Наталије Перишић, вршиће се 28. септембра 2018.год. у 16 часова у згради Ректората Универзитета у Београду, сала 16. Ради договора око осталих детаља полагања испита потребно је обратити се предметној професорки.
- Испит из предмета Истраживање миграција, код проф. Слободана Цвејића, одржаће се 20.септембра 2018.год. у 17 часова у згради Ректората, Учионица у поткровљу. Предиспитне обавезе је потребно испунити најкасније седам дана пре полагања испита.
- Испит из предмета Увод у студије миграција, код проф. Мирјане Рашевић, одржаће се 25.септембра 2018.год. у 17,30 часова у згради Ректората, сала 8.


12. јул 2018.

Августовски испитни рок - Рок ће бити организован између 27.августа 2018.год. и 09. септембра 2018.год., док ће се пријава испита вршити у периоду од 16. до 22. јула 2018.год.

- Ради договора о одређивању термина и других детаља полагаља испита на предметима Кризе, сукоби и миграције у свету, Безбедност Србије и миграције и Правни, политички и безбедносни аспекти миграција, потребно је обратити се проф. Драгану Симићу и Дрaгану Живојиновићу.
- Испит из предмета Миграције и одрживи развој, код проф. Мирјане Бобић одржаће се 03. септембра 2018.год. у 13 часова на Филозофском факултету, каб. 369. О осталим детаљима полагања испита потребно је обратити се професорки.
- Испит из предмета Европске социјалне политике и миграције, код проф. Ане Чекеревац, одржаће се 06. септембра 2018.год. у 16:00 часова Ректорату Универзитета у Београду, сала 16.
- Упис оцена са положеног испита на предмету Социјални изазови миграција, код проф. Наталије Перишић, вршиће се 09. септембра 2018.год. у 16 часова у згради Ректората Универзитета у Београду, сала 16. Ради договора око осталих детаља полагања испита потребно је обратити се предметној професорки.
- Испит из предмета Истраживање миграција, код проф. Слободана Цвејића, одржаће се 06. септембра 2018.год. у 17 часова у згради Ректората, Учионица у поткровљу.Предиспитне обавезе је потребно испунити најкасније седам дана пре полагања испита.
- Испит из предмета Увод у студије миграција, код проф. Мирјане Рашевић, одржаће се 07. септембра 2018.год. у 17,30 часова у згради Ректората, сала 8.


27. јун 2018.

Конкурс за упис на интердисциплинарне мастер академске студије, студијски програм » СТУДИЈЕ МИГРАЦИЈA « 60 ЕСПБ за школску 2018/2019.

Пријава за упис на мастер академске студије


17. maj 2018.

Јунски испитни рок ће бити организован између 1. и 20. јуна 2018.год., док ће се пријава испита вршити у периоду од 21.до 27. маја 2018.год.

- Испит из предмета Миграције и одрживи развој, код проф. Мирјане Бобић одржаће се 11. јуна 2018.год. О осталим детаљима полагања испита потребно је обратити се професорки.
- Ради договора о одређивању термина и других детаља полагаља испита на предметима Кризе, сукоби и миграције у свету, Безбедност Србије и миграције и Правни, политички и безбедносни аспекти миграција, потребно је обратити се проф. Драгану Симићу и Дргану Живојиновићу.
- Испит из предмета Истраживање миграција, код проф. Слободана Цвејића, одржаће се 12. јуна 2018.год. у 18 часова у згради Ректората, Учионица у поткровљу.
- Испит из предмета Социјални изазови миграција, код проф. Наталије Перишић, проф. Ане Чекеревац и проф. Слободана Цвејића, одржаће се 20. јуна 2018.год. у 17 часова у згради Ректората Универзитета у Београду, у Учионици у поткровљу.
- Испит из предмета Европске социјалне политике и миграције, код проф. Ане Чекеревац, одржаће се 13. јуна 2018.год. у 16:00 часова на Факултету политичких наука, IV спрат, кабинет 120.


03. април 2018.

Oбавештење

- Испит из предмета Истраживање миграција, код проф. Слободана Цвејића, одржаће се 23.априла 2018.год. у 17 часова у згради Ректората, сала 16.
- Испит из предмета Европске социјалне политике и миграције, код проф. Ане Чекеревац, одржаће се 25. априла 2018.год. у 17часова у згради Ректората, Салон десно (салон Свечане сале)


02. април 2018.

Априлски испитни рок - Рок ће бити организован између 16. и 28. априла 2018.год., док ће се пријава испита вршити у периоду од 4. до 10. априла 2018.год.

- Испит из предмета Миграције и људска безбедност, код проф. Светлане Станаревић, одржаће се 26. априла 2018.год. у 14 часова у згради Ректората, у Сали 16.
- Испит из предмета Миграције и одрживи развој, код проф. Мирјане Бобић, одржаће се 16.априла 2018.год. О осталим детаљима полагања испита потребно је обратити се професорки.
- Испит из предмета Увод у студије миграција, код проф. Мирјане Рашевић, одржаће се 19. априла 2018.год. у 17:30 часова у згради Ректората, у Сали 16.
- Ради договора о одређивању термина и других детаља полагаља испита на предметима Кризе, сукоби и миграције у свету, Безбедност Србије и миграције и Правни, политички и безбедносни аспекти миграција, потребно је обратити се проф. Драгану Симићу и асистенту Дргану Живојиновићу.
- Испит из предмета Социјални изазови миграција, код проф. Наталије Перишић одржаће се 25. априла 2018.год. у 17часова у згради Ректората, Салон десно (салон Свечане сале).


05. март 2018.

Oбавештење

Рок за пријаву испита у мартовском испитном року продужава се до понедељка, 05.03.2018. год. до 16 часова.


23. фебруар 2018.

Мартовски испитни рок - Рок ће бити организован између 06. и 20. марта 2018.год., док ће се пријава испита вршити у периоду oд 27. фебруара до 04. марта 2018. године

- Испит из предмета Миграције и људска безбедност, код проф. Светлане Станаревић, одржаће се 15. марта 2018.год. у 16 часова у згради Ректората, у Сали 8.
- Испит из предмета Миграције и одрживи развој, код проф. Мирјане Бобић, одржаће се 19.03.2018.год. О осталим детаљима полагања испита потребно је контактирати предметне професоре.
- Испит из предмета Социјални изазови миграција , код проф. Наталије Перишић, одржаће се 20. марта 2018.год. у 17 часова у згради Ректората,сала 16. О осталим детаљима полагања испита потребно је контактирати предметне професоре.
- Испит из предмета Истраживање миграција , код проф. Слободана Цвејића, одржаће се 21. марта 2018.год. у 17 часова у згради Ректората, учионица у поткровљу.
- Испит из предмета Европске социјалне политике и миграције, код проф. Ане Чекеревац, одржаће се 20. марта 2018.год. у 17:30 часова у згради Ректората, Сала 16.
- Испит из предмета Увод у студије миграција, код проф. Данице Шантић одржаће се 13. марта 2018.год. у 17 часова у згради Ректората, у Сали 16.
- Ради договора око датума и других детаља полагања испита из предмета Кризе, сукоби и миграције у свету, Безбедност Србије и миграције и Правни, политички и безбедносни аспекти миграција,потребно је обратити се предметним професорима маилом.


17. јануар 2018.

Јануарски испитни рок - Рок ће бити организован између 05. и 23. фебруара 2018.год., док ће се пријава испита вршити у периоду од 22. до 28. јануара 2018.год.

- Испит из предмета Увод у студије миграција , код проф. Данице Шантић одржаће се 12. фебруара 2018.год. у 18 часова у згради Ректората, у Учионици у поткровљу.
- Испит из предмета Миграције и одрживи развој, код проф. Мирјане Бобић одржаће се 19. фебруара 2018.год. у 17 часова у згради Ректората, у Учионици у поткровљу.
- Испит из предмета Истраживање миграција , код проф. Слободана Цвејића одржаће се 14. фебруара 2018.год. у 17 часова у згради Ректората, у Учионици у поткровљу.
- Испит из предмета Миграције и људска безбедност , код проф. Светлане Станаревић одржаће се 22. фебруара 2018.год. 16 часова у згради Ректората, у Учионици у поткровљу.
- Испит из предмета Правни, политички и безбедносни аспекти миграција , код проф. Драгана Симића одржаће се 27. фебруара 2018.год. у 17 часова у згради Ректората, у Учионици у поткровљу.
- Испит из предмета Кризе, сукоби и миграције у свету, код проф. Драгана Симића одржаће се 07. фебруара 2018.год. у 17 часова на Факултету политичких наука, слушаоница 13.
- Испит из предмета Безбедност Србије и миграције, код проф. Драгана Симић одржаће се 20. фебруара 2018.год. у 17 часова у згради Ректората, у Учионици у поткровљу.
- Испит из предмета Социјални изазови миграција , код проф. Наталије Перишић одржаће се 23. фебруара 2018.год. у 17 часова у згради Ректората, у сали 16.
- Испит из предмета Европске социјалне политике и миграције, код проф. Ане Чекеревац одржаће се 05. фебруара 2018.год. у 17 часова у згради Ректората, у Учионици у поткровљу.


21. децембар 2017.

Oбавештење

Настава на предмету Безбедност Србије и миграције, код проф. Драгана Симића, због спречености професора неће бити одржана у термину од петка 22.12.2017.год.
Настава на предмету ће бити надокнађена у јануару 2018.год.
Предавање у термину од петка 29.12.2017.год. код Владимира Ајзенхамера се одржава према распореду.


14. децембар 2017.

Oбавештење

Настава на предмету Кризе, сукоби и миграције у свету, код проф.Драгана Симића, неће бити одржана у уторак 19. децембра 2017. год.
Први следећи термин предавања одржава се по распореду у уторак 26. децембра 2017. год. од 17 часова у Учионици у поткровљу.


25. oктобар 2017.

Распоред предавања, академска 2017/2018. година


Архива - 2016/17.