Религија у друштву, култури и европским интеграцијама

Циљ овог студијског програма јесте да се интердисциплинарно и компаративно расветли феномен религије и њена улога у друштву, култури и савременим процесима европских и светских интеграција.

Код нас до сада није постојао ниједан сличан програм. Религији се приступало парцијално и једнострано, само из угла појединих научних дисциплина. Ово је први програм који религији неће приступити само са конфесионалних позиција, већ ће се тај феномен сагледавати из углова различитих научних дисциплина које се баве религијом.

Циљ студијског програма је да кандидати стекну образовну основу и конкретна знања о феномену религије, њеној улози у савременом друштву, култури и процесима европских и светских интеграција, кроз компаративан и интердисциплинаран приступ. Студије су тако замишљене да студентима обезбеде унапређење знања о религијама, о верској настави; дају припрему неопходну за праћење и компетентно учествовање и анализирање међурелигијског и међуцрквеног дијалога, правно тумачење положаја Цркава и верских заједница у савременој Европи, анализу секуларног и религијског аспекта савременог европског друштва.

Стицање знања на програму и предвиђена квалификација стиче се и кроз наставу коју ће изводити професори са различитих универзитета у региону и шире и поделити са студентима своје неопосредно искуство које имају у земљама из којих долазе.

Студијски програм "Религија у друштву, култури и европским интеграцијама" има међународни карактер. Студије су намењене образовању у области друштвено-хуманистичких наука. Студије садрже седам обавезних,пет изборних предмета,и трају четири семестра. Током летњег и зимског семестра на првој години студија, и летњег семeстра на другој години студенти слушају интензивну наставу у Београду.

Четврти семестар подразумева рад са ментором и писање завршног рада.

Звање које се стиче након положених свих испита и одбрањеног завршног рада јесте мастер религиолог (120 ЕСПБ).

Студијски програм мултидисциплинарних дипломских академских студија Религија у друштву, култури и европским интеграцијама.

Чланови Програмског савета за мултидисциплинарне дипломске академске студије, област: Религија у друштву, култури и европским интеграцијама.

Руководилац: Проф. др Раде Кисић
Електронска пошта: rade.kisic@studije.rect.bg.ac.rs

Листа ангажованих наставника и термини консултација у школској 2018/19. години

Упутство за пријављивање на студентски налог


13. април 2021.

Обавештење

Испит из предмета Библијско-патристичко наслеђе и савремени свет код проф. Владана Таталовића биће одржан у четвртак 15. априла 2021. године у 16,30 часова на Православно богословском факултету, просторија бр. 329, III спрат, уместо среде 14. априла, како је претходно одређено.


26. март 2021.

Априлски испитни рок - Рок ће бити организован између 12. и 29. априла 2021. године, док ће се пријава испита вршити у периоду од 29. марта до 4. априла 2021. године

- Испит из предмета Византија и Европа, код проф. Љубомира Максимовића, биће одржан 19. априла 2021. године у 10 часова у згради Ректората Универзитета у Београду, Учионица у поткровљу.
Писане радове је потребно послати најкасније седам до десет дана пре одржавања испита.
- Испит из предмета Савремена митологија, код проф. Ивана Ковачевића, биће одржан 13. априла 2021. године у 12 часова, у згради Ректората Универзитета у Београду, Учионица у поткровљу.
-Испити из предмета Хришћанство – Протестантске цркве и Хришћанство - Римокатоличка црква, код проф. Радета Кисића, биће одржани 12. априла 2021. године у 12 часова, у згради Ректората Универзитета у Београду , Учионица у поткровљу.
- Испит из предмета Религија и средства масовне комуникације, код проф. Зорице Томић, биће одржан 14. априла 2021. године у 18 часова у згради Ректората Универзитета у Београду , Учионица у поткровљу.
- Ради договора о полагању испита на предмету Политикологија религије, код проф. Мирољуба Јевтића потребно је маилом обратити се професору.
- Испит из предмета Основи социолошког приступа религији биће одржан 27. априла 2021. године у 15 часова у згради Ректората Универзитета у Београду , Учионица у поткровљу.
- Испит из предмета Библијско-патристичко наслеђе и савремени свет код проф. Владана Таталовића биће одржан 14. априла 2021. године у 12,00 часова на Православно богословском факултету, просторија бр. 329, III спрат.
- Испит из предмета Јудаизам, код проф. Јелене Ердељан, биће одржан 20. априла 2021. године у 10 часова у згради Ректората Универзитета у Београду, Учионица у поткровљу.
- Испит из предмета Хришћанство и европске интеграције, код проф. Слободана Самарџића, биће одржан 26. априла 2021.године у 17 часова у згради Ректората Универзитета у Београду , сала 16.
- Испит из предмета Ислам, код проф. Марка Пишева биће одржан 16. априла 2021. године у 13 часова у згради Ректората Универзитета у Београду, Учионица у поткровљу.
- Испит из предмета Правни положај Цркава и верских заједница у Европи, код проф. Далибора Ђукића, биће одржан 15. априла 2021. године у 13 часова на Правном факултету, семинар 241 (Forum Romanum)
- Испит из предмета Религија и туризам, код проф. Игора Стаменковића, биће одржан 16. априла 2021. године у 16 часова у згради Ректората Универзитета у Београду , Учионица у поткровљу.
- Због оправдане спречености професора Петра Јевремовића испит на предмету Психологија религије највероватније неће бити одржан у априлском испитном року. Tермин одржавања испита биће накнадно одређен.
- Испити из предмета Нови и алтернативни религијски покрети и Антропологија религије код проф. Данијела Синанија биће одржани 22. априла 2021. године у 13 часова у згради Ректората Универзитета у Београду, Учионица у поткровљу.
- Испит из предмета Хришћанство – Православна црква код проф. Зорана Крстића биће одржан 22. априла 2021. године у 19 часова у згради Ректората Универзитета у Београду, Учионица у поткровљу.


03. март 2021.

Обавештење

Распоред за други семестар школске 2020/2021. године


24. фебруар 2021.

Обавештење

Због епидемиолошке ситуације испит на предмету Византија и Европа биће одржан у два термина.
Први термин одржавања испита je петак 26. фебруар 2021. године од 10 часова, зградa Ректората Универзитета у Београду, Учионица у поткровљу, док ће се испит у другом термину одржати у понедељак 1. марта 2021. године у 10 часова, зградa Ректората Универзитета у Београду, Учионица у поткровљу.
Списак студената који полажу у првом, односно другом термину биће послат маилом.


05. фебруар 2021.

Обавештење

Због оправдане спречености наставника, испит на предмету Јудаизам неће бити одржан у данашњем термину.
Испит на предмету ће се одржати у понедељак, 8. фебруара 2021. године у 12 часова у згради Ректората Универзитета у Београду, Учионица у поткровљу.


19. јануар 2021.

Фебруарски испитни рок - Рок ће бити организован између 29. јануара и 27. фебруара 2021. године, док ће се пријава испита вршити у периоду од 21. до 27. јануара 2021. године

- Испит из предмета Јудаизам, код проф. Јелене Ердељан, биће одржан 5. фебруара 2021. године у 12 часова у згради Ректората Универзитета у Београду, сала 16.
- Испит из предмета Византија и Европа, код проф. Љубомира Максимовића, биће одржан 26. фебруара 2021. године у 10 часова у згради Ректората Универзитета у Београду, Учионица у поткровљу. Писане радове је потребно послати најкасније седам до десет дана пре одржавања испита.
- Испит из предмета Савремена митологија, код проф. Ивана Ковачевића, биће одржан 17. фебруара 2021. године у 12 часова, у згради Ректората Универзитета у Београду, Учионица у поткровљу.
- Испит из предмета Хришћанство и европске интеграције, код проф. Слободана Самарџића, биће одржан 3. фебруара 2021.године у 17 часова у згради Ректората Универзитета у Београду, сала 8.
- Испити из предмета Хришћанство – Протестантске цркве и Хришћанство - Римокатоличка црква, код проф. Радета Кисића, биће одржани 1. фебруара 2021. године у 13 часова, у згради Ректората Универзитета у Београду , сала 16.
- Испит из предмета Ислам, код проф. Марка Пишева биће одржан 12. фебруара 2021. године у 13 часова у згради Ректората Универзитета у Београду, Учионица у поткровљу.
- Испит из предмета Правни положај Цркава и верских заједница у Европи, код проф. Далибора Ђукића, биће одржан 29. јануара 2021. године у 12 часова на Правном факултету, семинар 241 (Forum Romanum)
- Испит из предмета Религија и средства масовне комуникације, код проф. Зорице Томић, биће одржан 10. фебруара 2021. године у 18 часова у згради Ректората Универзитета у Београду, сала 16.
- Испит из предмета Религија и туризам, код проф. Игора Стаменковића, биће одржан 3. фебруара 2021. године у 16 часова у згради Ректората Универзитета у Београду, сала 16.
- Испита из предмета Политикологија религије, код проф. Мирољуба Јевтића биће одржан 5. фебруара 2021. године у 17 часова на Факултету политичких наука.
- Испит из предмета Основи социолошког приступа религији биће одржан 27. фебруара 2021. године у 13 часова у згради Ректората Универзитета у Београду, Учионица у поткровљу.
- Испит из предмета Психологија религије код проф. Петра Јевремовића биће одржан 6. фебруара 2021. године у 10 часова у згради Ректората Универзитета у Београду, сала 16.
- Испит из предмета Библијско-патристичко наслеђе и савремени свет код проф. Владана Таталовића биће одржан 29. јануара 2021. године у 12,30 часова на Православно богословском факултету, просторија бр. 329, III спрат.
- Испит из предмета Хришћанство – Православна црква код проф. Зорана Крстића биће одржан 18. фебруара 2021. године у 19 часова у згради Ректората Универзитета у Београду, сала 16.
- Испити из предмета Нови и алтернативни религијски покрети и Антропологија религије код проф. Данијела Синанија биће одржан 24. фебруара 2021. године у 13 часова у згради Ректората Универзитета у Београду, Учионица у поткровљу.
- Ради договора о начину и детаљима полагања испита из предмета Демографија и нове информационе технологије, потребно је се обратити се професорки Мирјани Девеџић.
- Испит из предмета Савремене рачунарске технологије, код проф. Саше Лазаревића одржаће се 18. фебруара 2021. године са почетком у 16 часова на Факултету организационих наука, кабинет 403А.
- За предмете за које није наведен термин, потребно је да се студенти обрате предметним професорима ради договора о датуму и другим детаљима полагања испита.


8. децембар 2020.

Распоред предавања за I семестар друге године студија за школску 2020/2021. годину


25. новембар 2020.

Упис у наредну годину за генерацију први пут уписану школске 2019/20. године

Упис у школску 2020/2021. годину за генерације уписане на мастер академске студије Религија у друштву, култури и европским интеграцијама (120 ЕСПБ) обавиће се електронски у следећем термину:

1. Генерацијa уписане школске 2019/2020. године од 26. новембра до 03. децембра 2020.године

2. Студенти мастер студија: Религија у друштву, култури и европским интеграцијама (120 ЕСПБ), који су уписали студије школске 2019/2020. године а сада уписују другу годину студирања на двогодишњем програму потребно је на упис донети следеће:

Потребно за упис:
• индекс (доставити накнадно)
• попуњен образац за избор предмета (унети списак испита и обавеза за шк. 2020/21. годину) – скенирати, фотографисати или попунити у wordu
• уплата прве рате школарине за другу годину студија за самофинансирајуће студенте у износу од 30.000,00 рсд на жиро рачун 840-1835666-14, позив на број 409) (фотографисати или скенирати и послати маилом) Школарину је могуће платити и у више од четири предвиђене рате. Студенти који уплаћују у ратама, потребно је да на име уписа уплате најмање 5.000,00 рсд, а за преостали износ да напишу молбу са предложеном динамиком уплата и износом и проследе маилом.
• уплата за потребе Центра за развој каријере у износу од 100 рсд, (на жиро рачун бр. 840-1835666-14, позив на број 307)
• попуњен елекртонски ШВ-20 Образац (поље „Промена података“ на студентском налогу)

Пре доласка на упис у вишу годину студија потребно је попунити електронски ШВ 20- Образац. Образац се попуњава путем студентског сервиса који се иначе користи нпр. за пријаву испита. У прилогу се налази линк ка туторијалу у којем се може видети упутство на који начин се попуњава образац. Напомињемо да је попуњавање обрасца обавезно и да се не долази на упис пре попуњавања истог.

Линк ка туторијалу: https://studentub.bg.ac.rs/video/sv20.mp4

Распоред уплата рата школарине за школску 2020/21. годину
I рата – код уписа (30.000 дин)
II рата - до 1. фебруара 2021. године (30.000 дин)
III рата - до 1. април 2021. године (30.000 дин)
IV рата – до 1. јула 2021. година (30.000 дин)
Број жиро рачуна: 840-1835666-14, позив на број 409

Доказ о уплати свих рата школарине је потребно доставити у канцеларију бр.5 или послати на маил

Напомена:

Пре доласка на упис неопходно је да су измирене све рате школарине за претходну школску годину.

Сви положени испити неопходно је да буду уписани у индекс до завршетка програма.

Студенти су обавезни да се у наведеном термину јаве стручној служби ради уписа школске године, у супротном студенту престаје статус студента на програму.

Ранг листа за упис на финансирање из буџета у школској 2020/21.год. студената први пут уписаних школске 2019/20. године

Распоред предмета

Образац за пријављивање обавезних и изборних предмета


25. новембар 2020.

Упис у наредну годину студија за генерације уписане 2015/16, 2016/17, 2017/18. и 2018/19.год.

Упис у школску 2020/2021. годину за генерације уписане на мастер академске студије Религија у друштву, култури и европским интеграцијама (120 ЕСПБ) обавиће се електронски у следећем термину: (слањем потребне документације маилом )

• Генерације уписане школске 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018. и 2018/2019.године од 26. новембра до 03. децембра 2020.године

1. Студенти мастер студија: Религија у друштву, култури и европским интеграцијама (120 ЕСПБ) , који су уписали студије школске 2017/2018.године и 2018/19.године, а сада уписују трећу и четврту годину студирања, пријављивање испита из предмета за који су раније извршене предиспитне обавезе плаћају 33% укупне вредности ЕСПБ по предмету.

Вредност бода је 660,00 рсд. (33% од Укупне вредности ЕСПБ бода од 2.000,00рсд)

Уколико је у овим случајевима до стицања дипломе преостала одбрана мастер рада, односно на седници Већа за студије при Универзитету усвојена пријава теме мастер рада, неће се наплаћивати школарина.

Потребно за упис:
• индекс (доставити накнадно)
• попуњен образац за избор предмета (унети списак испита и обавеза за шк.2020/21. годину) – скенирати, фотографисати или попунити у wordu и послати маилом
• уплата школарине за бодове које студент уписује у школској 2020/2021. год (на жиро рачун 840-1835666-14, позив на број 409) )(фотографисати или скенирати и послати маилом) Школарину на име преноса бодова је могуће платити одједном, при упису или у ратама. Студенти који уплаћују у ратама, потребно је да на име уписа уплате најмање 5.000,00 рсд, а за преостали износ да напишу молбу са предложеном динамиком уплата и износом и проследе маилом.
• уплата за потребе Центра за развој каријере у износу од 100 рсд, (на жиро рачун бр. 840-1835666-14, позив на број 307)
• попуњен елекртонски ШВ-20 Образац (поље „Промена података“ на студентском налогу)

Пре доласка на упис у вишу годину студија потребно је попунити електронски ШВ 20- Образац. Образац се попуњава путем студентског сервиса који се иначе користи нпр. за пријаву испита. У прилогу се налази линк ка туторијалу у којем се може видети упутство на који начин се попуњава образац. Напомињемо да је попуњавање обрасца обавезно и да се не долази на упис пре попуњавања истог.

Линк ка туторијалу: https://studentub.bg.ac.rs/video/sv20.mp4

2. Студенти мастер студија: Религија у друштву, култури и европским интеграцијама (120 ЕСПБ) , који су уписали студије школске 2015/2016. и 2016/2017. године, а сада уписују продужену годину студирања на основу Одлуке Већа за студије при Универзитету у Београду.

Потребно за упис:
• индекс (доставити накнадно)
• попуњен образац за избор предмета (унети списак испита и обавеза за шк.2020/21. годину) – скенирати, фотографисати или попунити у wordu и послати маилом
• уплата за потребе Центра за развој каријере у износу од 100,00 рсд на жиро рачун бр. 840-1835666-14, позив на број 307
• попуњен електронски ШВ-20 Образац (поље „Промена података“ на студентском налогу)

Пре доласка на упис у вишу годину студија потребно је попунити електронски ШВ 20-Образац. Образац се попуњава путем студентског сервиса који се иначе користи нпр. за пријаву испита. У прилогу се налази линк ка туторијалу у којем се може видети упутство на који начин се попуњава образац. Напомињемо да је попуњавање обрасца обавезно и да се не долази на упис пре попуњавања истог.

Линк ка туторијалу: https://studentub.bg.ac.rs/video/sv20.mp4

Напомена:

Пре доласка на упис неопходно је да су измирене све рате школарине за претходну школску годину.

Сви положени испити неопходно је да буду уписани у индекс до завршетка програма.

Студенти су обавезни да се у наведеном термину јаве стручној служби ради уписа школске године, у супротном студенту престаје статус студента на програму.

Одлука о условима уписа у школску 2020/21. годину

Распоред предмета

Образац за пријављивање обавезних и изборних предмета


23. новембар 2020.

Распоред предавања за I први семестар, прве године студија у школској 2020/2021. години


9. новембар 2020.

Обавештење

Прелиминарна ранг листа за упис на прву годину студија за шк.2020/2021.годину на мастер програм Религија у друштву, култури и европским интеграцијама у трећем уписном року, објављена је на сајту Универзитета у Београду.

Прелиминарна ранг листа се може погледати на следећи начин: http://bg.ac.rs/sr/upis/rang-lista.php

Потребно је изабрати:

Година - "2020"
Уписни рок - "Трећи уписни рок"
Врста студија - “мастер академске студије“
Институција - “Универзитет у Београду“
Студијски програм – "Религија у друштву, култури и европским интеграцијама"

Рок за изјављивање жалби на прелиминарну ранг листу је 36 часова од објављивања.

Жалбе се предају у канцеларију бр.1 у згради Ректората Универзитета у Београду.

По протеку рока од 36 часова очекује се објављивање коначне ранг листе и позив за упис на студијски програм.


5. новембар 2020.

Интервју са пријављеним кандидатима на Конкурс за упис у прву годину мастер програма Религија у друштву, култури и европским интеграцијама 120 еспб у трећем уписном року одржаће се у петак 6. новембра 2020.године у 13.00 часова у Учионици у поткровљу у згради Ректората Универзитета у Београду, Студентски трг бр.1.

На интервју је потребно понети личну карту или други идентификациони документ.

Изостанак са интервјуа сматра се одустанком од пријаве на Конкурс.

При одржавању уписа неопходно је поштовати све предложене мере у условима проглашене пандемије Ковид 19.


3. новембар 2020.

Конкурс за упис у трећем уписном року за школску 2020/2021. годину

Пријава за упис


27. октобар 2020.

Обавештење

Прелиминарна ранг листа за упис на прву годину студија за школску 2020/2021. годину на мастер програм Религија у друштву, култури и европским интеграцијама у другом уписном року, објављена је на сајту Универзитета у Београду.

Прелиминарна ранг листа се може погледати на следећи начин: www.bg.ac.rs/sr/upis/rang-lista.php
Потребно је да изабрати:
Година - "2020"
Уписни рок - "Други уписни рок"
Врста студија - "мастер академске студије“
Институција - "Универзитет у Београду“
Студијски програм – "Религија у друштву, култури и европским интеграцијама“

Рок за изјављивање жалби на прелиминарну ранг листу је 36 часова од објављивања. Жалбе се предају у канцеларији бр. 1 у згради Ректората Универзитета у Београду.


23. октобар 2020.

Обавештење

Интервју са пријављеним кандидатима на Конкурс за упис у прву годину мастер програма Религија у друштву, култури и европским интеграцијама 120 еспб у другом уписном року одржаће се у петак 23. октобра 2020.године у 16.10 часова у Сали 8 у згради Ректората Универзитета у Београду, Студентски трг бр.1.

На интервју је потребно понети личну карту или други идентификациони документ.

Изостанак са интервјуа сматра се одустанком од пријаве на Конкурс.

При одржавању уписа неопходно је поштовати све предложене мере у условима проглашене пандемије Ковид 19.


22. октобар 2020.

Конкурс за упис у другом уписном року за школску 2020/2021. годину

Пријава за упис


16. октобар 2020.

Коначнa ранг листa за упис на мастер aкадемске студије Религија у друштву, култури и европским интеграцијама у првом уписном року за школску 2020/2021. годину

Ранг листa се може погледати на адреси http://www.bg.ac.rs/sr/upis/rang-lista.php
Потребно је да изабрати:
Година - "2020"
Уписни рок - "Први уписни рок"
Врста студија - “мастер академске студије“
Институција - “ Универзитет у Београду“
Студијски програм – “Религија у друштву, култури и европским интеграцијама“

Кандидати са рангом 1, 3, 4. и 5. остварују право на буџетско место.

Упис на студијски програм ће се обавити у понедељак 19. октобра 2020. године између 10.00 и 11.30 часова у Учионици у поткровљу, у згради Ректората Универзитета у Београду.

Приликом уписа потребно је доставити:

- оверене фотокопије дипломе и додатка дипломи или уверења о дипломирању и уверeња о положеним испитима (уколико оверене фотокопије нису приложене приликом пријаве на конкурс)
- oригинал или оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених достављају само кандидати који нису рођени на територији Републике Србије
- две фотографије формата 4,5x3,5
- образац за избор предмета (обезбеђује Универзитет)
- индекс (обезбеђује Универзитет)
- уплата прве рате школарине за самофинансирајуће студенте на жиро рачун 840-1835666-14, позив на број 409 у износу од 30.000,00 рсд
- уплата за потребе Центра за развој каријере у износу од 100,00 рсд на жиро рачун бр. 840-1835666-14, позив на број 307
- попуњен електронски ШВ-20 Образац

Електронски ШВ-20 образац је неопходно попунити путем интернета, пре доласка на упис.

За попуњавање је неопходно да имате мејл адресу, коју ћете унети на врху обрасца, као и да одговорите на сва питања на обрасцу. Образац се налази на линку: https://sv20.ac.rs/obrazac.jsf

Попуњавање обрасца је прописано Законом о високом образовању и Законом о статистици. Одштампан и попуњен образац се предаје при упису.

Распоред уплата рата школарине за школску 2020/21. годину

I рата – код уписа (30.000 дин)
II рата - до 1. фебруара 2021. године (30.000 дин)
III рата - до 1. април 2020. године (30.000 дин)
IV рата – до 1. јула 2020. година (30.000 дин)
Број жиро рачуна: 840-1835666-14, позив на број 409

Доказ о уплати свих рата школарине је потребно доставити у канцеларију бр.5

Кандидати који поново уписују студијски програм при упису уплаћују износ од 10.000,00 рсд, док ће преостали износ уплатити у предвиђеним ратама по усвајању Одлуке о признавању претходно остварених ЕСПБ бодова.

На упис је неопходно доћи лично. Уколико се кандидат не одазове упису, сматра се да је одустао од уписа на мастер програм.

При одржавању уписа неопходно је поштовати све предложене мере у условима проглашене пандемије Ковид 19.


13. октобар 2020.

ОБАВЕШТЕЊЕ

Прелиминарна ранг листа за упис на прву годину студија за школску 2020/2021. годину на мастер програм Религија у друштву, култури и европским интеграцијама у првом уписном року, објављена је на сајту Универзитета у Београду.

Прелиминарна ранг листа се може погледати на следећи начин:

Потребно је изабрати:
Година - "2020"
Уписни рок - "Први уписни рок"
Врста студија - "мастер академске студије"
Институција - "Универзитет у Београду"
Студијски програм – "Религија у друштву, култури и европским интеграцијама"

Рок за изјављивање жалби на прелиминарну ранг листу је 36 часова од објављивања.

Жалбе се предају у канцеларији бр. 1 у згради Ректората Универзитета у Београду.

Кандидат са рангом 2. не остварује право на буџетско место.


02. октобар 2020.

Септембарски II испитни рок - Рок ће бити организован између 7. и 14. октобра 2020. године, док ће се пријава испита вршити од 3. до 5. октобра 2020. године

- Испит из предмета Византија и Европа, код проф. Љубомира Максимовића, биће одржан 13. октобра 2020. године у 10 часова у згради Ректората Универзитета у Београду, сала 16.
- Испити из предмета Библијско-патристичко наслеђе и савремени свет и Хришћанство – Православна црква, код проф. др Владана Таталовића биће одржани 8. октобра 2020. године у 19,00 часова на Православно богословском факултету, просторија бр. 329, III спрат.
- Испит из предмета Ислам, код проф. Марка Пишева биће одржан 9. октобра 2020. године у 13 часова у згради Ректората Универзитета у Београду, сала 16.
- Испити из предмета Хришћанство – Протестантске цркве и Хришћанство - Римокатоличка црква, код проф. Радета Кисића, биће у одржани у недељу 11. октобра 2020. године у 13 часова, у згради Ректората Универзитета у Београду, сала 16, уместо 7. октобра, како је претходно одређено.
- Испит из предмета Правни положај Цркава и верских заједница у Европи, код проф.Симе Аврамовића, биће одржан 12. октобра 2020. године у 13 часова на Правном факултету.
- Испит из предмета Религија и средства масовне комуникације, код проф. Зорице Томић, биће одржан 8. октобра 2020. године у 17 часова у згради Ректората Универзитета у Београду, сала 8.
- Испит из предмета Хришћанство и европске интеграције, код проф. Слободана Самарџића, биће одржан 12. октобра 2020.године у 17 часова у згради Ректората Универзитета у Београду, сала 16.
- Испит из предмета Правни положај Цркава и верских заједница у Европи, код проф.Симе Аврамовића, биће одржан 12. октобра 2020. године у 13 часова. Место одржавања испита биће накнадно одређено.
- Испит из предмета Психологија религије, код проф. Петра Јевремовића биће одржан 10. октобра 2020. године у 10 часова у згради Ректората Универзитета у Београду, сала 16.

*Ради договора о полагању испита за које није наведен термин полагања молимо студенте да се обрате предметним наставницима.


02. октобар 2020.

Обавештење

Интервју са пријављеним кандидатима на Конкурс за упис у прву годину мастер програма Религија у друштву, култури и европским интеграцијама 120 еспб, одржаће се у суботу 10. октобра 2020.године у 17.00 часова у Учионици у поткровљу у згради Ректората Универзитета у Београду, Студентски трг бр.1.
На интервју је потребно понети личну карту или други идентификациони документ.
Изостанак са интервјуа сматра се одустанком од пријаве на Конкурс.

При одржавању интервјуа неопходно је поштовати све предложене мере у условима проглашене пандемије Ковид 19.


27. септембар 2020.

Обавештење

Испити из предмета Хришћанство – Протестантске цркве и Хришћанство - Римокатоличка црква, код проф. Радета Кисића, могу се полагати у једном од два термина: среда 16. септембар 2020. године у 13 часова, у згради Ректората Универзитета у Београду, сала 16 или у недељу 20. септембра 2020. године у 15 часова, у згради Ректората Универзитета у Београду, сала 16.


27. август 2020.

Обавештење

Испити из предмета Хришћанство – Протестантске цркве и Хришћанство - Римокатоличка црква, код проф. Радета Кисића, биће одржани у недељу 6. септембра 2020. године у 15 часова, у згради Ректората Универзитета у Београду, сала 16, уместо 2. септембра, како је претходно одређено.


20. јул 2020.

Септембарски испитни рок - Рок ће бити организован између 14. и 30. септембра 2020. године, док ће се пријава испита вршити од 7. до 11. септембра 2020. године

- Испит из предмета Византија и Европа, код проф. Љубомира Максимовића, биће одржан 21. септембра 2020. године у 10 часова у згради Ректората Универзитета у Београду, сала 16.
- Испит из предмета Философија религије, код проф. Богољуба Шијаковића, биће одржан 24. септембра 2020. године у 12 часова на Православно богословском факултету, семинар бр. 327, III спрат.
- Испит из предмета Савремена митологија, код проф. Ивана Ковачевића, биће одржан 24. септембра 2020. године у 12 часова, у згради Ректората Универзитета у Београду, сала 16.
- Испит из предмета Хришћанство и европске интеграције, код проф. Слободана Самарџића, биће одржан 29. септембра 2020. године у 17 часова у згради Ректората Универзитета у Београду, сала 16.
- Испити из предмета Хришћанство – Протестантске цркве и Хришћанство - Римокатоличка црква, код проф. Радета Кисића, биће одржани 16. септембра 2020. године у 13 часова, у згради Ректората Универзитета у Београду, сала 16.
- Испит из предмета Религија и туризам, код проф. Игора Стаменковића, биће одржан 24. септембра 2020. године у 17 часова у згради Ректората Универзитета у Београду, сала 16.
- Испит из предмета Религија и средства масовне комуникације, код проф. Зорице Томић, биће одржан 16. септембра 2020. године у 18 часова у згради Ректората Универзитета у Београду, сала 16.
- Испит из предмета Ислам, код проф. Марка Пишева биће одржан 25. септембра 2020. године у 13 часова у згради Ректората Универзитета у Београду, Учионица у поткровљу.
- Ради полагања испита из предмета Политикологија религије потребно је обратити се професору Мирољубу Јевтићу ради договора о датуму и другим детаљима полагања испита.
- Испити из предмета Библијско-патристичко наслеђе и савремени свет и Хришћанство – Православна црква, код проф. др Владана Таталовића биће одржани 19. септембра 2020. године у 14.00 часова на Православно богословском факултету, просторија бр. 329, III спрат.
- Испит из предмета Правни положај Цркава и верских заједница у Европи, код проф.Симе Аврамовића, биће одржан 28. септембра 2020. године у 12 часова на Правном факултету.
- Испит из предмета Психологија религије, код проф. Петра Јевремовића биће одржан 26. септембра 2020. године у 10 часова у згради Ректората Универзитета у Београду, Учионица у поткровљу.
- Испит из предмета Основи социолошког приступа религији биће одржан 22. септембра 2020. године у 14 часова у згради Ректората Универзитета у Београду, сала 16.
- Испит из предмета Политикологија религије код професора Мирољуба Јевтића одржаће се 30. септембра 2020. године са почетком у 17 часова у сали 8 у згради Ректората.
- Испити из предмета Библијско-патристичко наслеђе и савремени свет и Хришћанство – Православна црква, код проф. др Владана Таталовића биће одржани 24. септембра 2020. године у 18,30 часова на Православно богословском факултету, просторија бр. 329, III спрат, уместо 19. септембра 2020. године како је претходно одређено.
- Испит из предмета Основи социолошког приступа религији, одржаће се у Рачунарској учионици (сала у подруму), уместо у сали 16 како је претходно одређено. Датум и време одржавања испита остају исти.


20. јул 2020.

Aвгустовски испитни рок - Рок ће бити организован између 19. августа и 6. септембра 2020.године, док ће се пријава испита вршити од 20. до 29. јула 2020. године

- Испит из предмета Византија и Европа, код проф. Љубомира Максимовића, биће одржан 31. августа 2020. године у 10 часова у згради Ректората Универзитета у Београду, сала 16.
- Испит из предмета Философија религије, код проф. Богољуба Шијаковића, биће одржан 1. септембра 2020. године у 12 часова на Православно богословском факултету, семинар бр.327, III спрат.
- Испит из предмета Савремена митологија, код проф. Ивана Ковачевића, биће одржан 3. септембра 2020. године у 12 часова, у згради Ректората Универзитета у Београду, сала 16.
- Испит из предмета Хришћанство и европске интеграције, код проф. Слободана Самарџића, биће одржан 28. августа 2020. године у 17 часова у згради Ректората Универзитета у Београду, сала 16.
- Испити из предмета Хришћанство – Протестантске цркве и Хришћанство - Римокатоличка црква, код проф. Радета Кисића, биће одржани 2. септембра 2020. године у 13 часова, у згради Ректората Универзитета у Београду, сала 16.
- Испит из предмета Религија и туризам, код проф. Игора Стаменковића, биће одржан 1. септембра 2020. године у 17 часова у згради Ректората Универзитета у Београду, сала 16.
- Испит из предмета Религија и средства масовне комуникације, код проф. Зорице Томић, биће одржан 26. августа 2020. године у 18 часова у згради Ректората Универзитета у Београду, сала 16.
- Испит из предмета Ислам, код проф. Марка Пишева биће одржан 4. септембра 2020. године у 13 часова у згради Ректората Универзитета у Београду, сала 8.
- Ради полагања испита из предмета Политикологија религије потребно је обратити се професору Мирољубу Јевтићу ради договора о датуму и другим детаљима полагања испита.
- Испити из предмета Библијско-патристичко наслеђе и савремени свет и Хришћанство – Православна црква, код проф. др Владана Таталовића биће одржани 27. августа 2020. године у 11.00 часова на Православно богословском факултету, просторија бр. 329, III спрат.
- Испит из предмета Правни положај Цркава и верских заједница у Европи, код проф.Симе Аврамовића, биће одржан 24. августа 2020. године у 12 часова на Правном факултету.
- Испит из предмета Психологија религије, код проф. Петра Јевремовића биће одржан 5. септембра 2020. године у 10 часова у згради Ректората Универзитета у Београду, сала 16.
- Испит из предмета Основи социолошког приступа религији биће одржан 24. августа 2020. године у 15 часова у згради Ректората Универзитета у Београду, сала 16.
- Испит из предмета Јудаизам, код проф. Јелене Ердељан биће, одржан 25. августа 2020. године у 11 часова у згради Ректората Универзитета у Београду, сала 16.
- Испит из предмета Јудаизам, код проф. Јелене Ердељан биће, одржан 25. августа 2020. године са почетком у 12 часова у згради Ректората Универзитета у Београду, сала 16, уместо у 11 часова како је претходно одређено.


10. јул 2020.

Конкурс за упис за школску 2020/2021. годину

Пријава за упис


Архива - 2019/2020.

Архива - 2018/2019.

Архива - 2017/2018.

Архива - 2016/2017.

Архива - 2015/2016.

Архива - 2014/2015.