Религија у друштву, култури и европским интеграцијама

Циљ овог студијског програма јесте да се интердисциплинарно и компаративно расветли феномен религије и њена улога у друштву, култури и савременим процесима европских и светских интеграција.

Код нас до сада није постојао ниједан сличан програм. Религији се приступало парцијално и једнострано, само из угла појединих научних дисциплина. Ово је први програм који религији неће приступити само са конфесионалних позиција, већ ће се тај феномен сагледавати из углова различитих научних дисциплина које се баве религијом.

Циљ студијског програма је да кандидати стекну образовну основу и конкретна знања о феномену религије, њеној улози у савременом друштву, култури и процесима европских и светских интеграција, кроз компаративан и интердисциплинаран приступ. Студије су тако замишљене да студентима обезбеде унапређење знања о религијама, о верској настави; дају припрему неопходну за праћење и компетентно учествовање и анализирање међуррелигијског и међуцрквеног дијалога, правно тумачење положаја Цркава и верских заједница у савременој Европи, анализу секуларног и религијског аспекта савременог европског друштва.

Стицање знања на програму и предвиђена квалификација стиче се и кроз наставу коју ће изводити професори са различитих универзитета у региону и шире и поделити са студентима своје неопосредно искуство које имају у земљама из којих долазе.

Студијски програм "Религија у друштву, култури и европским интеграцијама" има међународни карактер. Студије су намењене образовању у области друштвено-хуманистичких наука. Студије садрже седам обавезних,пет изборних предмета,и трају четири семестра. Током летњег и зимског семестра на првој години студија, и летњег семeстра на другој години студенти слушају интензивну наставу у Београду.

Четврти семестар подразумева рад са ментором и писање завршног рада.

Звање које се стиче након положених свих испита и одбрањеног завршног рада јесте мастер религиолог (120 ЕСПБ).

Студијски програм мултидисциплинарних дипломских академских студија Религија у друштву, култури и европским интеграцијама.

Чланови Програмског савета за мултидисциплинарне дипломске академске студије, област: Религија у друштву, култури и европским интеграцијама.

Руководилац: Проф. др Раде Кисић
Електронска пошта: rade.kisic@studije.rect.bg.ac.rs

Листа ангажованих наставника и термини консултација у школској 2018/19. години

Упутство за пријављивање на студентски налог


25. новембар 2020.

Упис у наредну годину за генерацију први пут уписану школске 2019/20. године

Упис у школску 2020/2021. годину за генерације уписане на мастер академске студије Религија у друштву, култури и европским интеграцијама (120 ЕСПБ) обавиће се електронски у следећем термину:

1. Генерацијa уписане школске 2019/2020. године од 26. новембра до 03. децембра 2020.године

2. Студенти мастер студија: Религија у друштву, култури и европским интеграцијама (120 ЕСПБ) , који су уписали студије школске 2019/2020. године а сада уписују другу годину студирања на двогодишњем програму потребно је на упис донети следеће:

Потребно за упис:
• индекс (доставити накнадно)
• попуњен образац за избор предмета (унети списак испита и обавеза за шк.2020/21. годину) – скенирати, фотографисати или попунити у wordu
• уплата прве рате школарине за другу годину студија за самофинансирајуће студенте у износу од 30.000,00 рсд на жиро рачун 840-1835666-14, позив на број 409 ) (фотографисати или скенирати и послати маилом) Школарину је могуће платити и у више од четири предвиђене рате. Студенти који уплаћују у ратама, потребно је да на име уписа уплате најмање 5.000,00 рсд, а за преостали износ да напишу молбу са предложеном динамиком уплата и износом и проследе маилом.
• уплата за потребе Центра за развој каријере у износу од 100 рсд, (на жиро рачун бр. 840-1835666-14, позив на број 307)
• попуњен елекртонски ШВ-20 Образац (поље „Промена података“ на студентском налогу)

Пре доласка на упис у вишу годину студија потребно је попунити електронски ШВ 20- Образац. Образац се попуњава путем студентског сервиса који се иначе користи нпр. за пријаву испита. У прилогу се налази линк ка туторијалу у којем се може видети упутство на који начин се попуњава образац. Напомињемо да је попуњавање обрасца обавезно и да се не долази на упис пре попуњавања истог.

Линк ка туторијалу: https://studentub.bg.ac.rs/video/sv20.mp4

Распоред уплата рата школарине за школску 2020/21. годину
I рата – код уписа (30.000 дин)
II рата - до 1. фебруара 2021. године (30.000 дин)
III рата - до 1. април 2021. године (30.000 дин)
IV рата – до 1. јула 2021. година (30.000 дин)
Број жиро рачуна: 840-1835666-14, позив на број 409

Доказ о уплати свих рата школарине је потребно доставити у канцеларију бр.5 или послати на маил

Напомена:

Пре доласка на упис неопходно је да су измирене све рате школарине за претходну школску годину.

Сви положени испити неопходно је да буду уписани у индекс до завршетка програма.

Студенти су обавезни да се у наведеном термину јаве стручној служби ради уписа школске године, у супротном студенту престаје статус студента на програму.

Ранг листа за упис на финансирање из буџета у школској 2020/21.год. студената први пут уписаних школске 2019/20. године

Распоред предмета

Образац за пријављивање обавезних и изборних предмета


25. новембар 2020.

Упис у наредну годину студија за генерације уписане 2015/16, 2016/17, 2017/18. и 2018/19.год.

Упис у школску 2020/2021. годину за генерације уписане на мастер академске студије Религија у друштву, култури и европским интеграцијама (120 ЕСПБ) обавиће се електронски у следећем термину: (слањем потребне документације маилом )

• Генерације уписане школске 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018. и 2018/2019.године од 26. новембра до 03. децембра 2020.године

1. Студенти мастер студија: Религија у друштву, култури и европским интеграцијама (120 ЕСПБ) , који су уписали студије школске 2017/2018.године и 2018/19.године, а сада уписују трећу и четврту годину студирања, пријављивање испита из предмета за који су раније извршене предиспитне обавезе плаћају 33% укупне вредности ЕСПБ по предмету.

Вредност бода је 660,00 рсд. (33% од Укупне вредности ЕСПБ бода од 2.000,00рсд)

Уколико је у овим случајевима до стицања дипломе преостала одбрана мастер рада, односно на седници Већа за студије при Универзитету усвојена пријава теме мастер рада, неће се наплаћивати школарина.

Потребно за упис:
• индекс (доставити накнадно)
• попуњен образац за избор предмета (унети списак испита и обавеза за шк.2020/21. годину) – скенирати, фотографисати или попунити у wordu и послати маилом
• уплата школарине за бодове које студент уписује у школској 2020/2021. год (на жиро рачун 840-1835666-14, позив на број 409) )(фотографисати или скенирати и послати маилом) Школарину на име преноса бодова је могуће платити одједном, при упису или у ратама. Студенти који уплаћују у ратама, потребно је да на име уписа уплате најмање 5.000,00 рсд, а за преостали износ да напишу молбу са предложеном динамиком уплата и износом и проследе маилом.
• уплата за потребе Центра за развој каријере у износу од 100 рсд, (на жиро рачун бр. 840-1835666-14, позив на број 307)
• попуњен елекртонски ШВ-20 Образац (поље „Промена података“ на студентском налогу)

Пре доласка на упис у вишу годину студија потребно је попунити електронски ШВ 20- Образац. Образац се попуњава путем студентског сервиса који се иначе користи нпр. за пријаву испита. У прилогу се налази линк ка туторијалу у којем се може видети упутство на који начин се попуњава образац. Напомињемо да је попуњавање обрасца обавезно и да се не долази на упис пре попуњавања истог.

Линк ка туторијалу: https://studentub.bg.ac.rs/video/sv20.mp4

2. Студенти мастер студија: Религија у друштву, култури и европским интеграцијама (120 ЕСПБ) , који су уписали студије школске 2015/2016. и 2016/2017. године, а сада уписују продужену годину студирања на основу Одлуке Већа за студије при Универзитету у Београду.

Потребно за упис:
• индекс (доставити накнадно)
• попуњен образац за избор предмета (унети списак испита и обавеза за шк.2020/21. годину) – скенирати, фотографисати или попунити у wordu и послати маилом
• уплата за потребе Центра за развој каријере у износу од 100,00 рсд на жиро рачун бр. 840-1835666-14, позив на број 307
• попуњен електронски ШВ-20 Образац (поље „Промена података“ на студентском налогу)

Пре доласка на упис у вишу годину студија потребно је попунити електронски ШВ 20-Образац. Образац се попуњава путем студентског сервиса који се иначе користи нпр. за пријаву испита. У прилогу се налази линк ка туторијалу у којем се може видети упутство на који начин се попуњава образац. Напомињемо да је попуњавање обрасца обавезно и да се не долази на упис пре попуњавања истог.

Линк ка туторијалу: https://studentub.bg.ac.rs/video/sv20.mp4

Напомена:

Пре доласка на упис неопходно је да су измирене све рате школарине за претходну школску годину.

Сви положени испити неопходно је да буду уписани у индекс до завршетка програма.

Студенти су обавезни да се у наведеном термину јаве стручној служби ради уписа школске године, у супротном студенту престаје статус студента на програму.

Одлука о условима уписа у школску 2020/21. годину

Распоред предмета

Образац за пријављивање обавезних и изборних предмета


23. новембар 2020.

Распоред предавања за I први семестар, прве године студија у школској 2020/2021. години


9. новембар 2020.

Обавештење

Прелиминарна ранг листа за упис на прву годину студија за шк.2020/2021.годину на мастер програм Религија у друштву, култури и европским интеграцијама у трећем уписном року, објављена је на сајту Универзитета у Београду.

Прелиминарна ранг листа се може погледати на следећи начин: http://bg.ac.rs/sr/upis/rang-lista.php

Потребно је изабрати:

Година - "2020"
Уписни рок - "Трећи уписни рок"
Врста студија - “мастер академске студије“
Институција - “ Универзитет у Београду“
Студијски програм – "Религија у друштву, култури и европским интеграцијама"

Рок за изјављивање жалби на прелиминарну ранг листу је 36 часова од објављивања.

Жалбе се предају у канцеларију бр.1 у згради Ректората Универзитета у Београду.

По протеку рока од 36 часова очекује се објављивање коначне ранг листе и позив за упис на студијски програм.


5. новембар 2020.

Интервју са пријављеним кандидатима на Конкурс за упис у прву годину мастер програма Религија у друштву, култури и европским интеграцијама 120 еспб у трећем уписном року одржаће се у петак 6. новембра 2020.године у 13.00 часова у Учионици у поткровљу у згради Ректората Универзитета у Београду, Студентски трг бр.1.

На интервју је потребно понети личну карту или други идентификациони документ.

Изостанак са интервјуа сматра се одустанком од пријаве на Конкурс.

При одржавању уписа неопходно је поштовати све предложене мере у условима проглашене пандемије Ковид 19.


3. новембар 2020.

Конкурс за упис у трећем уписном року за школску 2020/2021. годину

Пријава за упис


27. октобар 2020.

Обавештење

Прелиминарна ранг листа за упис на прву годину студија за школску 2020/2021. годину на мастер програм Религија у друштву, култури и европским интеграцијама у другом уписном року, објављена је на сајту Универзитета у Београду.

Прелиминарна ранг листа се може погледати на следећи начин: www.bg.ac.rs/sr/upis/rang-lista.php
Потребно је да изабрати:
Година - "2020"
Уписни рок - "Други уписни рок"
Врста студија - "мастер академске студије“
Институција - "Универзитет у Београду“
Студијски програм – "Религија у друштву, култури и европским интеграцијама“

Рок за изјављивање жалби на прелиминарну ранг листу је 36 часова од објављивања. Жалбе се предају у канцеларији бр. 1 у згради Ректората Универзитета у Београду.


23. октобар 2020.

Обавештење

Интервју са пријављеним кандидатима на Конкурс за упис у прву годину мастер програма Религија у друштву, култури и европским интеграцијама 120 еспб у другом уписном року одржаће се у петак 23. октобра 2020.године у 16.10 часова у Сали 8 у згради Ректората Универзитета у Београду, Студентски трг бр.1.

На интервју је потребно понети личну карту или други идентификациони документ.

Изостанак са интервјуа сматра се одустанком од пријаве на Конкурс.

При одржавању уписа неопходно је поштовати све предложене мере у условима проглашене пандемије Ковид 19.


22. октобар 2020.

Конкурс за упис у другом уписном року за школску 2020/2021. годину

Пријава за упис


16. октобар 2020.

Коначнa ранг листa за упис на мастер aкадемске студије Религија у друштву, култури и европским интеграцијама у првом уписном року за школску 2020/2021. годину

Ранг листa се може погледати на адреси http://www.bg.ac.rs/sr/upis/rang-lista.php
Потребно је да изабрати:
Година - "2020"
Уписни рок - "Први уписни рок"
Врста студија - “мастер академске студије“
Институција - “ Универзитет у Београду“
Студијски програм – “Религија у друштву, култури и европским интеграцијама“

Кандидати са рангом 1, 3, 4. и 5. остварују право на буџетско место.

Упис на студијски програм ће се обавити у понедељак 19. октобра 2020. године између 10.00 и 11.30 часова у Учионици у поткровљу, у згради Ректората Универзитета у Београду.

Приликом уписа потребно је доставити:

- оверене фотокопије дипломе и додатка дипломи или уверења о дипломирању и уверeња о положеним испитима (уколико оверене фотокопије нису приложене приликом пријаве на конкурс)
- oригинал или оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених достављају само кандидати који нису рођени на територији Републике Србије
- две фотографије формата 4,5x3,5
- образац за избор предмета (обезбеђује Универзитет)
- индекс (обезбеђује Универзитет)
- уплата прве рате школарине за самофинансирајуће студенте на жиро рачун 840-1835666-14, позив на број 409 у износу од 30.000,00 рсд
- уплата за потребе Центра за развој каријере у износу од 100,00 рсд на жиро рачун бр. 840-1835666-14, позив на број 307
- попуњен електронски ШВ-20 Образац

Електронски ШВ-20 образац је неопходно попунити путем интернета, пре доласка на упис.

За попуњавање је неопходно да имате мејл адресу, коју ћете унети на врху обрасца, као и да одговорите на сва питања на обрасцу. Образац се налази на линку: https://sv20.ac.rs/obrazac.jsf

Попуњавање обрасца је прописано Законом о високом образовању и Законом о статистици. Одштампан и попуњен образац се предаје при упису.

Распоред уплата рата школарине за школску 2020/21. годину

I рата – код уписа (30.000 дин)
II рата - до 1. фебруара 2021. године (30.000 дин)
III рата - до 1. април 2020. године (30.000 дин)
IV рата – до 1. јула 2020. година (30.000 дин)
Број жиро рачуна: 840-1835666-14, позив на број 409

Доказ о уплати свих рата школарине је потребно доставити у канцеларију бр.5

Кандидати који поново уписују студијски програм при упису уплаћују износ од 10.000,00 рсд, док ће преостали износ уплатити у предвиђеним ратама по усвајању Одлуке о признавању претходно остварених ЕСПБ бодова.

На упис је неопходно доћи лично. Уколико се кандидат не одазове упису, сматра се да је одустао од уписа на мастер програм.

При одржавању уписа неопходно је поштовати све предложене мере у условима проглашене пандемије Ковид 19.


13. октобар 2020.

ОБАВЕШТЕЊЕ

Прелиминарна ранг листа за упис на прву годину студија за школску 2020/2021. годину на мастер програм Религија у друштву, култури и европским интеграцијама у првом уписном року, објављена је на сајту Универзитета у Београду.

Прелиминарна ранг листа се може погледати на следећи начин:

Потребно је изабрати:
Година - "2020"
Уписни рок - "Први уписни рок"
Врста студија - "мастер академске студије"
Институција - "Универзитет у Београду"
Студијски програм – "Религија у друштву, култури и европским интеграцијама"

Рок за изјављивање жалби на прелиминарну ранг листу је 36 часова од објављивања.

Жалбе се предају у канцеларији бр. 1 у згради Ректората Универзитета у Београду.

Кандидат са рангом 2. не остварује право на буџетско место.


02. октобар 2020.

Септембарски II испитни рок - Рок ће бити организован између 7. и 14. октобра 2020. године, док ће се пријава испита вршити од 3. до 5. октобра 2020. године

- Испит из предмета Византија и Европа, код проф. Љубомира Максимовића, биће одржан 13. октобра 2020. године у 10 часова у згради Ректората Универзитета у Београду, сала 16.
- Испити из предмета Библијско-патристичко наслеђе и савремени свет и Хришћанство – Православна црква, код проф. др Владана Таталовића биће одржани 8. октобра 2020. године у 19,00 часова на Православно богословском факултету, просторија бр. 329, III спрат.
- Испит из предмета Ислам, код проф. Марка Пишева биће одржан 9. октобра 2020. године у 13 часова у згради Ректората Универзитета у Београду, сала 16.
- Испити из предмета Хришћанство – Протестантске цркве и Хришћанство - Римокатоличка црква, код проф. Радета Кисића, биће у одржани у недељу 11. октобра 2020. године у 13 часова, у згради Ректората Универзитета у Београду, сала 16, уместо 7. октобра, како је претходно одређено.
- Испит из предмета Правни положај Цркава и верских заједница у Европи, код проф.Симе Аврамовића, биће одржан 12. октобра 2020. године у 13 часова на Правном факултету.
- Испит из предмета Религија и средства масовне комуникације, код проф. Зорице Томић, биће одржан 8. октобра 2020. године у 17 часова у згради Ректората Универзитета у Београду, сала 8.
- Испит из предмета Хришћанство и европске интеграције, код проф. Слободана Самарџића, биће одржан 12. октобра 2020.године у 17 часова у згради Ректората Универзитета у Београду, сала 16.
- Испит из предмета Правни положај Цркава и верских заједница у Европи, код проф.Симе Аврамовића, биће одржан 12. октобра 2020. године у 13 часова. Место одржавања испита биће накнадно одређено.
- Испит из предмета Психологија религије, код проф. Петра Јевремовића биће одржан 10. октобра 2020. године у 10 часова у згради Ректората Универзитета у Београду, сала 16.

*Ради договора о полагању испита за које није наведен термин полагања молимо студенте да се обрате предметним наставницима.


02. октобар 2020.

Обавештење

Интервју са пријављеним кандидатима на Конкурс за упис у прву годину мастер програма Религија у друштву, култури и европским интеграцијама 120 еспб, одржаће се у суботу 10. октобра 2020.године у 17.00 часова у Учионици у поткровљу у згради Ректората Универзитета у Београду, Студентски трг бр.1.
На интервју је потребно понети личну карту или други идентификациони документ.
Изостанак са интервјуа сматра се одустанком од пријаве на Конкурс.

При одржавању интервјуа неопходно је поштовати све предложене мере у условима проглашене пандемије Ковид 19.


27. септембар 2020.

Обавештење

Испити из предмета Хришћанство – Протестантске цркве и Хришћанство - Римокатоличка црква, код проф. Радета Кисића, могу се полагати у једном од два термина: среда 16. септембар 2020. године у 13 часова, у згради Ректората Универзитета у Београду, сала 16 или у недељу 20. септембра 2020. године у 15 часова, у згради Ректората Универзитета у Београду, сала 16.


27. август 2020.

Обавештење

Испити из предмета Хришћанство – Протестантске цркве и Хришћанство - Римокатоличка црква, код проф. Радета Кисића, биће одржани у недељу 6. септембра 2020. године у 15 часова, у згради Ректората Универзитета у Београду, сала 16, уместо 2. септембра, како је претходно одређено.


20. јул 2020.

Септембарски испитни рок - Рок ће бити организован између 14. и 30. септембра 2020. године, док ће се пријава испита вршити од 7. до 11. септембра 2020. године

- Испит из предмета Византија и Европа, код проф. Љубомира Максимовића, биће одржан 21. септембра 2020. године у 10 часова у згради Ректората Универзитета у Београду, сала 16.
- Испит из предмета Философија религије, код проф. Богољуба Шијаковића, биће одржан 24. септембра 2020. године у 12 часова на Православно богословском факултету, семинар бр. 327, III спрат.
- Испит из предмета Савремена митологија, код проф. Ивана Ковачевића, биће одржан 24. септембра 2020. године у 12 часова, у згради Ректората Универзитета у Београду, сала 16.
- Испит из предмета Хришћанство и европске интеграције, код проф. Слободана Самарџића, биће одржан 29. септембра 2020. године у 17 часова у згради Ректората Универзитета у Београду, сала 16.
- Испити из предмета Хришћанство – Протестантске цркве и Хришћанство - Римокатоличка црква, код проф. Радета Кисића, биће одржани 16. септембра 2020. године у 13 часова, у згради Ректората Универзитета у Београду, сала 16.
- Испит из предмета Религија и туризам, код проф. Игора Стаменковића, биће одржан 24. септембра 2020. године у 17 часова у згради Ректората Универзитета у Београду, сала 16.
- Испит из предмета Религија и средства масовне комуникације, код проф. Зорице Томић, биће одржан 16. септембра 2020. године у 18 часова у згради Ректората Универзитета у Београду, сала 16.
- Испит из предмета Ислам, код проф. Марка Пишева биће одржан 25. септембра 2020. године у 13 часова у згради Ректората Универзитета у Београду, Учионица у поткровљу.
- Ради полагања испита из предмета Политикологија религије потребно је обратити се професору Мирољубу Јевтићу ради договора о датуму и другим детаљима полагања испита.
- Испити из предмета Библијско-патристичко наслеђе и савремени свет и Хришћанство – Православна црква, код проф. др Владана Таталовића биће одржани 19. септембра 2020. године у 14.00 часова на Православно богословском факултету, просторија бр. 329, III спрат.
- Испит из предмета Правни положај Цркава и верских заједница у Европи, код проф.Симе Аврамовића, биће одржан 28. септембра 2020. године у 12 часова на Правном факултету.
- Испит из предмета Психологија религије, код проф. Петра Јевремовића биће одржан 26. септембра 2020. године у 10 часова у згради Ректората Универзитета у Београду, Учионица у поткровљу.
- Испит из предмета Основи социолошког приступа религији биће одржан 22. септембра 2020. године у 14 часова у згради Ректората Универзитета у Београду, сала 16.
- Испит из предмета Политикологија религије код професора Мирољуба Јевтића одржаће се 30. септембра 2020. године са почетком у 17 часова у сали 8 у згради Ректората.
- Испити из предмета Библијско-патристичко наслеђе и савремени свет и Хришћанство – Православна црква, код проф. др Владана Таталовића биће одржани 24. септембра 2020. године у 18,30 часова на Православно богословском факултету, просторија бр. 329, III спрат, уместо 19. септембра 2020. године како је претходно одређено.
- Испит из предмета Основи социолошког приступа религији, одржаће се у Рачунарској учионици (сала у подруму), уместо у сали 16 како је претходно одређено. Датум и време одржавања испита остају исти.


20. јул 2020.

Aвгустовски испитни рок - Рок ће бити организован између 19. августа и 6. септембра 2020.године, док ће се пријава испита вршити од 20. до 29. јула 2020. године

- Испит из предмета Византија и Европа, код проф. Љубомира Максимовића, биће одржан 31. августа 2020. године у 10 часова у згради Ректората Универзитета у Београду, сала 16.
- Испит из предмета Философија религије, код проф. Богољуба Шијаковића, биће одржан 1. септембра 2020. године у 12 часова на Православно богословском факултету, семинар бр.327, III спрат.
- Испит из предмета Савремена митологија, код проф. Ивана Ковачевића, биће одржан 3. септембра 2020. године у 12 часова, у згради Ректората Универзитета у Београду, сала 16.
- Испит из предмета Хришћанство и европске интеграције, код проф. Слободана Самарџића, биће одржан 28. августа 2020. године у 17 часова у згради Ректората Универзитета у Београду, сала 16.
- Испити из предмета Хришћанство – Протестантске цркве и Хришћанство - Римокатоличка црква, код проф. Радета Кисића, биће одржани 2. септембра 2020. године у 13 часова, у згради Ректората Универзитета у Београду, сала 16.
- Испит из предмета Религија и туризам, код проф. Игора Стаменковића, биће одржан 1. септембра 2020. године у 17 часова у згради Ректората Универзитета у Београду, сала 16.
- Испит из предмета Религија и средства масовне комуникације, код проф. Зорице Томић, биће одржан 26. августа 2020. године у 18 часова у згради Ректората Универзитета у Београду, сала 16.
- Испит из предмета Ислам, код проф. Марка Пишева биће одржан 4. септембра 2020. године у 13 часова у згради Ректората Универзитета у Београду, сала 8.
- Ради полагања испита из предмета Политикологија религије потребно је обратити се професору Мирољубу Јевтићу ради договора о датуму и другим детаљима полагања испита.
- Испити из предмета Библијско-патристичко наслеђе и савремени свет и Хришћанство – Православна црква, код проф. др Владана Таталовића биће одржани 27. августа 2020. године у 11.00 часова на Православно богословском факултету, просторија бр. 329, III спрат.
- Испит из предмета Правни положај Цркава и верских заједница у Европи, код проф.Симе Аврамовића, биће одржан 24. августа 2020. године у 12 часова на Правном факултету.
- Испит из предмета Психологија религије, код проф. Петра Јевремовића биће одржан 5. септембра 2020. године у 10 часова у згради Ректората Универзитета у Београду, сала 16.
- Испит из предмета Основи социолошког приступа религији биће одржан 24. августа 2020. године у 15 часова у згради Ректората Универзитета у Београду, сала 16.
- Испит из предмета Јудаизам, код проф. Јелене Ердељан биће, одржан 25. августа 2020. године у 11 часова у згради Ректората Универзитета у Београду, сала 16.
- Испит из предмета Јудаизам, код проф. Јелене Ердељан биће, одржан 25. августа 2020. године са почетком у 12 часова у згради Ректората Универзитета у Београду, сала 16, уместо у 11 часова како је претходно одређено.


10. јул 2020.

Конкурс за упис за школску 2020/2021. годину

Пријава за упис


26. јун 2020.

Обавештење

Испит из предмета Религија и туризам, код проф. Игора Стаменковића, биће одржан 30. јуна 2020. године са почетком у 16.30 часова у згради Ректората Универзитета у Београду, сала 16. уместо, у 17 часова како је претходно одређено.


12. јун 2020.

Јунски испитни рок - Рок ће бити организован између 17. јуна и 10. јула 2020.године, док ће се пријава испита вршити од 13. до 16. јуна 2020.године

*Обавезно је ношење маске приликом полагања испита као и за све време боравка у згради, ко не буде имао маску добиће је на улазу у зграду Ректората, препорука је и ношење рукавица. У зграду Ректората ће моћи да уђу само студенти који су пријавили испит, спискови са студентима који су пријавили испит биће код портира и ко год не буде на списку неће моћи да уђе. Молимо вас да понесете индекс или личну карту.

- Испит из предмета Философија религије, код проф. Богољуба Шијаковића, биће одржан 6. јула 2020.год. у 12 часова на Православно богословском факултету, семинар бр.327, III спрат.
- Испит из предмета Савремена митологија, код проф. Ивана Ковачевића, биће одржан 9. јула 2020. год. у 10 часова, у згради Ректората Универзитета у Београду, сала 16.
- Испити из предмета Хришћанство – Протестантске цркве и Хришћанство - Римокатоличка црква, код проф. Радета Кисића, биће одржани 17. јуна 2020. год. у 13 часова, у згради Ректората Универзитета у Београду, сала 16.
- Испит из предмета Психологија религије, код проф. Петра Јевремовића биће одржан 27. јуна 2020. год. у 10 часова у згради Ректората Универзитета у Београду, сала 16.
- Испит из предмета Хришћанство и европске интеграције, код проф. Слободана Самарџића, биће одржан 17. јуна 2020.год. у 17 часова у згради Ректората Универзитета у Београду, сала 16.
- Испит из предмета Правни положај Цркава и верских заједница у Европи, код проф. Симе Аврамовића, биће одржан 23. јуна 2020. године у 11 часова на Правном факултету, у Forum Romanumu (каб. 241).
- Испит из предмета Религија и туризам, код проф. Игора Стаменковића, биће одржан 30. јуна 2020. године у 17 часова у згради Ректората Универзитета у Београду, сала 16.
- Испит из предмета Основи социолошког приступа религији биће одржан 6. јула 2020. године у 14 часова у згради Ректората Универзитета у Београду, сала 16.
- Испит из предмета Ислам, код проф. Марка Пишева биће одржан 3. јула 2020.године у 13 часова у згради Ректората Универзитета у Београду, сала 16.
- Испит из предмета Византија и Европа, код проф. Љубомира Максимовића, биће одржан 26. јуна 2020. године у 10 часова у згради Ректората Универзитета у Београду, сала 16.
- Испити из предмета Библијско-патристичко наслеђе и савремени свет и Хришћанство – Православна црква, код проф. др Владана Таталовића биће одржани 2. јула 2020. године у 12,00 часова на Православно богословском факултету, просторија бр. 329, III спрат.
- Испит из предмета Јудаизам, код проф. Јелене Ердељан биће, одржан 25. јуна 2020. године у 12 часова у згради Ректората Универзитета у Београду, сала 16.


08. јун 2020.

Обавештење

Испит на предмету Византија и Европа, код проф. др Љубомира Максимовића, обавиће се у петак 12. јуна 2020. године са почетком у 10 часова у Сали 16 у згради Ректората Универзитета у Београду.


04. јун 2020.

Обавештење

Испит на предмету Византија и Европа, код проф. др Љубомира Максимовића, који је био заказан за петак 5. јун 2020.године одлаже се због спречености професора. Нови термин одржавања испита биће одређен накнадно.


26. мај 2020.

Априлски испитни рок - Рок ће бити организован између 27. маја и 5. јуна 2020. године

*Испиту могу присуствовати само студенти који су пријавили испит. Очекује се да студенти имају маску и рукавице али ће заштитна средства бити доступна и на портирници на улазу у зграду Ректората.

- Испит из предмета Византија и Европа, код проф. Љубомира Максимовића, биће одржан 5. јуна 2020. год. у 10 часова у згради Ректората Универзитета у Београду, сала 8. О року за слање писаних радова пре одржавања испита потребно је консултовати се са наставником.
- Испит из предмета Философија религије, код проф. Богољуба Шијаковића, биће одржан 2. јуна 2020.год. у 12 часова на Православно богословском факултету, семинар бр.327, III спрат.
- Испит из предмета Јудаизам, код проф. Јелене Ердељан биће, одржан 3. јуна 2020.год. у 12 часова у згради Ректората Универзитета у Београду, Учионица у поткровљу.
- Испит из предмета Хришћанство и европске интеграције, код проф. Слободана Самарџића, биће одржан 29. маја 2020.год. у 17 часова у згради Ректората Универзитета у Београду , сала 8.
- Испити из предмета Хришћанство – Протестантске цркве и Хришћанство - Римокатоличка црква, код проф. Радета Кисића, биће одржани 1. јуна 2020. год. у 13 часова, у згради Ректората Универзитета у Београду, сала 16.
- Испит из предмета Религија и средства масовне комуникације, код проф. Зорице Томић, биће одржан 3. јуна 2020. год у 18 часова у згради Ректората Универзитета у Београду , Учионица у поткровљу.
- Ради полагања испита из предмета Политикологија религије потребно је обратити се професору Мирољубу Јевтићу ради договора о датуму и другим детаљима полагања испита.
- Испит из предмета Психологија религије, код проф. Петра Јевремовића биће одржан 5. јуна 2020. год. у 10 часова. Место одржавања испита биће накнадно одређено.
- Испит из предмета Савремена митологија, код проф. Ивана Ковачевића биће одржан 4. јуна 2020.године у 12 часова у сали 8 у згради Ректората. Молба је да студенти на дан одржавања испита понесу одштампан писани рад.
- Испит из предмета Психологија религије, код проф. Петра Јевремовића биће одржан 5. јуна 2020. год. у 10 часова у Сали 16 у згради Ректората.
- Испит из предмета Хришћанство - Православна црква, код проф. др Владана Таталовића биће одржан 2.јуна 2020. године у 14 часова на Православно богословском факултету, просторија бр. 329, III спрат.
- Испит из предмета Библијско-патристичко наслеђе и савремени свет код проф. др Владана Таталовића биће одржан 2.јуна 2020. године у 14,30 часова на Православно богословском факултету, просторија бр. 329, III спрат.
- Испит из предмета Основи социолошког приступа религији биће одржан 1. јуна 2020.године у 15 часова у згради Ректората, сала 16.


18. мај 2020.

Обавештење

Пријава испита за априлски испитни рок (који није одржан због претходно проглашеног ванредног стања) вршиће се од 19. до 23. маја 2020. године.
Термини одржавања испита биће накнадно објављени.
Студенти уписани школске 2019/20.године у априлском року могу пријавити испите слушане у првом семестру.
Испити се пријављују путем студентског налога.


18. фебруар 2020.

Студент Славиша Костић изнео нам је своја искуства везано за студијски програм

Slavisa Kostic

Мултидисциплинарне студије Религија у друштву, култури и европским интеграцијама сам изабрао због тога што сам желео да продубим своја знања из области религије и зато што мислим да даје један опсежни видокруг при чему се могу проширити знања и зато што сам сматрао да омогућује да сагледавам предмет истраживања са различитих перспектива. Предност мултидисциплинарних студија на Универзитету и јесте у томе што се ангажују професори са разних факултета при Универзитету и друго пошто сам просветни радник знам да је један од битних императива педагошког рада у мултидисциплинарности - засигурно може помоћи не само у развоју и прогресу педагошког рада са ученицима већ и једног будућег истраживача али и веровантно омогућити и неке друге ангажмане. За студије сам сазнао преко интернета.

Моја су искуства јако добра везано за наведени стидијски програм: не само да смо имали прилике да чујемо врхунске професоре при нашем Универзитету већ смо имали прилику да чујемо гостујуће предаваче који су одржали предавања.

Мислим да сам унапредио свој рад и то не само у школи већ и у писању стручних радова и излагања на конференцијама.

Препоручио бих студентима да упишу ове студије не само због свог усавршавања и проширивања знања већ због сфере имплементације стечених знања. Стога бих поручио будућим студентима да узму активни ангажман током ових студија.

Славиша Костић успешно је завршио студије шк. 2016/17. год.


07. фебруар 2019.

Распоред предавања за други семестар прве године студија за школску 2019/20.


05. фебруар 2019.

Испит из предмета Хришћанство – Православна црква, код проф. Зорана Крстића, заказан за 6. фебруара 2020. год. у 18 часова, одржаће се у Учионици у поткровљу у згради Ректората Универзитета у Београду, уместо на Православно богословском факултету, како је претходно одређено.


26. децембар 2019.

Ректорат Универзитета у Београду неће радити са студентима од 30.12.2019. до 07.01.2020. годне. Први радни дан је 08.01.2020. годне.


24. децембар 2019.

Јануарски испитни рок - Рок ће бити организован између 15. јануара и 14. фебруара 2020. године, док ће се пријава испита вршити у периоду од 27. децембра 2019. године до 08. јануара 2020. године

- Испит из предмета Византија и Европа, код проф. Љубомира Максимовића, биће одржан 14. фебруара 2020. год. у 10 часова у згради Ректората Универзитета у Београду, сала 16. Писане радове је потребно послати најкасније седам до десет дана пре одржавања испита.
- Испит из предмета Философија религије, код проф. Богољуба Шијаковића, биће одржан 28. јануара 2020. год. у 12 часова на Православно богословском факултету, семинар бр. 327, III спрат.
- Испит из предмета Савремена митологија, код проф. Ивана Ковачевића, биће одржан 04. фебруара 2020. год. у 10 часова, у згради Ректората Универзитета у Београду, сала 16.
- Испит из предмета Хришћанство и европске интеграције, код проф. Слободана Самарџића, биће одржан 07. фебруара 2020.год. у 17 часова у згради Ректората Универзитета у Београду, сала 16.
- Испити из предмета Хришћанство – Протестантске цркве и Хришћанство - Римокатоличка црква, код проф. Радета Кисића, биће одржани 21. јануара 2020. год. у 11 часова, у згради Ректората Универзитета у Београду, сала 16.
- Испит из предмета Ислам, код проф. Марка Пишева биће одржан 17. јануар 2020.год. у 13 часова у згради Ректората Универзитета у Београду , сала 16.
- Испит из предмета Правни положај Цркава и верских заједница у Европи, код проф. Симе Аврамовића, биће одржан 24. јануара 2020. године у 13 часова на Правном факултету у Forum Romanumu.
- Испит из предмета Религија и средства масовне комуникације, код проф. Зорице Томић, биће одржан 15. јануара 2020. год у 16:00 часова у згради Ректората Универзитета у Београду, сала 16.
- Испит из предмета Религија и туризам, код проф. Игора Стаменковића, биће одржан 17. јануара 2020. године у 14 часова у згради Ректората Универзитета у Београду, сала 8.
- Ради полагања испита из предмета Политикологија религије потребно је обратити се професору Мирољубу Јевтићу ради договора о датуму и другим детаљима полагања испита.
- Испит из предмета Психологија религије, код проф. Петра Јевремовића биће одржан 18. јануара 2020. год. у 10 часова у згради Ректората, Универзитета у Београду, сала 16.
- Испит из предмета Библијско-патристичко наслеђе и савремени свет, код проф. Владана Таталовића биће одржан 08. фебруара 2020. године у 12 часова на Православно богословском факултету, просторија бр. 329, III спрат.
- Испит из предмета Основи социолошког приступа религији биће одржан 04. фебруара 2020. године у 16 часова у згради Ректората Универзитета у Београду, сала 16.
- Испит из предмета Јудаизам, код проф. Јелене Ердељан биће одржан 16. јануара 2020.год. у 12 часова у згради Ректората Универзитета у Београду, сала 16.
- Ради договора о датуму полагања испита из предметa Нови и алтернативни религијски покрети, потребно је обратити се професору Данијелу Синанију.
- Испит из предмета Хришћанство – Православна црква, код проф. Зорана Крстића, биће одржан 06. фебруара 2020. год. у 18 часова, у Учионици у поткровљу у згради Ректората Универзитета у Београду.
- Испит из предмета Нови и алтернативни религијски покрети код проф. Данијела Синанија одржаће се 12. фебруара 2020. године у 17 часова у Рачунарској учионици у згради Ректората Универзитета у Београду.


03. децембар 2019.

ОБАВЕШТЕЊЕ

Наредно предавања на предмету Нови и алтернативни религијски покрети, код проф. Данијела Синанија одржаће се у среду 04.12.2019. године од 18 часова у учионици 509, V спрат, на Филозофском факултету.


29. новембар 2019.

ОБАВЕШТЕЊЕ

Отказује се настава на предмету Јудаизам у термину од 01.12.2019. године. Предавање ће бити надокнађено 08.12.2019. године, што је и последњи термин одржавања предавања.


25. новембар 2019.

ОБАВЕШТЕЊЕ

Због спречености професора Љубомира Максимовића, настава на предмету Византија и Европа неће бити одржана у термину од понедељка 25. новембра 2019. године.

Ради дела надокнаде предавања, предавање у првом наредном термину од 2.12.2019. године почеће сат времена раније, тј. од 17 часова.


22. новембар 2019.

Промена термина одржавања предавања

Настава на предмету Хришћанство-Протестантске цркве, код проф. Радета Кисића, у термину од суботе 23. новембра 2019. год. одржаће се са почетком од 12 часова у Учионици у потковљу, уместо у 15 часова у сали 16, како је претходно одређено.


18. новембар 2019.

Упис у школску 2019/2020. годину

За услове и упутства (Генерације уписане школске 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017. и 2017/2018.год.) кликните овде

За услове и упутства (Генерацијa уписане школске 2018/2019. год.) кликните овде.

Ранг листа за упис на финансирање из буџета у школској 2019/20. год. студената први пут уписаних школске 2018/19. год. .

Коначна ранг листа за упис на финансирање из буџета у школској 2019/20. год. студената први пут уписаних школске 2018/19. год. .

Поштовани студенти,
Пре доласка на упис у вишу годину студија на који се позивате да се јавите од понедељка 18. новембра до четвртка 21. новембра од 10 до 15 часова у канцеларију 5, у обавези сте да попуните ШВ 20-Образац, електронски. Образац попуњавате путем студентског сервиса који иначе користите нпр. за пријаву испита. У прилогу се налази линк ка туторијалу у којем можете видети упутство на који начин се попуњава образац. Напомињемо да је попуњавање обрасца обавезно и да не долазите на упис пре него што попуните исти.

Линк ка туторијалу: studentub.bg.ac.rs/video/sv20.mp4

Одлука о условима уписа у школску 2019/2020. годину

Академски интегритет 1 и 2.

Oбразац за пријављивање обавезних и изборних предмета

Распоред предмета

Закључак


13. новембар 2019.

Распоред предавања за први семестар друге године студија за школску 2019/20.


30. октобар 2019.

ОБАВЕШТЕЊЕ

Интервју са пријављеним кандидатима у оквиру трећег уписног рока обавиће се у понедељак 04. новембра 2019. године у 15 часова у сали 16 у згради Ректората Универзитета у Београду.


25. октобар 2019.

ОБАВЕШТЕЊЕ

У оквиру трећег уписног рока на мастер програм Религија у друштву, култури и европским интеграцијама, конкурсна документација се подноси 28. и 29. октобра 2019. године до 16 часова.

Више детаља о условима уписа и конкурсној документацији могу се пронаћи у тексту конкурса.

Пријава за упис


25. октобар 2019.

Ради уписа на студијски програм у другом уписном року, а након објављивања прелиминарне и коначне ранг листе које се могу погледати на следећи начин:

Коначнa ранг листa за упис на мастер aкадемске студије Религија у друштву, култури и европским интеграцијама у првом уписном року за школску 2019/2020. годину

Ранг листу можете погледати на адреси bg.ac.rs/sr/upis/rang-lista.php

Потребно је да изаберете:
Година - "2019"
Уписни рок - "Други уписни рок"
Врста студија - “мастер академске студије“
Институција - “ Универзитет у Београду“
Студијски програм – “Религија у друштву, култури и европским интеграцијама“

Приликом уписа потребно је доставити:

- оверене фотокопије дипломе и додатка дипломи или уверења о дипломирању и уверeња о положеним испитима (уколико оверене фотокопије нису приложене приликом пријаве на конкурс)
- oригинал или оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених достављају само кандидати који нису рођени на територији Републике Србије, док се приликом уписа потписује изјава (може се преузети овде)
- две фотографије формата 4,5x3,5
- образац за избор предмета (обезбеђује Универзитет)
- индекс (обезбеђује Универзитет)
- уплата прве рате школарине за самофинансирајуће студенте на жиро рачун 840-1835666-14, позив на број 409 у износу од 30.000,00 рсд
-уплата за потребе Центра за развој каријере у износу од 100,00 рсд на жиро рачун бр. 840-1835666-14, позив на број 307
- попуњен електронски ШВ-20 Образац

Електронски ШВ-20 образац је неопходно попунити путем интернета, пре доласка на упис.

За попуњавање је неопходно да имате мејл адресу, коју ћете унети на врху обрасца, као и да одговорите на сва питања на обрасцу. Образац се налази на линку: https://sv20.ac.rs/obrazac.jsf Попуњавање обрасца је прописано Законом о високом образовању и Законом о статистици.

Распоред уплата рата школарине за школску 2019/20. годину

I рата – код уписа (30.000 дин)
II рата - до 03. фебруара 2020. год. (30.000 дин)
III рата - до 04. мај 2020. год. (30.000 дин)
IV рата – до 01. септембра 2020. год. (30.000 дин)
Број жиро рачуна: 840-1835666-14, позив на број 409
Доказ о уплати свих рата школарине је потребно доставити у канцеларију бр.5

Oбразац за пријављивање обавезних и изборних предмета

Распоред предмета


18. октобар 2019.

Распоред предавања за I први семестар, прве године студија у школској 2019/2020. години


17. октобар 2019.

ОБАВЕШТЕЊЕ

Интервју са пријављеним кандидатима у оквиру другог уписног рока обавиће се у понедељак 21. октобра 2019. године у 15 часова у сали 16 у згради Ректората Универзитета у Београду.


16. октобар 2019.

ОБАВЕШТЕЊЕ

У оквиру другог уписног рока на мастер програм Религија у друштву, култури и европским интеграцијама, конкурсна документација се подноси 16. и 17. октобра 2019. године до 16 часова.

Више детаља о условима уписа и конкурсној документацији могу се пронаћи у тексту конкурса.

Пријава за упис


14. октобар 2019.

Коначнa ранг листa за упис на мастер aкадемске студије Религија у друштву, култури и европским интеграцијама у првом уписном року за школску 2019/2020. годину

Ранг листу можете погледати на адреси bg.ac.rs/sr/upis/rang-lista.php

Потребно је да изаберете:
Година - "2019"
Уписни рок - "Први уписни рок"
Врста студија - “мастер академске студије“
Институција - “ Универзитет у Београду“
Студијски програм – “Религија у друштву, култури и европским интеграцијама“

Кандидати са рангом 1, 3, 4, 5. и 6. остварују право на буџетско место.

Упис на студијски програм

Упис на мастер академске студије Религија у друштву, култури и европским интеграцијама обавиће се у понедељак, 14. октобра 2019. године између 16,00 и 17,00 часова у сали 8 и у уторак 15. октобра 2019. год. између 10 и 11 часова, сала 8 у згради Ректората Универзитета у Београду, Студентски трг бр. 1.

Приликом уписа потребно је доставити:

- оверене фотокопије дипломе и додатка дипломи или уверења о дипломирању и уверeња о положеним испитима (уколико оверене фотокопије нису приложене приликом пријаве на конкурс)
- oригинал или оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених достављају само кандидати који нису рођени на територији Републике Србије
- две фотографије формата 4,5x3,5
- образац за избор предмета (обезбеђује Универзитет)
- индекс (обезбеђује Универзитет)
- уплата прве рате школарине за самофинансирајуће студенте
на жиро рачун 840-1835666-14, позив на број 409 у износу од 30.000,00 рсд
-уплата за потребе Центра за развој каријере у износу од 100,00 рсд на жиро рачун бр. 840-1835666-14, позив на број 307
- попуњен електронски ШВ-20 Образац

Електронски ШВ-20 образац је неопходно попунити путем интернета, пре доласка на упис. За попуњавање је неопходно да имате мејл адресу, коју ћете унети на врху обрасца, као и да одговорите на сва питања на обрасцу. Образац се налази на линку: https://sv20.ac.rs/obrazac.jsf

Попуњавање обрасца је прописано Законом о високом образовању и Законом о статистици.

Распоред уплата рата школарине за школску 2019/20. годину

I рата – код уписа (30.000 дин)
II рата - до 03. фебруара 2020. год. (30.000 дин)
III рата - до 04. мај 2020. год. (30.000 дин)
IV рата – до 01. септембра 2020. год. (30.000 дин)
Број жиро рачуна: 840-1835666-14, позив на број 409

Доказ о уплати свих рата школарине је потребно доставити у канцеларију бр.5

На упис је неопходно доћи лично. Уколико се кандидат не одазове упису, сматра се да је одустао од уписа на мастер програм.

Oбразац за пријављивање обавезних и изборних предмета


09. октобар 2019. 14:00

ОБАВЕШТЕЊЕ

Прелиминарна ранг листа за упис на прву годину студија за школску 2019/2020. годину на мастер програм Религија у друштву, култури и европским интеграцијама у првом уписном року, објављена је на сајту Универзитета у Београду.

Прелиминарна ранг листа се може погледати на следећи начин:

Потребно је изабрати:
Година - "2019"
Уписни рок - "Први уписни рок"
Врста студија - "мастер академске студије"
Институција - "Универзитет у Београду"
Студијски програм – "Религија у друштву, култури и европским интеграцијама"

Рок за изјављивање жалби на прелиминарну ранг листу је 36 часова од објављивања. Жалбе се предају у канцеларији бр. 1 у згради Ректората Универзитета у Београду.

Кандидат са рангом 2. не остварује право на буџетско место. Кандидати са рангом 2. и 11. условно су рангирани.


07. октобар 2019.

ОБАВЕШТЕЊЕ

Листе пријављених кандидата за упис на мастер програм Религија у друштву, култури и европским интеграцијама у првом уписном року за школску 2019/20. годину могу се погледати овде.


01. октобар 2019.

ОБАВЕШТЕЊЕ

Рок за пријаву на Конкурс за упис на мастер програме Студија при Универзитету у Београду, за школску 2019/20.год. продужава се до петка 04. октобра 2019.год. Више детаља о условима уписа и конкурсној документацији може се пронаћи у тексту Конкурса.

Интервју са пријављеним кандидатима обавиће се у понедељак 07. октобра 2019. год. у 14.30 часова у Учионици у поткровљу у згради Ректората Универзитета у Београду.

Рок за пријаву на Конкурс за упис на мастер програме Студија при Универзитету у Београду, за школску 2019/20.год. продужава се до петка 04. октобра 2019. год. Више детаља о условима уписа и конкурсној документацији може се пронаћи у тексту Конкурса.

На пријемни испит је потребно понети личну карту или други идентификациони документ.

Конкурс за упис за школску 2019/2020. годину

Пријава за упис


10. септембар 2019.

У четвртак 05. септембра 2019. године у вечерњим часовима одржано је предавање проф. Михаела Тилија у оквиру мастер студија Религија у друштву, култури и европским интеграцијама у Свечаној сали Ректората Универзитета у Београду на тему: „Свет првих хришћана – кључ за разумевање Новог Завета“. Своје излагање, проф. Тили је почео следећим цитатом: „Уколико желиш да потпуно разумеш књиге Новог Завета, пренеси се у једну од оних особа којима су их на читање изворно дали апостоли. Духом се пренеси у оно време и на оно место на којем су оне првобитно читане. Постарај се, колико је могуће, да разумеш нарави, обичаје, навике, погледе, традиционалне представе, пословице, сликовни језик и свакодневно изражавање тих људи, те да схватиш како су они образлагали своју веру или за њу настојали да придобију друге“. Током излагања било је речи и о књизи професора Тилија која је недавно изашла на српском језику у издању Библијског института у Београду под именом „Тако су живели Исусови савременици – Свакодневица и вера у епохи античког јудаизма“ која нам у великој мери приближава свет Новог Завета. Аутор је у својој књизи то најсликовитије постигао и то кроз наратив о Јуди и Миријам, фиктивним ликовима новозаветне епохе, који су сведоци Христове проповеди и животних околности Јудеје у то време. Позитивне оцене о књизи дали су и доц. др Владан Таталовић са Богословског факултета у Београду као и проф. др Елиезер Папо са Универзитета у Негеву (Израел).


09. септембар 2019.

Распоред уплата рата школарине за школску 2019/20. годину

– I рата - при упису
– II рата - до 03. фебруара 2020. године
– III рата - до 04. маја 2020. године
– IV рата - до 01. септембра 2020. године
Број жиро рачуна: 840-1835666-14

– Доказ о уплати свих рата школарине је потребно доставити у канцеларију бр. 5


30. август 2019.

У оквиру мастер студија Религија у друштву, култури и европским интеграцијама организују предавање на тему "Свет првих хришћана: кључ за разумевање Новог Завета" које ће одржати чувени професор Универзитета у Тибингену (СР Немачка), др Михаел Тили. Након предавања биће промовисана и његова књига у српском преводу под насловом "Тако су живели Исусови савременици: свакодневица и вера у античком јудаизму". Предавање ће бити одржано у Свечаној сали Ректората Универзитета у Београду у четвртак 5. септембра 2019. са почетком у 18 часова. Добродошли!


09. јул 2019.

Септембарски испитни рок - Рок ће бити организован између 16. и 30. септембра 2019. године, док ће се пријава испита вршити у периоду од 11. до 15. септембра 2019. године.

- Испит из предмета Јудаизам, код проф. Јелене Ердељан биће одржан 25. септембра 2019.год. у 12 часова у згради Ректората Универзитета у Београду, сала 8.
- Испит из предмета Византија и Европа, код проф. Љубомира Максимовића биће одржан 30. септембра 2019. год. у 10 часова у згради Ректората Универзитета у Београду, салa 16.
- Испит из предмета Савремена митологија, код проф. Ивана Ковачевића, биће одржан 26. септембра 2019. год. у 9 часова, у згради Ректората Универзитета у Београду, сала 16.
- Испити из предмета Хришћанство – Протестантске цркве и Хришћанство - Римокатоличка црква, код проф. Радета Кисића, биће одржани 26. септембра 2019. год. у 12:00 часова, у згради Ректората Универзитета у Београду, салa 16.
- Испит из предмета Правни положај Цркава и верских заједница у Европи код проф.Симе Аврамовића биће одржан 19. септембра 2019. године у 11:00 часова на Правном факултету, у Forum Romanumu.
- Испит из предмета Религија и туризам, код проф. Игора Стаменковића, биће одржан 18. септембра 2019. године у 17 часова у згради Ректората Универзитета у Београду , сала 8.
- Испит из предмета Психологија религије, код проф. Петра Јевремовића, биће одржан 27. септембра 2019. год. у 10 часова на Филозофском факултету, кабинет 283.
- Испит из предмета Библијско-патристичко наслеђе и савремени свет , код проф. Владана Таталовића, биће одржан 30. септембра 2019. године . Тачно време одржавања испита биће одређено накнадно.
- Испит из предмета Основи социолошког приступа религији биће одржан 17. септембра 2019. године у 15 часова у згради Ректората Универзитета у Београду, сала 16.
- Испит из предмета Религија и средства масовне комуникације, код проф. Зорице Томић, биће одржан 24. септембра 2019. год у 18 часова у згради Ректората Универзитета у Београду, сала 8.
- Испити из предмета Ислам, биће одржан 27. септембра 2019. године у 13:00 часова у згради Ректората Универзитета у Београду, сала 16.
- Испит из предмета Хришћанство и европске интеграције, код проф.Слободана Самарџића, биће одржан 23. септембра 2019.год. у 17 часова у згради Ректората Универзитета у Београду, сала 16.
- Ради одржавања испита на предмету Политикологија религије, потребно је обратити се проф. Мирољубу Јевтићу ради договора око датума и других детаља полагања испита.
- Ради полагања испита на предмету Азијске религије, потребно је обратити се проф. Радосаву Пушићу ради договора око датума и других детаља полагања испита.
- Проф. Љубомир Максимовић је замолио да сви студенти који планирају да полажу испит на предмету Византија и Европа у наредним испитним роковима, најкасније десет дана пре одржавања испита пошаљу писане радове који су услов изласка на испит.
- Испит из предмета Нови и алтернативни религијски покрети, код проф. Данијела Синанија, одржаће се 24. септембра 2019. год. у 14 часова у згради Ректората Универзитета у Београду , учионица у поткровљу.


09. јул 2019.

Августовски испитни рок - Рок ће бити организован између 21. августа и 8. септембра 2019. године, док ће се пријава испита вршити у периоду од 12. до 21. јула 2019. године.

- Испит из предмета Јудаизам, код проф. Јелене Ердељан биће одржан 30. августа 2019.год. у 12 часова у згради Ректората Универзитета у Београду, сала 8.
- Испит из предмета Византија и Европа, код проф. Љубомира Максимовића биће одржан 30.
августа 2019. год. у 10 часова у згради Ректората Универзитета у Београду, салa 16.
- Испит из предмета Савремена митологија, код проф. Ивана Ковачевића, биће одржан 5. септембра 2019. год. у 9 часова, у згради Ректората Универзитета у Београду, сала 16.
- Испити из предмета Хришћанство – Протестантске цркве и Хришћанство - Римокатоличка црква, код проф. Радета Кисића, биће одржани 6. септембра 2019. год. у 12:00 часова, у згради Ректората Универзитета у Београду, салa 16.
- Испит из предмета Правни положај Цркава и верских заједница у Европи код проф.Симе Аврамовића биће одржан 26. августа 2019. године у 11:00 часова на Правном факултету, у Forum Romanumu.
- Испит из предмета Религија и туризам, код проф. Игора Стаменковића, биће одржан 18. септембра 2019. године у 17 часова у згради Ректората Универзитета у Београду , сала 16.
-Испит из предмета Психологија религије, код проф. Петра Јевремовића, биће одржан 24. августа 2019. год. у 10 часова у згради Ректората Универзитета у Београду, сала 8.
- Испит из предмета Библијско-патристичко наслеђе и савремени свет , код проф. Владана Таталовића, биће одржан 31. августа 2019. године у 10 часова на Православно богословском факултету, просторија бр. 329, III спрат.
- Испит из предмета Основи социолошког приступа религији биће одржан 21. августа 2019. године у 10 часова у згради Ректората Универзитета у Београду, сала 16.
- Испит из предмета Религија и средства масовне комуникације, код проф. Зорице Томић, биће одржан 04. септембра 2019. год у 18 часова у згради Ректората Универзитета у Београду, сала 8.
- Испити из предмета Ислам, биће одржан 3. септембра 2019. године у 13:00 часова у згради Ректората Универзитета у Београду, сала 16.
- Испит из предмета Хришћанство и европске интеграције, код проф.Слободана Самарџића, биће одржан 4. септембра 2019.год. у 17 часова у згради Ректората Универзитета у Београду, сала 16.
- Ради одржавања испита на предмету Политикологија религије, потребно је обратити се проф. Мирољубу Јевтићу ради договора око датума и других детаља полагања испита.
- Ради полагања испита на предмету Азијске религије, потребно је обратити се проф. Радосаву Пушићу ради договора око датума и других детаља полагања испита.
- Проф. Љубомир Максимовић је замолио да сви студенти који планирају да полажу испит на предмету Византија и Европа у наредним испитним роковима, најкасније десет дана пре одржавања испита пошаљу писане радове који су услов изласка на испит.
- Испит из предмета Нови и алтернативни религијски покрети, код проф. Данијела Синанија, одржаће се 10. септембра 2019. год. у 14 часова у згради Ректората Универзитета у Београду , сала 16.
- Испит на предмету Азијске религије, код проф. Радосава Пушића одржаће се 2. септембра 2019.год. у 12:30 часова на Филолошком факултету, кабинет 317.


05. јул 2019.

Конкурс за упис за школску 2019/2020. годину

Пријава за упис


25. јун 2019.

Обавештење о промена термина одржавања испита

Испит из предмета Византија и Европа, код емеритуса проф. др Љубомира Максимовића заказан за 28. јун 2019. год. одржаће се са почетком у 11 часова у сали 8, уместо у 10 часова, како је претходно предвиђено.


08. мај 2019.

Јунски испитни рок - Рок ће бити организован између 03. и 28. јуна 2019. год, док ће се пријава испита вршити у периоду од 20. до 29. маја 2019. год.

- Испит из предмета Савремена митологија, код проф. Ивана Ковачевића, биће одржан 04. јуна 2019. год. са почетком у 9 часова, у згради Ректората Универзитета у Београду, сала 16.
- Испит из предмета Правни положај Цркава и верских заједница у Европи, код проф.Симе Аврамовића биће одржан 04. јуна 2019. године у 17,00 часова на Правном факултету, у Forum Romanumu.
- Испит из предмета Религија и средства масовне комуникације, код проф. Зорице Томић, биће одржан 03. јуна 2019. год. у 18 часова у згради Ректората Универзитета у Београду, сала 8.
- Испит из предмета Религија и туризам, код проф. Игора Стаменковића, биће одржан 05. јуна 2019. године у 17,00 часова у згради Ректората Универзитета у Београду ,сала 8.
- Испит из предмета Психологија религије, код проф. Петра Јевремовића, биће одржан 08. јуна 2019. год. у 10 часова у згради Ректората Универзитета у Београду, сала 8.
- Испит из предмета Основи социолошког приступа религији биће одржан 04. јуна 2019. године у 15 часова у згради Ректората Универзитета у Београду, сала 8. - Испит из предмета Философија религије, код проф. Богољуба Шијаковића, биће одржан 18. јуна 2019.год. у 12 часова на Православно богословском факултету, семинар 327.
- Испити из предмета Хришћанство – Протестантске цркве и Хришћанство - Римокатоличка црква, код проф. Радета Кисића, биће одржани 20. јуна 2019. год. у 13:00 часова, у згради Ректората Универзитета у Београду, салa 8.
- Испит из предмета Библијско-патристичко наслеђе и савремени свет, код проф. Владана Таталовића, биће одржан 13. јуна 2019. године у 14 часова на Православно богословском факултету, просторија бр. 329, III спрат.
- Испити из предмета Ислам, код доц. др Марка Пишева, биће одржан 21. јуна 2019. године у 13,00 часова у згради Ректората Универзитета у Београду, сала 8.
- Ради одржавања испита на предмету Политикологија религије, потребно је обратити се проф. Мирољубу Јевтићу ради договора око датума и других детаља полагања испита.
- Испит из предмета Византија и Европа, код емеритуса проф. др Љубомира Максимовића биће одржан 28. јуна 2019. год. у 10 часова у згради Ректората Универзитета у Београду, салa 8.
- Испит из предмета Нови и алтернативни религијски покрети, код проф. Данијела Синанија, одржаће се 25. јуна 2019. год. у 14 часова у згради Ректората Универзитета у Београду , сала 8.
- Испит из предмета Јудаизам, код проф. Јелене Ердељан биће одржан 06. јуна 2019. год. у 13 часова у сали 16 у згради Ректората Универзитета у Београду.
- Ради полагања испита на предмету Византија и Европа, код проф. Љубомира Максимовића потребно је најкасније до недеље 23. јуна 2019. године послати писане радове који су услов изласка на испит.
- Испит из предмета Ислам, код доц. др Марка Пишева, заказан за петак 21. јун 2019. год. одржаће се са почетком у 14 часова у сали 8, уместо у 13 часова, како је претходно предвиђено.
- Испит из предмета Хришћанство и европске интеграције, код проф. Слободана Самарџића, биће одржан 27. јуна 2019. год. у 17 часова у згради Ректората Универзитета у Београду, сала 16.


25. април 2019.

Обавештење

У предвиђеном термину од петка 26. априла 2019. год. отказује се одржавање предавања на предмету Ислам.
Нови термин одржавања предавања, уместо претходно отказаног, је петак 10. мај 2019. год. у 17 часова у Учионици у поткровљу у згради Ректората.


04. април 2019.

У оквиру Студија при Универзитету, у Свечаној сали Ректората Универзитета у Београду, 03. априла 2019. године одржана је свечана додела диплома студентима мултидисциплинарних студијских програма Тероризам, организовани криминал и безбедност, Образовне политике, Религија у друштву, култури и европским интеграцијама, Рачунарство у друштвеним наукама и Европска политика и управљање кризама. Након уводног обраћања присутнима, студентима су дипломе о завршеном другом нивоу студија уручили проф. др Петар Марин, проректор за науку Универзитета у Београду, као и руководиоци студијских програма проф. др Драган Симеуновић, проф. др Вера Спасеновић, проф. др Раде Кисић, проф. др Владан Девеџић и проф. др Зоран Крстић.


05. фебруар 2019.

Распоред предавања за II семестар друге године студија за школску 2018/2019. годину


Архива - 2018/2019.

Архива - 2017/2018.

Архива - 2016/2017.

Архива - 2015/2016.