Религија у друштву, култури и европским интеграцијама

Универзитет у Београду

Универзитет у Београду - 210 година
Насловна > Студије > Студије при Универзитету > Религија у друштву, култури и европским интеграцијама

Религија у друштву, култури и европским интеграцијама

Циљ овог студијског програма јесте да се интердисциплинарно и компаративно расветли феномен религије и њена улога у друштву, култури и савременим процесима европских и светских интеграција.

Код нас до сада није постојао ниједан сличан програм. Религији се приступало парцијално и једнострано, само из угла појединих научних дисциплина. Ово је први програм који религији неће приступити само са конфесионалних позиција, већ ће се тај феномен сагледавати из углова различитих научних дисциплина које се баве религијом.

Циљ студијског програма је да кандидати стекну образовну основу и конкретна знања о феномену религије, њеној улози у савременом друштву, култури и процесима европских и светских интеграција, кроз компаративан и интердисциплинаран приступ. Студије су тако замишљене да студентима обезбеде унапређење знања о религијама, о верској настави; дају припрему неопходну за праћење и компетентно учествовање и анализирање међуррелигијског и међуцрквеног дијалога, правно тумачење положаја Цркава и верских заједница у савременој Европи, анализу секуларног и религијског аспекта савременог европског друштва.

Стицање знања на програму и предвиђена квалификација стиче се и кроз наставу коју ће изводити професори са различитих универзитета у региону и шире и поделити са студентима своје неопосредно искуство које имају у земљама из којих долазе.

Студијски програм "Религија у друштву, култури и европским интеграцијама" има међународни карактер. Студије су намењене образовању у области друштвено-хуманистичких наука. Студије садрже седам обавезних,пет изборних предмета,и трају четири семестра. Током летњег и зимског семестра на првој години студија, и летњег семeстра на другој години студенти слушају интензивну наставу у Београду. Предавачи су професори са Универзитета у Београду, Универзитета у Подгорици, Универзитета у Триру, Универзитета у Лондону. Професори са поменутих универзитета ће гостовати и држати своја предавања на Универзитету у Београду.

Четврти семестар подразумева рад са ментором и писање завршног рада.

Звање које се стиче након положених свих испита и одбрањеног завршног рада јесте мастер религиолог (120 ЕСПБ).

Студијски програм мултидисциплинарних дипломских академских студија Религија у друштву, култури и европским интеграцијама.

Чланови Програмског савета за мултидисциплинарне дипломске академске студије, област: Религија у друштву, култури и европским интеграцијама.

Руководилац: Проф. др Раде Кисић
Електронска пошта: radekisic@gmail.com

Листа ангажованих наставника и термини консултација у школској 2017/18. години

Упутство за пријављивање на студентски налог


09. јули 2018.

Септембарски испитни рок - Рок ће бити организован између 17. и 30. септембра 2018.год., док ће се пријава испита вршити у периоду од 10. до 13. септембра 2018.год.

- Испит из предмета Византија и Европа, код проф. Маје Николић биће одржан 28. септембра 2018. год. у 12 часова у згради Ректората Универзитета у Београду, салa 16.
- Испит из предмета Философија религије, код проф. Богољуба Шијаковића, биће одржан 24. септембра 2018.год. у 12 часова на Православно богословском факултету, семинар за философију,каб.327.
- Испити из предмета Хришћанство – Протестантске цркве и Хришћанство - Римокатоличка црква, код проф. Радета Кисића, биће одржани 21. септембра 2018. год. у 17:00 часова, у згради Ректората Универзитета у Београду, салa 16.
- Испит из предмета Основи социолошког приступа религији биће одржан 25. септембра 2018. године у 12 часова у згради Ректората Универзитета у Београду, сала 16.
- Испит из предмета Библијско-патристичко наслеђе и савремени свет , код проф. Владана Таталовића, биће одржан 29. септембра 2018. године у 12 часова на Православно богословском факултету, просторија бр. 329, III спрат.
- Испит из предмета Савремена митологија, код проф. Ивана Ковачевића, биће одржан 25. септембра 2018. год. у 9 часова, у згради Ректората Универзитета у Београду, сала 16.
- Испит из предмета Правни положај Цркава и верских заједница у Европи код проф.Симе Аврамовића биће одржан 28. септембра 2018. године у 13:00 часова на Правном факултету, у Forum Romanumu.
- Испит из предмета Антропологија религије биће одржан 17. септембра 2018.год. у 12 часова у згради Ректората Универзитета у Београду, сала 16.
- Испит из предмета Психологија религије, код проф. Жарка Требјешанина, биће одржан 24. септембра 2018. год. у 17 часова у згради Ректората Универзитета у Београду, Сала 16.
- Испит из предмета Религија и средства масовне комуникације, код проф. Зорице Томић, биће одржан 25. септембра 2018. год у 18 часова у згради Ректората Универзитета у Београду, сала 16.
- Испит из предмета Религија и туризам, код проф. Игора Стаменковића, биће одржан 17. септембра 2018. године у 17 часова у згради Ректората Универзитета у Београду , сала 16.
- Испити из предмета Ислам и Ислам у Европи, биће одржани 20. септембра 2018. године у 13:00 часова у згради Ректората, Учионица у поткровљу.


09. јули 2018.

Августовски испитни рок - Рок ће бити организован између 22. августа и 9. септембра 2018.год., док ће се пријава испита вршити у периоду од 09. до 20. јула 2018.год.

- Испит из предмета Византија и Европа, код проф. Маје Николић биће одржан 7. септембра 2018. год. у 12 часова у згради Ректората Универзитета у Београду, салa 16.
- Испит из предмета Философија религије, код проф. Богољуба Шијаковића, биће одржан 1. септембра 2018.год. у 12 часова на Православно богословском факултету, семинар за философију,каб.327.
- Испити из предмета Хришћанство – Протестантске цркве и Хришћанство - Римокатоличка црква, код проф. Радета Кисића, биће одржани 31. августа 2018. год. у 17:00 часова, у згради Ректората Универзитета у Београду, сала 16.
- Испит из предмета Библијско-патристичко наслеђе и савремени свет , код проф. Владана Таталовића, биће одржан 10. септембра 2018. године у 12 часова на Православно богословском факултету, просторија бр. 329, III спрат.
- Испит из предмета Основи социолошког приступа религији биће одржан 31. августа 2018. године у 12 часова у згради Ректората Универзитета у Београду, сала 16.
- Испит из предмета Савремена митологија, код проф. Ивана Ковачевића, биће одржан 04. септембра 2018. год. у 9 часова, у згради Ректората Универзитета у Београду, сала 16.
- Испит из предмета Правни положај Цркава и верских заједница у Европи код проф.Симе Аврамовића биће одржан 22. августа 2018. године у 13:00 часова на Правном факултету, у Forum Romanumu.
- Испит из предмета Антропологија религије биће одржан 23. августа 2018.год. у 12 часова у згради Ректората Универзитета у Београду, сала 16.
- Испит из предмета Психологија религије, код проф. Жарка Требјешанина, биће одржан 24. августа 2018. год. у 17 часова у згради Ректората Универзитета у Београду, Сала 16.
- Испит из предмета Религија и средства масовне комуникације, код проф. Зорице Томић, биће одржан 05. септембра 2018. год у 18 часова у згради Ректората Универзитета у Београду, сала 16.
- Испит из предмета Религија и туризам, код проф. Игора Стаменковића, биће одржан 29. августа 2018. године у 17 часова у згради Ректората Универзитета у Београду , сала 16.
- Испити из предмета Ислам и Ислам у Европи, биће одржани 07. септембра 2018. године у 13:00 часова у згради Ректората, сала 8.
- Испит из предмета Јудаизам, код проф. Јелене Ердељан, биће одржан 29. августа 2018.год. у 13 часова у згради Ректората Универзитета у Београду, сала 16.


22. јун 2018.

Конкурс за упис на мултидисциплинарне мастер академске студије, област »РЕЛИГИЈА У ДРУШТВУ, КУЛТУРИ И ЕВРОПСКИМ ИНТЕГРАЦИЈАМА« 120 ЕСПБ за школску 2018/2019. годину

Пријава за упис на мастер академске студије


Архива - 2016/2017.

Архива - 2015/2016.

Архива - 2014/2015.