Универзитет у Београду

Насловна > Студије > Студије при Универзитету > Рачунарство у друштвеним наукама

Рачунарство у друштвеним наукама

ENG

Студијски програм мастер академских студија Рачунарство у друштвеним наукама осмишљен је као програм у коме би студенти који су завршили основне академске студије у некој од области друштвених наука (правне науке, економске науке, филозофија, психологија, социологија, демографија, итд.), савладали коришћење савремених рачунарских технологија у друштвеним наукама.
У том смислу, програм има у својој понуди неколико предмета везаних за коришћење савремених рачунарских технологија, као и више предмета везаних за разне области друштвених наука у којима је важан део управо коришћење савремених рачунарских технологија.
Укупан број ЕСПБ бодова (кредита) на овом једногодишњем студијском програму је 60. Подразумева се да је студент који се уписује на овај студијски програм завршио основне академске студије из неке области друштвених наука и стекао укупно 240 ЕСПБ бодова. Сви предмети на овом студијском програму су једносеместрални. Курикулумом студијског програма дефинишу се 2 обавезна предмета, 3 изборна предмета, приступни рад и мастер рад. Сви предмети имају по 6 ЕСПБ бодова, стручна пракса 5 ЕСПБ бодова, приступни рад 10 ЕСПБ бодова, а мастер рад 15 ЕСПБ бодова.
Сврха студијског програма мастер академских студија Рачунарство у друштвеним наукама је усавршавање и специјализација пре свега оних студената који су на факултетима везаним за друштвене науке већ стекли основна знања из тих наука, али желе да их примењују уз коришћење савремених Интернет технологија и сервиса, разних софтверских алата, као и на начин који је обогаћен квантитативним анализама. Потреба за таквим студијским програмом и усавршавањем проистиче из чињенице да је потражња за стручњацима из области друштвених наука који у свом послу интензивно користе савремене технологије све већа, како у свету тако и код нас и у окружењу. Понуда послова, кретања на тржишту, као и трендови у привреди, друштву, органима државне управе и другим јавним институцијама, недвосмислено указују на ту чињеницу и не треба их посебно образлагати.
Звање које се стиче након положених свих испита и одбрањеног мастер рада јесте: мастер рачунарства у друштвеним наукама. Студије су акредитоване за извођење на српском и енглеском језику.

Званичан сајт студијског програма Рачунарство у друштвеним наукама: https://sites.google.com/site/soscico/

Наставници ангажовани на студијском програму Рачунарство у друштвеним наукама.

Студијски програм мултидисциплинарних дипломских академских студија Рачунарство у друштвеним наукама.

Чланови Програмског савета за мултидисциплинарне дипломске академске студије, област: Рачунарство у друштвеним наукама.

Листа предмета и ангажованих наставника за извођење наставе за школску 2016/17. годину.

Руководилац: проф. др Владан Девеџић
Tелефон: 011 3950-853
Електронска пошта: devedzic@fon.rs


09. октобар 2017.

Октобарски испитни рок - Рок ће бити организован између 16. октобра и 05. новембра 2017. год., док ће се пријава испита вршити у периоду између 10. и 15.октобра 2017. год.

- Испити из предмета Квантитативно моделирање у друштвеним наукама и Организација истраживања и статистика, код проф. Вељка Јеремића биће одржани 26. октобра 2017.год. у 18 часова на Факултету организационих наука, кабинет 319.
- За полагање испита из предмета Рачунарска анализа друштвених мрежа,код проф. Јелене Јовановић и проф. Ане Алексић Мирић, потребно је доставити радове предметним професорима најкасније до 27. октобра 2017.год. Ради договора о осталим детаљима полагања испита потребно је обратити се професоркама путем мејла.
- За испит из предмета Рачунарски подржано учење код проф. Владана Девеџића потребно је обратити се професору мејлом ради договора око датума и начина полагања испита.
- За полагање испита из предмета Савремене рачунарске технологије, код проф. Саше Лазаревића потребно је обратити се професору у време одржавања консултација са студентима, средом од 16 до 18 часова, на Факултету организационих наука, кабнет 403А.
- За полагање испита из предмета Програмирање за лингвисте код проф. Ранке Станковић, потребно је обратити се професорки мејлом ради договора око датума и начина полагања испита.
- Испит из предмета Методе предвиђања и одлучивања, код проф. Гордане Савић одржаће се 23.10.2017.год. у 18 часова на Факултету организационих наука.


14. јул 2017.

Септембарски испитни рок - Рок ће бити организован између 07. и 24. септембра 2017.год., док ће се пријава испита вршити у периоду између 15. и 21. јула 2017.год.

- Испити из предмета Квантитативно моделирање у друштвеним наукама и Организација истраживања и статистика, код проф. Вељка Јеремића биће одржани 20. септембра 2017.год. у 18 часова на Факултету организационих наука, кабинет 319.
- Испит из предмета Анализа и визуализација података, код проф. Ане Ковачевић, одржаће се 07. септембра 2017.год. у 18:15 часова у згради Ректората, сала 8.
- За испит из предмета Рачунарски подржано учење, код проф. Владана Девеџића, потребно је обратити се професору мејлом ради договора око датума и начина полагања испита.
- Испит из предмета Програмирање за лингвисте, код проф. Ранке Станковић, одржаће се 19. септембра 2017. год. у 18 часова на Рударско-геолошком факултету, Рачунарски центар, сала 152, I спрат.
- За полагање испита из предмета Рачунарска анализа друштвених мрежа код проф. Јелене Јовановић и проф. Ане Алексић Мирић, потребно је доставити радове предметним професорима најкасније до 11. септембра 2017.год. Ради договора о осталим детаљима полагања испита потребно је обратити се професоркама путем мејла.
- Испит из предмета Методе предвиђања и одлучивања, код проф. Гордане Савић одржаће се 13.09.2017. год. у 18 часова на Факултету организационих наука.
- Испит из предмета Одрживи развој и комуникационе технологије, код проф. Маријане Петровић, одржаће се 14.09.2017. год. у 10 часова на Саобраћајном факултету.
- За полагање испита из предмета Савремене рачунарске технологије, код проф. Саше Лазаревића потребно је обратити се професору у време одржавања консултација са студентима, на Факултету организационих наука, кабнет 403А.


22. јун 2017.

Конкурс за упис на интердисциплинарне мастер академске студије на српском језику, студијски програм »РАЧУНАРСТВО У ДРУШТВЕНИМ НАУКАМА« 60 ЕСПБ за школску 2017/2018.

Пријава за упис на мастер академске студије


16. јун 2017.

Јунски испитни рок - Рок ће бити организован између 29. јуна 2017.год. и 12. јула 2017.год., док ће се пријава испита вршити у периоду између 17. и 22. јуна 2017.год.

- За полагање испита из предмета Савремене рачунарске технологије, код проф. Саше Лазаревића, потребно је обратити се професору маилом ради договора око детаља полагања испита.
- Испити из предмета Квантитативно моделирање у друштвеним наукама и Организација истраживања и статистика, код проф. Вељка Јеремића биће одржани 05. јула 2017.год. у 18 часова на Факултету организационих наука, кабинет 319.
- Испит из предмета Анализа и визуализација података, код проф. Ане Ковачевић, одржаће се 06. јула 2017.год. у 18 часова у згради Ректората, сала 8.
- За испит из предмета Рачунарски подржано учење, код проф. Владана Девеџића, потребно је обратити се професору мејлом ради договора око датума и начина полагања испита.
- Испит из предмета Програмирање за лингвисте, код проф. Ранке Станковић, одржаће се 30. јуна 2017.год. у 18 часова на Рударско-геолошком факултету, Рачунарски центар, сала 152, I спрат.
- За полагање испита из предмета Развој људских ресурса и информационо комуникационе технологије, код проф. Кристинке Овесни, студенти се у време трајања испитног рока могу обратити професорки уторком, у 13:30 часова, на Филозофском факултету, кабинет 267/II.
- За полагање испита из предмета Рачунарска анализа друштвених мрежа код проф. Јелене Јовановић и проф. Ане Алексић Мирић, потребно је доставити радове предметним професоркама најкасније до 07. јула 2017.год. Ради договора о осталим детаљима полагања испита потребно је обратити се професоркама путем мејла.
- Упис оцена у индекс са положеног испита на предмету Cyber криминал, код проф. Мирјане Дракулић, вршиће се 05. јула 2017.године у 16 часова, на Факултету организационих наука, кабинет 310.


17. мај 2017.

Oбавештење

Настава на предмету Анализа и визуализација података, код проф. Ане Ковачевић, због спречености професорке, неће се одржати у терминима од 21. маја, 03, 07. и 17. јуна 2017.год.

Настава ће бити надокнађена у следећим терминима:
- недеља,28. мај 2017.год. од 13 часова, сала 8;
- недеља,18. јун 2017.год. од 12 часова, сала 8;
- субота, 24. јун 2017.год од 12 часова, сала 8;
- недеља, 25. јун 2017.год. од 12 часова, сала 8.


12. мај 2017.

У Свечаној сали Ректората Универзитета у Београду, 11. маја 2017.године, проректор проф. др Живослав Тешић и руководилац студијског програма проф. др Владан Девеџић, уручили су дипломе о завршеним мастер академским студијама студентима програма Рачунарство у друштвеним наукама. Поред проректора и руководиоца програма, уручењу диплома су присуствовали и наставници студијског програма. Мастер студијски програм Рачунарство у друштвеним наукама развијен је у оквиру Tempus пројекта INCOMING (Interdisciplinary Curricula in Computing to Meet Labor Market Needs, projekat br 530155-TEMPUS-1-2012-1-EE-TEMPUS JPCR). Програм је осмишљен као наставак основних студија у некој области друштвених наука (економија, социологија, психологија, право, финасније, менадџмент, језици, итд. или у некој комбинацији ових области), али са фокусом на применама савремене рачунарске технологије. Завршетком овог студијског програма, студенти су стекли звање мастер рачунарства у друштвеним наукама.


04. мај 2017.

Oбавештење

Настава на предмету Анализа и визуализација података, код проф. Ане Ковачевић, у терминима од 07. 14. и 21. маја одржаће се у времену између 13 и 17 часова у сали 8 у згради Ректората.


04. април 2017.

Обавештење

Распоред предавања на изборним предметима за школску 2016/2017.годину


Архива - 2015/16.

Архива - 2014/15.