Рачунарство у друштвеним наукама

ENG

Студијски програм мастер академских студија Рачунарство у друштвеним наукама осмишљен је као програм у коме би студенти који су завршили основне академске студије у некој од области друштвених наука (правне науке, економске науке, филозофија, психологија, социологија, демографија, итд.), савладали коришћење савремених рачунарских технологија у друштвеним наукама.
У том смислу, програм има у својој понуди неколико предмета везаних за коришћење савремених рачунарских технологија, као и више предмета везаних за разне области друштвених наука у којима је важан део управо коришћење савремених рачунарских технологија.
Укупан број ЕСПБ бодова (кредита) на овом једногодишњем студијском програму је 60. Подразумева се да је студент који се уписује на овај студијски програм завршио основне академске студије из неке области друштвених наука и стекао укупно 240 ЕСПБ бодова. Сви предмети на овом студијском програму су једносеместрални. Курикулумом студијског програма дефинишу се 2 обавезна предмета, 3 изборна предмета, приступни рад и мастер рад. Сви предмети имају по 6 ЕСПБ бодова, стручна пракса 5 ЕСПБ бодова, приступни рад 10 ЕСПБ бодова, а мастер рад 15 ЕСПБ бодова.
Сврха студијског програма мастер академских студија Рачунарство у друштвеним наукама је усавршавање и специјализација пре свега оних студената који су на факултетима везаним за друштвене науке већ стекли основна знања из тих наука, али желе да их примењују уз коришћење савремених Интернет технологија и сервиса, разних софтверских алата, као и на начин који је обогаћен квантитативним анализама. Потреба за таквим студијским програмом и усавршавањем проистиче из чињенице да је потражња за стручњацима из области друштвених наука који у свом послу интензивно користе савремене технологије све већа, како у свету тако и код нас и у окружењу. Понуда послова, кретања на тржишту, као и трендови у привреди, друштву, органима државне управе и другим јавним институцијама, недвосмислено указују на ту чињеницу и не треба их посебно образлагати.
Звање које се стиче након положених свих испита и одбрањеног мастер рада јесте: мастер рачунарства у друштвеним наукама. Студије су акредитоване за извођење на српском и енглеском језику.

Званичан сајт студијског програма Рачунарство у друштвеним наукама: https://sites.google.com/site/soscico/

Наставници ангажовани на студијском програму Рачунарство у друштвеним наукама.

Студијски програм мултидисциплинарних дипломских академских студија Рачунарство у друштвеним наукама.

Чланови Програмског савета за мултидисциплинарне дипломске академске студије, област: Рачунарство у друштвеним наукама.

Листа предмета и ангажованих наставника за извођење наставе за школску 2016/17. годину.

Руководилац: проф. др Владан Девеџић
Tелефон: 011 3950-853
Електронска пошта: devedzic@fon.rs


17. јануар 2019.

Фебруарски испитни рок за генерацију уписану у прву годину шк.2018/19.год.- Рок ће бити организован између 11. и 28. фебруара 2019.год., док ће се пријава испита вршити у периоду од 28. јануара 2019.год. и 02. фебруара 2019. год.

- Испити из предмета Квантитативно моделирање у друштвеним наукама и Организација истраживања и статистика, код проф. Вељка Јеремића биће одржани 20. фебруара 2019.год. у 18 часова на Факултету организационих наука, кабинет 319.
- За испит из предмета Рачунарски подржано учење, код проф. Владана Девеџића, потребно је обратити се професору мејлом ради договора око датума и начина полагања испита.
- За испит из предмета Анализа и визуелизација података, код проф. Драгана Ђурића, потребно је обратити се професору ради договора око датума и начина полагања испита.
- За полагање испита из предмета Рачунарска анализа друштвених мрежа, код проф. Јелене Јовановић и проф. Ане Алексић Мирић, потребно је обратити се предметним професоркама ради договора око датума и начина полагања испита.


28. децембар 2018.

Јануарски испитни рок (испитни рок за генерације уписане 2017/18., 2016/17. и 2015/16.год.) - Рок ће бити организован између 14. и 30. јануара 2019.год., док ће се пријава испита вршити у периоду од 28. децембра 2018.год. до 08. јануара 2019. год.

- Испит из предмета Савремене рачунарске технологије, код проф. Саше Лазаревића одржаће се 17. јануара 2019.год. у 16:00 часова на Факултету организационих наука, кабнет 403A.
- Испити из предмета Квантитативно моделирање у друштвеним наукама и Организација истраживања и статистика код проф. Вељка Јеремића биће одржани 30. јануара 2019.год. у 18 часова на Факултету организационих наука, кабинет 319.


15. новембар 2018.

Распоред предавања на изборним предметима за школску 2018/2019. годину


29. oктобар 2018.

Обавештење

Ради полагања испита из предмета Савремене рачунарске технологије, код проф.Саше Лазаревића ,који није одржан 25.октобра.2018.год, студенти се могу обратити професору 29.10.2018. год. у 18 часова, сала Ц002, 30.10.2018.год. у 18 часова, сала 109, као и 01.11.2018. у 16 часова каб.403А. на Факултету организационих наука.


24. oктобар 2018.

Обавештење

Коначнa ранг листa за упис на мастер aкадемске студије Рачунарство у друштвеним наукама у другом уписном року за школску 2018/2019. годину
Више детаља о условима уписа и конкурсној документацији могу се пронаћи у тексту конкурса.
Пријава за упис на мастер академске студије


23. oктобар 2018.

Обавештење

Коначнa ранг листa за упис на мастер aкадемске студије Рачунарство у друштвеним наукама у другом уписном року за школску 2018/2019. годину
Ранг листу можете погледати на адреси www.bg.ac.rs/sr/upis/rang-lista.php
Потребно је изабрати: Година - "2018" 
Уписни рок - " други уписни рок"
Врста студија - “мастер академске студије“
Институција - “ Универзитет у Београду“
Студијски програм – "Рачунарство у друштвеним наукама"


22. oктобар 2018.

Распоред предавања за обавезне предмете за школску 2018/2019. годину


10. oктобар 2018. 12:10

Обавештење

Коначнa ранг листa за упис на мастер aкадемске студије Рачунарство у друштвеним наукама у првом уписном року за школску 2018/2019. годину.

Ранг листу можете погледати на адреси

http://www.bg.ac.rs/sr/upis/rang-lista.php

Потребно је да изаберете:

Година - "2018"
Уписни рок - "Први
уписни рок"

Врста студија - “мастер академске студије“

Институција - “ Универзитет у Београду“
Студијски програм – “Рачунарство у друштвеним наукама“

Упис на студијски програм

Упис на мастер академске студије Рачунарство у друштвеним наукама обавиће се у петак, 12. октобра 2018.год. у 11,30 часова у сали 16, у згради Ректората Универзитета у Београду.

Приликом уписа потребно је доставити:

- оверене
фотокопије дипломе и додатка дипломи или уверења о дипломирању (уколико оверене фотокопије нису приложене приликом пријаве на конкурс)
- oригинал или оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених
- две фотографије формата 4,5x3,5

- образац за избор предмета (обезбеђује Универзитет)
- индекс (обезбеђује Универзитет)

- уплата прве рате школарине за самофинансирајуће студенте
на жиро рачун 840-1835666-14, позив на број 414 у износу од 30.000,00 рсд

- уплата за потребе Центра за развој каријере у износу од 100,00 рсд на жиро рачун бр. 840-1835666-14, позив на број 307
- попуњен електронски ШВ-20 Образац

Електронски ШВ-20 образац је неопходно попунити путем интернета, пре доласка на упис. За попуњавање је неопходно да имате мејл адресу, коју ћете унети на врху обрасца, као и да одговорите на сва питања на обрасцу. Образац се налази на линку: https://sv20.ac.rs/obrazac.jsf

Након попуњавања обрасца, PDF верзија попуњеног обрасца биће послата на унету мејл адресу. Приликом доласка на упис је потребно доставити идентификациони број који се налази при врху прве странице електронског ШВ-20 обрасца. Попуњавање обрасца је прописано Законом о високом образовању и Законом о статистици.

Распоред уплата рата школарине за школску 2018/19. годину

I рата – при упису (30.000 дин)

II рата - до 01. фебруара 2019. год. (30.000 дин)

III рата - до 03. маја 2019. год. (30.000 дин)

IV рата – до 02. септембра 2019. год. (30.000 дин)

Број жиро рачуна: 840-1835666-14, позив на број 414

Доказ о уплати свих рата школарине је потребно доставити у канцеларију бр.5

Напомена:

Кандидати који су остварили право финасирања из буџета, а у складу са чланом 103. став 5 Закона о високом образовању у оквиру коначне ранг листе, рангирани су под бројем 2.,3., 5.,6. и 7.

Кандидати рангирани у оквиру одобреног броја буџетских места плаћају школарину у складу са напоменом наведеном текстом Конкурса за упис на студијски програм.

На упис је неопходно доћи лично. Уколико се кандидат не одазове упису, сматраће се да је одустао од уписа на мастер програм.


08. oктобар 2018. 12:30

Обавештење

Прелиминарна ранг листа за упис на прву годину студија за шк.2018/2019.год. на мастер програм Рачунарство у друштвеним наукама у првом уписном року, објављена је на сајту Универзитета у Београду.

Прелиминарна ранг листа се може погледати на следећи начин: bg.ac.rs/sr/upis/rang-lista.php

Потребно је изабрати:
Година - "2018"
Уписни рок - "Први уписни рок"
Врста студија - “мастер академске студије“
Институција - “ Универзитет у Београду“
Студијски програм – "Рачунарство у друштвеним наукама"
Рок за изјављивање жалби на прелиминарну ранг листу је 36 часова од објављивања.
Жалбе се предају у канц.бр.1 у згради Ректората Универзитета у Београду.


02. oктобар 2018.

Oктобарски испитни рок - Рок ће бити организован између 15. и 31. октобра 2018.год., док ће се пријава испита вршити у периоду од 4. до 9. октобра 2018. год.

- Испити из предмета Квантитативно моделирање у друштвеним наукама и Организација истраживања и статистика, код проф. Вељка Јеремића, биће одржани 31. октобра 2018.год. у 18 часова на Факултету организационих наука, кабинет 319.
- Испит из предмета Савремене рачунарске технологије, код проф.Саше Лазаревића одржаће се 25.октобра.2018.год. у 16 часова на Факултету организационих наука, кабинет 403а.
- За полагање испита из предмета Рачунарски подржано учење, код проф. Владана Девеџића, потребно је обратити се професору мејлом ради договора око датума и начина полагања испита.


22. август 2018.

Септембарски испитни рок - Рок ће бити организован између 12. и 28. септембра 2018.год., док ће се пријава испита вршити у периоду од 27. августа до 2. септембра 2018. год.

- Испити из предмета Квантитативно моделирање у друштвеним наукама и Организација истраживања и статистика, код проф. Вељка Јеремића, биће одржани 12. септембра 2018.год. у 18 часова на Факултету организационих наука, кабинет 319.


22. јун 2018.

Конкурс за упис на интердисциплинарне мастер академске студије на српском језику, студијски програм »РАЧУНАРСТВО У ДРУШТВЕНИМ НАУКАМА« 60 ЕСПБ за школску 2018/2019.

Пријава за упис на мастер академске студије


21. јун 2018.

Обавештење

- Настава на предмету Анализа и визуализација података неће се одржати у термину од 21. јуна 2018. год. због оправдане спречености професора.
Предавање ће бити надокнађено 27. јуна 2018.год. у 18 часова у сали 8 у згради Ректората.


15. јун 2018.

Јунски испитни рок - Рок ће бити организован између 28. јуна 2018.год. и 12. јула 2018.год., док ће се пријава испита вршити у периоду од 14. до 20. јуна 2018. год.

- Испит из предмета Савремене рачунарске технологије, код проф. Саше Лазаревића одржаће се 4. јула 2018.год. од 17:00 часова на Факултету организационих наука, кабнет 403A.
Ради договора око предиспитних обавеза потребно је претходно контактирати професора.
- Испити из предмета Квантитативно моделирање у друштвеним наукама и Организација истраживања и статистика код проф. Вељка Јеремића биће одржани 11. јула 2018.год. у 18 часова на Факултету организационих наука, кабинет 319.
- За полагање испита из предмета Квантитативне методе у економији, код проф. Милице Булајић и проф. Марине Доброте, потребно је обратити се професоркама мејлом ради договора око датума и других детаља полагања испита.
- За полагање испита из предмета Рачунарски подржано учење, код проф. Владана Девеџића, потребно је обратити се професору мејлом ради договора око датума и других детаља полагања испита.
- Испит из предмета Психолошки аспекти интеракције човек- рачунар, код проф. Иване Ковачевић, одржаће се 29. јуна 2018.год. у 18 часова на Факултету организационих наука, кабинет 307. Ради договора око предиспитних обавеза потребно је претходно обратити се предметном професору.
- За полагање испита из предмета Рачунарска анализа друштвених мрежа, код проф. Јелене Јовановић и проф. Ане Алексић Мирић, потребно је доставити радове предметним професоркама најкасније до 5. јула 2018.год. Ради договора о осталим детаљима полагања испита потребно је обратити се професоркама путем мејла.
- Испит из предмета Анализа и визуализација података, код проф. Ане Ковачевић, одржаће се 4. јула 2018.год. у 12часова у сали 8 у згради Ректората.


15. јун 2018.

Обавештење

Надокнада предавања које није одржано 8. јуна 2018. год. на предмету Анализа и визуализација података, код проф. Бранкице Поповић, одржаће се у понедељак 18. јуна 2018.год. од 18 часова у згради Ректората Универзитета у Београду, Сала 8.


04. јун 2018.

Обавештење

Настава на предмету Анализа и визуализација података, код проф. Ане Ковачевић,поред термина од петка 8. и 12. јуна 2018.год. одржаће си и у следећим терминима:

- субота 9. јун од 18часова, Учионица у поткровљу
- уторак 19. јун од 18часова, Сала 8
- четвртак 21. јун од 18часова, Сала 8
- петак 22. јун од 18часова, Сала 8


03. април 2018.

Распоред предавања на изборним предметима за школску 2017/2018. годину


30. март 2018.

Обавештење

Настава на предмету Савремене рачунарске технологије, код проф. Саше Лазаревића, која претходно није одржана 1. и 7. марта 2018.год. биће надокнађена 4. и 5. априла 2018.год. од 18 часова у сали 8 у згради Ректората Универзитета у Београду.


14. март 2018.

Aприлски испитни рок ће бити организован између 1. и 13. априла 2018. год., док ће се пријава испита вршити у периоду од 18. и 24. марта 2018. год

- Испити из предмета Квантитативно моделирање у друштвеним наукама и Организација истраживања и статистика, код проф. Вељка Јеремића биће одржани 11. априла 2018.год. у 18 часова на Факултету организационих наука, кабинет 319.
- За полагање испита из предмета Савремене рачунарске технологије, код проф. Саше Лазаревића, студенти се могу обратити професору у терминима од уторка, 3. и 10. априла 2018.год. од 17:30часова на Факултету организационих наука, кабинет 403А.


02. март 2018.
Додела диплома Додела диплома

У оквиру Студија при Универзитету, у Свечаној сали Ректората Универзитета у Београду, 27. фебруара 2018.године одржана је свечана додела диплома студентима мултидисциплинарних студијских мастер програма Тероризам, организовани криминал и безбедност, Менаџмент пословних перформанси, Образовне политике, Религија у друштву, култури и европским интеграцијама и Рачунарство у друштвеним наукама. Након уводног обраћања присутнима, студентима су дипломе о завршеном другом нивоу студија уручили проф. др Живослав Тешић, проректор за науку, иновације и трансфер технологије, као и руководиоци студијских програма проф. др Драган Симеуновић, проф. др Наташа Петровић, проф. др Раде Кисић и проф. др Владан Девеџић.


1. март 2018.

Обавештење

Настава на предмету Савремене рачунарске технологије, код проф. Саше Лазаревића, због спречености професора неће се одржати у термину од 01. марта 2018.год.


13. фебруар 2018.

Коначнa ранг листa за упис на мастер aкадемске студије Рачунарство у друштвеним наукама у другом уписном року за школску 2017/2018. годину

Ранг листу можете погледати на адреси:www.bg.ac.rs/sr/upis/rang-lista.php

Потребно је да изаберете:
Година - "2017"
Уписни рок - "Други уписни рок"
Врста студија - “мастер академске студије“
Институција - “ Универзитет у Београду“
Студијски програм – “Рачунарство у друштвеним наукама“

Упис на студијски програм

Упис на мастер академске студије Рачунарство у друштвеним наукама обавиће се у уторак, 13. фебруара 2018. године од 14:30 часова у сали 16, у згради Ректората Универзитета у Београду.

Приликом уписа потребно је доставити:
- оверене фотокопије дипломе и додатка дипломи или уверења о дипломирању (уколико оверене фотокопије нису приложене приликом пријаве на конкурс)
- oригинал или оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених
- две фотографије формата 4,5x3,5
- образац за избор предмета (обезбеђује Универзитет)
- индекс (обезбеђује Универзитет)
- уплата прве рате школарине за самофинансирајуће студенте на жиро рачун 840-1835666-14, позив на број 414 у износу од 30.000,00 рсд
-уплата за потребе Центра за развој каријере у износу од 100,00 рсд на жиро рачун бр. 840-1835666-14, позив на број 307
- попуњен електронски ШВ-20 Образац

Електронски ШВ-20 образац је неопходно попунити путем интернета, пре доласка на упис. За попуњавање је неопходно да имате мејл адресу, коју ћете унети на врху обрасца, као и да одговорите на сва питања на обрасцу. Образац се налази на линку: sv20.ac.rs/obrazac.jsf

Након попуњавања обрасца, PDF верзија попуњеног обрасца биће послата на унету мејл адресу. Приликом доласка на упис је потребно доставити идентификациони број који се налази при врху прве странице електронског ШВ-20 обрасца. Попуњавање обрасца је прописано Законом о високом образовању и Законом о статистици.

Распоред уплата рата школарине за школску 2017/18. годину
I рата – код уписа (30.000 дин)
II рата - до 01. јуна 2018. год. (30.000 дин)
III рата - до 03. септембра 2018. год. (30.000 дин)
IV рата – до 11. новембра 2018. год. (30.000 дин)
Број жиро рачуна: 840-1835666-14, позив на број 414

Доказ о уплати свих рата школарине је потребно доставити у канцеларију бр.5


09. фебруар 2018.

Прелиминарна ранг листа за упис на прву годину студија за шк.2017/2018.год. на мастер програм Рачунарсво у друштвеним наукама, у другом уписном року , објављена је на сајту Универзитета у Београду.

Прелиминарна ранг листа се може погледати на следећи начин:www.bg.ac.rs/sr/upis/rang-lista.php

Потребно је да изаберете:
Година - "2017"
Уписни рок - "Други уписни рок"
Врста студија - “мастер академске студије“
Институција - “ Универзитет у Београду“
Студијски програм – “Рачунарство у друштвеним наукама“

Рок за изјављивање жалби на прелиминарну ранг листу је 36 часова од објављивања.

Жалбе се предају у канц.бр.1 у згради Ректората Универзитета у Београду.


05. фебруар 2018.

Распоред предавања за обавезне предмете за школску 2017/2018. годину


25. јануар 2018.

Oбавештење

У оквиру другог уписног рока за упис у летњем семестру на мастер програм Рачунарство у друштвеним наукама, конкурсна документација се подноси од 25. јануара 2018.год. до 06. фебруара 2018.год.
Више детаља о условима уписа и конкурсној документацији могу се пронаћи у тексту конкурса.

Пријава за упис на мастер академске студије


23. јануар 2018.

Oбавештење

Упис у школску 2017/2018. годину

Одлука о условима уписа у школску 2017/2018. годину

Образац за пријављивање обавезних и изборних предмета у академској 2017/2018. години


19. јануар 2018.

Ранг листу можете погледати на адреси: www.bg.ac.rs/sr/upis/rang-lista.php

Потребно је да изаберете:
Година - "2017"
Уписни рок - "Први уписни рок"
Врста студија - “мастер академске студије“
Институција - “ Универзитет у Београду“
Студијски програм – “Рачунарство у друштвеним наукама“

Упис на студијски програм

Упис на мастер академске студије Рачунарство у друштвеним наукама обавиће се у понедељак, 22. јануара 2018. године од 15 часова у сали 8, у згради Ректората Универзитета у Београду.

Приликом уписа потребно је доставити:

- оверене фотокопије дипломе и додатка дипломи или уверења о дипломирању (уколико оверене фотокопије нису приложене приликом пријаве на конкурс)
- oригинал или оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених
- две фотографије формата 4,5x3,5
- образац за избор предмета (обезбеђује Универзитет)
- индекс (обезбеђује Универзитет)
- уплата прве рате школарине за самофинансирајуће студентена жиро рачун 840-1835666-14, позив на број 414 у износу од 30.000,00 рсд
-уплата за потребе Центра за развој каријере у износу од 100,00 рсд на жиро рачун бр. 840-1835666-14, позив на број 307
- попуњен електронски ШВ-20 Образац

Електронски ШВ-20 образац је неопходно попунити путем интернета, пре доласка на упис. За попуњавање је неопходно да имате мејл адресу, коју ћете унети на врху обрасца, као и да одговорите на сва питања на обрасцу. Образац се налази на линку: sv20.ac.rs/obrazac.jsf

Након попуњавања обрасца, PDF верзија попуњеног обрасца биће послата на унету мејл адресу. Приликом доласка на упис је потребно доставити идентификациони број који се налази при врху прве странице електронског ШВ-20 обрасца. Попуњавање обрасца је прописано Законом о високом образовању и Законом о статистици.

Распоред уплата рата школарине за школску 2017/18. годину

I рата – код уписа (30.000 дин)
II рата - до 01. јуна 2018. год. (30.000 дин)
III рата - до 03. септембра 2018. год. (30.000 дин)
IV рата – до 11. новембра 2018. год. (30.000 дин)
Број жиро рачуна: 840-1835666-14, позив на број 414

Доказ о уплати свих рата школарине је потребно доставити у канцеларију бр.5


17. јануар 2018.

Прелиминарна ранг листа за упис на прву годину студија за шк.2017/2018.год. на мастер програм Рачунарсво у друштвеним наукама, у првом уписном року , објављена је на сајту Универзитета у Београду.

Прелиминарна ранг листа се може погледати на следећи начин: bg.ac.rs/sr/upis/rang-lista.php
Потребно је изабрати:
Година - "2017"
Уписни рок - "Први уписни рок"
Врста студија - “мастер академске студије“
Институција - “ Универзитет у Београду“
Студијски програм – "Рачунарство у друштвеним наукама"

Рок за изјављивање жалби на прелиминарну ранг листу је 36 часова од објављивања.
Жалбе се предају у канц.бр.1 у згради Ректората Универзитета у Београду.


27. децембар 2017.

Јануарски испитни рок - Рок ће бити организован између 15. и 31. јануара 2018. год., док ће се пријава испита вршити у периоду од 28. децембра 2017. год. до 07. јануара 2018. год.

- Испит из предмета Савремене рачунарске технологије, код проф. Саше Лазаревића одржаће се 31. јануара 2018.год. у 17:00 часова на Факултету организационих наука, кабнет 403A.
- Испити из предмета Квантитативно моделирање у друштвеним наукама и Организација истраживања и статистика код проф. Вељка Јеремића биће одржани 24. јануара 2018.год. у 18 часова на Факултету организационих наука, кабинет 319.
- Испит из предмета Дигитална хуманистика, код проф. Александре Вранеш одржаће се 22.јануара 2018.год. у 12 часова на Филолошком факултету, кабинет р. 532.
- Испит из предмета Методе предвиђања и одлучивања код проф. Гордане Савић одржаће се 28. јануара 2018.год. у 17 часова на Факултету организационих наука.
- Испити из предмета Развој људских ресурса и ИКТ и Менаџмент знањем и ИКТ, код проф. Кристинке Овесни одржаће се 16. и 23. јануара 2018. год. у 13 часова на Филозфском факултету, кабинет 267/II. Студенти могу одабрати датум полагања.


09. октобар 2017.

Октобарски испитни рок - Рок ће бити организован између 16. октобра и 05. новембра 2017. год., док ће се пријава испита вршити у периоду између 10. и 15.октобра 2017. год.

- Испити из предмета Квантитативно моделирање у друштвеним наукама и Организација истраживања и статистика, код проф. Вељка Јеремића биће одржани 26. октобра 2017.год. у 18 часова на Факултету организационих наука, кабинет 319.
- За полагање испита из предмета Рачунарска анализа друштвених мрежа,код проф. Јелене Јовановић и проф. Ане Алексић Мирић, потребно је доставити радове предметним професорима најкасније до 27. октобра 2017.год. Ради договора о осталим детаљима полагања испита потребно је обратити се професоркама путем мејла.
- За испит из предмета Рачунарски подржано учење код проф. Владана Девеџића потребно је обратити се професору мејлом ради договора око датума и начина полагања испита.
- За полагање испита из предмета Савремене рачунарске технологије, код проф. Саше Лазаревића потребно је обратити се професору у време одржавања консултација са студентима, средом од 16 до 18 часова, на Факултету организационих наука, кабнет 403А.
- За полагање испита из предмета Програмирање за лингвисте код проф. Ранке Станковић, потребно је обратити се професорки мејлом ради договора око датума и начина полагања испита.
- Испит из предмета Методе предвиђања и одлучивања, код проф. Гордане Савић одржаће се 23.10.2017.год. у 18 часова на Факултету организационих наука.


14. јул 2017.

Септембарски испитни рок - Рок ће бити организован између 07. и 24. септембра 2017.год., док ће се пријава испита вршити у периоду између 15. и 21. јула 2017.год.

- Испити из предмета Квантитативно моделирање у друштвеним наукама и Организација истраживања и статистика, код проф. Вељка Јеремића биће одржани 20. септембра 2017.год. у 18 часова на Факултету организационих наука, кабинет 319.
- Испит из предмета Анализа и визуализација података, код проф. Ане Ковачевић, одржаће се 07. септембра 2017.год. у 18:15 часова у згради Ректората, сала 8.
- За испит из предмета Рачунарски подржано учење, код проф. Владана Девеџића, потребно је обратити се професору мејлом ради договора око датума и начина полагања испита.
- Испит из предмета Програмирање за лингвисте, код проф. Ранке Станковић, одржаће се 19. септембра 2017. год. у 18 часова на Рударско-геолошком факултету, Рачунарски центар, сала 152, I спрат.
- За полагање испита из предмета Рачунарска анализа друштвених мрежа код проф. Јелене Јовановић и проф. Ане Алексић Мирић, потребно је доставити радове предметним професорима најкасније до 11. септембра 2017.год. Ради договора о осталим детаљима полагања испита потребно је обратити се професоркама путем мејла.
- Испит из предмета Методе предвиђања и одлучивања, код проф. Гордане Савић одржаће се 13.09.2017. год. у 18 часова на Факултету организационих наука.
- Испит из предмета Одрживи развој и комуникационе технологије, код проф. Маријане Петровић, одржаће се 14.09.2017. год. у 10 часова на Саобраћајном факултету.
- За полагање испита из предмета Савремене рачунарске технологије, код проф. Саше Лазаревића потребно је обратити се професору у време одржавања консултација са студентима, на Факултету организационих наука, кабнет 403А.


Архива - 2016/17.

Архива - 2015/16.

Архива - 2014/15.