Универзитет у Београду

Насловна > Студије > Студије при Универзитету > Образовне политике

Образовне политике

Студијски програм мастер академских студија Образовне политике креиран је као студијски програм за стицање заједничке дипломе Универзитета у Београду и Универзитета у Крагујевцу.

Улога студијског програма је да обезбеди компетентно учествовање стручњака из области образовних политика у развоју, реализацији и праћењу образовних политика на различитим нивоима образовања као и креирању будуће реформске политике у области образовања. Полазници студијског програма ће се бити оспособљени за методолошки утемељену анализу и евалуацију националних и европских образовних политика, разумевање и критичку анализу ширег друштвеног и политичког контекста образовања у контексту реформи образовног система, као и разумевање улоге и надлежности различитих актера у креирању и спровођењу образовних политика. Такође, они ће стећи знања неопходна за анализирање кључних елемената везаних за управљање и финансирање образовања, обезбеђење праведности и ефикасности образовања, као дела образовних политика, и спровођење истраживања мањег обима у области образовања и образовних политика.

Студијски програм мастер академских студија „Образовне политике“ је заједнички програм два државна универзитета из Србије, Универзитета у Београду и Универзитета у Крагујевцу, који је припремљен у сарадњи са Универзитетом у Новом Саду, Универзитетом Црне Горе, Универзитетом у Љубљани (Словенија), Универзитетом Архус (Копенхаген, Данска), Католичким универзитетом у Левену (Белгија), Министарством просвете и науке Републике Србије, Покрајинским секретаријатом за образовање АП Војводине, Министарством просвјете и спорта Републике Црне Горе и Центром за образовне политике из Београда. Овај студијски програм је резултат рада на TEMPUS пројекту Education Policy Study Programme in Serbia and Montenegro (E.P.S.P.), Tempus Project No.: 159074-TEMPUS-1-2009-1-RS-TEMPUS-JPCR (EPSP), чији је носилац Универзитет у Београду, а остали Универзитети су партнерске институције.

Усклађеност студијског програма са добром праксом у европским установама обезбедили су својим учешћем партнерски универзитети из Белгије, Данске и Словеније.

Студијски програм мастер академских студија Образовне политике траје два семестра и омогућује студентима да током једне године стекну 60 ЕСПБ бодова.

Академски назив који се стиче савладавањем студијског програма јесте мастер образовних политика (очекује се потврда Комисије за акредитацију и контролу квалитета).

Листа ангажованих наставника за школску 2016/17. годину са терминима консултација

Чланови Програмског савета мастер академских студија Образовне политике.

Сврха, циљеви и исходи студијског програма мастер академских студија Образовне политике.

Циљна група за упис на студијски програм мастер академских студија Образовне политике.

Распоред предмета по семестрима на студијском програму мастер академских студија Образовне политике.

Спецификација предмета студијског програма мастер академских студија Образовне политике.

Руководилац: доц. др Тинде Ковач-Церовић
Tелефон: 011 2639-119
Електронска пошта: tinde.kovacs.cerovic@gmail.com

Заменик председника Програмског савета: доц. др Вера Спасеновић
Tелефон: 011 2639-119
Електронска пошта: vspaseno@f.bg.ac.rs

Упутство за пријављивање на студентски налог


25. децембар 2017.

Јануарско-фебруарски испитни рок биће организован између 29.01.2018. год. до 10.02.2018. год., док ће се пријава испита вршити од 15. до 21. јануара 2018. год.


27. oктобар 2017.

Oбавештење

У оквиру трећег уписног рока на мастер академски програм Образовне политике, конкурсна документација се подноси од петка 27. октобра 2017.год. до среде 2. новембра 2017.год. до 12 часова.

Више детаља о условима уписа и конкурсној документацији могу се пронаћи у тексту конкурса.

Пријава за упис на мастер академске студије


16. oктобар 2017.

Oбавештење

У среду, 18. октобра 2017.год. у 16 часова у учионици у поткровљу у згради Ректората Универзитета у Београду, одржаће се први сусрет са студентима уписаним на студијски програм Образовне политике.
Циљ сусрета је упознавање, представљање мастер програма и договор о даљем раду.


10. oктобар 2017.

Oбавештење о условима уписа за школску 2017/2018. годину

Одлука о условима уписа за школску 2017/2018. годину

Образац за пријављивање обавезних и изборних предмета у академској 2017/2018. години

Упис у школску 2017/2018. годину за студенте уписане на мастер академске студије Образовне политике (60 ЕСПБ)


06. oктобар 2017.

Коначнa ранг листa за упис на мастер aкадемске студије Образовне политике у првом уписном року за школску 2017/2018. годину

Ранг листу можете погледати на адреси www.bg.ac.rs/sr/upis/rang-lista.php
Потребно је да изаберете:
Година - "2017"
Уписни рок - "Први уписни рок"
Врста студија - “мастер академске студије“
Институција - “ Универзитет у Београду“
Студијски програм - "Образовне политике“

Упис на студијски програм

Упис на мастер академске студије Образовне политике обавиће се у среду, 11. октобра 2017. године између 13 и 15 часова у сали 8, у згради Ректората Универзитета у Београду.

Приликом уписа потребно је доставити:

- оверене фотокопије дипломе и додатка дипломи или уверења о дипломирању (уколико оверене фотокопије нису приложене приликом пријаве на конкурс)
- oригинал или оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених
- две фотографије формата 4,5x3,5
- образац за избор предмета (обезбеђује Универзитет)
- индекс (обезбеђује Универзитет)
- уплата прве рате школарине за самофинансирајуће студенте на жиро рачун 840-1835666-14, позив на број 411 у износу од 24.500,00 рсд
- уплата за потребе Центра за развој каријере у износу од 100,00 рсд на жиро рачун бр. 840-1835666-14, позив на број 307
- попуњен електронски ШВ-20 Образац
Електронски ШВ-20 образац је неопходно попунити путем интернета, пре доласка на упис. За попуњавање је неопходно да имате мејл адресу, коју ћете унети на врху обрасца, као и да одговорите на сва питања на обрасцу. Образац се налази на линку: sv20.ac.rs/obrazac.jsf
Након попуњавања обрасца, PDF верзија попуњеног обрасца биће послата на унету мејл адресу. Приликом доласка на упис је потребно доставити идентификациони број који се налази при дну прве странице електронског ШВ-20 обрасца. Попуњавање обрасца је прописано Законом о високом образовању и Законом о статистици.

Распоред уплата рата школарине за школску 2017/18. годину

I рата – код уписа (24.500 дин)
II рата - до 01. фебруара 2018. год. (24.500 дин)
III рата - до 01. јуна 2018. год. (24.500 дин)
IV рата – до 03. септембра 2018. год. (24.500 дин)
Број жиро рачуна: 840-1835666-14, позив на број 411
Доказ о уплати свих рата школарине је потребно доставити у канцеларију бр.5


04. oктобар 2017.

Oбавештење

Прелиминарна ранг листа за упис на прву годину студија за шк.2017/2018.год. на мастер програм Образовне политике у првом уписном року , објављена је на сајту Универзитета у Београду.

Прелиминарна ранг листа се може погледати на следећи начин: bg.ac.rs/sr/upis/rang-lista.php

Потребно је изабрати:
Година - "2017"
Уписни рок - "Први уписни рок"
Врста студија - “мастер академске студије“
Институција - “ Универзитет у Београду“
Студијски програм – "Образовне политике"

Рок за изјављивање жалби на прелиминарну ранг листу је 36 часова од објављивања.
Жалбе се предају у канц.бр.1 у згради Ректората Универзитета у Београду.


12. јул 2017.

Септембарски испитни рок - Рок ће бити организован између 18. и 28. септембра 2017.год., док ће се пријава испита вршити у периоду од 08. до 13. септембра 2017. год.


12. јул 2017.

Августовски испитни рок - Рок ће бити организован између 28.августа 2017.год. и 06. септембра 2017.год., док ће се пријава испита вршити у периоду од 11. до 18. јула 2017. год.


22. јун 2017.

Конкурс за упис на мастер академске студије Образовне политике (студијски програм за добијање заједничке дипломе) за школску 2017/2018. годину

Пријава за упис на мастер академске студије


19. јун 2017.

Јулски испитни рок - Рок ће бити организован између 26.јуна и 07. јула 2017.год., док ће се пријава испита вршити у периоду од 17. до 21. јуна 2017. год.


22. мај 2017.

У Свечаној сали Ректората Универзитета у Београду, 18. маја 2017. године, уручене су дипломе о завршеним мастер академским студијама студентима програма Образовне политике. Дипломе су студентима уручили проректор проф. др Живослав Тешић, заменик руководиоца студијског програма проф. др Вера Спасеновић и декан Педагошког факултета у Јагодини проф. др Виолета Јовановић. Поред проректора и руководиоца мастер програма, свечаној додели су присуствовали и наставници укључени у реализацију студијског програма. Мастер студијски програм Образовне политике је заједнички студијски програм Универзитета у Београду и Универзитета у Крагујевцу. Развијен је у оквиру TEMPUS пројекта Education Policy Study Programme in Serbia and Montenegro – E.P.S.P. (JP 159074-2009), у коме је учествовало 11 образовних институција из Србије (Универзитет у Београду, Универзитет у Новом Саду, Универзитет у Крагујевцу, Министарство просвете и науке Републике Србије, Покрајински секретаријат за образовање АП Војводине, Центар за образовне политике), Црне Горе (Универзитет Црне Горе, Министарство просвјете и спорта Републике Црне Горе), Словеније (Univerza v Ljubljani), Белгије (Katholieke Universiteit Leuven) и Данске (Aarhus Universitet). Сврха студијског програма је образовање стручњака у области креирања и анализе образовних политика, као и стицање и ојачавање истраживачких компетенција и академских вештина из области образовних политика. Завршетком овог студијског програма, студенти су стекли звање мастер образовних политика.


18.мај 2017.

Јунски испитни рок - Рок ће бити организован између 05. и 16. јуна 2017.год., док ће се пријава испита вршити у периоду од 18. до 23. маја 2017. год.


Архива - 2015/16.

Архива - 2014/15.