Универзитет у Београду

Насловна > Студије > Студије при Универзитету > Образовне политике

Образовне политике

Студијски програм мастер академских студија Образовне политике креиран је као студијски програм за стицање заједничке дипломе Универзитета у Београду и Универзитета у Крагујевцу.

Улога студијског програма је да обезбеди компетентно учествовање стручњака из области образовних политика у развоју, реализацији и праћењу образовних политика на различитим нивоима образовања као и креирању будуће реформске политике у области образовања. Полазници студијског програма ће се бити оспособљени за методолошки утемељену анализу и евалуацију националних и европских образовних политика, разумевање и критичку анализу ширег друштвеног и политичког контекста образовања у контексту реформи образовног система, као и разумевање улоге и надлежности различитих актера у креирању и спровођењу образовних политика. Такође, они ће стећи знања неопходна за анализирање кључних елемената везаних за управљање и финансирање образовања, обезбеђење праведности и ефикасности образовања, као дела образовних политика, и спровођење истраживања мањег обима у области образовања и образовних политика.

Студијски програм мастер академских студија „Образовне политике“ је заједнички програм два државна универзитета из Србије, Универзитета у Београду и Универзитета у Крагујевцу, који је припремљен у сарадњи са Универзитетом у Новом Саду, Универзитетом Црне Горе, Универзитетом у Љубљани (Словенија), Универзитетом Архус (Копенхаген, Данска), Католичким универзитетом у Левену (Белгија), Министарством просвете и науке Републике Србије, Покрајинским секретаријатом за образовање АП Војводине, Министарством просвјете и спорта Републике Црне Горе и Центром за образовне политике из Београда. Овај студијски програм је резултат рада на TEMPUS пројекту Education Policy Study Programme in Serbia and Montenegro (E.P.S.P.), Tempus Project No.: 159074-TEMPUS-1-2009-1-RS-TEMPUS-JPCR (EPSP), чији је носилац Универзитет у Београду, а остали Универзитети су партнерске институције.

Усклађеност студијског програма са добром праксом у европским установама обезбедили су својим учешћем партнерски универзитети из Белгије, Данске и Словеније.

Студијски програм мастер академских студија Образовне политике траје два семестра и омогућује студентима да током једне године стекну 60 ЕСПБ бодова.

Академски назив који се стиче савладавањем студијског програма јесте мастер образовних политика (очекује се потврда Комисије за акредитацију и контролу квалитета).

Листа ангажованих наставника за школску 2016/17. годину са терминима консултација

Чланови Програмског савета мастер академских студија Образовне политике.


22. јун 2017.

Конкурс за упис на мастер академске студије Образовне политике (студијски програм за добијање заједничке дипломе) за школску 2017/2018. годину

Пријава за упис на мастер академске студије


19. јун 2017.

Јулски испитни рок - Рок ће бити организован између 26.јуна и 07. јула 2017.год., док ће се пријава испита вршити у периоду од 17. до 21. јуна 2017. год.


22. мај 2017.

У Свечаној сали Ректората Универзитета у Београду, 18. маја 2017. године, уручене су дипломе о завршеним мастер академским студијама студентима програма Образовне политике. Дипломе су студентима уручили проректор проф. др Живослав Тешић, заменик руководиоца студијског програма проф. др Вера Спасеновић и декан Педагошког факултета у Јагодини проф. др Виолета Јовановић. Поред проректора и руководиоца мастер програма, свечаној додели су присуствовали и наставници укључени у реализацију студијског програма. Мастер студијски програм Образовне политике је заједнички студијски програм Универзитета у Београду и Универзитета у Крагујевцу. Развијен је у оквиру TEMPUS пројекта Education Policy Study Programme in Serbia and Montenegro – E.P.S.P. (JP 159074-2009), у коме је учествовало 11 образовних институција из Србије (Универзитет у Београду, Универзитет у Новом Саду, Универзитет у Крагујевцу, Министарство просвете и науке Републике Србије, Покрајински секретаријат за образовање АП Војводине, Центар за образовне политике), Црне Горе (Универзитет Црне Горе, Министарство просвјете и спорта Републике Црне Горе), Словеније (Univerza v Ljubljani), Белгије (Katholieke Universiteit Leuven) и Данске (Aarhus Universitet). Сврха студијског програма је образовање стручњака у области креирања и анализе образовних политика, као и стицање и ојачавање истраживачких компетенција и академских вештина из области образовних политика. Завршетком овог студијског програма, студенти су стекли звање мастер образовних политика.


18.мај 2017.

Јунски испитни рок - Рок ће бити организован између 05. и 16. јуна 2017.год., док ће се пријава испита вршити у периоду од 18. до 23. маја 2017. год.


Архива - 2015/16.

Архива - 2014/15.