Универзитет у Београду

Насловна > Студије > Студије при Универзитету > Образовне политике

Образовне политике

Студијски програм мастер академских студија Образовне политике креиран је као студијски програм за стицање заједничке дипломе Универзитета у Београду и Универзитета у Крагујевцу.

Улога студијског програма је да обезбеди компетентно учествовање стручњака из области образовних политика у развоју, реализацији и праћењу образовних политика на различитим нивоима образовања као и креирању будуће реформске политике у области образовања. Полазници студијског програма ће се бити оспособљени за методолошки утемељену анализу и евалуацију националних и европских образовних политика, разумевање и критичку анализу ширег друштвеног и политичког контекста образовања у контексту реформи образовног система, као и разумевање улоге и надлежности различитих актера у креирању и спровођењу образовних политика. Такође, они ће стећи знања неопходна за анализирање кључних елемената везаних за управљање и финансирање образовања, обезбеђење праведности и ефикасности образовања, као дела образовних политика, и спровођење истраживања мањег обима у области образовања и образовних политика.

Студијски програм мастер академских студија „Образовне политике“ је заједнички програм два државна универзитета из Србије, Универзитета у Београду и Универзитета у Крагујевцу, који је припремљен у сарадњи са Универзитетом у Новом Саду, Универзитетом Црне Горе, Универзитетом у Љубљани (Словенија), Универзитетом Архус (Копенхаген, Данска), Католичким универзитетом у Левену (Белгија), Министарством просвете и науке Републике Србије, Покрајинским секретаријатом за образовање АП Војводине, Министарством просвјете и спорта Републике Црне Горе и Центром за образовне политике из Београда. Овај студијски програм је резултат рада на TEMPUS пројекту Education Policy Study Programme in Serbia and Montenegro (E.P.S.P.), Tempus Project No.: 159074-TEMPUS-1-2009-1-RS-TEMPUS-JPCR (EPSP), чији је носилац Универзитет у Београду, а остали Универзитети су партнерске институције.

Усклађеност студијског програма са добром праксом у европским установама обезбедили су својим учешћем партнерски универзитети из Белгије, Данске и Словеније.

Студијски програм мастер академских студија Образовне политике траје два семестра и омогућује студентима да током једне године стекну 60 ЕСПБ бодова.

Академски назив који се стиче савладавањем студијског програма јесте мастер образовних политика (очекује се потврда Комисије за акредитацију и контролу квалитета).

Листа ангажованих наставника за школску 2016/17. годину са терминима консултација

Чланови Програмског савета мастер академских студија Образовне политике.


12. јул 2017.

Септембарски испитни рок - Рок ће бити организован између 18. и 28. септембра 2017.год., док ће се пријава испита вршити у периоду од 08. до 13. септембра 2017. год.


12. јул 2017.

Августовски испитни рок - Рок ће бити организован између 28.августа 2017.год. и 06. септембра 2017.год., док ће се пријава испита вршити у периоду од 11. до 18. јула 2017. год.


22. јун 2017.

Конкурс за упис на мастер академске студије Образовне политике (студијски програм за добијање заједничке дипломе) за школску 2017/2018. годину

Пријава за упис на мастер академске студије


19. јун 2017.

Јулски испитни рок - Рок ће бити организован између 26.јуна и 07. јула 2017.год., док ће се пријава испита вршити у периоду од 17. до 21. јуна 2017. год.


22. мај 2017.

У Свечаној сали Ректората Универзитета у Београду, 18. маја 2017. године, уручене су дипломе о завршеним мастер академским студијама студентима програма Образовне политике. Дипломе су студентима уручили проректор проф. др Живослав Тешић, заменик руководиоца студијског програма проф. др Вера Спасеновић и декан Педагошког факултета у Јагодини проф. др Виолета Јовановић. Поред проректора и руководиоца мастер програма, свечаној додели су присуствовали и наставници укључени у реализацију студијског програма. Мастер студијски програм Образовне политике је заједнички студијски програм Универзитета у Београду и Универзитета у Крагујевцу. Развијен је у оквиру TEMPUS пројекта Education Policy Study Programme in Serbia and Montenegro – E.P.S.P. (JP 159074-2009), у коме је учествовало 11 образовних институција из Србије (Универзитет у Београду, Универзитет у Новом Саду, Универзитет у Крагујевцу, Министарство просвете и науке Републике Србије, Покрајински секретаријат за образовање АП Војводине, Центар за образовне политике), Црне Горе (Универзитет Црне Горе, Министарство просвјете и спорта Републике Црне Горе), Словеније (Univerza v Ljubljani), Белгије (Katholieke Universiteit Leuven) и Данске (Aarhus Universitet). Сврха студијског програма је образовање стручњака у области креирања и анализе образовних политика, као и стицање и ојачавање истраживачких компетенција и академских вештина из области образовних политика. Завршетком овог студијског програма, студенти су стекли звање мастер образовних политика.


18.мај 2017.

Јунски испитни рок - Рок ће бити организован између 05. и 16. јуна 2017.год., док ће се пријава испита вршити у периоду од 18. до 23. маја 2017. год.


Архива - 2015/16.

Архива - 2014/15.