Универзитет у Београду

Насловна > Студије > Студије при Универзитету > Образовне политике

Образовне политике

Студијски програм мастер академских студија Образовне политике креиран је као студијски програм за стицање заједничке дипломе Универзитета у Београду и Универзитета у Крагујевцу.

Улога студијског програма је да обезбеди компетентно учествовање стручњака из области образовних политика у развоју, реализацији и праћењу образовних политика на различитим нивоима образовања као и креирању будуће реформске политике у области образовања. Полазници студијског програма ће се бити оспособљени за методолошки утемељену анализу и евалуацију националних и европских образовних политика, разумевање и критичку анализу ширег друштвеног и политичког контекста образовања у контексту реформи образовног система, као и разумевање улоге и надлежности различитих актера у креирању и спровођењу образовних политика. Такође, они ће стећи знања неопходна за анализирање кључних елемената везаних за управљање и финансирање образовања, обезбеђење праведности и ефикасности образовања, као дела образовних политика, и спровођење истраживања мањег обима у области образовања и образовних политика.

Студијски програм мастер академских студија „Образовне политике“ је заједнички програм два државна универзитета из Србије, Универзитета у Београду и Универзитета у Крагујевцу, који је припремљен у сарадњи са Универзитетом у Новом Саду, Универзитетом Црне Горе, Универзитетом у Љубљани (Словенија), Универзитетом Архус (Копенхаген, Данска), Католичким универзитетом у Левену (Белгија), Министарством просвете и науке Републике Србије, Покрајинским секретаријатом за образовање АП Војводине, Министарством просвјете и спорта Републике Црне Горе и Центром за образовне политике из Београда. Овај студијски програм је резултат рада на TEMPUS пројекту Education Policy Study Programme in Serbia and Montenegro (E.P.S.P.), Tempus Project No.: 159074-TEMPUS-1-2009-1-RS-TEMPUS-JPCR (EPSP), чији је носилац Универзитет у Београду, а остали Универзитети су партнерске институције.

Усклађеност студијског програма са добром праксом у европским установама обезбедили су својим учешћем партнерски универзитети из Белгије, Данске и Словеније.

Студијски програм мастер академских студија Образовне политике траје два семестра и омогућује студентима да током једне године стекну 60 ЕСПБ бодова.

Академски назив који се стиче савладавањем студијског програма јесте мастер образовних политика (очекује се потврда Комисије за акредитацију и контролу квалитета).

Листа ангажованих наставника за школску 2016/17. годину са терминима консултација

Чланови Програмског савета мастер академских студија Образовне политике.


14.март 2017.

Обавештење

Априлски испитни рок ће бити организован између 29. марта и 07. априла 2017.год., док ће се пријава испита вршити у периоду од 15. до 20. марта 2017. год.


24. октобар 2016.

Коначнa ранг листa за упис на мастер aкадемске студије Образовне политике у првом уписном року за школску 2016/2017. годину

Ранг листу можете погледати на адреси http://bg.ac.rs/sr/upis/rang-lista.php
Потребно је да изаберете:
Година - "2016"
Уписни рок - "Први уписни рок"
Врста студија - “мастер академске студије“
Институција - “ Универзитет у Београду“
Студијски програм - "Образовне политике“

Упис на студијски програм
Упис на мастер академске студије Образовне политике обавиће се у среду, 26. октобра 2016. године у канцеларији бр. 5, у згради Ректората Универзитета у Београду.

Приликом уписа потребно је доставити:
- оверене фотокопије дипломе и додатка дипломи или уверења о дипломирању (уколико оверене фотокопије нису приложене приликом пријаве на конкурс)
- oригинал или оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених
- две фотографије формата 4,5x3,5
- образац за избор предмета (обезбеђује Универзитет)
- индекс (обезбеђује Универзитет)
- уплата прве рате школарине за самофинансирајуће студенте на жиро рачун 840-1835666-14, позив на број 411 у износу од 24.500,00 рсд
- уплата за потребе Центра за развој каријере у износу од  100,00 рсд на жиро рачун бр. 840-1835666-14, позив на број 307
- попуњен електронски ШВ-20 Образац
Електронски ШВ-20 образац је неопходно попунити путем интернета, пре доласка на упис. За попуњавање је неопходно да имате мејл адресу, коју ћете унети на врху обрасца, као и да одговорите на сва питања на обрасцу. Образац се налази на линку: https://sv20.ac.rs/obrazac.jsf
Након попуњавања обрасца, PDF верзија попуњеног обрасца биће послата на унету мејл адресу. Приликом доласка на упис је потребно доставити идентификациони број који се налази при дну прве странице електронског ШВ-20 обрасца. Попуњавање обрасца је прописано Законом о високом образовању и Законом о статистици.

Распоред уплата рата школарине за школску 2016/17. годину
I рата – код уписа (24.500 дин)
II рата - до 01. марта 2017. год. (24.500 дин)
III рата - до 01. јуна 2017. год. (24.500 дин)
IV рата – до 01. септембра 2017. год. (24.500 дин)
Број жиро рачуна: 840-1835666-14, позив на број 411
Доказ о уплати рате школарине је потребно доставити у канцеларију бр.5


20. децембар 2016.

Фебруарски испитни рок - Рок ће бити организован између 01. и 10. фебруара 2017.год., док ће се пријава испита вршити у периоду од 16. до 22. јануара 2017. год.

- Испити из предмета Стварање образовних политика и Лидерство у образовању код проф. Јелене Теодоровић одржаће се 10.02.2017.године.
- Испит из предмета Компаративна анализа школских система код проф. Вере Спасеновић одржаће се 06.02.2017.у 11часова, на Филозофском факултету, кабинет
- Испит из предмета Истраживачке методе у образовању-основни курс код проф. Данке Пурић одржаће се 10.02.2017.год.


13. октобар 2016.

Прелиминарна ранг листа за упис у школску 2016/2017. годину


10. октобар 2016.

Информације за упис у школску 2016/2017. годину

Одлука о упису у школску 2016/2017. годину

Образац за пријављивање обавезних и изборних предмета


30. септембар 2016.

Рок за конкурисање за упис на мастер програм Образовне политике у школску 2016/2017. год. продужава се до 05. октобра 2016. године


Архива - 2015/16.

Архива - 2014/15.