Образовне политике

Студијски програм мастер академских студија Образовне политике креиран је као студијски програм за стицање заједничке дипломе Универзитета у Београду и Универзитета у Крагујевцу.

Улога студијског програма је да обезбеди компетентно учествовање стручњака из области образовних политика у развоју, реализацији и праћењу образовних политика на различитим нивоима образовања као и креирању будуће реформске политике у области образовања. Полазници студијског програма ће се бити оспособљени за методолошки утемељену анализу и евалуацију националних и европских образовних политика, разумевање и критичку анализу ширег друштвеног и политичког контекста образовања у контексту реформи образовног система, као и разумевање улоге и надлежности различитих актера у креирању и спровођењу образовних политика. Такође, они ће стећи знања неопходна за анализирање кључних елемената везаних за управљање и финансирање образовања, обезбеђење праведности и ефикасности образовања, као дела образовних политика, и спровођење истраживања мањег обима у области образовања и образовних политика.

Студијски програм мастер академских студија „Образовне политике“ је заједнички програм два државна универзитета из Србије, Универзитета у Београду и Универзитета у Крагујевцу, који је припремљен у сарадњи са Универзитетом у Новом Саду, Универзитетом Црне Горе, Универзитетом у Љубљани (Словенија), Универзитетом Архус (Копенхаген, Данска), Католичким универзитетом у Левену (Белгија), Министарством просвете и науке Републике Србије, Покрајинским секретаријатом за образовање АП Војводине, Министарством просвјете и спорта Републике Црне Горе и Центром за образовне политике из Београда. Овај студијски програм је резултат рада на TEMPUS пројекту Education Policy Study Programme in Serbia and Montenegro (E.P.S.P.), Tempus Project No.: 159074-TEMPUS-1-2009-1-RS-TEMPUS-JPCR (EPSP), чији је носилац Универзитет у Београду, а остали Универзитети су партнерске институције.

Усклађеност студијског програма са добром праксом у европским установама обезбедили су својим учешћем партнерски универзитети из Белгије, Данске и Словеније.

Студијски програм мастер академских студија Образовне политике траје два семестра и омогућује студентима да током једне године стекну 60 ЕСПБ бодова.

Академски назив који се стиче савладавањем студијског програма јесте мастер образовних политика (очекује се потврда Комисије за акредитацију и контролу квалитета).

Листа ангажованих наставника за школску 2019/20. годину са терминима консултација

Чланови Програмског савета мастер академских студија Образовне политике.

Сврха, циљеви и исходи студијског програма мастер академских студија Образовне политике.

Циљна група за упис на студијски програм мастер академских студија Образовне политике.

Распоред предмета по семестрима на студијском програму мастер академских студија Образовне политике.

Спецификација предмета студијског програма мастер академских студија Образовне политике.

Председник Програмског савета: проф. др Вера Спасеновић
Tелефон: 011 2639-119
Електронска пошта: vspaseno@f.bg.ac.rs

Упутство за пријављивање на студентски налог


22. јул 2020.

Септембарски испитни рок ће бити организован између 14. и 29. септембра 2020. године, док ће се пријава испита вршити у периоду од 7. до 11. септембра 2020. године

- Испити из предмета Миграције и одрживи развој и Увод у студије миграција одржаће се код проф. Мирјане Бобић 21. септембра 2020.године у 13 часова у сали 16 у згради Ректората Универзитета у Београду.
- Ради полагања испита на којима је испитивач проф. др Драган Симић, Кризе, сукоби и миграције у свету, Безбедност Србије и миграције и Правни, политички аспекти миграција потребно је обратити се Драгану Живојиновићу ради договора око детаља полагања.
- Ради договора око полагања испита из предмета Истраживање миграција потребно је маилом обратити се професору Слободану Цвејићу.
- Термин полагања испита из предмета Социјални изазови миграција је 28. септембрар 2020. године. Ради договора о осталим детаљима полагаља потребно је обратити се предметним наставницима.
- Испит из предмета Социјална администрација, цивилни сектор и миграције, код проф. др Наталије Перишић одржаће се 29. септембра 2020. године у 10 часова на Факултету политичких наука.
- Термин полагања испита из предмета Европске социјалне политике и миграције, код проф. др Ане Чекеревац је 15. септембар 2020.године у 10 часова на Факултету политичких наука.


22. јул 2020.

Августовски испитни рок ће бити организован између 24. августа и 6. септембра 2020. године, док ће се пријава испита вршити у периоду од 22. до 29. јула 2020. године

- Испити из предмета Миграције и одрживи развој и Увод у студије миграција одржаће се код проф. Мирјане Бобић 24. августа 2020.године у 13 часова у сали 16 у згради Ректората Универзитета у Београду.
- Ради полагања испита на којима је испитивач проф. др Драган Симић, Кризе, сукоби и миграције у свету, Безбедност Србије и миграције и Правни, политички аспекти миграција потребно је обратити се Драгану Живојиновићу ради договора око детаља полагања.
- Ради договора око полагања испита из предмета Истраживање миграција потребно је маилом обратити се професору Слободану Цвејићу.
- Термин полагања испита из предмета Социјални изазови миграција је 06. септембра 2020. године. Ради договора о осталим детаљима полагаља потребно је обратити се предметним наставницима.
- Испит из предмета Социјална администрација, цивилни сектор и миграције, код проф. др Наталије Перишић одржаће се 25. августа 2020. године у 10 часова на Факултету политичких наука.
- Термин полагања испита из предмета Европске социјалне политике и миграције, код проф. др Ане Чекеревац је 26. август 2020. године у 10 часова на Факултету политичких наука.


10. јул 2020.

Конкурс за упис за школску 2020/2021. годину

Пријава за упис


12. јун 2020.

Јулски испитни рок ће бити организован између 8. и 17. јула 2020.године, док ће се пријава испита вршити у периоду од 1. до 4. јула 2020. године.

*Обавезно је ношење маске приликом полагања испита као и за све време боравка у згради, ко не буде имао маску добиће је на улазу у зграду Ректората, препорука је и ношење рукавица. У зграду Ректората ће моћи да уђу само студенти који су пријавили испит, спискови са студентима који су пријавили испит биће код портира и ко год не буде на списку неће моћи да уђе. Молимо вас да понесете индекс или личну карту.


12. јун 2020.

Јунски испитни рок ће бити организован између 17. и 27. јуна 2020.године, док ће се пријава испита вршити у периоду од 13. до 16. јуна 2020. године.

*Обавезно је ношење маске приликом полагања испита као и за све време боравка у згради, ко не буде имао маску добиће је на улазу у зграду Ректората, препорука је и ношење рукавица. У зграду Ректората ће моћи да уђу само студенти који су пријавили испит, спискови са студентима који су пријавили испит биће код портира и ко год не буде на списку неће моћи да уђе. Молимо вас да понесете индекс или личну карту.


28. мај 2020.

Априлски испитни рок - Рок ће бити организован између 27. маја и 5. јуна 2020. год

*Испиту могу присуствовати само студенти који су пријавили испит. Очекује се да студенти имају маску и рукавице али ће заштитна средства бити доступна и на портирници на улазу у зграду Ректората.

- Ради полагања испита из предмета Компаративна анализа школских система код проф. Вере Спасеновић потребно је путем маила писани рад послати најкасније до 1. јуна 2020. године.
- Ради полагања испита из предмета Лидерство у образовању код проф. Јелене Теодоровић потребно је обратити се професорки ради договора, а писани рад послати до 5. јуна 2020. године.
- Испит на предмету Стратешка питања система и политика високог образовања код проф. Биљане Бодрошки, одржаће се 4. јуна 2020. године у 12 часова на Филозофском факултету, кабинет 266.


18. мај 2020.

Обавештење

Пријава испита за априлски испитни рок (који није одржан због претходно проглашеног ванредног стања) вршиће се од 19. до 23. маја 2020. године.
Термини одржавања испита биће накнадно објављени.
Испити се пријављују путем студентског налога.


05. фебруар 2020.

Испити из предмета Образовање и социјалне неједнакости и Образовање и културни идентитет, код проф. Весне Трифуновић биће одржани 7. фебруара 2020. год са почетком од 15 часова у сали 16 у згради Ректората Универзитета у Београду, уместо у 11 часова како је претходно договорено.


14. јануар 2020.

Јануарски испитни рок ће бити организован између 27. 01. 2020. и 09. 02. 2020. године, док ће се пријава испита вршити у периоду од 14. до 20. јануара 2020. године

- Испит из предмета Истраживачке методе у образовању - основни курс, код проф. Предрага Теовановића биће одржан 21. јануара 2020. год. у 17 часова на Факултету за специјалну едукацију и рехабилитацију.
- Испит из предмета Стратешка питања система и политика високог образовања, код проф. Биљане Бодрошки Спариосу, одржаће се 28. јануара 2020. год. у 13 часова на Филозофском факултету, кабинет 266.
- Испит из предмета Образовање и социјалне неједнакости, код проф. Весне Трифуновић, одржаће се 7. фебруара 2020. год. у 11 часова у Учионици у поткровљу у згради Ректората Универзитета у Београду.
- Испит из предмета Образовање и културни идентитет, код проф. Весне Трифуновић, одржаће се 7. фебруара 2020. год. у 12 часова у Учионици у поткровљу у згради Ректората Универзитета у Београду.
- Ради одређивања термина и других детаља полагања испита на предмету Образовање даровитих, потребно је обратити се професорки Ани Алтарас.


26. децембар 2019.

Ректорат Универзитета у Београду неће радити са студентима од 30.12.2019. до 07.01.2020. године. Први радни дан је 08.01.2020. године.


18. новембар 2019.

Упис у школску 2019/2020. годину

За услове и упутства кликните овде

Поштовани студенти,
Пре доласка на упис у вишу годину студија на који се позивате да се јавите од понедељка 18. новембра до четвртка 21. новембра од 10 до 15 часова у канцеларију 5, у обавези сте да попуните ШВ 20-Образац, електронски. Образац попуњавате путем студентског сервиса који иначе користите нпр. за пријаву испита. У прилогу се налази линк ка туторијалу у којем можете видети упутство на који начин се попуњава образац. Напомињемо да је попуњавање обрасца обавезно и да не долазите на упис пре него што попуните исти.

Линк ка туторијалу: studentub.bg.ac.rs/video/sv20.mp4

Одлука о условима уписа у школску 2019/2020. годину

Академски интегритет 1 и 2.

Oбразац за пријављивање обавезних и изборних предмета

Распоред предмета

Закључак


28. октобар 2019.

Обавештење

У оквиру трећег уписног рока конкурсна документација се подноси 28. и 29. октобра 2019. године до 16 часова.

Текст конкурса.

Пријава за упис


25. октобар 2019.

Коначнa ранг листa за упис на мастер aкадемске студије Образовне политике у другом уписном року за школску 2019/2020. годину.

Ранг листу можете погледати на адреси bg.ac.rs/sr/upis/rang-lista.php

Потребно је да изаберете:
Година - "2019"
Уписни рок - "Други уписни рок"
Врста студија - “мастер академске студије“
Институција - “ Универзитет у Београду“
Студијски програм – “Образовне политике“

Кандидат са рангом 1. остварује право на буџетско место.

Упис на студијски програм

Упис на мастер академске студије Образовне политике обавиће се у понедељак, 28. октобра 2019. године између 10,00 и 12,00 часова у канцеларији бр. 5, у згради Ректората Универзитета у Београду, Студентски трг бр. 1.

Приликом уписа потребно је доставити:

- оверене фотокопије дипломе и додатка дипломи или уверења о дипломирању и уверeња о положеним испитима (уколико оверене фотокопије нису приложене приликом пријаве на конкурс)
- oригинал или оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених достављају само кандидати који нису рођени на територији Републике Србије, док се приликом уписа потписује изјава (може се преузети овде)
- две фотографије формата 4,5x3,5
- образац за избор предмета (обезбеђује Универзитет)
- индекс (обезбеђује Универзитет)
- уплата прве рате школарине за самофинансирајуће студенте на жиро рачун 840-1835666-14, позив на број 411 у износу од 24.500,00 рсд
-уплата за потребе Центра за развој каријере у износу од 100,00 рсд на жиро рачун бр. 840-1835666-14, позив на број 307
- попуњен електронски ШВ-20 Образац

Електронски ШВ-20 образац је неопходно попунити путем интернета, пре доласка на упис.

За попуњавање је неопходно да имате мејл адресу, коју ћете унети на врху обрасца, као и да одговорите на сва питања на обрасцу. Образац се налази на линку: https://sv20.ac.rs/obrazac.jsf Попуњавање обрасца је прописано Законом о високом образовању и Законом о статистици.

Распоред уплата рата школарине за школску 2019/20. годину

I рата – код уписа (24.500 дин)
II рата - до 03. фебруара 2020. год. (24.500 дин)
III рата - до 04. мај 2020. год. (24.500 дин)
IV рата – до 01. септембра 2020. год. (24.500 дин)
Број жиро рачуна: 840-1835666-14, позив на број 411
Доказ о уплати свих рата школарине је потребно доставити у канцеларију бр.5

На упис је неопходно доћи лично. Уколико се кандидат не одазове упису, сматра се да је одустао од уписа на мастер програм.

Oбразац за пријављивање обавезних и изборних предмета

Распоред предмета


15. октобар 2019.

ОБАВЕШТЕЊЕ

У оквиру другог уписног рока на мастер програм Образовне политике, конкурсна документација се подноси 16. и 17. октобра 2019. године до 16 часова.

Више детаља о условима уписа и конкурсној документацији могу се пронаћи у тексту конкурса.

Пријава за упис


11. октобар 2019.

Коначнa ранг листa за упис на мастер aкадемске студије Образовне политике у првом уписном року за школску 2019/2020. годину

Ранг листу можете погледати на адреси bg.ac.rs/sr/upis/rang-lista.php

Потребно је да изаберете:
Година - "2019"
Уписни рок - "Први уписни рок"
Врста студија - “мастер академске студије“
Институција - “ Универзитет у Београду“
Студијски програм – “Образовне политике“

Кандидати са рангом 1, 2, 4, 5, 6. и 7. остварују право на буџетско место. Кандидаткиња са рангом 7. условно се уписује на студијски програм до доношења решења о признавању стране високошколске исправе.

Упис на студијски програм

Упис на мастер академске студије Образовне политике обавиће се у суботу, 12. октобра 2019. године између 10,00 и 11,00 часова у сали 8, у згради Ректората Универзитета у Београду, Студентски трг бр. 1.

Приликом уписа потребно је доставити:

- оверене фотокопије дипломе и додатка дипломи или уверења о дипломирању и уверeња о положеним испитима (уколико оверене фотокопије нису приложене приликом пријаве на конкурс)
- oригинал или оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених достављају само кандидати који нису рођени на територији Републике Србије
- две фотографије формата 4,5x3,5
- образац за избор предмета (обезбеђује Универзитет)
- индекс (обезбеђује Универзитет)
- уплата прве рате школарине за самофинансирајуће студенте на жиро рачун 840-1835666-14, позив на број 411 у износу од 24.500,00 рсд
-уплата за потребе Центра за развој каријере у износу од 100,00 рсд на жиро рачун бр. 840-1835666-14, позив на број 307
- попуњен електронски ШВ-20 Образац

Електронски ШВ-20 образац је неопходно попунити путем интернета, пре доласка на упис.

За попуњавање је неопходно да имате мејл адресу, коју ћете унети на врху обрасца, као и да одговорите на сва питања на обрасцу.

Образац се налази на линку: https://sv20.ac.rs/obrazac.jsf

Попуњавање обрасца је прописано Законом о високом образовању и Законом о статистици.

Распоред уплата рата школарине за школску 2019/20. годину

I рата – код уписа (24.500 дин)
II рата - до 03. фебруара 2020. год. (24.500 дин)
III рата - до 04. мај 2020. год. (24.500 дин)
IV рата – до 01. септембра 2020. год. (24.500 дин)
Број жиро рачуна: 840-1835666-14, позив на број 411
Доказ о уплати свих рата школарине је потребно доставити у канцеларију бр.5

На упис је неопходно доћи лично. Уколико се кандидат не одазове упису, сматра се да је одустао од уписа на мастер програм.

Oбразац за пријављивање обавезних и изборних предмета

Распоред предмета по семестрима и годинама студија


08. октобар 2019. 14:00

Обавештење

Прелиминарна ранг листа (први уписни рок) за школску 2019/2020. годину.

Рок за изјављивање жалби на прелиминарну ранг листу је 36 часова од објављивања.

Жалбе се предају у канцеларију бр.1 у згради Ректората Универзитета у Београду.


01. октобар 2019.

Обавештење

Рок за пријаву на Конкурс за упис на мастер програме Студија при Универзитету у Београду, за школску 2019/20. год. продужава се до петка 04. октобра 2019. год. Више детаља о условима уписа и конкурсној документацији може се пронаћи у тексту Конкурса.

Конкурс за упис за школску 2019/2020. годину

Пријава за упис


09. септембар 2019.

Распоред уплата рата школарине за школску 2019/20. годину

– I рата - при упису
– II рата - до 03. фебруара 2020. године
– III рата - до 04. маја 2020. године
– IV рата - до 01. септембра 2020. године
Број жиро рачуна: 840-1835666-14

– Доказ о уплати свих рата школарине је потребно доставити у канцеларију бр. 5


17. јул 2019.

Августовски испитни рок ће бити организован између 26. августа и 6. септембра 2019. год. док ће се пријава испита вршити у периоду од 15. до 21. јула 2019. год.

- Испит из предмета Стратешка питања система и политика високог образовања, код проф. Биљане Бодрошки Спариосу, одржаће се 27. августа 2019. год. у 13 часова на Филозофском факултету, кабинет 266.
- Испит из предмета Компаративна анализа школских система, код проф. Вере Спасеновић биће одржан 2. септембра 2019. год. у 11 часова на Филозофском факултету, кабинет 277.
- Испит из предмета Истраживачке методе у образовању – основни курс, код проф. Предрага Теовановића,на Факултету за специјалну едукацију и рехабилитацију, велика сала, биће одржан 2. септембра 2019.год. у 17 часова.

За полагање испита на другим предметима потребно је обратити се предметним професорима ради договора око детаља и термина полагања испита.


17. јул 2019.

Септембарски испитни рок ће бити организован између 16. и 27. септембра 2019. год. док ће се пријава испита вршити у периоду од 11. до 15. септембра 2019. год.

- Испит из предмета Стратешка питања система и политика високог образовања, код проф. Биљане Бодрошки Спариосу, одржаће се 17. септембра 2019. год. у 13 часова на Филозофском факултету, кабинет 266.
- Испит из предмета Компаративна анализа школских система, код проф. Вере Спасеновић биће одржан 23. септембра 2019.год. у 11 часова на Филозофском факултету, кабинет 277.
- Испит из предмета Истраживачке методе у образовању – основни курс, код проф. Предрага Теовановића,на Факултету за специјалну едукацију и рехабилитацију, велика сала, биће одржан 16. септембра 2019.год. у 17 часова.

За полагање испита на другим предметима потребно је обратити се предметним професорима ради договора око детаља и термина полагања испита.


09. јул 2019.

Конкурс за упис за школску 2019/2020. годину

Пријава за упис


18. јун 2019.

Јулски испитни рок ће бити организован између 26. јуна 2019. године и 05. јула 2019. године, док ће се пријава испита вршити у периоду од 20. до 24. јуна 2019. године.

Испит из предмета Истраживачке методе у образовању – основни курс, код проф. Предрага Теовановића, на Факултету за специјалну едукацију и рехабилитацију, велика сала, биће одржан 01. јула 2019. године у 18 часова.


10. маj 2019.

Јунски испитни рок ће бити организован између 03. и 14. јуна 2019. године, док ће се пријава испита вршити у периоду од 17. до 22. маја 2019. године.

- Испит из предмета Истраживачке методе у образовању – основни курс, код проф. Предрага Теовановића, на Факултету за специјалну едукацију и рехабилитацију, велика сала, биће одржан 10.06.2019.год. у 17 часова.


04. април 2019.

У оквиру Студија при Универзитету, у Свечаној сали Ректората Универзитета у Београду, 03. априла 2019. године одржана је свечана додела диплома студентима мултидисциплинарних студијских програма Тероризам, организовани криминал и безбедност, Образовне политике, Религија у друштву, култури и европским интеграцијама, Рачунарство у друштвеним наукама и Европска политика и управљање кризама. Након уводног обраћања присутнима, студентима су дипломе о завршеном другом нивоу студија уручили проф. др Петар Марин, проректор за науку Универзитета у Београду, као и руководиоци студијских програма проф. др Драган Симеуновић, проф. др Вера Спасеновић, проф. др Раде Кисић, проф. др Владан Девеџић и проф. др Зоран Крстић.


Архива - 2018/19.

Архива - 2017/18.

Архива - 2016/17.

Архива - 2014/15.