Универзитет у Београду

Насловна > Студије > Студије при Универзитету > Образовне политике

Образовне политике

Студијски програм мастер академских студија Образовне политике креиран је као студијски програм за стицање заједничке дипломе Универзитета у Београду и Универзитета у Крагујевцу.

Улога студијског програма је да обезбеди компетентно учествовање стручњака из области образовних политика у развоју, реализацији и праћењу образовних политика на различитим нивоима образовања као и креирању будуће реформске политике у области образовања. Полазници студијског програма ће се бити оспособљени за методолошки утемељену анализу и евалуацију националних и европских образовних политика, разумевање и критичку анализу ширег друштвеног и политичког контекста образовања у контексту реформи образовног система, као и разумевање улоге и надлежности различитих актера у креирању и спровођењу образовних политика. Такође, они ће стећи знања неопходна за анализирање кључних елемената везаних за управљање и финансирање образовања, обезбеђење праведности и ефикасности образовања, као дела образовних политика, и спровођење истраживања мањег обима у области образовања и образовних политика.

Студијски програм мастер академских студија „Образовне политике“ је заједнички програм два државна универзитета из Србије, Универзитета у Београду и Универзитета у Крагујевцу, који је припремљен у сарадњи са Универзитетом у Новом Саду, Универзитетом Црне Горе, Универзитетом у Љубљани (Словенија), Универзитетом Архус (Копенхаген, Данска), Католичким универзитетом у Левену (Белгија), Министарством просвете и науке Републике Србије, Покрајинским секретаријатом за образовање АП Војводине, Министарством просвјете и спорта Републике Црне Горе и Центром за образовне политике из Београда. Овај студијски програм је резултат рада на TEMPUS пројекту Education Policy Study Programme in Serbia and Montenegro (E.P.S.P.), Tempus Project No.: 159074-TEMPUS-1-2009-1-RS-TEMPUS-JPCR (EPSP), чији је носилац Универзитет у Београду, а остали Универзитети су партнерске институције.

Усклађеност студијског програма са добром праксом у европским установама обезбедили су својим учешћем партнерски универзитети из Белгије, Данске и Словеније.

Студијски програм мастер академских студија Образовне политике траје два семестра и омогућује студентима да током једне године стекну 60 ЕСПБ бодова.

Академски назив који се стиче савладавањем студијског програма јесте мастер образовних политика (очекује се потврда Комисије за акредитацију и контролу квалитета).


13. октобар 2016.

Прелиминарна ранг листа за упис у школску 2016/2017. годину


10. октобар 2016.

Информације за упис у школску 2016/2017. годину

Одлука о упису у школску 2016/2017. годину

Образац за пријављивање обавезних и изборних предмета


30. септембар 2016.

Рок за конкурисање за упис на мастер програм Образовне политике у школску 2016/2017. год. продужава се до 05. октобра 2016. године


15. јул 2016.

К О Н К У Р С за упис на мастер академске студије: Образовне политике (студијски програм за добијање заједничке дипломе) за школску 2016/2017. годину

Пријава за упис на мастер академске студије


06. јул 2016.

Септембарски испитни рок - биће организован у периоду између 25. августа и 04. септембра 2016, а пријава испита ће се вршити између 15. и 20. јула 2016. године


19. мај 2016.

Јунски испитни рок - биће организован у периоду од 01. маја до 25. маја 2016. Пријава испита ће се вршити између 16. и 23. маја 2016. године.


25. јануар 2016.

Априлски испитни рок - биће организован у периоду између 04. априла и 17. априла 2016, а пријава испита ће се вршити између 24. и 31. марта 2016. године.


25. јануар 2016.

Услови за упис на мастер академске студије Образовне политике за школску 2015/2016. годину

Услове уписа на следећу годину студија можете погледати ОВДЕ

- Одлуке о упису


Листа ангажованих наставника за извођење наставе на студијском програму Образовне политике у школској 2015/2016. години.


25. новембар 2015.

Распоред уплата школарине

I рата – код уписа (24.500 дин)
II рата - до 02. марта 2016. год. (24.500 дин)
III рата - до 03. јуна 2016. год. (24.500 дин)
IV рата – до 05. септембра 2016. год. (24.500 дин)
Број жиро рачуна: 840-1835666-14 , позив на број 411

* Доказ о уплати школарине је потребно доставити стручној служби у соби бр. 5 Ректората Универзитета у Београду.


20. новембар 2015.

Коначна ранг листа за упис на мастер академске студије Образовне политике у првом и другом уписном року за школску 2015/2016. годину

Ранг листу можете погледати на адреси http://bg.ac.rssr/upis/rang-lista.php
Потребно је да изаберете:
Година - "2015"
Уписни рок - "Први/други уписни рок"
Врста студија - “мастер академске студије“
Институција - “ Универзитет у Београду“
Студијски програм - "Образовне политике"

Упутство за пријављивање на студентски налог


15. јул 2015.

К О Н К У Р С за упис за школску 2015/2016. годину

Пријава за упис на мастер студије


Архива - 2014/15.