Менаџмент пословних перформанси

Мастер академске студије Менаџмент пословних перформанси су развијане као део TEMPUS пројекта "Conversion Courses for Unemployed University Graduates in Serbia" (Reception Number: ETF-JP-00051-2008). TEMPUS пројекат обухвата 11 партнерских институција из Србије (Универзитет у Новом Саду, Универзитет у Београду, Универзитет у Нишу, Универзитет у Крагујевцу, Национални савет за високо образовање, Привредна комора Србије, Национална служба за запошљавање), В. Британије (University of Exeter, School of Engineering, Computing and Mathematics), Републике Словеније (University of Ljubljana, Faculty for administration), Холандије (Wageningen University, Wageningen University and Research Centre, Van Hall Larenstein School of Higher Professional Education and the specialized research institutes), Ирске (The Galway-Mayo Institute of Technology), као и посебног експерта проф. др Ласла Карпати, Faculty of Agricultural Economics and Rural Development, University of Debrecen.
Програм обезбеђује студентима неопходна коцептуална и применљива знања из менаџмента, квалитета, маркетинга, понашања у организацијама, људских ресурса, финансија, као и њихово укључивање у процес рада. Они се оспособљавају за анализу, синтезу и процену пословних перформанси како би могли након завршавања студија да обезбеде позицију средњег менаџера у различитим врстама организација.

Студијски програм мултидисциплинарних дипломских академских - мастер студија Менаџмент пословних перформанси.

Чланови Програмског савета за мултидисциплинарне дипломске академске - мастер академске студије, област: Менаџмент пословних перформанси.

Руководилац: проф. др Мирјана Дракулић
Tелефон: 011 3950-854
Електронска пошта: drakulic.mirjana@fon.rs

Извод из стандарда

Упутство за пријављивање на студентски налог


02. март 2018. Додела диплома Додела диплома

У оквиру Студија при Универзитету, у Свечаној сали Ректората Универзитета у Београду, 27. фебруара 2018.године одржана је свечана додела диплома студентима мултидисциплинарних студијских мастер програма Тероризам, организовани криминал и безбедност, Менаџмент пословних перформанси, Образовне политике, Религија у друштву, култури и европским интеграцијама и Рачунарство у друштвеним наукама. Након уводног обраћања присутнима, студентима су дипломе о завршеном другом нивоу студија уручили проф. др Живослав Тешић, проректор за науку, иновације и трансфер технологије, као и руководиоци студијских програма проф. др Драган Симеуновић, проф. др Наташа Петровић, проф. др Раде Кисић и проф. др Владан Девеџић.


30. октобар 2017.

Информације за упис у школску 2017/2018. годину

Одлука о упису у школску 2017/2018. годину

Образац за пријављивање обавезних и изборних предмета


05. септембар 2017.

Обавештење

Одбрана обављене стручне праксе одржаће се 12. септембра 2017. год. у 17 часова на Факултету организационих наука, кабинет 310.


20. јул 2017.

Септембарски испитни рок - Рок ће бити организован између 20. и 30. септембра 2017.год, док ће се пријава испита вршити у периоду од 13. до 17. септембра 2017. године

-Испит из предмета Вештина менаџера код проф. Младена Чуданова и проф. Јована Кривокапића, одржаће се 25.09.2017.год у 12 часова на Факултету организационих наука, сала ц 201.
- За полагање испита из предмета Финансијски менаџмент и рачуноводство, Вештине комуникације, Менаџмент и развој људских ресурса и Организационо понашање и менаџмент потребно је обратити се предметним професорима ради договора око датума и других детаља полагања испита.


20. јул 2017.

Августовски испитни рок - Рок ће бити организован између 28.августа 2017.год. и 10. септембра 2017.год, док ће се пријава испита вршити у периоду од 21. до 27. августа 2017. године

- За полагање испита из предмета Финансијски менаџмент и рачуноводство код проф. Слађане Бенковић, потребно је обратити се предметном професору маилом ради договора око датума и других детаља полагања испита.
- Испит из предмета Организационо понашање и менаџмент код проф. Иване Ковачевић одржаће се 30. августа 2017.год. у 18 часова на Факултету организационих наука,каб. 307.
- За полагање испита из предмета Менаџмент квалитета код проф. Јована Филиповића потребно је обратити се предметном професору у време консултација или мејлом ради договора око датума и других детаља полагања испита.


31. мај 2017.

Јунски испитни рок - Рок ће бити организован између 15. и 30. јуна 2017.год, док ће се пријава испита вршити у периоду од 05. до 11. јуна 2017. године.

- Испити из предмета Вештине комуникације и Маркетинг менаџмент, код проф. Славице Цицварић Костић, одржаће се 15. јуна 2017.год, у 14 часова на Факултету организационих наука.
- За полагање испита из предмета Финансијски менаџмент и рачуноводство код проф. Слађане Бенковић, потребно је обратити се предметном професору ради договора око датума и других детаља полагања испита.
- Испит из предмета Организационо понашање и менаџмент код проф. Иване Ковачевић одржаће се 21. јуна 2017.год. у 18 часова на Факултету организационих наука,каб. 307.
- За полагање испита из предмета Менаџмент квалитета, код проф. Јована Филиповића потребно је обратити се предметном професору ради договора око датума полагања испита.
- Испит из предмета Финансијски менаџмент и рачуноводство, код проф. Слађане Бенковић одржаће се 26. јуна 2017.год. у 18 часова на Факултету организационих наука.
- Испит из предмета Вештина менаџера код проф. Младена Чуданова и проф. Јована Кривокапића одржаће се 23. јуна 2017.год. у 12 часова на Факултету организационих наука, каб.Б009.
- Испит из предмета Менаџмент и развој људских ресурса код проф. Иване Петровић одржаће се 03. јула 2017.год. у 12 часова на Филозофском факултету, Лабораторија за психологију рада.


12. мај 2017.

У Свечаној сали Ректората Универзитета у Београду, 11. маја 2017.године, проректор проф. др Живослав Тешић и руководилац студијских програма проф. др Мирјана Дракулић, уручили су дипломе о завршеним мастер академским студијама студентима програма Предузетнички менаџмент и Менаџмент пословних перформанси.
Поред проректора и руководиоца програма, уручењу диплома су присуствовали и наставници студијских програма.
Мастер академске студије Менаџмент пословних перформанси и Предузетнички менаџмент су развијане као део TEMPUS пројекта »Conversion Courses for Unemployed University Graduates in Serbia«. TEMPUS пројекат реализовало је 11 партнерских институција из Србије (Универзитет у Новом Саду, Универзитет у Београду, Универзитет у Нишу, Универзитет у Крагујевцу, Национални савет за високо образовање, Привредна комора Србије, Национална служба за запошљавање), Велике Британије (University of Exeter, School of Engineering, Computing and Mathematics), Републике Словеније (University of Ljubljana, Faculty for Аdministration), Холандије (Wageningen University, Wageningen University and Research Centre, Van Hall Larenstein School of Higher Professional Education and the Specialized Research Institutes), Ирске (The Galway-Mayo Institute of Technology), као и посебног експерта проф. др Ласла Карпати (Faculty of Agricultural Economics and Rural Development, University of Debrecen).
Карактеристика програма је у томе што су наставници свих партнерских универзитета из Србије,уз помоћ страних, поред обавезних и изборних предмета, развијали одређене менаџмент вештине (soft skills).
Циљ студијског програма је проширење постојећих и стицање нових знања и вештина, фокусираних на изградњу профила који ће бити конкурентни на српском и европском тржишту рада и побољшати запосленост у складу са убрзаним технолошким променама. Образовање менаџера способних да предузимају предузетничке подухвате, управљају променама пословних перформанси, развијају пословне стратегије и примењују знања везана за ефикасно коришћење ресурса је додатна вредност студијског програма. То су препознали и послодавци тако да су већина студената који су завршили ове мастер академске студије добили запослење.


Архива - 2015/2016.

Архива - 2014/2015.