Менаџмент пословних перформанси

Мастер академске студије Менаџмент пословних перформанси су развијане као део TEMPUS пројекта "Conversion Courses for Unemployed University Graduates in Serbia" (Reception Number: ETF-JP-00051-2008). TEMPUS пројекат обухвата 11 партнерских институција из Србије (Универзитет у Новом Саду, Универзитет у Београду, Универзитет у Нишу, Универзитет у Крагујевцу, Национални савет за високо образовање, Привредна комора Србије, Национална служба за запошљавање), В. Британије (University of Exeter, School of Engineering, Computing and Mathematics), Републике Словеније (University of Ljubljana, Faculty for administration), Холандије (Wageningen University, Wageningen University and Research Centre, Van Hall Larenstein School of Higher Professional Education and the specialized research institutes), Ирске (The Galway-Mayo Institute of Technology), као и посебног експерта проф. др Ласла Карпати, Faculty of Agricultural Economics and Rural Development, University of Debrecen.
Програм обезбеђује студентима неопходна коцептуална и применљива знања из менаџмента, квалитета, маркетинга, понашања у организацијама, људских ресурса, финансија, као и њихово укључивање у процес рада. Они се оспособљавају за анализу, синтезу и процену пословних перформанси како би могли након завршавања студија да обезбеде позицију средњег менаџера у различитим врстама организација.

Студијски програм мултидисциплинарних академских - мастер студија Менаџмент пословних перформанси.

Чланови Програмског савета за мултидисциплинарне академске - мастер академске студије, област: Менаџмент пословних перформанси.

Руководилац: проф. др Наташа Петровић
Tелефон: 011 3950-800
Електронска пошта: natasa.petrovic@fon.bg.ac.rs

Извод из стандарда

Упутство за пријављивање на студентски налог

Распоред уплата рата школарине за школску 2021/2022. годину


14. октобар 2021.

Октобарски испитни рок ће бити организован између 15. и 25. октобра 2021. године, док ће се пријава испита вршити у периоду од 14. до 17. октобра 2021. године.

- Испит Методологија истраживања пословања и менаџмента код професора Вељка Јеремића биће одржан 19.10.2021. у 18 часова на ФОН-у. Кабинет 319.
- Испит Менаџмент финансијских перформанси код професора Вељка Дмитровића и професорке Слађане Бенковић биће одржан 25.10.2021. у 18 часова на ФОН-у у кабинету Ц201.
- Испит Вештине менаџера, код професора Младена Чуданова биће одржан 20.10 у 17 часова на ФОН-у у кабинету 314.


1. септембар 2021.

СЕПТЕМБАРСКИ 2 испитни рок биће организован од 22. до 30. септембра 2021. године, док ће се пријава испита вршити у периоду од 15. до 22. септембра 2021. године.


1. септембар 2021.

СЕПТЕМБАРСКИ 1 испитни рок биће организован од 10. до 20. септембра 2021. године, док ће се пријава испита вршити у периоду од 3. до 10. септембра 2021. године.


12. јул 2021.

Конкурс за упис за школску 2021/2022. годину

Пријава за упис


5. јул 2021.

Јулски испитни рок ће бити организован између 7. и 15. јула 2021. године, док ће се пријава испита вршити у периоду од 6. до 10. јула 2021. године.

- Испит Менаџмент квалитета код професора Младена Ђурића биће одржан 14.07.2021. у 15:30 часова на ФОН-у у кабинету 301а.
- Испит Методологија истраживања пословања и менаџмента код професора Вељка Јеремића биће одржан 14.07.2021. у 18 часова на ФОН-у. Кабинет 319.
- Испит Менаџмент финансијских перформанси код професора Вељка Дмитровића и професорке Слађане Бенковић биће одржан 12.07.2021. у 18 часова на ФОН-у у кабинету 315.


9. јун 2021.

Јунски испитни рок ће бити организован између 14. и 24. јуна 2021. године, док ће се пријава испита вршити у периоду од 7. до 20. јуна 2021. године.

- Испит Маркетинг менаџмент код професора Саше Вељковића биће одржан 24.06.2021. у 17 часова у Учионици у поткровљу у згради Ректората.
- Испит Индикатори еколошких перформанси код професорке Наташе Петровић биће одржан 22.06.2021. у 19 часова на ФОН-у.
- Испит Мерење радних перформанси код професорке Барбаре Симеуновић биће одржан 21.06.2021. у 18 часова на ФОН-у у кабинету 311ц.
- Испит Одрживост и управљање пројектима код професорке Марије Тодоровић биће одржан 24.06.2021. у 18 часова на ФОН-у.
- Испит Методологија истраживања пословања и менаџмента код професора Вељка Јеремића биће одржан 18.06.2021. у 18 часова на ФОН-у.
- Испит Менаџмент квалитета код професора Младена Ђурића биће одржан 22.06.2021. у 14 часова на ФОН-у у кабинету 301а.
- Испит Менаџмент финансијских перформанси код професора Вељка Дмитровића и професорке Слађане Бенковић биће одржан 23.06.2021. у 18 часова на ФОН-у у кабинету 315.


7. мај 2021.

Мајски испитни рок ће бити организован између 17. и 27. маја 2021. године, док ће се пријава испита вршити у периоду од 10. до 14. маја 2021. године.

У мајском испитном року је планирано одржавање испита на четири обавезна предмета: Методологија истраживања пословања и менаџмента, Организационо понашање и менаџмент, Менаџмент квалитета и Менаџмент и развој људских ресурса.

- Испит из предмета Методологија истраживања пословања и менаџмента код проф. Вељка Јеремића одржаће се 19. маја 2021.године у 19 часова на Факултету организационих наука, кабинет Ц301.
- Испит из предмета Организационо понашање и менаџмент код проф. Иване Ковачевић одржаће се у 18. маја 2021. године у 18 часова на Факултету организационих наука, Сала Ц301
- Испит из предмета Менаџмент и развој људских ресурса код проф. Иване Ковачевић и проф. Иване Петровић одржаће се 27. маја 2021. године у 18 часова у згради Ректората Универзитета у Београду, Учионица у поткровљу.
- Испит из предмета Менаџмент квалитета, код проф. Младена Ђурића и проф. Јована Филиповића одржаће се у четвртак 20. маја 2021. од 12 часова на Факултету организационих наука, у 301а. Потребно је да студенти понесу један примерак одштампаног семинарског рада, као и PPT презентацију коју ће користити за одбрану.


8. април 2021.

Априлски испитни рок ће бити организован између 5. и 15. априла 2021. године, док ће се пријава испита вршити у периоду од 9. до 11. априла 2021. године.

У априлском испитном року је планирано одржавање испита на два обавезна предмета Методологија истраживања пословања и менаџмента и Организационо понашање и менаџмент.

- Испит из предмета Методологија истраживања пословања и менаџмента код проф. Вељка Јеремића одржаће се 13. априла 2021.године у 18 часова на Факултету организационих наука, кабинет Ц301.
- Испит из предмета Организационо понашање и менаџмент код проф. Младена Чуданова одржаће се у среду, 14. априла 2021. године у 18 часова на Факултету организационих наука, Сала 102.


18. фебруар 2021.

Прелиминарна ранг листа за упис на прву годину студија за шк. 2020/2021. годину на мастер програм Менаџмент пословних перформанси у другом уписном року, објављена је на сајту Универзитета у Београду.

Прелиминарна ранг листа се може погледати на следећи начин: bg.ac.rs/sr/upis/rang-lista.php

Потребно је изабрати:
Година - "2020"
Уписни рок - "Други уписни рок"
Врста студија - “мастер академске студије“
Институција - “Универзитет у Београду“
Студијски програм – "Менаџмент пословних перформанси"
Рок за изјављивање жалби на прелиминарну ранг листу је 36 часова од објављивања.
Жалбе се предају у канцеларији бр. 1 у згради Ректората Универзитета у Београду.
По истеку рока од 36 часова очекује се објављивање коначне ранг листе и позив за упис на студијски програм.


3. фебруар 2021.

Коначнa ранг листa за упис на мастер aкадемске студије Менаџмент пословних перформанси у првом уписном року за школску 2020/2021. годину

Ранг листa се може погледати на адреси http://www.bg.ac.rs/sr/upis/rang-lista.php
Потребно је да изабрати:
Година - "2020"
Уписни рок - "Први уписни рок"
Врста студија - “мастер академске студије“
Институција - “ Универзитет у Београду“
Студијски програм – “Менаџмент пословних перформанси“

Кандидати са рангом 1, 2, 3. и 5. остварују право на буџетско место.

Упис на мастер академске студије Менаџмент пословних перформанси обавиће се у понедељак, 8 фебруара 2021. године између 10,00 и 15,00 часова у канцеларији број 5, у згради Ректората Универзитета у Београду, Студентски трг бр. 1.

Приликом уписа потребно је доставити:

- оверене фотокопије дипломе и додатка дипломи или уверења о дипломирању и уверeња о положеним испитима - oригинал или оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених достављају само кандидати који нису рођени на територији Републике Србије
- две фотографије формата 4,5x3,5
- образац за избор предмета (обезбеђује Универзитет)
- индекс
- уплата прве рате школарине за самофинансирајуће студенте на жиро рачун 840-1835666-14, позив на број 412 у износу од 30.000,00 рсд
-уплата за потребе Центра за развој каријере у износу од 100,00 рсд на жиро рачун бр. 840-1835666-14, позив на број 307
- попуњен електронски ШВ-20 Образац

Електронски ШВ-20 образац је неопходно попунити путем интернета, пре доласка на упис.

За попуњавање је неопходно да имате мејл адресу, коју ћете унети на врху обрасца, као и да одговорите на сва питања на обрасцу. Образац се налази на линку: https://sv20.ac.rs/obrazac.jsf

Попуњавање обрасца је прописано Законом о високом образовању и Законом о статистици. Одштампан и попуњен образац се предаје при упису.

Распоред уплата рата школарине за школску 2020/21. годину

I рата – код уписа (30.000 дин)
II рата - до 1. маја 2021. год. (30.000 дин)
III рата - до 1. јула 2021. год. (30.000 дин)
IV рата – до 1. децембра 2021. год. (30.000 дин)
Број жиро рачуна: 840-1835666-14, позив на број 412

Доказ о уплати свих рата школарине је потребно доставити у канцеларију бр.5

Кандидати који поново уписују студијски програм при упису уплаћују износ од 10.000,00 рсд, док ће преостали износ уплатити у предвиђеним ратама по усвајању Одлуке о признавању претходно остварених ЕСПБ бодова.

На упис је неопходно доћи лично. Уколико се кандидат не одазове упису, сматра се да је одустао од уписа на мастер програм.

При одржавању уписа неопходно је поштовати све предложене мере у условима проглашене пандемије Ковид 19.


1. фебруар 2021.

Обавештење

У оквиру другог уписног рока на мастер програм Менаџмент пословних перформанси, конкурсна документација се подноси од 2. до 8. фебруара 2021. године до 16 часова, канцеларија бр. 1 у згради Ректората Универзитета у Београду.

Више детаља о условима уписа и конкурсној документацији могу се пронаћи у тексту конкурса

Пријава за упис


25. јануар 2021.

Прелиминарна ранг листа за упис на прву годину студија за шк. 2020/2021. годину на мастер програм Менаџмент пословних перформанси у првом уписном року, објављена је на сајту Универзитета у Београду.

Прелиминарна ранг листа се може погледати на следећи начин: bg.ac.rs/sr/upis/rang-lista.php

Потребно је изабрати:
Година - "2020"
Уписни рок - "Први уписни рок"
Врста студија - “мастер академске студије“
Институција - “ Универзитет у Београду“
Студијски програм – "Менаџмент пословних перформанси"
Рок за изјављивање жалби на прелиминарну ранг листу је 36 часова од објављивања.
Жалбе се предају у канцеларију бр.1 у згради Ректората Универзитета у Београду.
По протеку рока од 36 часова очекује се објављивање коначне ранг листе и позив за упис на студијски програм.

НАПОМЕНА: КАНДИДАТИ КОЈИ СУ ПОД РЕДНИМ БРОЈЕВИМА 1,2,3 И 5 ПО ОБЈАВЉИВАЊУ КОНАЧНЕ РАНГ ЛИСТЕ ОСТВАРУЈУ ПРАВО НА БУЏЕТСКА МЕСТА


25. децембар 2020.

Обавештење

Конкурсни рок и пријем документације се продужава до 30.12.2020. године. Документа се подносе искључиво електронски на адресу marko.vasiljevic@rect.bg.ac.rs


22. јул 2020.

Конкурс за упис на мултидисциплинарне мастер академске студије

Пријава за упис


14. фебруар 2020.

Због велике заинтересованости студената, задовољство нам је да Вас обавестимо да ће након паузе од две школске године, Универзитет у Београду шк. 2020/21. год. објавити Конкурс за упис студената на мастер студијски програм Менаџмент пословних перформанси.

Очекује се да ће Конкурс бити објављен у јуну ове године.

Архива - 2019/2020.

Архива - 2017/2019.

Архива - 2016/2017.

Архива - 2015/2016.

Архива - 2014/2015.