Универзитет у Београду

Насловна > Студије > Студије при Универзитету > Мехатроника у медицинској рехабилитацији

Мехатроника у медицинској рехабилитацији

Мехатроника у медицинској рехабилитацији је нови, заједнички мастер програм Универзитет у Београду (БУ), Универзитет у Новом Саду (УНС) и Државни Универзитет у Новом Пазару (ДУНП), припремљен и прилагођен како за студенте из поља техничко-технолошких наука тако и за студенте који су своја припремна знања стекли у пољу медицинских наука. Студије трају два семестра. Студент који положи испите, уради и одбрани завршни рад, стиче мастер академски степен сва три универзитета.

Због економичности и квалитета наставе, Универзитет у Београду, Универзитет у Новом Саду и Државни Универзитет у Новом Пазару акредитују заједнички интердисциплинарни и мултидисциплинарни студијски програм у области мехатронике у медицинској рехабилитацији.. Програм се спроводи кроз наставу, а делом кроз менторски рад са студентима. У циљу реализације пројеката дефинисаних у оквиру менторског вођења студената, а везано за појединачне предмете, користиће се наменска наставна опрема (из области мехатронике и медицинске рехабилитације) која ће бити стационирана у установама клиничких партнера: у Београду - Клиника за рехабилитацију "Др Мирослав Зотовић"; у Новом Саду - Институт за здравствену заштиту деце и омладине Војводине; у Новом Пазару - Специјална болница за мишићне и неуромишићне болести. На тај начин се студентима омогућава да теоријска знања примене у пракси, савладају методологију клиничког рада у рехабилитацији, унапреде клиничку праксу и оспособе се за квалификовану примену савремених технологија у здравству. Овакав облик образовања је подржан обезбеђеном мрежом за учење на даљину са центром у Институту „Михајло Пупин“ који је део Београдског универзитета.

Програм је прилагођен студентима који који су завршили одговарајуће основне четворогодишње академске студије из поља техничко-технолошких или медицинских наука које вреде најмање 240 ЕСПБ. Програм чине 4 обавезна курса (24 ЕСПБ), 3 изборна курса (12 ЕСПБ), студијски истраживачки рад (10 ЕСПБ) и завршни рад (8 ЕСПБ) што заједно даје 60 ЕСПБ. На тај начин студенти који заврше овај програм имају 300 ЕСПБ. Директни корисници резултата овог програма су клинички партнери у HUTON пројекту, али је програм отворен и за друге медицинске центре и остале заинтересоване студенте са територије Србије и окружења који могу да прати наставу на српском језику.

Специфичности новог наставног плана и програма је интердисциплинарни и мултидисциплинарни приступ едукацији професионалаца који морају да играју важну улогу у побољшању квалитета живота људи са посебним потребама (физички инвалидитет проузрокован лезијама централног нервног система, периферне повреде (нпр. ампутације) и старењем становништва које је веома брзо.

Чланови Програмског савета за мултидисциплинарне дипломске академске студије, област: Рачунарство у друштвеним наукама.

Руководилац: проф. др Александар Седмак
Tелефон: 011 3302-497
Електронска пошта: aleksandarsedmak@yahoo.com


16. октобар 2017.

Обавештење

У оквиру другог уписног рока на мастер академски програм Мехатроника у медицинској рехабилитацији кризама, конкурсна документација се подноси 17. 18. 19 и 20. октобра 2017. године. 20 октобра до 15 часова!

Више детаља о условима уписа и конкурсној документацији могу се пронаћи у тексту конкурса.

Пријава за упис на мастер академске студије


6. јул 2017.

Конкурс за упис на мултидисциплинарне мастер академске студије, област: »МЕХАТРОНИКА У МЕДИЦИНСКОЈ РЕХАБИЛИТАЦИЈИ« 60 ЕСПБ за школску 2017/2018. годину

Пријава за упис на мастер академске студије


Архива - 2015/2016.