Историја и филозофија природних наука и технологије

Програм Историја и филозофија природних наука и технологије има за циљ образовање професионалних историчара и филозофа науке оспособљених за мултидисциплинарно проучавање научно-технолошке баштине, историје развоја науке у нашој средини и повезаност њеног развоја са светским токовима. Кроз овај програм студенти ће овладати конкретним теоријским и мултидисциплинарним знањима из области историје и филозофије науке и технологије, изучавањa значаја науке за развој ивилизације, нарочито аспеката који су у вези са техничком културом. Посебно се изучавају скупови идеја на којима се заснивају поједине науке, као и утицај промене тих скупова на развој друштва и цивилизације уопште. Уједно, проучаваће се и везе науке са техником, технологијом, уметностима, филозофијом и културом.

Студијски програм академских докторских студија Историје и филозофије природних наука и технологије.

Чланови Програмског савета за мултидисциплинарне академске докторске студије, област: Историја и филозофија природних наука и технологије.

Руководилац: проф. др Александар Седмак
Tелефон: 011 3302-497
Електронска пошта: aleksandarsedmak@yahoo.com

Заменик руководиоца: проф. др Александар Петровић
Електронска пошта: petralist@gmail.com

Секретар студија: др Предраг Милосављевић
Електронска пошта: pmilosavljevic@gmail.com

Листа ангажованих наставника за извођење наставе током школске 2016/17. године.

Taбела ангажованих наставника за извођење наставе током школске 2016/17. године.


02. новембар 2018.

Распоред предавања/консултација за I семестар школскe 2018/2019. године


25. октобар 2018.

Конкурс за трећи уписни рок на мултидисциплинарне докторске студије, област: »ИСТОРИЈА И ФИЛОЗОФИЈА ПРИРОДНИХ НАУКА И ТЕХНОЛОГИЈЕ« за школску 2018/2019. годину

Пријава за упис на докторске студије


16. октобар 2018.

Конкурс за други уписни рок на мултидисциплинарне докторске студије, област: »ИСТОРИЈА И ФИЛОЗОФИЈА ПРИРОДНИХ НАУКА И ТЕХНОЛОГИЈЕ« за школску 2018/2019. годину

Пријава за упис на докторске студије


05. октобар 2018.

Распоред уплата школарине у школској 2018/19.

I рата – код уписа (40.000 дин) школске године
II рата - до 01. фебруара 2019. (40.000 дин)
III рата – до 03. маја 2019. год. (40.000 дин)
IV рата – до 02. септембра 2019. год. (40.000 дин)
Број жиро рачуна: 840-1835666-14, позив на број студијског програма
Доказ о уплати свих рата школарине је потребно доставити у канцеларију бр.21


19. јун 2018.

Конкурс за упис на мултидисциплинарне докторске студије, област: »ИСТОРИЈА И ФИЛОЗОФИЈА ПРИРОДНИХ НАУКА И ТЕХНОЛОГИЈЕ« за школску 2018/2019. годину

Пријава за упис на докторске студије


Архива - 2017/2018.

Архива - 2016/2017.

Архива - 2015/2016.