Европска политика и управљање кризама

Студијски мастер програм „Европска политика и управљање кризама“ („Еuropean Politics and Crisis Management“) је иновирани програм савременог садржаја који одговара актуелним социјалним, политичким и економским околностима. Овај студијски програм има национални карактер и намењен је образовању кадрова различитих профила у области европских интеграција и управљања кризама. Мастер академске студије осмишљене су тако да студентима обезбеде неопходну припрему за професионално бављење – у националним, регионалним и међународним институцијама – европским и међународним политикама у контексту управљања, контролисања и решавања криза.

Циљеви

Циљеви програма су да кандидати стекну сва потребна политичко-менаџерска и правно-безбедносна специфична знања за боље разумевање односно тумачење и процену даљег одвијања процеса евро-интеграција. Мастер програм пружа прилику студентима да стекну знања и вештине потребне за управљање ризицима и кризним ситуацијама у редовним и ванредним околностима. У складу са тим, сврха овог мастер програма је да кандидати буду пре свега оспособљени за деловање на практичном и превентивном плану.

Програм пружа студентима професионално и примењиво знање за препознавање, спречавање и решавање друштвених криза. Ово образовање их, такође, квалификује да учествују у пројектима које организују разне владине и невладине организације које се баве управо истраживањем наведених питања у циљу ефикасног и оперативног управљања (менаџментом) одговарајућим установама и организацијама.

Настава

У извођењу наставе на студијском програму учествују предавачи са пет факултета Универзитета у Београду: Правни факултет, Факултет политичких наука, Географски факултет, Факултет организационих наука и Факултет безбедности.

Током два семестра наставе кандидати ће стећи интердисциплинарно научно знање о актуелним процесима и институцијама евро-интеграција (процес преговарања), као и о начинима и методама ефикасних превенција и управљања кризама-ризицима у ванредним ситуацијама (мигрантска криза, еколошке катастрофе, устав у ванредним стањима, људска права у кризним ситуацијама).

Исход

На крају студија, по успешној одбрани завршног-мастер рада студенти стичу научни назив мастер европских студија. Мастер академске студије – ЕВРОПСКА ПОЛИТИКА И УПРАВЉАЊЕ КРИЗАМА имају 60 ЕСПБ бодова уз услов да је у претходним основним академским студијама остварено најмање 240 ЕСПБ бодова.

Завршним радом стиче се 18 ЕСПБ, а кандидат бира ментора, предметног професора, с обзиром на тему коју ради. Студенти стичу диплому коју потписује Ректор Универзитета у Београду.

Руководилац: проф. др Зоран Крстић
Tелефон: 063 462 554
Електронска пошта: zorkrst@yahoo.com

Чланови Програмског савета мастер академских студија Европска политика и управљање кризама.

Листа ангажованих наставника и термини консултација у школској 2016/2017. години

Распоред консултација у I семестру школске 2016/17. године

Упутство за пријављивање на студентски налог

Упутство за пријаву и израду мастер рада

Корице мастер рада (прва страна) - ЕПУК 2017

Подкорица мастер рада (друга страна) - ЕПУК 2017


12. фебруар 2019.

Распоред предавања у II семестру за школску 2018/2019. годину


09. јануар 2019.

Упутство за пријављивање на студентски налог

Да би студенти били у могућности да користе сервис за пријаву испита неопходно је да се региструју на следећи начин:

1. Оду на линк studentub.bg.ac.rs и кликну на опцију "Прво логовање / Заборављена лозинка".
2. Да у поље за унос унесу своју мејл адресу коју су дали приликом уписа, и кликну на дугме "Пошаљи активациони линк".
3. На унету мејл адресу ће бити послат активациони линк. (Уколико мејл адреса није пронађена у бази података, студент ће на ту мејл адресу добити обавештење о томе, и инструкције за даље поступање.)
4. Кликом на активациони линк, студенту се отвара формулар у коме је потребно да два пута унесе лозинку коју ће користити за пријаву испита. Лозинка мора бити одговарајуће дужине (минимум 8 карактера, комбинација слова, цифара и специјалних знакова).
5. Након уноса лозинке, регистрација је завршена. Након успешне регистрације, студенти се могу улоговати на следећи начин:

1. Оду на линк studentub.bg.ac.rs
2. У горње поље за унос унесу број индекса.
3. У доње поље за унос унесу лозинку.
4. Кликну на дугме "Пријави се".

Након успешне пријаве на сервис, студенти могу пријавити испите и прегледати своје податке из електронске евиденције. По завршетку коришћења сервиса, обавезно је кликнути на линк "Крај рада" и затворити веб читач.


09. јануар 2019.

Фебруарски испитни рок - Рок ће бити организован између 04. и 18. фебруара 2019.год., док ће се пријава испита вршити у периоду од 22. до 31. јануара 2019. год.

- Испити из предмета Изградња институција и европске интеграције и Међународне организације и мировни преговори код проф. Зорана Крстића одржаће се 13. фебруара 2019. год. у 17:30 часова у згради Ректората, Сала 16.
- Испит из предмета Географија међународних односа код проф. Микице Сибиновића одржаће се 18. фебруара 2019.год. у Сали 16 у 17:30 часова.
- Испит из предмета Миграције и управљање кризама код проф. Данице Шантић одржаће се 14. фебруара 2019. год. у 14 часова у згради Ректората, у Сали 16.
- Испит из предмета Стратешки развој и управљање пројектима код проф. Дејана Петровића одржаће се 04. фебруара 2019. год. у 18:00 часова у згради Ректората, у Учионици у поткровљу.


01. новембар 2018.

Обавештавају се студенти да предавања на 1. години мастер студија "Европска политика и управљање кризама" почињу 5. новембра.

Распоред можете погледати овде


24. октобар 2018.

Конкурс за трећи уписни рок на мултидисциплинарне мастер академске студије, област: »ЕВРОПСКА ПОЛИТИКА И УПРАВЉАЊЕ КРИЗАМА« 60 ЕСПБ за школску 2018/2019. годину

Пријава за упис на мастер академске студије


22. октобар 2018.

Обавештење о упису у наредну годину студија - 2018/19. године

Упис у школску 2018/2019.годину

Oбразац за пријављивање обавезних и изборних предмета

Одлука о условима уписа у школску 2018/2019. годину


15. октобар 2018.

Конкурс за други уписни рок на мултидисциплинарне мастер академске студије, област: »ЕВРОПСКА ПОЛИТИКА И УПРАВЉАЊЕ КРИЗАМА« 60 ЕСПБ за школску 2018/2019. годину

Пријава за упис на мастер академске студије


10. октобар 2018.

Коначнa ранг листa за упис на мастер aкадемске студије Европска политика и управљање кризама у првом уписном року за школску 2018/2019. годину

Ранг листу можете погледати на адреси http://www.bg.ac.rs/sr/upis/rang-lista.php
Потребно је да изаберете:
Година - "2018"
Уписни рок - "Први уписни рок"
Врста студија - “мастер академске студије“
Институција - “ Универзитет у Београду“
Студијски програм - " Европска политика и управљање кризама“
Упис на студијски програм
Упис на мастер академске студије Европска политика и управљање кризама обавиће се у четвртак, 11. октобра 2018. године у 16 часова у Сали 16, у згради Ректората Универзитета у Београду.
Приликом уписа потребно је доставити:
- оверене фотокопије дипломе и додатка дипломи или уверења о дипломирању (уколико оверене фотокопије нису приложене приликом пријаве на конкурс)
- oригинал или оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених
- две фотографије формата 4,5x3,5
- образац за избор предмета (обезбеђује Универзитет)
- индекс (обезбеђује Универзитет)
- уплата прве рате школарине за самофинансирајуће студенте на жиро рачун 840-1835666-14, позив на број 417 у износу од 30.000,00 рсд
- уплата за потребе Центра за развој каријере у износу од 100,00 рсд на жиро рачун бр. 840-1835666-14, позив на број 307
- попуњен електронски ШВ-20 Образац
Електронски ШВ-20 образац је неопходно попунити путем интернета, пре доласка на упис. За попуњавање је неопходно да имате мејл адресу, коју ћете унети на врху обрасца, као и да одговорите на сва питања на обрасцу. Образац се налази на линку: https://sv20.ac.rs/obrazac.jsf
Након попуњавања обрасца, PDF верзија попуњеног обрасца биће послата на унету мејл адресу. Приликом доласка на упис је потребно доставити идентификациони број који се налази при дну прве странице електронског ШВ-20 обрасца. Попуњавање обрасца је прописано Законом о високом образовању и Законом о статистици.
Распоред уплата рата школарине за школску 2018/19. годину
I рата – при упису (30.000 дин)
II рата - до 01. фебруара 2019. год. (30.000 дин)
III рата - до 03. маја 2019. год. (30.000 дин)
IV рата – до 02. септембра 2019. год. (30.000 дин)
Број жиро рачуна: 840-1835666-14, позив на број 417
Доказ о уплати свих рата школарине је потребно доставити у канцеларију бр.5

Напомена:

- Кандидати рангирани у оквиру одобреног броја буџетских места плаћају школарину у складу са напоменом наведеном текстом Конкурса за упис на студијски програм.
- На упис је неопходно доћи лично. Уколико се кандидат не одазове упису, сматраће се да је одустао од уписа на мастер програм.


22. јун 2018.

Конкурс за упис на мултидисциплинарне мастер академске студије, област: »ЕВРОПСКА ПОЛИТИКА И УПРАВЉАЊЕ КРИЗАМА« 60 ЕСПБ за школску 2018/2019. годину

Пријава за упис на мастер академске студије


16. мај 2018.

Септембарски испитни рок - Рок ће бити организован између 04. и 13. септембра 2018.год., док ће се пријава испита вршити у периоду од 11. до 18. јула 2018. год.

- Испити из предмета Изградња институција и европске интеграције и Међународне организације и мировни преговори код проф. Зорана Крстића одржаће се 12.септембра 2018. год. у 17:30 часова у згради Ректората, сала 16.
- Испит из предмета Географија међународних односа код проф. Микице Сибиновића одржаће се 5.септембра 2018.год. у Сали 8 у 17:30 часова.
- Испит из предмета Миграције и управљање кризама код проф. Данице Шантић одржаће се 06. септембра 2018. год. у 16 часова у згради Ректората, Учионица у поткровљу.


16. мај 2018.

Јулски испитни рок - Рок ће бити организован између 26. јуна и 07.јула 2018.год., док ће се пријава испита вршити у периоду од 17. до 21. јуна 2018.год.

- Испити из предмета Изградња институција и европске интеграције и Међународне организације и мировни преговори код проф. Зорана Крстића одржаће се 4. јула 2018. год. у 17:30 часова у згради Ректората, сала 16.
- Испит из предмета Географија међународних односа код проф. Микице Сибиновића одржаће се 28. јуна 2018.год. у Сали 8 у 17:30 часова.
- Испит из предмета Миграције и управљање кризама код проф. Данице Шантић одржаће се 27. јуна 2018.год. у 18 часова у згради Ректората, сала 16.


16. мај 2018.

Јунски испитни рок - Рок ће бити организован између 05. и 16. јуна 2018. год., док ће се пријава испита вршити у периоду од 25. маја до 1. јуна 2018.год.

- Испити из предмета Изградња институција и европске интеграције и Међународне организације и мировни преговори код проф. Зорана Крстића одржаће се 13. јуна 2018. год. у 17:30 часова у згради Ректората, сала 16.
- Испит из предмета Географија међународних односа код проф. Микице Сибиновића одржаће се 7. јуна 2018.год. у Сали 8 у 17:30 часова.
- Испит из предмета Миграције и управљање кризама код проф. Данице Шантић одржаће се 12. јуна 2018.год. у 16 часова у згради Ректората, сала 8.


27. април 2018.

Обавештење

Ректорат Универзитета у Београду неће радити до 3. маја 2018. године.


12. фебруар 2018.

Априлски испитни рок - Рок ће бити организован између 16. априла и 11. маја 2018.год., док ће се пријава испита вршити у периоду од 01. до 16. априла 2018. год.

- Испити из предмета Изградња институција и европске интеграције и Међународне организације и мировни преговори код проф. Зорана Крстића одржаће се 25. априла 2018.год. у 16:00 часова у згради Ректората, Сала 8.
- Испит из предмета Миграције и управљање кризама код проф. Данице Шантић одржаће се 10. маја 2018.год. у 16 часова у згради Ректората, сала 16.
- Испит из предмета Географија међународних односа код проф. Микице Сибиновића одржаће се 26. априла 2018.год. у Сали 16 у 17:30 часова.


12. фебруар 2018.

Распоред предавања у II семестру за школску 2017/2018. годину


08. jануар 2018.

Фебруарски испитни рок - Рок ће бити организован између 01. и 13. фебруара 2018.год., док ће се пријава испита вршити у периоду од 22. до 31. јануара 2018. год.

- Испит из предмета Географија међународних односа код проф. Микице Сибиновића одржаће се 08. фебруара 2018.год. у Сали 16 у 17:30 часова.
- Испит из предмета Миграције и управљање кризама код проф. Данице Шантић одржаће се 12. фебруара 2018.год. у 17 часова у згради Ректората, сала 16.
- Испити из предмета Изградња институција и европске интеграције и Међународне организације и мировни преговори код проф. Зорана Крстића одржаће се 07. фебруара 2018.год. у 17:30 часова у згради Ректората, Сала 16.
- Испит из предмета Стратешки развој и управљање пројектима код проф. Дејана Петровића одржаће се 05. фебруара 2018. год. у 17:30 часова у згради Ректората, у Сали 16.


09. новембар 2017.

Обавештавају се студенти да предавања на 1. години мастер студија "Европска политика и управљање кризама" почињу 15. новембра.

Распоред можете погледати овде


26. oктобар 2017.

Обавештење

У оквиру трећег уписног рока на мастер академски програм Eвропска политика и управљање кризама, конкурсна документација се подноси од 27. октобра до 1. новембра 2017. године. 1 новембар до 16 часова!

Интервју са пријављеним кандидатима обавиће се 1. новeмбра 2017.год. у 17 часова у Сали 16 у згради Ректората Универзитета у Београду.

Више детаља о условима уписа и конкурсној документацији могу се пронаћи у тексту конкурса.

Пријава за упис на мастер академске студије


25. oктобар 2017. - 15:30

Коначнa ранг листa за упис на мастер aкадемске студије Европска политика и управљања кризама у другом уписном року за школску 2017/2018. годину

Ранг листу можете погледати на адреси www.bg.ac.rs/sr/upis/rang-lista.php

Потребно је да изаберете:

Година - "2017"

Уписни рок - "други уписни рок"

Врста студија - “мастер академске студије“

Институција - “ Универзитет у Београду“

Студијски програм - " Европска политика и управљања кризама“

Упис на студијски програм

Упис на мастер академске студије Европска политика и управљања кризама обавиће се у среду, 26. октобра 2017. године између 13 и 14 часова у сали 8, у згради Ректората Универзитета у Београду.

Приликом уписа потребно је доставити:

-оверене фотокопије дипломе и додатка дипломи или уверења о дипломирању (уколико оверене фотокопије нису приложене приликом пријаве на конкурс)

- oригинал или оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених

- две фотографије формата 4,5x3,5

- образац за избор предмета (обезбеђује Универзитет)

- индекс (обезбеђује Универзитет)

- уплата прве рате школарине за самофинансирајуће студенте на жиро рачун 840-1835666-14, позив на број 417 у износу од 30.000,00 рсд

- уплата за потребе Центра за развој каријере у износу од 100,00 рсд на жиро рачун бр. 840-1835666-14, позив на број 307

- попуњен електронски ШВ-20 Образац

Електронски ШВ-20 образац је неопходно попунити путем интернета, пре доласка на упис. За попуњавање је неопходно да имате мејл адресу, коју ћете унети на врху обрасца, као и да одговорите на сва питања на обрасцу. Образац се налази на линку: sv20.ac.rs/obrazac.jsf Након попуњавања обрасца, PDF верзија попуњеног обрасца биће послата на унету мејл адресу. Приликом доласка на упис је потребно доставити идентификациони број који се налази при дну прве странице електронског ШВ-20 обрасца. Попуњавање обрасца је прописано Законом о високом образовању и Законом о статистици.

Распоред уплата рата школарине за школску 2017/18. годину

I рата – код уписа (30.000 дин)

II рата - до 01. фебруара 2018. год. (30.000 дин)

III рата - до 01. јуна 2018. год. (30.000 дин)

IV рата – до 03. септембра 2018. год. (30.000 дин)

Број жиро рачуна: 840-1835666-14, позив на број 417

Доказ о уплати рате школарине је потребно доставити у канцеларију бр.5


23. oктобар 2017. - 15:30

Обавештење

Прелиминарна ранг листа за упис на прву годину студија за шк.2017/2018.год. у другом уписном року на мастер програм Европска политика и управљање кризама у првом уписном року , објављена је на сајту Универзитета у Београду.

Прелиминарна ранг листа се може погледати на следећи начин: bg.ac.rs/sr/upis/rang-lista.php

Потребно је изабрати:
Година - "2017"
Уписни рок - "Други уписни рок"
Врста студија - “мастер академске студије“
Институција - “ Универзитет у Београду“
Студијски програм – "Европска политика и управљање кризама"
Рок за изјављивање жалби на прелиминарну ранг листу је 36 часова од објављивања.
Жалбе се предају у канц.бр.1 у згради Ректората Универзитета у Београду.


10. oктобар 2017.

Oбавештење о условима уписа за школску 2017/2018. годину

Одлука о условима уписа за школску 2017/2018. годину

Образац за пријављивање обавезних и изборних предмета у академској 2017/2018. години

Упис у школску 2017/2018. годину за студенте уписане на мастер академске студије Европска политика и управљање кризама (60 ЕСПБ)


06. oктобар 2017.

Коначнa ранг листa за упис на мастер aкадемске студије Европска политика и управљања кризама у првом уписном року за школску 2017/2018. годину

Ранг листу можете погледати на адреси www.bg.ac.rs/sr/upis/rang-lista.php
Потребно је да изаберете:
Година - "2017"
Уписни рок - "Први уписни рок"
Врста студија - “мастер академске студије“
Институција - “ Универзитет у Београду“
Студијски програм - " Европска политика и управљања кризама“

Упис на студијски програм

Упис на мастер академске студије Европска политика и управљања кризама обавиће се у среду, 11. октобра 2017. године између 13 и 15 часова у сали 8, у згради Ректората Универзитета у Београду.

Приликом уписа потребно је доставити:

- оверене фотокопије дипломе и додатка дипломи или уверења о дипломирању (уколико оверене фотокопије нису приложене приликом пријаве на конкурс)
- oригинал или оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених
- две фотографије формата 4,5x3,5
- образац за избор предмета (обезбеђује Универзитет)
- индекс (обезбеђује Универзитет)
- уплата прве рате школарине за самофинансирајуће студенте на жиро рачун 840-1835666-14, позив на број 417 у износу од 30.000,00 рсд
- уплата за потребе Центра за развој каријере у износу од 100,00 рсд на жиро рачун бр. 840-1835666-14, позив на број 307
- попуњен електронски ШВ-20 Образац
Електронски ШВ-20 образац је неопходно попунити путем интернета, пре доласка на упис. За попуњавање је неопходно да имате мејл адресу, коју ћете унети на врху обрасца, као и да одговорите на сва питања на обрасцу. Образац се налази на линку: sv20.ac.rs/obrazac.jsf
Након попуњавања обрасца, PDF верзија попуњеног обрасца биће послата на унету мејл адресу. Приликом доласка на упис је потребно доставити идентификациони број који се налази при дну прве странице електронског ШВ-20 обрасца. Попуњавање обрасца је прописано Законом о високом образовању и Законом о статистици.

Распоред уплата рата школарине за школску 2017/18. годину

I рата – код уписа (30.000 дин)
II рата - до 01. фебруара 2018. год. (30.000 дин)
III рата - до 01. јуна 2018. год. (30.000 дин)
IV рата – до 03. септембра 2018. год. (30.000 дин)
Број жиро рачуна: 840-1835666-14, позив на број 417
Доказ о уплати рате школарине је потребно доставити у канцеларију бр.5


04. oктобар 2017.

Oбавештење

Прелиминарна ранг листа за упис на прву годину студија за шк.2017/2018.год. на мастер програм Европска политика и управљање кризама у првом уписном року , објављена је на сајту Универзитета у Београду.

Прелиминарна ранг листа се може погледати на следећи начин: bg.ac.rs/sr/upis/rang-lista.php

Потребно је изабрати:
Година - "2017"
Уписни рок - "Први уписни рок"
Врста студија - “мастер академске студије“
Институција - “ Универзитет у Београду“
Студијски програм – "Европска политика и управљање кризама"

Рок за изјављивање жалби на прелиминарну ранг листу је 36 часова од објављивања.
Жалбе се предају у канц.бр.1 у згради Ректората Универзитета у Београду.


11. јул 2017.

Септембарски испитни рок - Рок ће бити организован између 04. и 13. септембра 2017.год., док ће се пријава испита вршити у периоду од 11. до 18. јула 2017. год.

- Испит из предмета Географија међународних односа код проф. Микице Сибиновића одржаће се 04. септембра 2017.год. Ради договора о преосталим детаљима полагања испита потребно је обратити се предметном професору маилом.
- Испит из предмета Миграције и управљање кризама код проф. Данице Шантић одржаће се 07. септембра 2017.год. у 17 часова у згради Ректората, сала 16.
- Испити из предмета Изградња институција и европске интеграције и Међународне организације и мировни преговори, код проф. Зорана Крстића одржаће се 07.септембра 2017.год. у 17 часова у згради Ректората, Учионица у поткровљу.


6. јул 2017.

Конкурс за упис на мултидисциплинарне мастер академске студије, област: »ЕВРОПСКА ПОЛИТИКА И УПРАВЉАЊЕ КРИЗАМА« 60 ЕСПБ за школску 2017/2018. годину

Пријава за упис на мастер академске студије


19. јун 2017.

Јулски испитни рок - Рок ће бити организован између 26. јуна и 07.јула 2017.год., док ће се пријава испита вршити у периоду од 17. до 21. јуна 2017.год.

- Испит из предмета Географија међународних односа код проф. Микице Сибиновића одржаће се 06. јула 2017.год. у 17 часова у згради Ректората, сала 16.
- Испити из предмета Изградња институција и европске интеграције и Међународне организације и мировни преговори код проф. Зорана Крстића одржаће се 05.јула.2017.год. у 18 часова у згради Ректората, сала 16.
- Испит из предмета Миграције и управљање кризама код проф. Данице Шантић одржаће се 29. јуна 2017.год. у 17 часова у згради Ректората, учионица у поткровљу.


17. мај 2017.

Јунски испитни рок - Рок ће бити организован између 05. и 16. јуна 2017. год., док ће се пријава испита вршити у периоду од 17. до 23. маја 2017.год.

- Испит из предмета Географија међународних односа код проф. Микице Сибиновића одржаће се 08. јуна 2017. год. у 17 часова у згради Ректората, сала 16.
- Испити из предмета Изградња институција и европске интеграције и Међународне организације и мировни преговори код проф. Зорана Крстића одржаће се 15. јуна 2017. год. у 18 часова у згради Ректората, сала 16.
- Испит из предмета Миграције и управљање кризама код проф. Данице Шантић одржаће се 14. јуна 2017. год. у 17 часова у згради Ректората, сала 16.


Архива - 2015/2016.