Европска политика и управљање кризама

Студијски мастер програм „Европска политика и управљање кризама“ („Еuropean Politics and Crisis Management“) је иновирани програм савременог садржаја који одговара актуелним социјалним, политичким и економским околностима. Овај студијски програм има национални карактер и намењен је образовању кадрова различитих профила у области европских интеграција и управљања кризама. Мастер академске студије осмишљене су тако да студентима обезбеде неопходну припрему за професионално бављење – у националним, регионалним и међународним институцијама – европским и међународним политикама у контексту управљања, контролисања и решавања криза.

Циљеви

Циљеви програма су да кандидати стекну сва потребна политичко-менаџерска и правно-безбедносна специфична знања за боље разумевање односно тумачење и процену даљег одвијања процеса евро-интеграција. Мастер програм пружа прилику студентима да стекну знања и вештине потребне за управљање ризицима и кризним ситуацијама у редовним и ванредним околностима. У складу са тим, сврха овог мастер програма је да кандидати буду пре свега оспособљени за деловање на практичном и превентивном плану.

Програм пружа студентима професионално и примењиво знање за препознавање, спречавање и решавање друштвених криза. Ово образовање их, такође, квалификује да учествују у пројектима које организују разне владине и невладине организације које се баве управо истраживањем наведених питања у циљу ефикасног и оперативног управљања (менаџментом) одговарајућим установама и организацијама.

Настава

У извођењу наставе на студијском програму учествују предавачи са пет факултета Универзитета у Београду: Правни факултет, Факултет политичких наука, Географски факултет, Факултет организационих наука и Факултет безбедности.

Током два семестра наставе кандидати ће стећи интердисциплинарно научно знање о актуелним процесима и институцијама евро-интеграција (процес преговарања), као и о начинима и методама ефикасних превенција и управљања кризама-ризицима у ванредним ситуацијама (мигрантска криза, еколошке катастрофе, устав у ванредним стањима, људска права у кризним ситуацијама).

Исход

На крају студија, по успешној одбрани завршног-мастер рада студенти стичу научни назив мастер европских студија. Мастер академске студије – ЕВРОПСКА ПОЛИТИКА И УПРАВЉАЊЕ КРИЗАМА имају 60 ЕСПБ бодова уз услов да је у претходним основним академским студијама остварено најмање 240 ЕСПБ бодова.

Завршним радом стиче се 18 ЕСПБ, а кандидат бира ментора, предметног професора, с обзиром на тему коју ради. Студенти стичу диплому коју потписује Ректор Универзитета у Београду.

Руководилац: проф. др Зоран Крстић
Tелефон: 063 462 554
Електронска пошта: zorkrst@yahoo.com

Чланови Програмског савета мастер академских студија Европска политика и управљање кризама.

Листа ангажованих наставника и термини консултација у школској 2016/2017. години

Распоред консултација у I семестру школске 2016/17. године

Упутство за пријављивање на студентски налог

Упутство за пријаву и израду мастер рада

Корице мастер рада (прва страна) - ЕПУК 2017

Подкорица мастер рада (друга страна) - ЕПУК 2017

Распоред уплата рата школарине за школску 2021/2022. годину


25. новембар 2021.

Обавештење

Одлука о условима уписа у школску 2021/22. годину

Упис у наредну годину студија

Распоред предмета

Образац за пријављивање обавезних и изборних предмета


16. новембар 2021.

Обавештење

Прво предавање из предмета "Изградња институција и европске интеграције" биће одржано уживо у среду 17. новембра 2021. године у сали 16 у згради Ректората Универзитета у Београду. Прво предање ће бити одржано уживо ради договора о начину и форми извођења наставе.


15. новембар 2021. у 15.45

Прелиминарна ранг листа (трећи уписни рок) за школску 2021/2022. годину


3. новембар 2021.

Конкурс за трећи уписни рок за упис за школску 2021/2022. годину

Пријава за упис


1. новембар 2021.

Коначна ранг листа за упис на мастер aкадемске студије Европска политика и управљање кризама у другом уписном року за школску 2021/2022. годину

Ранг листе се могу погледати на адреси www.bg.ac.rs/sr/upis/rang-lista.php
Потребно је да изабрати:
Година - "2021"
Уписни рок - "Други уписни рок"
Врста студија - “мастер академске студије“
Институција - “Универзитет у Београду“
Студијски програм – “Европска политика и управљање кризама“

Кандидат са рангом 1. уписује програм у статусу студента који се финансира из буџета.
Упис на студијски програм ће се обавити у среду 3. новембра 2021. године између 12.00 и 14.00 часова у Учионици у поткровљу, у згради Ректората Универзитета у Београду.

Приликом уписа потребно је доставити:
- оверене фотокопије дипломе и додатка дипломи или уверења о дипломирању и уверeња о положеним испитима, уколико оверене фотокопије нису приложене приликом пријаве на конкурс
- Кандидат коме није издата диплома, приликом уписа подноси уверење о дипломирању са уверењем о положеним испитима, с тим да, најкасније у року од годину дана достави Универзитету диплому и додатак дипломи о завршеном претходном степену студија.
- oригинал или оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених достављају само кандидати који нису рођени на територији Републике Србије - две фотографије формата 4,5x3,5
- индекс (обезбеђује Универзитет)
- уплата прве рате школарине за самофинансирајуће студенте на жиро рачун 840-1835666-14, позив на број 417 у износу од 30.000,00 рсд
- уплата за потребе Центра за развој каријере у износу од 100,00 рсд на жиро рачун бр. 840-1835666-14, позив на број 307
- попуњен електронски ШВ-20 Образац

Електронски ШВ-20 образац је неопходно попунити путем интернета, пре доласка на упис.
За попуњавање је неопходно да имате мејл адресу, коју ћете унети на врху обрасца, као и да одговорите на сва питања на обрасцу. Образац се налази на линку: https://sv20.ac.rs/obrazac.jsf
Попуњавање обрасца је прописано Законом о високом образовању и Законом о статистици. Одштампан и попуњен образац се предаје при упису.

Распоред уплата рата школарине за школску 2021/22. годину
I рата – код уписа (30.000 дин)
II рата - до 1. децембар 2021. године (30.000 дин)
III рата - до 1. фебруар 2022. године (30.000 дин)
IV рата – до 3. мај 2022. година (28.000 дин)
Број жиро рачуна: 840-1835666-14, позив на број - 417

Доказ о уплати свих рата школарине је потребно доставити у канцеларију бр. 5
Кандидати који поново уписују студијски програм (поновни упис) при упису уплаћују износ од 10.000,00 рсд, док ће преостали износ уплатити у предвиђеним ратама по усвајању Одлуке о признавању претходно остварених ЕСПБ бодова.
Уколико се кандидат не одазове упису, сматра се да је одустао од уписа на мастер програм.
При одржавању уписа неопходно је поштовати све предложене мере у условима проглашене пандемије Ковид 19.


28. октобар 2021. у 10.00 часова

Обавештење

Прелиминарна ранг листа за упис на прву годину студија за школску 2021/2022. годину на мастер програмима Европска политика и управљање кризама за студенте који ће програм похађати на енглеском језику у другом уписном року, објављена је на сајту Универзитета у Београду.

Прелиминарна ранг листа се може погледати на следећем линку: http://bg.ac.rs/sr/upis/rang-lista.php

Потребно је изабрати:
Година - "2021"
Уписни рок - "Други уписни рок"
Врста студија - "мастер академске студије"
Институција - "Универзитет у Београду"
Студијски програм – "Европска политика и управљање кризама - енглески - 60"

Рок за изјављивање жалби на прелиминарну ранг листу је 36 часова од објављивања.

Жалбе се предају у канцеларији бр. 1 у згради Ректората Универзитета у Београду.


28. октобар 2021. у 10.00 часова

Обавештење

Прелиминарна ранг листа за упис на прву годину студија за школску 2021/2022. годину на мастер програмима Европска политика и управљање кризама у другом уписном року, објављена је на сајту Универзитета у Београду.

Прелиминарна ранг листа се може погледати на следећем линку: http://bg.ac.rs/sr/upis/rang-lista.php

Потребно је изабрати:
Година - "2021"
Уписни рок - "Други уписни рок"
Врста студија - "мастер академске студије"
Институција - "Универзитет у Београду"
Студијски програм – "Европска политика и управљање кризама - српски - 60"

Рок за изјављивање жалби на прелиминарну ранг листу је 36 часова од објављивања.

Жалбе се предају у канцеларији бр. 1 у згради Ректората Универзитета у Београду.


20. октобар 2021.

Конкурс за други уписни рок за упис за школску 2021/2022. годину

Пријава за упис


18. октобар 2021.

Коначна ранг листа за упис на мастер aкадемске студије Европска политика и управљање кризама у првом уписном року за школску 2021/2022. годину:

Ранг листе се могу погледати на адреси http://www.bg.ac.rs/sr/upis/rang-lista.php
Потребно је да изабрати:
Година - "2021"
Уписни рок - "Први уписни рок"
Врста студија - “мастер академске студије“
Институција - “Универзитет у Београду“
Студијски програм – “Европска политика и управљање кризама“

Кандидати са рангом 1. 2. и 3. уписују програм у статусу студента који се финансира из буџета.

Упис на студијски програм ће се обавити у среду 20. октобра 2021. године између 11.00 и 15.00 часова у канцеларији бр. 5, у згради Ректората Универзитета у Београду.

Приликом уписа потребно је доставити:
- оверене фотокопије дипломе и додатка дипломи или уверења о дипломирању и уверeња о положеним испитима, уколико оверене фотокопије нису приложене приликом пријаве на конкурс
- Кандидат коме није издата диплома, приликом уписа подноси уверење о дипломирању са уверењем о положеним испитима, с тим да, најкасније у року од годину дана достави Универзитету диплому и додатак дипломи о завршеном претходном степену студија.
- oригинал или оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених достављају само кандидати који нису рођени на територији Републике Србије
- две фотографије формата 4,5x3,5
- индекс (обезбеђује Универзитет)
- уплата прве рате школарине за самофинансирајуће студенте на жиро рачун 840-1835666-14, позив на број 417 у износу од 30.000,00 рсд
- уплата за потребе Центра за развој каријере у износу од 100,00 рсд на жиро рачун бр. 840-1835666-14, позив на број 307
- попуњен електронски ШВ-20 Образац

Електронски ШВ-20 образац је неопходно попунити путем интернета, пре доласка на упис.

За попуњавање је неопходно да имате мејл адресу, коју ћете унети на врху обрасца, као и да одговорите на сва питања на обрасцу. Образац се налази на линку: https://sv20.ac.rs/obrazac.jsf

Попуњавање обрасца је прописано Законом о високом образовању и Законом о статистици. Одштампан и попуњен образац се предаје при упису.

Распоред уплата рата школарине за школску 2021/22. годину
I рата – код уписа (30.000 дин)
II рата - до 1. децембар 2021. године (30.000 дин)
III рата - до 1. фебруар 2022. године (30.000 дин)
IV рата – до 3. мај 2022. година (28.000 дин)
Број жиро рачуна: 840-1835666-14, позив на број - 417
Доказ о уплати свих рата школарине је потребно доставити у канцеларију бр. 5

Кандидати који поново уписују студијски програм (поновни упис) при упису уплаћују износ од 10.000,00 рсд, док ће преостали износ уплатити у предвиђеним ратама по усвајању Одлуке о признавању претходно остварених ЕСПБ бодова.

Уколико се кандидат не одазове упису, сматра се да је одустао од уписа на мастер програм.

При одржавању уписа неопходно је поштовати све предложене мере у условима проглашене пандемије Ковид 19.


14. октобар 2021. у 10.30 часова

Обавештење

Прелиминарна ранг листа за упис на прву годину студија за школску 2021/2022. годину на мастер програмима Европска политика и управљање кризама у првом уписном року, објављена је на сајту Универзитета у Београду.
Прелиминарна ранг листа се може погледати на следећем линку: http://bg.ac.rs/sr/upis/rang-lista.php

Потребно је изабрати:
Година - "2021"
Уписни рок - "Први уписни рок"
Врста студија - "мастер академске студије"
Институција - "Универзитет у Београду"
Студијски програм – "Европска политика и управљање кризама"
Рок за изјављивање жалби на прелиминарну ранг листу је 36 часова од објављивања.
Жалбе се предају у канцеларији бр. 1 у згради Ректората Универзитета у Београду.


1. септембар 2021.

СЕПТЕМБАРСКИ 2 испитни рок биће организован од 22. до 30. септембра 2021. године, док ће се пријава испита вршити у периоду од 15. до 22. септембра 2021. године.

- Испит из предмета Миграције и управљање кризама код проф. Данице Шантић одржаће се 30. септембра 2021. године у 16:00 часова у згради Ректората, Сала 16.


1. септембар 2021.

СЕПТЕМБАРСКИ 1 испитни рок биће организован од 10. до 20. септембра 2021. године, док ће се пријава испита вршити у периоду од 3. до 10. септембра 2021. године.

- Испит из предмета Миграције и управљање кризама код проф. Данице Шантић одржаће се 16. септембра 2021. године у 16:00 часова у згради Ректората, Сала 16.


07. јул 2021.

Конкурс за упис за школску 2021/2022. годину

Пријава за упис


23. јун 2021.

Јулски испитни рок ће бити организован од 1. до 15. јула 2021, док ће се пријава испита вршити у периоду од 24. јуна до 1. јула 2021. године.

- Испити из предмета Изградња институција и европске интеграције и Међународне организације и мировни преговори код проф. Зорана Крстића одржаће се 14. јула 2021. год. у 13:00 часова у згради Ректората, Сала 16.
- Испит из предмета Миграције и управљање кризама код проф. Данице Шантић одржаће се 9. јула 2021. године у 16:00 часова у згради Ректората, Сала 16.


8. јун 2021.

Јунски испитни рок ће бити организован од 15. до 30. јуна 2021. год., док ће се пријава испита вршити у периоду од 9. до 15. јуна 2021. године.

- Испити из предмета Изградња институција и европске интеграције и Међународне организације и мировни преговори код проф. Зорана Крстића одржаће се 30. јуна 2021. год. у 13:00 часова у згради Ректората, Учионица у поткровљу.
- Испит из предмета Миграције и управљање кризама код проф. Данице Шантић одржаће се 28. јуна 2021. године у 17:00 часова у згради Ректората, Сала 8.
- Испит из предмета Географија међународних односа код проф. Микице Сибиновића одржаће се 30. јуна 2021. год. у 18:00 часова у згради Ректората, Сала 8.
- Испит из предмета Миграције и управљање кризама код проф. Данице Шантић одржаће се 9. јула 2021. године у 16:00 часова у згради Ректората, Сала 16.


8. април 2021.

Априлски испитни рок ће бити организован од 19. до 29. априла 2021. год., док ће се пријава испита вршити у периоду од 12. до 17. априла 2021. године.

- Испит из предмета Миграције и управљање кризама код проф. Данице Шантић одржаће се 19. априла 2021. године у 16:00 часова у згради Ректората, Сала 16.
- Испит из предмета Изградња институција и европске интеграције код проф. Зорана Крстића одржаће се 21. априла 2021. године у 13:00 часова у згради Ректората, Учионица у поткровљу.
- Испит из предмета Стратешки развој и управљање пројектима код проф. Дејана Петровића одржаће се 22. априла 2021. год. у 17:30 часова у згради Ректората, Сала 16.
- Испит из предмета Географија међународних односа код проф. Микице Сибиновића одржаће се 26. априла 2021. год. у 17:00 часова у згради Ректората, Сала 8.


10. фебруар 2021.

Изградња институција и европске интеграције – интердисциплинарни приступ за боље разумевање ЕУ


29. јануар 2021.

Упутство за пријављивање на студентски налог

Да би студенти били у могућности да користе сервис за пријаву испита неопходно је да се региструју на следећи начин:

1. Оду на линк studentub.bg.ac.rs и кликну на опцију "Прво логовање / Заборављена лозинка".
2. Да у поље за унос унесу своју мејл адресу коју су дали приликом уписа, и кликну на дугме "Пошаљи активациони линк".
3. На унету мејл адресу ће бити послат активациони линк. (Уколико мејл адреса није пронађена у бази података, студент ће на ту мејл адресу добити обавештење о томе, и инструкције за даље поступање.)
4. Кликом на активациони линк, студенту се отвара формулар у коме је потребно да два пута унесе лозинку коју ће користити за пријаву испита. Лозинка мора бити одговарајуће дужине (минимум 8 карактера, комбинација слова, цифара и специјалних знакова).
5. Након уноса лозинке, регистрација је завршена. Након успешне регистрације, студенти се могу улоговати на следећи начин:

- Оду на линк studentub.bg.ac.rs
- У горње поље за унос унесу број индекса.
- У доње поље за унос унесу лозинку.
- Кликну на дугме "Пријави се".

Након успешне пријаве на сервис, студенти могу пријавити испите и прегледати своје податке из електронске евиденције. По завршетку коришћења сервиса, обавезно је кликнути на линк "Крај рада" и затворити веб читач.


29. јануар 2021.

Фебруарски испитни рок биће организован од 7. до 28. фебруара 2021. год., док ће се пријава испита вршити у периоду од 2. фебруара до 6. фебруара 2021. године.

- Испити из предмета Изградња институција и европске интеграције и Међународне организације и мировни преговори код проф. Зорана Крстића одржаће се 24. фебруара 2021. год. у 17:30 часова у згради Ректората, Сала 16.
- Испит из предмета Географија међународних односа код проф. Микице Сибиновића одржаће се 25. фебруара 2021. године у 17:00 часова у Сали 16.
- Испит из предмета Стратешки развој и управљање пројектима код проф. Дејана Петровића одржаће се 18. фебруара 2021. год. у 17:00 часова у згради Ректората, у Сали 8.


25. новембар 2020.

Упис у школску 2020/2021.год

Упис у школску 2020/2021. годину за студенте уписане на мастер академске студије Европска политика и управљање кризама (60 ЕСПБ) обавиће се електронски од четвртка 26.11. до уторка 01.12.2020.

Упис ће се обављати електронски слањем документације и доказа о уплати школарине на мејл: marko.vasiljevic@rect.bg.ac.rs

1. Студенти мастер студија: Европска политика и управљање кризама (60 ЕСПБ) , који су уписали студије школске 2019/2020. год, а сада уписују другу годину студирања на једногодишњем програму, пријављивање испита из предмета за који су раније извршене предиспитне обавезе плаћају 33% укупне вредности ЕСПБ по предмету.

Вредност бода је 660,00 дин.

Уколико је у овим случајевима до стицања дипломе преостала одбрана мастер рада , односно на Већу за студије при Универзитету усвојен предлог пријаве теме мастер рада, неће се наплаћивати школарина али су студенти такође у обавези да се јаве путем горе наведеног мејла како би им се евидентирао упис.

Потребно за упис:
• попуњен образац за избор предмета
• уплата школарине за бодове које студент уписује у школској 2020/2021. год (на жиро рачун 840-1835666-14, позив на број 417)
• уплата за потребе Центра за развој каријере на жиро рачун бр. 840-1835666-14, позив на број 307 (100 рсд)
• попуњен електронски ШВ-20 Образац

Пре слања документације за упис у вишу годину студија потребно је попунити електронски ШВ 20-Образац. Образац се попуњава путем студентског сервиса који се иначе користи нпр. за пријаву испита. У прилогу се налази линк ка туторијалу у којем се може видети упутство на који начин се попуњава образац. Напомињемо да је попуњавање обрасца обавезно и да се не шаље документације пре попуњеног истог.

Линк ка туторијалу: https://studentub.bg.ac.rs/video/sv20.mp4

Студенти који су поднели молбу за продужетак студија или молбу за мировање су такође у обавези да се јаве на мејл како би им се евидентирао статус.

Пре слања документације за упис неопходно је да су измирене све рате школарине за претходну школску годину, као и да су сви положени испити уписани у електронски индекс.

Студенти су обавезни да се у наведеном термину јаве стручној служби путем мејла ради уписа школске године, у супротном студенту престаје статус студента на програму.

Одлука о условима уписа у школску 2020/21. годину

Распоред предмета

Образац за пријављивање обавезних и изборних предмета


2. новембар 2020.

Обавештење

У оквиру трећег уписног рока на мастер програм Eвропска политика и управљање кризама, конкурсна документација се подноси 2. и 3. новембра 2020. године до 16 часова, канцеларија бр. 1 у згради Ректората Универзитета у Београду.

Више детаља о условима уписа и конкурсној документацији могу се пронаћи у тексту конкурса.

Пријава за упис


21. октобар 2020.

Обавештење

У оквиру другог уписног рока на мастер програм Eвропска политика и управљање кризама, конкурсна документација се подноси 22. и 23. октобра 2020. године до 16 часова, канцеларија бр. 1 у згради Ректората Универзитета у Београду.

Више детаља о условима уписа и конкурсној документацији могу се пронаћи у тексту конкурса

Пријава за упис


19. октобар 2020.

Коначнa ранг листa за упис на мастер aкадемске студије Европска политика и управљање кризама у првом уписном року за школску 2020/2021. годину

Ранг листa се може погледати на адреси http://www.bg.ac.rs/sr/upis/rang-lista.php
Потребно је да изабрати:
Година - "2020"
Уписни рок - "Први уписни рок"
Врста студија - “мастер академске студије“
Институција - “ Универзитет у Београду“
Студијски програм – “Европска политика и управљање кризама“

Кандидати са рангом 1, 2, 3. и 4. остварују право на буџетско место.

Упис на мастер академске студије Европска политика и управљање кризама обавиће се у уторак, 20 октобра 2020. године између 16,00 и 17,00 часова у Учионици у поткровљу у згради Ректората Универзитета у Београду, Студентски трг бр. 1.

Приликом уписа потребно је доставити:

- оверене фотокопије дипломе и додатка дипломи или уверења о дипломирању и уверeња о положеним испитима (уколико оверене фотокопије нису приложене приликом пријаве на конкурс) - oригинал или оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених достављају само кандидати који нису рођени на територији Републике Србије
- две фотографије формата 4,5x3,5
- образац за избор предмета (обезбеђује Универзитет)
- индекс (обезбеђује Универзитет)
- уплата прве рате школарине за самофинансирајуће студенте на жиро рачун 840-1835666-14, позив на број 417 у износу од 30.000,00 рсд
-уплата за потребе Центра за развој каријере у износу од 100,00 рсд на жиро рачун бр. 840-1835666-14, позив на број 307
- попуњен електронски ШВ-20 Образац

Електронски ШВ-20 образац је неопходно попунити путем интернета, пре доласка на упис.

За попуњавање је неопходно да имате мејл адресу, коју ћете унети на врху обрасца, као и да одговорите на сва питања на обрасцу. Образац се налази на линку: https://sv20.ac.rs/obrazac.jsf

Попуњавање обрасца је прописано Законом о високом образовању и Законом о статистици. Одштампан и попуњен образац се предаје при упису.

Распоред уплата рата школарине за школску 2020/21. годину

I рата – код уписа (30.000 дин)
II рата - до 1. фебруара 2021. год. (30.000 дин)
III рата - до 1. априла 2021. год. (30.000 дин)
IV рата – до 1. јула 2021. год. (30.000 дин)
Број жиро рачуна: 840-1835666-14, позив на број 417

Доказ о уплати свих рата школарине је потребно доставити у канцеларију бр.5

Кандидати који поново уписују студијски програм при упису уплаћују износ од 10.000,00 рсд, док ће преостали износ уплатити у предвиђеним ратама по усвајању Одлуке о признавању претходно остварених ЕСПБ бодова.

На упис је неопходно доћи лично. Уколико се кандидат не одазове упису, сматра се да је одустао од уписа на мастер програм.

При одржавању уписа неопходно је поштовати све предложене мере у условима проглашене пандемије Ковид 19.


14. октобар 2020. 9:00

Обавештење

Прелиминарна ранг листа (први уписни рок) за школску 2020/2021. годину.

Рок за изјављивање жалби на прелиминарну ранг листу је 36 часова од објављивања.

Жалбе се предају у канцеларију бр.1 у згради Ректората Универзитета у Београду.


08. октобар 2020.

Обавештење

Интервју са пријављеним кандидатима у оквиру првог уписног рока обавиће се у понедељак 12. октобра 2020. године од 13 часова у сали 8 у згради Ректората Универзитета у Београду.

Изостанак са интервјуа сматра се одустанком од пријаве на Конкурс.

При одржавању испита неопходно је поштовати све предложене мере у условима проглашене пандемије Ковид 19.


05. октобар 2020.

Септембарски II испитни рок - Рок ће бити организован између 8. и 14. октобра 2020. године, док ће се пријава испита вршити од 6. до 7. октобра 2020. године

*Термин и место одржавања испита зависи од броја пријављених кандидата и биће објављени након завршетка пријаве.


23. септембар 2020.

Најстарији мастер програм при Универзитету слави две деценије постојања – Европска политика и управљање кризама

Више детаља прочитајте овде.


26. август 2020.

Септембарски испитни рок ће бити одржан од 7. до 18. септембра. Пријава испита ће се вршити у периоду од 01. до 07. септембра 2020. године.

- Испити из предмета Изградња институција и европске интеграције и Међународне организације и мировни преговори код проф. Зорана Крстића одржаће се 16. септембра 2020. год. у 13:00 часова у згради Факултета политичких наука, (II спрат, кабинет 84).
- Испит из предмета Миграције и управљање кризама код проф. Данице Шантић одржаће се 17. септембра 2020. год. у 17 часова.
- Испит из предмета Географија међународних односа код проф. Микице Сибиновића одржаће се 18. септембра 2020. године у 17:30 часова.
- Испит из предмета Стратешки развој и управљање пројектима код проф. Дејана Петровића одржаће се 16. септембра 2020. год. у 18:00 часова.


07. јул 2020.

Конкурс за упис за школску 2020/2021. годину

Пријава за упис


Архива - 2019/2020.

Архива - 2018/2019.

Архива - 2017/2018.

Архива - 2016/2017.