Докторске студије при Универзитету

Од оснивања Центра за мултидисциплинарне судије 1970. године Универзитет у Београду организовао је докторске студије из мултидисциплинарних и интердисциплинарних научних области.

Реализовани су следећи студијски програми: Наука о старењу становништва, Наука о материјалима, Конверзија енергије, Управљање животном средином, Вештачка интелигенција, Историја и филозофија природних наука и технологије, Биофизика, Биомедицинско инжењерство и технологије, Неуронауке. На овим студијским програмима докторирало је 65 студената.

Студијски програми који се данас изводе усаглашени су са принципима Болоњске декларације.

Данас докторске академске студије из мултидисциплинарних и интердисциплинарних научних области организује непосредно Универзитет. У реализацији студијских програма учествују наставници и сарадници Факултета и Института у саставу Универзитета.