Универзитет у Београду

Насловна > Студије > Студије при Универзитету > Биомедицинско инжењерство и технологије

Биомедицинско инжењерство и технологије

Универзитет у Београду обједињује неколико центара са научницима који су присутни у врху светских истраживања у области интердисциплинарних, мултидисциплинарних и трансдисциплинарних области у оквиру Медицинског факултета, Електротехничког факултета, Машинског факултета, Технолошко-маталуршког факултета, Факултета за физичку хемију и неколико института. Истраживања у домену нанотехнологија, истраживања у домену регенаративне медицине, медицинских технологија у здравству и интеграције савремених информационих технологија које треба да допринесу развоју савремене медицине. Интеграција ових центара на нивоу Универзитета сигурно доприноси образовању на највишем нивоу и обезбеђује научни подмладак који је од изузетног значајa за интеграцију у савремене светске трендове медицине и технике. У дужем периоду је програм биомедицинског инжењерства и технологија школовао кадрове, а програми који се сада нуде ће још успешније развијати научну мисао, квалитетан и плодан научни рад и пре свега развој медицине на бази чињеница и бољег квалитета живота људи. Овај програм води стицању научног назива Доктора наука из области Биомедицинско инжењерство и технологије

Студијски програм докторских академских студија Биомедицинског инжењерства и технологије (БИТ).

Чланови Програмског савета за мултидисциплинарне академске докторске студије, област: Биомедицинско инжењерство и технологије.

Листа ангажованих наставника за извођење наставе на студијском програму Биомедицинско инжењерство и технологије у школској 2016/17. години.

Презентација студијског програма

Кратак садржај програмског садржаја предмета


26. октобар 2017.

Конкурс за трећи уписни рок

КОНКУРС за упис на мултидисциплинарне докторске студије за школску 2017/2018. годину, област „Биомедицинско инжењерство и технологије“

Пријава за упис на докторске студије


Архива - 2015/2016.

Архива - 2014/2015.