Универзитет у Београду

Насловна > Студије > Студије при Универзитету > Биофотоника

Биофотоника

Биофотоника је област која комбинује биомедицину и фотонику у истраживањима молекула, ћелија и ткива, у откривању структура биолошких узорака, у примени нових нано материјала и фотоничних структура за детектовање трагова биолошког материјала, у развоју нових метода и техника високе резолуције за визуализацију ћелија и процеса који се у њима одвијају. Биофотоника је једна од области фотонике, која сe као наука и технологија, бави стварањем, манипулацијом и детекцијом светлости односно фотона као квантних јединица светлости. Као фотоника и биофотоника је изразито мултидисциплинарна област.
Примена биофотонике постоји јер зрачење преноси енергију па је као такво погодно за терапије, хирургију, фабрикацију нано структура, итд. У биофотоници се користи и могућност зрачења да побуђује материју и да се преко детектоване емисије зрачења добије информација о материји и њеним својствима. Све веће примене биофотонике се испољавају у превентивној медиции, бољем лечењу, већим приносима хране, ефикаснијој заштити човекове средине.
Студенти на програму Биофотоника се укључују у основна и техничка истраживања чији би резултати требало да омогуће иновације у медицини и развој биотехнологија. Постоје велике потребе за новим резултатима у нанофотоници, неурофотоници, опто-генетици, молекуларним маркерима, мерним методама за рано откривање болести, новим методама за генерисање слика високе резолуције. Студенти који заврше програм Биофотоникa припремљени су за истраживачки рад у развоју нових биомедицинских метода, оспособљени су за пренос базичних научних резултата у биотехнологији, развој нових лекова и нових терапија и у повећању глобалних база података (биоинформатика). Циљ програма је да образује стручњаке који развијају или примењују најновије методе микроскопије и спектроскопије у био-медициниским истраживањима, медицинској дијагностици и фармацији.

Програм докторских академских студија Биофотоника.

Студијски програм докторских академских студија Биофотоника.

Чланови Програмског савета докторских академских студија, област: Биофотоника.

План наставе докторских студија Биофотоника.

Листа ангажованих наставника у школској 2016/17. за докторске академске студије, област : Биофотоника .


18. октобар 2016.

Коначнa ранг листa за упис на докторске aкадемске студије у првом уписном року за школску 2016/2017. годину

Ранг листу можете погледати на адреси http://bg.ac.rs/sr/upis/rang-lista.php
Потребно је да изаберете:
Година - "2016"
Уписни рок - "Први уписни рок"
Врста студија - “докторске академске студије“
Институција - “ Универзитет у Београду“
Студијски програм - "Биофотоника"


13. октобар 2016.

Прелиминарна ранг листа за упис у школску 2016/2017. годину


06. октобар 2016.

Упис у школску 2016/2017. годину

Образац

Распоред уплата школарине у школској 2016/17.

I рата – код уписа (40.000 дин) школске године
II рата - до 01. марта 2017. год. (40.000 дин)
III рата - до 01. јуна 2017. год. (40.000 дин)
III рата - до 03. јуна 2016. год. (40.000 дин)
IV рата – до 01. септембра 2017. год. (40.000 дин)

Број жиро рачуна: 840-1835666-14, позив на број студијског програма


18. јул 2016.

Конкурс за упис на мултидисциплинарне докторске студије, област: »БИОФОТОНИКА« за школску 2016/2017. годину

Пријава за упис на докторске студије

Погледајте постер


03. децембар 2015.

Упутство за пријављивање на студентски налог

Распоред уплата школарине

I рата – код уписа (40.000 дин)
II рата - до 02. марта 2016. год. (40.000 дин)
III рата - до 03. јуна 2016. год. (30.000 дин)
III рата - до 03. јуна 2016. год. (40.000 дин)
IV рата – до 05. септембра 2016. год. (40.000 дин)
Број жиро рачуна: 840-1835666-14, позив на број 416

* Доказ о уплати школарине је потребно доставити стручној служби у соби бр. 21 Ректората Универзитета у Београду.


30. новембар 2015.

Коначна ранг листа за упис на мултидисциплинарне докторске академске студије Биофотоника за школску 2015/2016. годину

Ранг листу можете погледати на адреси http://bg.ac.rs/sr/upis/rang-lista.php Потребно је да изаберете:
Година - "2015"
Уписни рок - "Други уписни рок"
Врста студија - “докторске академске студије“
Институција - “Универзитет у Београду“
Студијски програм - "Биофотоника“


20. новембар 2015.

Прелиминарна ранг листа за упис на мултидисциплинарне докторске академске студије Биофотоника за школску 2015/2016. годину


28. октобар 2015.

КОНКУРС за упис на мултидисциплинарне докторске академске студије - област: Биофотоника за школску 2015/2016. годину

Пријава за упис на докторске студије