Биофотоника

Биофотоника је интердисциплинарна научна област која се бави изучавањем интеракција између електромагнетног зрачења и материје и развијањем оптичких метода за проучавање особина живих система. Биофотоника обједињује технологије за стварање, манипулацију и детекцију фотона, које се традиционално развијају у оквиру физике, електротехнике и оптоелектронике, и користи природне процесе као што су апсорпција, емисија и расејање светлости, које се традиционално изучавају у оквиру физичке хемије, како би се окаракетрисале физичко-хемијске особине живих система и утврдиле молекуларне основе биолошких процеса. Биофотоника се пре свега примењује у био-медицинским истраживањима, медицинској дијагностици, фармацији и пољопривреди, али и у производњи нових материјала који имитирају пожељне карактеристике живих бића. Циљ програма докторских студија Биофотоника је да образује нову генерацију стручњака који својим знањем могу да превазиђу традиционално постојеће границе између физике, хемије, биологије, медицине, фармације и инжењерства у циљу бољег разумевању фундаменталних биолошких механизама који су директно значајни за здравље људи. Конкретно, циљ нам је да образујемо стручњаке који примењују технике оптичке микроскопије и спектроскопије у биомедициниским истраживањима, медицинској дијагностици и фармацији, развијају нове технике оптичке микроскопије и спектроскопије и уређаје за рану дијагностику болести и минимално инвазивну терапију. Због интердисциплинарне природе Биофотонике образовање младих стручњака не може да се одвија у оквиру појединачних факултета и постојећих програма докторских студија, већ захтева тесну сарадњу између факултета и научно-истраживачких установа која се ефикасно може остварити у оквиру Београдског Универзитета. Студијски програм докторских студија Биофотоника на Београдском универзитету чини 20 предмета који могу да се сврстају у 3 целине, Уводни и општи предмети, Биомедицинско осликавање (imaging), Биолошки сензори-биомедицинко очитавање (biomedical sensing).

Програм докторских академских студија Биофотоника.

Студијски програм докторских академских студија Биофотоника.

Чланови Програмског савета докторских академских студија, област: Биофотоника.

План наставе докторских студија Биофотоника.

Листа ангажованих наставника у школској 2017/18. за докторске академске студије, област : Биофотоника .