Универзитет у Београду

Насловна > Студије > Студије при Универзитету > Биофотоника

Биофотоника

Биофотоника је област која комбинује биомедицину и фотонику у истраживањима молекула, ћелија и ткива, у откривању структура биолошких узорака, у примени нових нано материјала и фотоничних структура за детектовање трагова биолошког материјала, у развоју нових метода и техника високе резолуције за визуализацију ћелија и процеса који се у њима одвијају. Биофотоника је једна од области фотонике, која сe као наука и технологија, бави стварањем, манипулацијом и детекцијом светлости односно фотона као квантних јединица светлости. Као фотоника и биофотоника је изразито мултидисциплинарна област.
Примена биофотонике постоји јер зрачење преноси енергију па је као такво погодно за терапије, хирургију, фабрикацију нано структура, итд. У биофотоници се користи и могућност зрачења да побуђује материју и да се преко детектоване емисије зрачења добије информација о материји и њеним својствима. Све веће примене биофотонике се испољавају у превентивној медиции, бољем лечењу, већим приносима хране, ефикаснијој заштити човекове средине.
Студенти на програму Биофотоника се укључују у основна и техничка истраживања чији би резултати требало да омогуће иновације у медицини и развој биотехнологија. Постоје велике потребе за новим резултатима у нанофотоници, неурофотоници, опто-генетици, молекуларним маркерима, мерним методама за рано откривање болести, новим методама за генерисање слика високе резолуције. Студенти који заврше програм Биофотоникa припремљени су за истраживачки рад у развоју нових биомедицинских метода, оспособљени су за пренос базичних научних резултата у биотехнологији, развој нових лекова и нових терапија и у повећању глобалних база података (биоинформатика). Циљ програма је да образује стручњаке који развијају или примењују најновије методе микроскопије и спектроскопије у био-медициниским истраживањима, медицинској дијагностици и фармацији.

Програм докторских академских студија Биофотоника.

Студијски програм докторских академских студија Биофотоника.

Чланови Програмског савета докторских академских студија, област: Биофотоника.

План наставе докторских студија Биофотоника.

Листа ангажованих наставника у школској 2016/17. за докторске академске студије, област : Биофотоника .


12. јул 2017.

Конкурс за упис на мултидисциплинарне докторске студије, област: »БИОФОТОНИКА« за школску 2017/2018. годину

Пријава за упис на докторске студије


Архива - 2015/2016.