Биофизика

Универзитет у Београду обједињује неколико центара са научницима који су присутну у врху светских истраживања из области Биофизике, а у оквиру Факултета за физичку хемију, Електротехничког факултета, Технолошко-маталуршког факултета, с једне стране и Медицинског факултета, Фармацеутског факултета, с друге стране, као и у неколико института (Институт за мултидисциплинарне студије, Институт  за нуклеарне науке 'Винча'). Ни на једном од ових факултета не постоје основне студије Биофизике (као што тога нема ни у свету), а програми докторских студија на горе наведеним факултетима не обухватају све интердисциплинарне аспекте биофизике, што је такође уобичајено у свету, где се такође овакве студије организују на нивоу Универзитета.

Програм докторских студија Биофизике постоји на Универзитету већ дуги низ година (од почетка седамдесетих) и остваривао се преко Центра (сада Института) за мултидисциплинарне студије, а од пре неколико година је у надлежности Универзитета преко Већа за мултидисциплинарне студије. У целом том периоду је програм биофизике успешно школовао кадрове што се огледа у више десетина одбрањених докторских теза. Сврха овог програма организованог на нивоу Универзитета је пуно усклађивање са трећим циклусом Болоњске декларације, али  и усклађивање са новим развојима биофизике и потенцијалима овдашњих научника. Ово ће се постићи интеграцијом свих горе наведених центара на нивоу Универзитета, што сигурно доприноси образовању на највишем нивоу и обезбеђује научни подмладак који је од изузетног значајa за интеграцију у савремене светске трендове.

Студијски програм докторских академских студија Биофизика.
Измене и допуне студијског програма докторских академских студија Биофизика.

Чланови Програмског савета докторских академских студија, област: Биофизика.

Листа ангажованих наставника за извођење наставе на студијском програму Биофизика у школској 2016/17. години.


23. октобар 2019.

Расписан конкурс за упис у трећем уписном року за школску 2019/2020. годину

Пријава за упис на докторске студије


14. октобар 2019.

Расписан конкурс за упис у другом уписном року за школску 2019/2020. годину


01. октобар 2019.

Обавештење

Рок за пријаву на Конкурс за упис на докторске програме Студија при Универзитету у Београду, за школску 2019/20. год. продужава се до петка 04. октобра 2019. год. Више детаља о условима уписа и конкурсној документацији може се пронаћи у тексту Конкурса.

Конкурс за упис на мултидисциплинарне докторске студије, област: »БИОФИЗИКА« за школску 2019/2020. годину

Пријава за упис на докторске студије


09. септембар 2019.

Распоред уплата рата школарине за школску 2019/20. годину

– I рата - при упису (40.000 дин)
– II рата - до 03. фебруара 2020. године (40.000 din)
– III рата - до 04. маја 2020. године (40.000 din)
– IV рата - до 01. септембра 2020. године (40.000 din)
Број жиро рачуна: 840-1835666-14

– Доказ о уплати свих рата школарине је потребно доставити у канцеларију бр. 21


07. јул 2019.

Конкурс за упис на мултидисциплинарне докторске студије, област: »БИОФИЗИКА« за школску 2019/2020. годину

Пријава за упис на докторске студије


25. октобар 2018.

Конкурс за упис на мултидисциплинарне докторске студије, област: »БИОФИЗИКА« за школску 2018/2019. годину

Пријава за упис на докторске студије


05. октобар 2018.

Распоред уплата школарине у школској 2018/19.

I рата – код уписа (40.000 дин) школске године
II рата - до 01. фебруара 2019. (40.000 дин)
III рата – до 03. маја 2019. год. (40.000 дин)
IV рата – до 02. септембра 2019. год. (40.000 дин)
Број жиро рачуна: 840-1835666-14, позив на број студијског програма
Доказ о уплати свих рата школарине је потребно доставити у канцеларију бр.21


Архива - 2017/18.

Архива - 2015/16.

Архива - 2014/15.