Биофизика

Универзитет у Београду обједињује неколико центара са научницима који су присутну у врху светских истраживања из области Биофизике, а у оквиру Факултета за физичку хемију, Електротехничког факултета, Технолошко-маталуршког факултета, с једне стране и Медицинског факултета, Фармацеутског факултета, с друге стране, као и у неколико института (Институт за мултидисциплинарне студије, Институт за нуклеарне науке 'Винча'). Ни на једном од ових факултета не постоје основне студије Биофизике (као што тога нема ни у свету), а програми докторских студија на горе наведеним факултетима не обухватају све интердисциплинарне аспекте биофизике, што је такође уобичајено у свету, где се такође овакве студије организују на нивоу Универзитета.
Програм докторских студија Биофизике постоји на Универзитету већ дуги низ година (од почетка седамдесетих) и остваривао се преко Центра (сада Института) за мултидисциплинарне студије, а од пре неколико година је у надлежности Универзитета преко Већа за мултидисциплинарне студије. У целом том периоду је програм биофизике успешно школовао кадрове што се огледа у више десетина одбрањених докторских теза. Сврха овог програма организованог на нивоу Универзитета је пуно усклађивање са трећим циклусом Болоњске декларације, али  и усклађивање са новим развојима биофизике и потенцијалима овдашњих научника. Ово ће се постићи интеграцијом свих горе наведених центара на нивоу Универзитета, што сигурно доприноси образовању на највишем нивоу и обезбеђује научни подмладак који је од изузетног значајa за интеграцију у савремене светске трендове.

Студијски програм докторских академских студија Биофизика.

Чланови Програмског савета докторских академских студија, област: Биофизика.

Листа ангажованих наставника за извођење наставе на студијском програму Биофизика у школској 2022/23. години.

Књига предмета

Књига наставника

Списак предмета

Распоред уплата рата школарине за школску 2022/2023. годину


07. новембар 2022.

Расписан конкурс за упис за школску 2022/23. годину, трећи уписни рок

Пријава за упис на докторске студије


24. октобар 2022.

Расписан конкурс за упис за школску 2022/23. годину, други уписни рок

Пријава за упис на докторске студије


11. јул 2022.

Расписан конкурс за упис за школску 2022/23. годину

Пријава за упис на докторске студије


1. април 2022.

Одбрањена докторска дисертација на Студијама при Универзитету

Дана 31. марта 2022. год, у 12 часова, на Универзитету у Београду, Ректорат, Студентски трг бр.1, сала 16, докторанд БОЈАНA (Светислав) СТОЈАДИНОВИЋ, дипл. физичар (докторске студије: Биофизика), успешно је одбранила докторску дисертацију под насловом: „Таласно простирање у гравитационом пољу: експериментално истраживање утицаја гравитације на простирање пулсних таласа кроз еластичне цеви испуњене вискозним флуидом на биофизичким моделима кардиоваскуларног система“.

Ментори: проф. др Дејан Жикић, Медицински факултет, и проф. др Сања Мазић, Медицински факултет.


17. новембар 2021.

Конкурс за упис за школску 2021/22. годину, трећи уписни рок

Пријава за упис на докторске студије


27. октобар 2021.

Конкурс за упис за школску 2021/22. годину, други уписни рок

Пријава за упис на докторске студије


08. септембар 2021.

Расписан конкурс за упис за школску 2021/22. годину

Пријава за упис на докторске студије


07. јун 2021.

ЗАШТО УПИСАТИ ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ БИОФИЗИКА НА СТУДИЈАМА ПРИ УНИВЕРЗИТЕТУ

Програм докторских студија Биофизике постоји на Универзитету већ дуги низ година (од почетка седамдесетих) и остваривао се преко Центра (сада Института) за мултидисциплинарне студије, а од пре неколико година је у надлежности Универзитета. Више о овим студијама говори руководилац студијског програма проф. др Павле Анђус : https://simbioza.bio.bg.ac.rs/?p=1879


14. октобар 2020.

Распоред уплата рата школарине за школску 2020/2021. годину

– I рата - при упису (40.000 дин)
– II рата – до 1. фебруара 2021. године (40.000 din)
– III рата - до 1. април 2021. године (40.000 din)
– IV рата - до 1. јула 2021. године (40.000 din)

Број жиро рачуна: 840-1835666-14
– Доказ о уплати свих рата школарине је потребно доставити у канцеларију бр. 21