Универзитет у Београду

Универзитет у Београду - 210 година
Насловна > Студије > Центар за континуирану едукацију > АРХИВА реализованих програма континуиране едукације у 2010/2011 школској години

АРХИВА реализованих програма континуиране едукације у 2010/2011 школској години

Архитектонски факултет

Контакт: Булевар Краља Александра 73; 011 3225 254, 011 3370 199; fakultet@arh.bg.ac.rs

Детаљне информације о реализованим програмима можете преузети овде.

Биолошки факултет

Контакт: Студентски трг 3; 011 218 66 35; dekanat@bio.bg.ac.rs

Детаљне информације о реализованим програмима можете преузети овде.

Економски факултет

Контакт: Каменичка 6; 011 3021 197; strucnousavrsavanje@ekof.bg.ac.rs

Детаљне информације о реализованим програмима можете преузети овде.

Факултет организационих наука

Контакт: Јове Илића 154; 011 39 50 832; tihomirn@fon.bg.ac.rs

Детаљне информације о реализованим програмима можете преузети овде.

Факултет политичких наука

Контакт: Јове Илића 165; 011 30 92 951; fpn@fpn.bg.ac.rs

Детаљне информације о реализованим програмима можете преузети овде.

Факултет спорта и физичког васпитања

Контакт: Благоја Паровића 156; 011 3531 000, 011 3531 011; dekanat@dif.bg.ac.rs

Детаљне информације о реализованим програмима можете преузети овде.

Факултет ветеринарске медицине

Контакт: Булевар ослобођења 17; 011 36 15 436; stojicv@vet.bg.ac.rs

Детаљне информације о реализованим програмима можете преузети овде.

Фармацеутски факултет

Контакт: Војводе Степе 450; 011 39 72 840; kontinuirana.edukacija@pharmacy.bg.ac.rs

Детаљне информације о реализованим програмима можете преузети овде.

Грађевински факултет

Контакт: Булевар Краља Александра 73; 011 3370 102; nastava@grf.bg.ac.rs

Детаљне информације о реализованим програмима можете преузети овде.

Машински факултет

Контакт: Краљице Марије 16; 011 3370 339, 3370 350, 011 3370 340; dekan@mas.bg.ac.rs

Детаљне информације о реализованим програмима можете преузети овде.

Медицински факултет

Контакт: Др Суботића 8; 011 36 36 363, 011 36 36 364; kontinuiranaedukacija@med.bg.ac.rs

Детаљне информације о реализованим програмима можете преузети овде.

Правни факултет

Контакт: Булевар Краља Александра 67; 011 3027 600, 011 3249 330, 011 3230 116; pravni@ius.bg.ac.rs

Детаљне информације о реализованим програмима можете преузети овде.

Стоматолошки факултет

Контакт: Др Суботића 8; 011 2685 288, 011 2657 837; stomfak@rcub.bg.ac.rs

Детаљне информације о реализованим програмима можете преузети овде.

Универзитет у Београду

Контакт: Студентски трг 1; 011 3207 466; jasmina.jokic@rect.bg.ac.rs

Детаљне информације о реализованим програмима можете преузети овде.