Универзитет у Београду

Насловна > Студенти > Студентски парламент > Председништво студентског парламента

Председништво студентског парламента

 

Председништво Студентског парламента Универзитета у Београду чине:

Председник: Бојан Миленковић, Економски факултет

Студент проректор: Боријан Соковић, Технолошко-металуршки факултет

Заменик: Милица Новаковић, Биолошки факултет

Генерални секретар: Дубравка Кахримановић, Филозофски факултет

Потпредседници по ресорима:

Настава: Лука Марошанин, Фармацеутски факултет
Наука: Лука Бојић, Физички факултет
Привреда: Лука Црногорац, Рударско-геолошки факултет
Међународна сарадња: Душан Лазовић, Електротехнички факултет
Спорт: Ана Ђерић, Учитељски факултет
Студентски стандард: Данило Потпарић, Православно-богословски факултет
Финансије: Марија Арсић, Географски факултет

 

Председништво спроводи општа акта и одлуке Студентског парламента између његове две седнице.

Радом Председништва руководи председник Студентског парламента.