UWC образовање

УВЦ

UWC oбразoвање уједињује људе, нације и културе са циљем да створи мир и сигурну будућност.

УВЦ сарадња са Србијом је започета 1968. године када је први студент из Србије био награђен УВЦ стипендијом. Од тада, већ скоро 45 година, сваке године ученици из Србије имају могућност да се пријаве за овако почасну и престижну награду и искуство. „Оно што је упечатљиво у вези UWC-а је да они сједињују цео свет упркос разликама у раси, историји, култури, материјалном стању, религији , економском статусу и политичким убеђењима: они су јединствени и свесни су својих одговорности“, Нелсон Мендела, почасни председник.

Селекциони процес

УВЦ селекциони процес је јако ригорозан и искључиво најбољи кандидати Србије добију шансу да представљају Србију на једном од УВЦ колеџа. Колеџи који нуде двогодишњу пред-универзитетску диплому. Ученици који су заинтересовани за пред-универзитетску диплому би требали да имају између 15 и 17 година када аплицирају и да већ имају завршених 10 или 11 година званичног образовања. Ученици уобичајено имају 16 или 17 година када дођу на колеџ. Што се тиче академског дела, захтеви су различити у свакој земљи. У нашој земљи се ради искључиво о ученицима из свих гимназија широм Земље који у години пријављивања за УВЦ стипендију навршавају другу или трећу годину гимназије. Језик на коме се обавља настава је енглески, изузев УВЦ Коста Рика који је двојезични – шпански и енглески. Високо предзнање језика на коме се обавља настава није пресудно с обзиром да ће колеџи понудити подршку сваком студенту, али је основно знање и могућност споразумевања заиста битна.

Више о УВЦ стипендијама, сарадњи, стандардима по којима се кандидати одабирају, све о апликацији и слично молимо вас прочитајте на сајту: www.serbia.uwc.org

Erasmus+
mobion
EUROWEB
Astromundus
Erasmus+